Michelisz Norbert

Különös ok miatt fordult fel a magyar sztársportoló élete

Különös ok miatt fordult fel a magyar sztársportoló élete

Mi­che­lisz Nor­ber­tet négy hó­napja fo­lya­ma­to­san le­dönti va­lami a lá­bá­ról. A ver­se­nyekre fél­re­te­szi a gon­do­kat.

Mi­che­lisz Nor­ber­tet négy hó­napja fo­lya­ma­to­san le­dönti va­lami a lá­bá­ról. A ver­se­nyekre fél­re­te­szi a gon­do­kat.

Michelisz Norbi ütközött, így esett ki a magyar versenyző

Michelisz Norbi ütközött, így esett ki a magyar versenyző - videó

Az utolsó kör­ben tör­tént az eset, a brit Rob Huff-fal akasz­ko­dott össze. A má­so­dik fu­ta­mon az 5. lett.

Apjukra ütöttek: Michelisz Norbi elárult egy titkot a kislányairól

Michelisz Norbi elárult egy titkot a kislányairól

Mi­rá­nak és Em­má­nak is van már egy kis elekt­ro­mos au­tója.

Mi­rá­nak és Em­má­nak is van már egy kis elekt­ro­mos au­tója. Ap­ju­kat pedig rend­sze­re­sen nézik a té­vé­ben.

Fontos bejelentést tett Michelisz Norbert csapata

Fontos bejelentést tett Michelisz Norbert csapata

A ma­gyar pi­lóta a Hyun­dai ver­seny­ző­je­ként indul a WTCR kö­vet­kező idé­nyé­ben is.

A ma­gyar pi­lóta a Hyun­dai ver­seny­ző­je­ként indul a WTCR kö­vet­kező idé­nyé­ben is. Gab­ri­ele Tar­quini, Nicky Cats­burg és Augosto Far­fus lesz a csa­pat­társa.

Meglepő vallomás, vágyálmáról mesélt Michelisz Norbert

Meglepő vallomás, vágyálmáról mesélt Michelisz Norbert

Im­má­ron két­sze­res apa­ként ver­se­nyez­het a ma­gyar sztár­pi­lóta. El­árulta, hány gye­re­ket sze­retne még.

Im­má­ron két­sze­res apa­ként ver­se­nyez­het a ma­gyar sztár­pi­lóta. El­árulta, hány gye­re­ket sze­retne még.

Ettől elolvadsz: így szurkolt kislánya Michelisz Norbinak

Ettől elolvadsz: így szurkolt egyéves kislánya Michelisz Norbinak

Mira is ott volt a Hun­ga­ror­in­gen.

A ma­gyar sztár­pi­lóta hazai pá­lyán sze­rezte meg első tró­fe­á­ját ebben a sze­zon­ban.

Versenyzés közben lehet újra apuka Michelisz Norbert!

Hatalmas öröm: versenyzés közben lehet újra apuka Michelisz Norbert!

Moz­gal­mas napok vár­nak rá.

Moz­gal­mas napok vár­nak a ma­gyar au­tó­ver­seny­zőre, aki újra nyerni akar a Hun­ga­ror­in­gen.

Gólyahír, újra apa lett a magyar sztársportoló

Gólyahír, újra apa lett a magyar sztársportoló

Kö­zös­ségi ol­da­lán mu­tatta meg kis­lá­nyát a tú­ra­autó-vi­lág­kupa (WTCR) ma­gyar sztárja. A csöpp­ség az Emma Panna nevet kapta.

Kö­zös­ségi ol­da­lán mu­tatta meg kis­lá­nyát a tú­ra­autó-vi­lág­kupa (WTCR) ma­gyar sztárja. A csöpp­ség az Emma Panna nevet kapta.

Nagy bejelentést tett a jövőjéről Michelisz Norbert

Nagy bejelentést tett a jövőjéről Michelisz Norbert

Au­tó­ver­senyző sztá­runk el­árulta, miért dön­tött a vál­toz­ta­tás mel­lett. Mo­ti­vá­ció, tűz és a jó meg­ér­zés ját­szott fő­sze­re­pet.

Au­tó­ver­senyző sztá­runk el­árulta, miért dön­tött a vál­toz­ta­tás mel­lett. Mo­ti­vá­ció, tűz és a jó meg­ér­zés ját­szott fő­sze­re­pet.

Lecsaphatnak Michelisz Norbi csodajárgányára

Lecsaphatnak Michelisz Norbi csodajárgányára

11 mil­lió fo­rintba kerül a ma­gyar ver­senyző ko­rábbi köz­úti au­tója. Sokat nem volt stra­pálva a kocsi.

11 mil­lió fo­rintba kerül a ma­gyar ver­senyző ko­rábbi köz­úti au­tója. Sokat nem volt stra­pálva a kocsi.

Érik a magyar világsiker, így állnak Michelisz esélyei

Érik a magyar világsiker, így állnak Michelisz esélyei

Pén­tek este sport­tör­té­nel­met írhat.

Pén­tek este sport­tör­té­nel­met írhat a ma­gyar au­tó­ver­senyző a WTCC tú­ra­autó-vb záró ver­se­nyén, Ka­tar­ban. Íme a Norbi mel­lett és ellen szóló érvek.

Falnak csapta autóját a magyar sztár

Szörnyű baleset, falnak csapta autóját a magyar sztár

Mi­che­lisz Norbi ke­resztbe pör­dült a ma­kaói pá­lyán.

Mi­che­lisz Norbi ke­resztbe pör­dült a ma­kaói pá­lyán, félbe is sza­kí­tot­ták a ver­senyt. A má­so­dik futam előtt lesz idő ja­ví­tani a ko­csi­ján.

Súlyos csapás érte Michelisz Norbit, de nem adja fel a harcot

Súlyos csapás érte Michelisz Norbit, de nem adja fel a harcot

A Honda ver­seny­zőit utó­lag ki­zár­ták a kínai ver­se­nyek­ről, a ma­gyar sztár­pi­lóta így nagy hát­rányba ke­rült. A vb-cím­ről vi­szont még nem mon­dott le.

A Honda ver­seny­zőit utó­lag ki­zár­ták a kínai ver­se­nyek­ről, a ma­gyar sztár­pi­lóta így nagy hát­rányba ke­rült. A vi­lág­baj­noki cím­ről vi­szont még nem mon­dott le.

Szenzációs verseny, megvan Michelisz idei első futamgyőzelme!

Szenzációs verseny, megvan Michelisz idei első futamgyőzelme!

A ma­gyar pi­lóta Por­tu­gá­li­á­ban nyert, így csök­ken­teni tudta a hát­rá­nyát a vi­lág­baj­noki csa­tá­ban.

A ma­gyar sztár­pi­lóta a por­tu­gá­liai fő­fu­ta­mon rajt-cél győ­zel­met ara­tott, így csök­ken­teni tudta a hát­rá­nyát a vi­lág­baj­noki csa­tá­ban.

Kislányával versenyzik Michelisz Norbi

Kislányával versenyzik Michelisz Norbi

A Honda ma­gyar ver­seny­zője úgy érzi, nem vált óva­to­sabbá az apa­ság miatt.

A Honda ma­gyar ver­seny­zője úgy érzi, nem vált óva­to­sabbá az apa­ság miatt. Ezt a hét­végi ver­se­nye­ken a Hun­ga­ror­in­gen is bi­zo­nyít­hatja.

Meglepő dolgot árult el kislányáról Michelisz Norbi

Meghökkentő dolgot árult el kislányáról Michelisz Norbi

Nincs nála jobb für­dő­mes­ter.

Már­cius végén szü­le­tett meg az első gyer­meke a ma­gyar sztár­pi­ló­tá­nak, aki min­den­ben igyek­szik a fe­le­sége se­gít­sé­gére lenni.

Botrány a pályán, kiakasztották Micheliszt!

Botrány a pályán, kiakasztották Micheliszt!

A ma­gyar sztár­pi­ló­tát egy­sze­rűen ki­lök­ték, pedig simán meg­nyer­hette volna az első ver­senyt Mon­zá­ban.

A ma­gyar sztár­pi­ló­tát egy­sze­rűen ki­lök­ték, pedig simán meg­nyer­hette volna az első ver­senyt Mon­zá­ban. Régen volt már ennyire mér­ges a Honda pi­ló­tája.

Kiakadt Michelisz a durva csalás miatt

Kiakadt Michelisz a durva csalás miatt

A vissza­vo­nuló négy­sze­res vi­lág­baj­nok szúrt ki na­gyon csú­nyán vele.

A vissza­vo­nuló négy­sze­res vi­lág­baj­nok szúrt ki na­gyon csú­nyán a ma­gyar ver­seny­ző­vel. Mély­ütés­ként élte meg a dol­got, nem szá­mí­tott erre.

Saját csapatot indított Michelisz Norbi!

Ez a nap sporthíre: Saját csapatot indított Michelisz Norbi!

Min­den­kit meg­le­pett a pi­lóta a hét­fői be­je­len­té­sé­vel. Tár­sá­val saját csa­pa­tot ala­pí­tott M1RA néven és fi­a­tal te­het­sé­gek­nek is le­he­tő­sé­get adnak. Rö­vi­de­sen rá­adá­sul apuka is lesz.

Min­den­kit meg­le­pett a pi­lóta a hét­fői be­je­len­té­sé­vel. Tár­sá­val saját csa­pa­tot ala­pí­tott M1RA néven és fi­a­tal te­het­sé­gek­nek is le­he­tő­sé­get adnak. Rö­vi­de­sen rá­adá­sul apuka is lesz. A mi­ér­tek­ről és ho­gyan­ról rész­le­tes, ki­me­rítő in­ter­jút is adott. Dön­té­sé­nek alapja: ez az élete.

Adócsalási botrány az autósportban. Megszólalt Michelisz Norbert

Adócsalási botrány az autósportban. Megszólalt Michelisz Norbert

A gya­nú­sí­tot­tak száma el­ér­heti a 100-at is az au­tó­sport­ban, ál­lí­tó­lag az egyik ma­gyar ver­senyző édes­apja is benne van a do­log­ban.

Michelisz cuki képet mutatott terhes feleségéről

Michelisz cuki képet mutatott terhes feleségéről

A ta­va­lyi év végén tudta meg a ma­gyar sztár­pi­lóta, hogy apa lesz. Azt is lehet tudni, hogy mikor jön a baba.

A ta­va­lyi év végén tudta meg a ma­gyar sztár­pi­lóta, hogy apa lesz. Azt is lehet tudni, hogy mikor jön a baba.

Elkelt a magyar autóversenyző! - Fotó

Elkelt a magyar autóversenyző! - Fotó

Mi­che­lisz Norbi még es­kü­vő­jén is so­főr­kö­dött.

A hi­mes­házi is­ko­lá­ból in­dult kap­cso­lat egé­szen az ol­tá­rig ve­ze­tett. Mi­che­lisz Norbi még es­kü­vő­jén sem ha­nya­golta má­so­dik sze­rel­mét, a ve­ze­tést. Norbi volt a sofőr saját es­kü­vő­jén is.