Margot Robbie

Súlyos vádak: tényleg félrelép a dögös színésznő?

Súlyos vádak: tényleg félrelép a dögös színésznő?

Úgy tűnik, egy iga­zán sár­mos har­ma­dik fél ke­rült képbe. Le sem tud­ják ta­gadni, hogy izzik kö­zöt­tük a le­vegő!

Úgy tűnik, egy iga­zán sár­mos har­ma­dik fél ke­rült képbe. Le sem tud­ják ta­gadni, hogy izzik kö­zöt­tük a le­vegő!

Kifakadt az Oscarra jelölt színésznő, tagadja a pletykákat

Kifakadt az Oscarra jelölt színésznő, tagadja a pletykákat

Mar­got Rob­bie nem ter­hes!

A gyö­nyörű Mar­got Rob­bie nem örül, hogy mások azt gon­dol­ják, nála is job­ban is­me­rik ma­gán­éle­tét.

Mi történt a dögös színésznővel? Baljós fotó érkezett róla

Mi történt a dögös színésznővel? Baljós fotó érkezett róla

Egy hosszú vá­gásra fi­gyel­tek fel Mar­got Rob­bie nya­kán. Haját hát­ra­fogta, így tisz­tán lát­szik a sé­rü­lés.

Egy hosszú vá­gásra fi­gyel­tek fel Mar­got Rob­bie nya­kán. Haját hát­ra­fogta, így tisz­tán lát­szik a sé­rü­lés.

Te felismered Budapestet a dögös hollywoodi színésznő új filmjében?

Te felismered Budapestet a dögös hollywoodi színésznő új filmjében?

Mar­got Rob­bie csak­nem két éve a fő­vá­ro­sunk­ban for­ga­tott.

Mar­got Rob­bie csak­nem két éve a fő­vá­ro­sunk­ban for­ga­tott.

Retteg a férj, izzik a levegő a gyönyörű színésznő és DiCaprio között

Retteg a férj, izzik a levegő a gyönyörű színésznő és DiCaprio között

A cso­da­szép szőke szí­nésznő férje egy­ál­ta­lán nem örül.

A cso­da­szép szőke szí­nésznő férje egy­ál­ta­lán nem örül, hogy fe­le­sége megint a szí­nés­szel for­gat.

Ez durva: élete legbizarrabb élményéről vallott a szexi színésznő

Ez durva: élete legbizarrabb élményéről vallott a szexi színésznő

A 27 éves ame­ri­kai szí­nésznő, Mar­got Rob­bie, igen fur­csa do­log­gal ta­lál­ko­zott a ten­ger­par­ton.

Hollywood ledöbbent: Erre a bombázóra vetett szemet Brad Pitt

Hollywood ledöbbent: Erre a bombázóra vetett szemet Brad Pitt

Bár bot­rá­nyos vá­lása rend­kí­vül meg­vi­selte a szí­nészt, azt sut­tog­ják, máris ki­nézte ma­gá­nak az egyik leg­dö­gö­sebb vi­lág­sztárt!

Kiakasztotta a netet a két dögös színésznő címlapfotója

Kiakasztotta a netet a két dögös színésznő címlapfotója

Na­gyot hi­bá­zott az egyik leg­hí­re­sebb ma­ga­zin, a Vogue, mikor Ni­cole Kid­mant és Mar­got Rob­bie-t he­lyezte a cím­lap­jára.

Na­gyot hi­bá­zott az egyik leg­hí­re­sebb ma­ga­zin, a Vogue, mikor Ni­cole Kid­mant és Mar­got Rob­bie-t he­lyezte a cím­lap­jára.

Topless napoztatta hetyke melleit Margot Robbie

Topless napoztatta hetyke melleit Margot Robbie

Átadta magát a nyári nap­sü­tés­nek.

Lo­vag­já­val ki­ütött pár napot a nap­tár­ból ma­gá­nak, és tel­je­sen át­adta magát a nyári nap­sü­tés­nek. Szinte tel­je­sen pu­cé­ran.

Dekoltázsok, melyek miatt érdemes volt nézni az Oscart

Dekoltázsok, melyek miatt érdemes volt nézni az Oscart

Nem­csak a fil­mek­ről szólt a gála.

Idén sem csak a fil­mek­ről szólt az Oscar-gála, hanem a ru­hák­ról is. Me­lyek kö­zött akadt bőven olyan, ami meg­ra­gadta a fan­tá­zi­án­kat.

Ezek a sztárok olyanok, mint két tojás - Fotó

Ezek a sztárok olyanok, mint két tojás - Fotó

Szinte semmi kü­lönb­ség köz­tük.

A sztár­vi­lág­ban akad jó né­hány ember, akit nyu­god­tan le­cse­rél­het­né­nek va­la­me­lyik kol­lé­gá­já­val, és talán még a saját any­juk se venné észre.