Mujahid Zoltán

Szívszorító fotó a temetőből: Barátját gyászolja a magyar énekes

Szívszorító fotó a temetőből: Barátját gyászolja a magyar énekes

Mu­ja­hid Zol­tán nem fe­led­ke­zett meg ked­ven­cé­ről.

Mu­ja­hid Zol­tán nem fe­led­ke­zett meg ked­ven­cé­ről, a te­me­tő­ben gyúj­tott neki gyer­tyát.

Bevállalta, élete első félmaratonján vett részt a magyar énekes

Bevállalta, élete első félmaratonján vett részt a magyar énekes

Mu­ja­hid Zoli él­vezte a ver­senyt.

Még min­dig izom­láza van a fu­tó­ver­seny óta Mu­ja­hid Zo­li­nak.

Így búcsúztak el a tragikusan elhunyt magyar énekesnőtől, mindenki sírt

Így búcsúztak el a tragikusan elhunyt magyar énekesnőtől, mindenki sírt

Meg­ható volt a Fá­bián Juli em­lék­kon­cert.

Meg­ható és szí­vet me­len­gető volt a de­cem­ber 16-án tra­gi­ku­san fi­a­ta­lon el­hunyt Fá­bián Juli em­lé­kére szer­ve­zett kon­cert a Bu­da­pest Park­ban. Fá­bián Juli szü­le­i­nek és ba­rá­tai már a te­me­tés után gon­dol­koz­tak az ese­mény lét­re­ho­zá­sá­ban.

Eddig bírta Tóth Vera, most mindent kitálalt

Eddig bírta Tóth Vera, most mindent kitálalt

Tóth Vera nem bírt ma­gá­val.

Tóth Vera nem bírt ma­gá­val, meg­in­vi­tálta ott­ho­nába ba­rát­ját és min­dent elé tárt mi szem-száj­nak in­gere.

Nézd meg, hogyan él meseszép otthonában a magyar sztár

Nézd meg, hogyan él meseszép otthonában a magyar sztár

Öt évvel ez­előtt, ami­kor ha­za­jött egy év után Lon­don­ból, Mu­ja­hid Zoli nagy di­lem­mába ke­rült.

Öt évvel ez­előtt, ami­kor ha­za­jött egy év után Lon­don­ból, Mu­ja­hid Zoli nagy di­lem­mába ke­rült. Van ugyanis egy száz négy­zet­mé­te­res la­kása, amit meg­vá­sá­rolt, ami­kor szét­szé­ledt a csa­ládja, de ő mégis in­kább egy bé­relt la­kásba köl­tö­zött, mert régi ott­ho­ná­hoz rossz em­lé­kek fűz­ték.

Különös rituáléval védi lakását a betörők ellen Mujahid Zoli

Különös rituáléval védi lakását a betörők ellen Mujahid Zoli

Ér­de­kes szo­ká­sok­kal ren­del­ke­zik.

Az éne­kes ér­de­kes szo­ká­sok­kal ren­del­ke­zik.