Mazsi

Bezárta a cukrászdáját Berki Krisztián felesége

Bezárta a cukrászdáját Berki Krisztián felesége

Hiába vágy­nak Ka­tona Re­náta cu­kor­men­tes fi­nom­sá­ga­ira a bu­da­pes­tiek, úgy tűnik, ez­után nél­kü­löz­niük kell az íz­le­tes tor­tá­kat és sü­te­mé­nye­ket.

Hiába vágy­nak Ka­tona Re­náta cu­kor­men­tes fi­nom­sá­ga­ira a bu­da­pes­tiek, úgy tűnik, ez­után nél­kü­löz­niük kell az íz­le­tes tor­tá­kat és sü­te­mé­nye­ket. Berki Krisz­tián fe­le­sége ugyanis nem­ré­gi­ben meg­szün­tette a budai be­vá­sár­ló­köz­pont tö­vé­ben levő cuk­rász­dá­ját.

Ez is eljött: Ellenfele ma kiütötte Berkit

Ez is eljött: Ellenfele ma kiütötte Berkit

Amo­lyan Dávid és Gó­li­át­féle he­ro­i­kus küz­de­lem ala­kul ki...

Amo­lyan Dávid és Gó­li­át­féle he­ro­i­kus küz­de­lem ala­kul ki A leg­bát­rabb páros fi­ná­lé­já­ban és Berki le­győ­zőre akadt! Ők vit­ték el a 10 mil­liós fő­dí­jat!

Ettől elájulsz: Ilyen körülmények között ünneplik a karácsonyt Berkiék

Ettől elájulsz: Ilyen körülmények között ünneplik a karácsonyt Berkiék

Krisz­tián és fe­le­sége, Mazsi pén­tek reg­gel hagy­ták el az or­szá­got.

Krisz­tián és fe­le­sége, Mazsi pén­tek reg­gel hagy­ták el az or­szá­got.

Titokban vette el szerelmét Berki Krisztián: így bukott le az új házaspár

Titokban vette el szerelmét Berki Krisztián: így bukott le az új házaspár

Berki Krisz­tián és sze­relme hó­na­pok óta pró­bálta ti­tok­ban tar­tani, hogy össze­há­za­sod­tak, mégis le­buk­tak.

Berkinek mentőövet dob legyőzője: Segíteni akar

Berkinek mentőövet dob legyőzője: Segíteni akar

10 mil­lió fo­rint sok pénz és sok le­he­tő­sé­get is ad. Töb­bek kö­zött, hogy se­gít­sünk fe­le­ba­rá­ta­ink lelki egész­sé­gé­nek hely­re­ál­lí­tá­sá­ban...

10 mil­lió fo­rint sok pénz és sok le­he­tő­sé­get is ad. Töb­bek kö­zött, hogy se­gít­sünk fe­le­ba­rá­ta­ink lelki egész­sé­gé­nek hely­re­ál­lí­tá­sá­ban...

Berki Krisztián kitálalt Mazsiról: Voltak mélypontok

Berki Krisztián kitálalt Mazsiról: Voltak mélypontok

Szá­mukra sem volt könnyű a játék.

A mű­sor­ve­zető és ked­vese is meg­mé­ret­tet­ték ma­gu­kat A leg­bát­rabb páros új szé­ri­á­já­ban, és bi­zony szá­mukra sem volt min­dig könnyű a játék.