Marko Nikolics

Döntött az MLSZ, megdöbbentek a MOL Vidi szurkolói

Döntött az MLSZ, megdöbbentek a MOL Vidi szurkolói

Ni­ko­li­csot két Ma­gyar Kupa-mér­kő­zés­ről til­tot­ták el. Így a dön­tőt is ki kell hagy­nia, ha a csa­pata bejut a fi­ná­léba.

Marko Ni­ko­li­csot két Ma­gyar Kupa-mér­kő­zés­ről til­tot­ták el. Így a dön­tőt is ki kell hagy­nia, ha a csa­pata bejut a fi­ná­léba.

Megszólalt a Vidi edzője, ez az oka a rossz formának

Megszólalt a Vidi edzője, ez az oka a rossz formának

Ismét ki­kap­tak a fe­hér­vá­riak.

A Mol Vidi a Pus­kás Aka­dé­mia után a Di­ós­győr­től is ki­ka­pott hazai pá­lyán a lab­da­rúgó NB I-ben. Ebben a nap­tári évben még nem sze­rez­tek pon­tot.

Megtörné rossz sorozatát a Ferencváros

Megtörné rossz sorozatát a Ferencváros

Az idei sze­zon­ban le­győz­he­tet­len aka­dály a Fradi szá­mára a Vidi. Reb­rov még nem nyert Ni­ko­lics ellen.

Az idei sze­zon­ban le­győz­he­tet­len aka­dály a Fradi szá­mára a Vidi. Reb­rov még nem nyert Ni­ko­lics ellen.

Kiborította a bilit a Vidi exfocistája, súlyos dolgokkal állt elő

Kiborította a bilit a Vidi exfocistája, súlyos dolgokkal állt elő

Szt­e­fan Scse­povics azt ál­lítja, hogy fo­lya­ma­to­san meg­alázta és sér­te­gette az egyik honfi­társa.

Szt­e­fan Scse­povics azt ál­lítja, hogy fo­lya­ma­to­san meg­alázta és sér­te­gette az egyik honfi­társa.

Nikolics elárulta, ezt várja a Chelsea ellen a csapatától

Nikolics elárulta, ezt várja a Chelsea ellen a csapatától

A Vidi már do­bo­gós az NB I-ben.

A Vidi 1-0-ra nyert a Di­ós­győr ott­ho­ná­ban a lab­da­rúgó NB I va­sár­napi mér­kő­zé­sén. Ezzel a si­ker­rel már do­bo­gón a fe­hér­vári csa­pat.

Kellemetlen meglepetés a Vidi-siker után, kipakolt Juhász és Nikolics

Kellemetlen meglepetés a Vidi-siker után, kipakolt Juhász és Nikolics

Üze­net az ott­hon ma­radt szur­ko­lók­nak. A baj­nok­csa­pat ve­zére és edzője sem ment el szó nél­kül a tör­tén­tek mel­lett.

Három ok, ezért csodálja Európa a Vidit

Három ok, ezért csodálja Európa a Vidit

A to­vább­ju­tás kü­szö­bén áll a MOL Vidi FC a lab­da­rúgó Eu­rópa-li­gá­ban. A PAOK-ot csü­tör­tö­kön ismét le­győző (1-0) fe­hér­vá­riak már 200 perce nem kap­tak gólt a nem­zet­közi po­ron­don.

A to­vább­ju­tás kü­szö­bén áll a MOL Vidi FC a lab­da­rúgó Eu­rópa-li­gá­ban. A PAOK-ot csü­tör­tö­kön ismét le­győző (1-0) fe­hér­vá­riak már 200 perce nem kap­tak gólt a nem­zet­közi po­ron­don.

Hogyan fér be Dzsudzsák a főtáblás Vidibe?

Hogyan fér be Dzsudzsák a főtáblás Vidibe?

A fe­hér­vári ku­pa­si­ker után Ni­ko­lics edző a ki­sze­mel­tek­ről szólva kö­rül­írta a ma­gyar sztárt.

Most már van esély a ha­za­té­ré­sére. A fe­hér­vári ku­pa­si­ker után Ni­ko­lics edző a ki­sze­mel­tek­ről szólva kö­rül­írta a ma­gyar sztárt.

Fura nyilatkozatok hangzottak el a Vidi-meccs után

Fura nyilatkozatok hangzottak el a Vidi-meccs után

Nem ér­tett egyett edző­jé­vel Ko­vács "Kis­kokó" Ist­ván. Me­zőny­ben tény­leg jó volt a ma­gyar baj­nok já­téka, de...

Nem ér­tett egyett edző­jé­vel Ko­vács "Kis­kokó" Ist­ván. Me­zőny­ben tény­leg jó volt a ma­gyar baj­nok já­téka, de a ka­puk­nál...

Itt a titok, ez kellett a Vidi csodájához

Itt a titok, ez kellett a Vidi csodájához

A görög AEK Athén lesz a fe­hér­vá­riak kö­vet­kező el­len­fele.

Ez a köz­já­ték is kel­lett a si­ker­hez? A görög AEK Athén lesz a fe­hér­vá­riak kö­vet­kező el­len­fele. Az már biz­tos, hogy a BL-ben vagy az El-ben fő­táb­lás lesz a ma­gyar baj­nok.

Felkészül Dzsudzsák? Hajmeresztő bejelentést tett a Vidi a siker után

Felkészül Dzsudzsák? Hajmeresztő bejelentést tett a Vidi a siker után

Most aztán iga­zán nagy dur­ra­ná­sok vár­ha­tóak a szé­kes­fe­hér­vári csa­pat­nál. Sz­tá­rok so­rá­val erő­sít a baj­nok?

Őszi első lehet a balhés Vidi, de mi lesz az edzővel?

Őszi első lehet a balhés Vidi, de mi lesz az edzővel?

Ha­la­dás vagy vissza­esés? Szom­bat­he­lyen el­dől­het, mi­lyen lesz a fe­hér­vári tél han­gu­lata.

Saját sztárjátékosaikat kergetnék el a Videoton szurkolói

Saját sztárjátékosaikat kergetnék el a Videoton szurkolói

Az eddig ked­velt szerb edző is rög­tön cél­tábla lett, áru­lás­sal vá­dol­ják őt.