Márki-Zay Péter

Jogerős ítélet: Márki-Zay hazudott, fizetnie kell

Jogerős ítélet: Márki-Zay hazudott, fizetnie kell

A hód­me­ző­vá­sár­he­lyi pol­gár­mes­ter­nek 15 napon belül 800 ezer fo­rin­tot kell fi­zet­nie a kór­ház­nak, va­la­mint nyil­vá­no­san bo­csá­na­tot kell kér­nie.

Márki-Zay és felesége sötét világban él

Márki-Zay és felesége sötét világban él

"El­ké­pesztő ez a szak­ma­i­at­lan­ság és sö­tét­ség, és hozzá nem értés."

"El­ké­pesztő ez a szak­ma­i­at­lan­ság és sö­tét­ség, és hozzá nem értés. Mi­lyen szín­vo­na­lon mű­köd­he­tett az ott­hon­szü­lés egy ilyen nő kezei alatt?" - írta fel­há­bo­ro­dot­tan dr. Novák Hu­nor­gyer­mek­gyó­gyász.

Újabb rágalmazási per Márki-Zay ellen

Újabb rágalmazási per Márki-Zay ellen

Szabó Bá­lint jo­gász három rá­gal­ma­zási pert is in­dí­tott.

Szabó Bá­lint jo­gász három rá­gal­ma­zási pert is in­dí­tott a vá­sár­he­lyi pol­gár­mes­ter ellen a kö­zel­múlt­ban - írja a Vá­sár­hely24. Az első per­ben si­ker­te­len volt a bé­kítő tár­gya­lás.