Marozsán Dzsenifer

Békákkal hadakoznak a női foci-vb sztárjai

Békákkal hadakoznak a női foci-vb sztárjai

Lop­ják a kek­szü­ket, és még han­go­sak is. Ma­ro­zsán Dzse­ni­fe­rék kel­le­met­len hely­zetbe ke­rül­tek a ne­gyed­döntő előtt.

Lop­ják a kek­szü­ket, és még han­go­sak is. Ma­ro­zsán Dzse­ni­fe­rék kel­le­met­len hely­zetbe ke­rül­tek a ne­gyed­döntő előtt.

Magyar pályán magyar sztár: Marozsán lehet a női BL-döntő hőse

Magyar pályán magyar sztár: Marozsán lehet a női BL-döntő hőse

Nem csak a sza­vak szint­jén kö­tő­dik szü­lő­ha­zá­já­hoz a há­rom­szo­ros Baj­no­kok Li­gája-győz­tes fut­ball­klasszis.

Magyar sztár lett a budapesti női BL-döntő hőse

Magyar sztár lett a budapesti női BL-döntő hőse

So­ro­zat­ban ne­gyed­szer is a fran­cia Lyon nyerte meg a női lab­da­rúgó Baj­no­kok Li­gá­ját.

So­ro­zat­ban ne­gyed­szer is a fran­cia Lyon nyerte meg a női lab­da­rúgó Baj­no­kok Li­gá­ját, mi­u­tán a fi­ná­lé­ban ki­ütötte a Bar­ce­lo­nát.

Eldőlt, Budapestre érkezik a Barcelona vagy a Bayern München

Eldőlt, Budapestre érkezik a Barcelona vagy a Bayern München

Ja­kabfi Zsa­nett együt­tese, a német Wolfs­burg bú­csú­zott a női BL-től.

Ja­kabfi Zsa­nett együt­tese, a német Wolfs­burg bú­csú­zott a női Baj­no­kok Li­gá­já­tól.

Óriási siker: magyar focistát tesztelt a világhírű csapat

Magyar futballsiker, zuglói tehetséget tesztelt a világhírű csapat

Hor­váth Pet­rát vissza­vár­ják.

Hor­váth Pet­rát az öt­szö­rös női BL-győz­tes Olym­pi­que Lyon hívta pró­ba­já­tékra. Vissza­vár­ják a 10 éves já­té­kost.

Felépült súlyos betegségéből a magyar sztár

Nagy visszatérés, felépült súlyos betegségéből a magyar sztár

Ma­ro­zsán újra pá­lyára lép­he­tett.

Ma­ro­zsán Dzse­ni­fer tü­dő­em­bó­lia miatt három hó­na­pig nem fut­bal­loz­ha­tott. Ja­kabfi Zsa­nett is pá­lyára lé­pett.

Óriási elismerés, magyar focista lett a legjobb a világon

Óriási elismerés, magyar focista lett a legjobb a világon

Ma­ro­zsán Dzse­ni­fer 2016 után má­sod­szor lett a világ leg­jobb női irá­nyí­tója az IFFHS sza­va­zá­sán.

Ma­ro­zsán Dzse­ni­fer 2016 után má­sod­szor lett a világ leg­jobb női irá­nyí­tója a lab­da­rú­gás tör­té­ne­té­vel és sta­tisz­ti­ká­i­val fog­lal­kozó szer­ve­zet (IFFHS) sza­va­zá­sán.

Magyar lányok küzdenek egymás ellen a foci BL-döntőjében

Magyar lányok a csúcson, csak egy nyerhet

A férfiak mel­lett a nők is meg­har­col­nak lab­da­rúgó-BL dön­tő­jé­ben.

Magyar lányt választották Neymar mellé

Magyar lányt választották Neymar mellé

Idén is meg­nyerte a ran­gos el­is­me­rést.

Idén is meg­nyerte a ran­gos el­is­me­rést.

Hetekre kidőlt a német válogatott labdarúgó

Hetekre kidőlt a világ egyik legjobb labdarúgója

Sú­lyo­san meg­sé­rült a ma­gyar szár­ma­zású já­té­kos. In­kább meg se mu­tatja a sé­rült test­részt.