Majka

Kínos kokainbotrány: durva, mit üzent Majkának Curtis

Kínos kokainbotrány: durva, mit üzent Majkának Curtis

Egy hó­nap­nyi hall­ga­tás után meg­szó­lalt Cur­tis, aki el­mondta, mit gon­dol Maj­ká­ról.

Egy hó­nap­nyi hall­ga­tás után meg­szó­lalt Cur­tis, aki el­mondta, mit gon­dol Maj­ká­ról.

FRISS HÍREK

Lefotózták Majkát és Tillát: meztelenkedtek a tengerparton

Lefotózták Majkát és Tillát: meztelenkedtek a tengerparton

Min­den őrült­ség­ben benne van­nak.

Na­gyon szi­por­ká­zik a két mű­sor­ve­zető. Együtt min­den őrült­ség­ben benne van­nak.

Kiderült az igazság: Így érez Curtis Majka iránt a drogbotrány óta

Kiderült az igazság: Így érez Curtis Majka iránt a drogbotrány óta

Több mint két hét telt el azóta, hogy ki­bo­rult a bili, azóta gya­nú­san nagy a csend Cur­tis és Majka körül.

Több mint két hét telt el azóta, hogy ki­bo­rult a bili, azóta gya­nú­san nagy a csend...

Háromnapos fesztivállal zárja hetedik évadát a Budapest Park

Háromnapos fesztivállal zárja hetedik évadát a Budapest Park

Min­den ed­di­gi­nél erő­sebb éva­dot tud­hat maga mö­gött a Bu­da­pest Park

Min­den ed­di­gi­nél erő­sebb éva­dot tud­hat maga mö­gött a Bu­da­pest Park

Tornóczky Majkáról: Végighaknizta Curtisszel a magyar sajtót

Tornóczky Anita Majkáról: Végighaknizta Curtisszel a magyar sajtót

Boch­kor va­sár­nap esti mű­so­rá­ban a hí­res­sé­gek is ál­lást fog­lal­tak a kö­zel­múlt­ban ki­rob­bant bot­rány ügyé­ben. Egy biz­tos, meg­osz­la­nak a vé­le­mé­nyek arról, ki a hibás.

Megfenyegették Majkát az ultrák: durva részletek az üzenetből

Megfenyegették Majkát az ultrák: durva részletek az üzenetből

Ne­ki­men­tek az ult­rák Maj­ká­nak, durva üze­ne­te­ket írnak neki, gya­láz­zák, ami­ért nyil­vá­no­san je­len­tette be, hogy Cur­tis dro­go­zik.

Kínos poént sütött el Majka: ezt mondta Curtisről

Kínos poént sütött el Majka: ezt mondta Curtisről

Majka feb­ru­ár­ban még egy show-műsor szín­pa­dán ba­rátja, Cur­tis drog­prob­lé­má­i­val vic­ce­lő­dött.

Majka feb­ru­ár­ban még egy show-műsor szín­pa­dán ba­rátja, Cur­tis drog­prob­lé­má­i­val vic­ce­lő­dött. Ma már nagy va­ló­szí­nű­ség­gel nem tenné.

Till Attila kiáll Majka mellett: Ezt üzente Curtisnek

Till Attila kiáll Majka mellett: Ezt üzente Curtisnek

Til­lá­nak elege lett, ke­mény sza­vak­kal iga­zí­totta el az in­ter­ne­tes kom­men­te­lő­ket.

Til­lá­nak elege lett, ke­mény sza­vak­kal iga­zí­totta el az in­ter­ne­tes kom­men­te­lő­ket.

Meglepő videó: Őszintén beszél a drogozásról Curtis

Meglepő videó: Őszintén beszél a drogozásról Curtis

Az el­múlt he­tek­ben Cur­tis és Majka bot­rá­nyos sza­kí­tá­sá­tól volt han­gos a honi bul­vár­sajtó.

Az el­múlt he­tek­ben a két nép­szerű rap­per, Cur­tis és Majka bot­rá­nyos sza­kí­tá­sá­tól volt han­gos a honi bul­vár­sajtó.

Így hosszabbítják meg a nyarat a magyar sztárok

Így hosszabbítják meg a nyarat a magyar sztárok

Me­se­beli he­lyekre utaz­tak.

Össze­ál­lí­tá­sunk­ban olyan hí­res­sé­ge­ket gyűj­töt­tünk össze, akik me­se­beli he­lyekre utaz­tak.

Összeverekedett Majka és Tilla!

Összeverekedett Majka és Tilla!

A két mű­sor­ve­zető imádja ug­ratni egy­mást.

A két mű­sor­ve­zető imádja ug­ratni egy­mást: ez­út­tal Till At­tila húzta a rö­vi­deb­bet, Majka úgy rá­ijesz­tett, hogy ba­rátja szinte szó­hoz sem ju­tott.

Melyikük lesz ott? Együtt lépne fel Majka és Curtis a Budapest Parkban

Melyikük lesz ott? Együtt lépne fel Majka és Curtis a Budapest Parkban

Ven­dég­ként el­vi­leg mind­ket­ten szín­padra lép­nek a Kar­tel bu­li­ján.

Ven­dég­ként el­vi­leg mind­ket­ten szín­padra lép­nek a Kar­tel nagy­sza­bású bu­li­ján, szep­tem­ber 27-én.

Bepánikolt Majka fia: apjától kért segítséget

Bepánikolt Majka fia: apjától kért segítséget

Majka el­uta­zott a csa­lád­já­val. A nya­ra­lás alatt sok új­don­sá­got mu­ta­tott a fi­á­nak, de Ma­rián nem tu­dott mind­egyik­nek el­sőre örülni.

Majka el­uta­zott a csa­lád­já­val. A nya­ra­lás alatt sok új­don­sá­got mu­ta­tott a fi­á­nak, de Ma­rián nem tu­dott mind­egyik­nek el­sőre örülni.

Ez elképesztő, hiába a drogbotrány, egyre több pénzt keres Curtis!

Ez elképesztő, hiába a drogbotrány, egyre több pénzt keres Curtis!

Maj­ká­val való sza­kí­tása után a rap­per jobb hely­zetbe ke­rült, mint va­laha, meg­nőtt a rek­lám­ér­téke.

Curtis otthon ülve is jó pénzt keres Majka dalaival

Curtis otthon ülve is jó pénzt keres Majka dalaival

Cur­tis élete leg­jobb be­fek­te­tése volt.

Cur­tis élete leg­jobb be­fek­te­tése volt, hogy évek­kel ez­előtt csat­la­ko­zott Maj­ká­hoz. Amíg a közös dalok si­ke­re­sek, nincs mitől tar­ta­nia.

Súlyos szabályt szegett Majka: Nagy bajba kerülhet

Súlyos szabályt szegett Majka: Nagy bajba kerülhet

Majka bo­rí­totta a bilit.

Majka né­hány napja a hazai sztár­vi­lág ed­digi leg­na­gyobb drog­bi­li­jét bo­rí­totta ki, ám emi­att, a ra­jon­gók egy része is áru­ló­nak tartja.

Botrány Majka koncertjén, nem hiszed el, mit tettek a rajongók

Botrány Majka koncertjén, nem hiszed el, mit tettek a rajongók

Ha­tal­mas bulit csi­nált a rap­per és együt­tese szom­bat este a Strand Fesz­ti­vá­lon Za­már­di­ban.

Óriási bejelentések a TV2 buliján: Hihetetlen produkciókkal robbantanak!

Óriási bejelentések a TV2 buliján: Hihetetlen produkciókkal robbantanak!

Vége a tit­ko­ló­zás­nak, hétfő este min­den ki­de­rült.

Vége a tit­ko­ló­zás­nak, hétfő este min­den ki­de­rült.

Először szólalt meg a drogbotrány óta: Curtis ezt üzente Majkának

Először szólalt meg a drogbotrány óta: Curtis ezt üzente Majkának

Ütősre si­ke­rült Széki At­tila első fel­lé­pése azok után, hogy ze­nész­ba­rátja, Ma­jo­ros Péter bo­rí­totta a drog­bi­lit.

Ebből még nagy baj lehet: Feljelentették Curtist a rendőrségen

Ebből még nagy baj lehet: Feljelentették Curtist a rendőrségen

El­kép­zel­hető, hogy mégis indul el­já­rás

El­kép­zel­hető, hogy mégis indul el­já­rás Majka sze­gedi ki­ro­ha­nása, va­la­mint a Fa­ce­boo­kon köz­zé­tett posztja után.

Megszólal a szakember: Ez vezetett a Majka-Curtis botrányhoz

Megszólal a szakember: Ez vezetett a Majka-Curtis botrányhoz

Napok óta más­ról sem szól­nak a hírek, csak a két rap­per sza­kí­tá­sá­ról.

Napok óta más­ról sem szól­nak a hírek, csak a két rap­per sza­kí­tá­sá­ról. De mi is áll­ha­tott a hát­tér­ben?

Így lépett túl a szakításon Majka- Videó

Így lépett túl a szakításon Majka- Videó

Majka meg­rázta magát és máris túl­tette magát azon, hogy Cur­tis nél­kül kell helyt­áll­nia.

Majka meg­rázta magát és máris túl­tette magát azon, hogy Cur­tis nél­kül kell helyt­áll­nia. Telt ház előtt mu­tatta meg mit tud!

Nem verte nagydobra: Az interneten buktatták le Majkát

Nem verte nagydobra: Az interneten buktatták le Majkát

Majka kí­no­san ügyel erre.

Majka kí­no­san ügyel arra, hogy csak annyit tud­ja­nak az éle­té­ről, amennyit meg akar osz­tani.

Elátkozott hét, újabb csapás érte Majkát

Elátkozott hét, újabb csapás érte Majkát

Nem elég, hogy bú­csút in­tett ze­nész­tár­sá­nak, Cur­tis­nek, még ez is!

Nem elég, hogy bú­csút in­tett ze­nész­tár­sá­nak, Cur­tis­nek, újabb ne­héz­ség­gel kel­lett szem­be­néz­nie.

Nem hiszed el, hol tolja vasárnap Curtis

Nem hiszed el, hol tolja vasárnap Curtis

Az élet nem áll­hat meg akkor sem, ha az ember lá­bára úti­la­put köt­nek. A ko­ka­in­bot­rányba ke­ve­re­dett rap­per­nek ér­de­kes prog­ramja van mára.

Az élet nem áll­hat meg akkor sem, ha az ember lá­bára úti­la­put köt­nek. A ko­ka­in­bot­rányba ke­ve­re­dett rap­per­nek ér­de­kes prog­ramja van mára.

Hoppá, így reagált Dopeman a Majka-Curtis botrányra

Hoppá, így reagált Dopeman a Majka-Curtis botrányra

Meg is le­pőd­tünk volna, ha pont ő tartja ma­gá­ban a vé­le­mé­nyét! Azt sem tit­kolja, kinek a párt­ján áll.

Meg is le­pőd­tünk volna, ha pont ő tartja ma­gá­ban a vé­le­mé­nyét! Azt sem tit­kolja, kinek a párt­ján áll.

Döbbenetes, mit tett Majka egy kisfiúval: emberségből ötös

Döbbenetes, mit tett Majka egy kisfiúval: emberségből ötös

A rap­per ked­ves­sége ha­tár­ta­lan.

A rap­per ked­ves­sége ha­tár­ta­lan. Nagy örö­met oko­zott egy nyolc­éves srác­nak.

Taxisok találtak rá a kóborló Curtisre

Taxisok találtak rá a kóborló Curtisre

Az egész város őt ke­reste, mi­u­tán fa­kép­nél hagyta tár­sait.

Mi­u­tán a rap­per se szó, se be­széd fa­kép­nél hagyta a kon­cert előtt Maj­kát és a kö­zön­sé­get, égre-földre ke­res­ték.

Vajon miről hallgat a drogbotrányba keveredett Curtis?

Vajon miről hallgat a drogbotrányba keveredett Curtis?

Nem csi­tul a Majka-Cur­tis bot­rány, így vár­ható, hogy előbb-utóbb a dro­go­zás­sal meg­vá­dolt és ki­do­bott rap­per is ki­nyitja a szá­ját.

Nem csi­tul a Majka-Cur­tis bot­rány, így vár­ható, hogy előbb-utóbb a dro­go­zás­sal meg­vá­dolt és ki­do­bott rap­per is ki­nyitja a szá­ját.

Így reagáltak a sztárok Curtis kipattant drogbotrányára

Így reagáltak a sztárok Curtis kipattant drogbotrányára

Majka ki­rob­ban­totta az év leg­na­gyobb bot­rá­nyát. Ter­mé­sze­te­sen ha­zánk sztár­ja­i­nak is van hoz­zá­fűz­ni­va­lója a do­log­hoz...

Majka ki­rob­ban­totta az év leg­na­gyobb bot­rá­nyát, mi­u­tán szín­pa­don je­len­tette be, Cur­tis drog­füg­gő­sége miatt fe­jezi be vele a közös mun­kát. Ter­mé­sze­te­sen ha­zánk sztár­ja­i­nak is van hoz­zá­fűz­ni­va­lója a do­log­hoz... Néz­zük, ki mi­lyen vé­le­mé­nyen van!

Elképesztő videó: Drogmegelőzési programban vett részt Curtis

Elképesztő videó: Drogmegelőzési programban vett részt Curtis

Az el­múlt évek­ben sztá­rok sora állt már drog­pre­ven­ciós prog­ra­mok mellé.

Az el­múlt évek­ben sztá­rok sora állt már kü­lön­böző drog­pre­ven­ciós prog­ra­mok mellé. Így tett Cur­tis is.

Kiszivárgott egy videó Majkáék koncertjéről: ezt mondta Curtisről

Kiszivárgott egy videófelvétel Majkáék koncertjéről: ezt mondta Curtisről

Elő­ke­rült egy fel­vé­tel...

Fel­ke­rült az ini­ter­netre egy fel­vé­tel arról az omi­nó­zus es­té­ről, ami­kor Majka sza­kí­tott rap­per ba­rát­já­val, Cur­tis­szel.

Áll a bál: így reagált Majka üzenetére Curtis

Áll a bál: így reagált Majka üzenetére Curtis

A Fa­ce­book-ol­da­lán szó­lalt meg.

Né­hány órá­val a bot­rány ki­rob­ba­nása után a Fa­ce­book-ol­da­lán szó­lalt meg Cur­tis. Vajon sza­vai meg­nyug­tat­ják vagy sok­kol­ják a ra­jon­gó­kat?

Idióta rajongókra akadt ki Majka

Idióta rajongókra akadt ki Majka

Ma­jo­ros Péter nem hitt a sze­mé­nek, ami­kor...

Ma­jo­ros Péter nem hitt a sze­mé­nek, ami­kor hét­fői posztja alatt ol­vasni kezdte a kom­men­te­ket. Így re­a­gált!

Itt bizonyíték: Elhagyta az országot Majka

Itt bizonyíték: Elhagyta az országot Majka

Majka nem volt jól.

Majka mos­ta­ná­ban nem volt éppen jó for­má­ban, ezért is szállt fel a re­pü­lőre.

Mi van itt? Jogosan akadt ki Majka

Mi van itt? Jogosan akadt ki Majka

A rap­per egy igen ér­de­kes dol­got fe­de­zett fel a leg­na­gyobb ze­ne­meg­osztó por­tá­lon. Vajon mi áll­hat emö­gött? Min­den­esetre fe­let­tébb kü­lö­nös.

A rap­per egy igen ér­de­kes dol­got fe­de­zett fel a leg­na­gyobb ze­ne­meg­osztó por­tá­lon. Vajon mi áll­hat emö­gött?

Ez csodálatos, így romantikázik Majka és Dundika

Ez csodálatos, így romantikázik Majka és Dundika

Na­gyon jól érzik ma­gu­kat!

A sztár­pár ket­tes­ben, a gye­re­kek nél­kül uta­zott el. Na­gyon jól érzik ma­gu­kat!

Durva betegség döntötte le Majkát

Durva betegség döntötte le Majkát

A rap­per vagy étel­mér­ge­zést ka­pott, vagy vírus dön­tötte ágy­nak.

A rap­per vagy étel­mér­ge­zést ka­pott, vagy va­la­mi­lyen alat­to­mos vírus dön­tötte ágy­nak. Hét­vé­gén még ki­tar­tott...

Óriási siker: Két nap alatt mindenkinek odavágott Majka

Óriási siker: Két nap alatt mindenkinek odavágott Majka

A rap­per tu­laj­don­kép­pen jó ideje csak saját ma­gá­val ver­se­nyez. Új da­lá­val megint erő­sen kez­dett.

A rap­per tu­laj­don­kép­pen jó ideje csak saját ma­gá­val ver­se­nyez. Új da­lá­val megint erő­sen kez­dett.

Kiderült, Majkáéknak miért kellett elhagyniuk az országot

Kiderült, Majkáéknak miért kellett elhagyniuk az országot

Eddig nem tudta senki, hogy miért ment Ame­ri­kába Majka és Cur­tis, most azon­ban le­hullt a lepel a ti­tok­ról...

Eddig nem tudta senki, hogy miért ment Ame­ri­kába Majka és Cur­tis, most azon­ban le­hullt a lepel a ti­tok­ról...

Dundika kitálalt: ezért nem hajlandó foglalkozni Majka nőügyeivel

Dundika kitálalt: ezért nem hajlandó foglalkozni Majka nőügyeivel

A rap­per és ked­vese nyolc éve bol­do­gan élnek, bár azt be­vall­ják, hogy ők nem egy át­la­gos csa­lád. Most ki­de­rült, mi a kap­cso­la­tuk titka.

Elképesztő közjáték, ezt mondta koncertjén Majka a magyar énekesnőről

Elképesztő közjáték, ezt mondta koncertjén Majka a magyar énekesnőről

A rap­per csa­pa­tá­nak egyik leg­fon­to­sabb tagja, Kol­lá­nyi Zsu­zsi je­len­leg a szü­lési sza­bad­sá­gát tölti. Ennek el­le­nére mégis el­in­téz­ték, hogy sa­já­tos módon részt ve­hes­sen a kon­cer­te­ken.

Aggódnak rajongói Majkáért, ezt műveli magával

Aggódnak rajongói Majkáért, ezt műveli magával

A rap­per­nek ha­tal­mas ra­jon­gó­tá­bora van, közel há­rom­száz­ez­ren kö­ve­tik Ins­tag­ram-ol­da­lán.

A rap­per­nek ha­tal­mas ra­jon­gó­tá­bora van, közel há­rom­száz­ez­ren kö­ve­tik Ins­tag­ram-ol­da­lán. . De most meg­osz­tott egy fotót, amin mez­te­len fel­ső­tes­tét mu­tatja meg, ez ke­rülte el kö­ve­tői fi­gyel­mét. Vol­tak, akik gra­tu­lál­tak neki, de töb­ben meg­kér­dez­ték, nem beteg-e.

Minden hétvége nyaralás a PLÁZSon

Minden hétvége nyaralás a PLÁZSon

Sió­fok, itt kez­dő­dik a Ba­la­ton, és a PLÁZSon ki­kötve min­den hét­vége olyan lehet, mint egy nya­ra­lás a vég­te­len pi­he­nés­sel, test­moz­gás­sal és éj­sza­kai bu­li­val.

Sió­fok, itt kez­dő­dik a Ba­la­ton, és a PLÁZSon ki­kötve min­den hét­vége olyan lehet, mint egy nya­ra­lás a vég­te­len pi­he­nés­sel, test­moz­gás­sal és éj­sza­kai bu­li­val.

Ezt láttad már? Elképesztő videóval rukkolt elő Majka

Ezt láttad már? Elképesztő videóval rukkolt elő Majka

Ez­út­tal jó ta­ná­cso­kat osz­to­gat.

A két­gyer­me­kes apuka ez­út­tal jó ta­ná­cso­kat osz­to­gat a fesz­ti­vál­sze­zonra való te­kin­tet­tel.

Majka beleállt a fesztivál sztárfellépőjébe, durva, mit mondott!

Majka beleállt a fesztivál sztárfellépőjébe, durva, amiket mondott!

A rap­per sosem rejti véka alá a vé­le­mé­nyét, bár­mi­ről is le­gyen szó, ami za­varja. Most a VOLT Fesz­ti­vál egyik sztár­ját alázta.

Dundika kitálalt Majkáról: Teljesen megváltozott!

Dundika kitálalt Majkáról: Teljesen megváltozott!

A rap­per a kor elő­re­ha­lad­tá­val egyre csa­lád­cent­ri­ku­sabbá válik, az éj­sza­kai bu­li­kat a csa­ládi sza­lon­na­sü­té­sek vál­tot­ták fel.

A rap­per a kor elő­re­ha­lad­tá­val egyre csa­lád­cent­ri­ku­sabbá válik, az éj­sza­kai bu­li­kat a csa­ládi sza­lon­na­sü­té­sek vál­tot­ták fel.

Nehéz időszakon van túl, így dolgozza fel Majka édesanyja elvesztését

Nehéz időszakon van túl, így dolgozza fel Majka édesanyja elvesztését

Majka né­hány hét­tel ez­előtt vesz­tette el édes­any­ját...

Majka né­hány hét­tel ez­előtt vesz­tette el édes­any­ját...

Ez hihetetlen, így keresett egy hét alatt húszmilliót Majka!

Ez hihetetlen, így keresett egy hét alatt húszmilliót Majka!

A rap­per ma­nap­ság a leg­ke­re­set­tebb elő­adók egyike, a szep­tem­beri kon­cert­jére a je­gyek jó része el is kelt már.

A rap­per ma­nap­ság a leg­ke­re­set­tebb elő­adók egyike, ezt mi sem bi­zo­nyítja job­ban, mint hogy a szep­tem­beri kon­cert­jére a je­gyek jó része el is kelt már.

Durva vallomást tett Majka, nagyon nincs könnyű helyzetben

Durva vallomást tett Majka, nagyon nincs könnyű helyzetben

Élet­mód­vál­tá­sá­ról be­szélt.

A nép­szerű rap­per élet­mód­vál­tá­sá­ról, a fo­gyás­ról és a gyú­rás­ról be­szélt.

Ezt írta búcsúlevelében Majka haldokló édesanyja, mindenki sírt

Ezt írta búcsúlevelében Majka haldokló édesanyja, mindenki sírt

Mér­he­tet­len fáj­da­lom érte a TV2 sztár­ját, el­te­mette imá­dott édes­any­ját.

Csendben, testvéreivel temette el édesanyját Majka

Csendben, testvéreivel temette el édesanyját Majka

Ibo­lya nénit négy gyer­meke gyá­szolja.

Tu­cat­nyi virág bo­rítja az ózdi te­mető egyik sír­ját. A ko­szo­rú­kon a csa­lád­ta­gok és ba­rá­tok üze­ne­tei, me­lye­ket ha­lott­juk utolsó út­jára szán­tak. Majka édes­any­ját, vagy ahogy a köz­vé­le­mény meg­is­mer­hette, Ibo­lya nénit, négy gyer­meke és sze­ret­tei kí­sér­ték utolsó út­jára.

Kitört a háború, egymásnak estek a rapperek és a mulatósok!

Kitört a háború, egymásnak estek a rapperek és a mulatósok!

Már Majka is be­kap­cso­ló­dott a Jolly és Cur­tis kö­zött ki­rob­bant vi­tába!

Erre nem számított: Kínos meglepetés érte Dundikát

Erre nem számított: Kínos meglepetés érte Dundikát

Dun­dika ba­rát­nő­i­vel uta­zott Spa­nyol­or­szágba, ahol szám­ta­lan iz­gal­mas él­mény­ben volt ré­szük.

Dun­dika ba­rát­nő­i­vel uta­zott Spa­nyol­or­szágba, ahol szám­ta­lan iz­gal­mas él­mény­ben volt ré­szük.

Gyászol Majka, meghalt az édesanyja

Megrázó vallomás: gyászol Majka, meghalt az édesanyja

Majka élő vi­de­ó­ban je­len­tette be, hogy édes­anyja el­hunyt.

Majka élő vi­de­ó­ban je­len­tette be, hogy édes­anyja el­hunyt. Ibo­lya néni rég­óta be­te­ges­ke­dett.

Elképesztő fordulatot vett Majka és Jolly durva háborúja!

Elképesztő fordulatot vett Majka és Jolly durva háborúja!

Egy hét­tel ez­előtt vesz­tek össze..

A két hí­res­ség egy hét­tel ez­előtt ve­szett össze egy­más­sal, ami­kor Jolly kri­ti­zálta Maj­káék VOLT Fesz­ti­válra írt him­nu­szát.

Mindenki gratulált Dundikának: Mutatjuk, miért

Mindenki gratulált Dundikának: Mutatjuk, miért

Majka és Dun­dika Tö­rök­or­szág­ban él­ve­zik a sza­bad­sá­got, ahová ter­mé­sze­te­sen a gye­re­ke­ket is ma­guk­kal vit­ték.

Majka és Dun­dika Tö­rök­or­szág­ban él­ve­zik a sza­bad­sá­got, ahová ter­mé­sze­te­sen a gye­re­ke­ket is ma­guk­kal vit­ték.

Dagad a botrány: durva, mivel vádolja Jolly Majkát

Dagad a botrány: durva, mivel vádolja Jolly Majkát

Nem csi­tul­nak a ke­dé­lyek. Ke­mé­nyen megy az adok-kapok a Fa­ce­boo­kon a ze­né­szek kö­zött.

Nem csi­tul­nak a ke­dé­lyek. Ke­mé­nyen megy az adok-kapok a Fa­ce­boo­kon a ze­né­szek kö­zött.

Majka reagált a botrányra: páros lábbal szállt bele Jollyba

Majka reagált a botrányra: páros lábbal szállt bele Jollyba

Eddig Majka nem folyt bele a Volt Fesz­ti­vál körül ki­ala­kult hisz­tibe, de most nála is be­telt a pohár.

Megint elutazott, Majka itt pihen a családdal

Megint elutazott, Majka itt pihen a családdal

Meg­fo­gadta, hogy idén töb­bet pihen.

A rap­per meg­fo­gadta, hogy idén több időt tölt a csa­lád­dal és sza­kít időt a pi­he­nésre is...

Mutatjuk, itt nyaralnak idén a sztárok

Mutatjuk, itt nyaralnak idén a sztárok

Idén ko­ráb­ban in­dult a nyár, ezért már má­jus­ban el­kez­dő­dött a strand­sze­zon...

Idén ko­ráb­ban in­dult a nyár, ezért már má­jus­ban el­kez­dő­dött a strand­sze­zon...

Elképesztő fotó került elő a TV2 sztárjáról

Elképesztő fotó került elő a TV2 sztárjáról

A Nagy Duett dön­tőse ezzel a retro fény­kép­pel han­go­ló­dik a va­sár­nap es­tére, ami­kor Majka slá­ge­rét énekli majd part­ne­ré­vel.

A Nagy Duett dön­tőse ezzel a retro fény­kép­pel han­go­ló­dik a va­sár­nap es­tére, ami­kor Majka slá­ge­rét énekli majd part­ne­ré­vel.

Ezért nem tervez esküvőt Kollányi Zsuzsi

Ezért nem tervez esküvőt Kollányi Zsuzsi

Nem szá­mít a hi­va­ta­los papír.

Azt mondja, neki nem szá­mít a hi­va­ta­los papír, hi­szen nem az tartja össze a kap­cso­la­tot.

Óriási botrány, életveszélyesen megfenyegették Majkát

Óriási botrány, életveszélyesen megfenyegették Majkát

Bot­rá­nyos üze­ne­tet ka­pott a rap­per, amit meg­osz­tott a Fa­ce­book-ol­da­lán is.

Majka cuki családi fotójától te is elolvadsz

Majka cuki családi fotójától te is elolvadsz

A rap­per és csa­ládja Tö­rök­or­szág­ban töl­tik eze­ket a na­po­kat. A most meg­osz­tott fény­ké­pen ő maga is meg­le­pő­dött.

A rap­per és csa­ládja Tö­rök­or­szág­ban töl­tik eze­ket a na­po­kat. A most meg­osz­tott fény­ké­pen ő maga is meg­le­pő­dött.

Elszabadult a pokol a TV2 stúdiójában, itt a videó!

Elszabadult a pokol a TV2 stúdiójában, itt a videó!

Eddig sosem lá­tott, ki­ma­radt je­le­net ke­rült fel az in­ter­netre. Majka és Tilla ismét na­gyot ala­kí­tott.

Eddig sosem lá­tott, ki­ma­radt je­le­net ke­rült fel az in­ter­netre. Majka és Tilla ismét na­gyot ala­kí­tott.

Hoppá, lecserélték Majkát és Mádai Vivient: ők lesznek helyettük

Hoppá, lecserélték Majkát és Mádai Vivient: ők lesznek helyettük

Me­g­újul a TV2 szu­per­pro­duk­ci­ó­já­nak mű­sor­ve­zető-csa­pata!

Me­g­újul a TV2 szu­per­pro­duk­ci­ó­já­nak mű­sor­ve­zető-csa­pata!

Majka csúnyán lebuktatta Kozsót, de mit szól hozzá az énekes?

Majka csúnyán lebuktatta Kozsót, de mit szól hozzá az énekes?

A mű­sor­ve­zető meg­lepő fény­ké­pet töl­tött fel az Ins­tag­ram-ol­da­lára.

Majka mindenhol elveri Sebestyén Balázst

Majka mindenhol elveri Sebestyén Balázst

Min­dent visz a TV2 sztárja.

A két kon­ku­rens csa­torna mű­sor­ve­ze­tői igen szo­ros ba­rát­sá­got ápol­nak, de mind a fal­labda pá­lyán, mind pedig a né­zett­ségi ver­seny­ben egy­más el­len­fe­lei.

Kiderült, miért futnak zátonyra Fresh Andi kapcsolatai

Kiderült, miért futnak zátonyra Fresh Andi kapcsolatai

Egy lépés előre.

Az már egy lépés előre, ha va­laki képes be­is­merni, hogy hi­bá­zott, így könnyebb lesz ja­ví­tani a dol­gon.

Durván kiborult Majka, videóban tálalt ki mindenről!

Durván kiborult Majka, videóban tálalt ki mindenről!

A rap­per 180 ezer fo­rin­tot köl­tött el.

A rap­per 180 ezer fo­rin­tot köl­tött el szinte a sem­mire, elege lett, és min­den­ki­nek el­mondta, miből.

Törött kézzel fosztották ki Tilláékat

Törött kézzel fosztották ki Tilláékat

Hor­gász­csó­nakra haj­tot­tak, de csak mű­szaki cik­ke­ket si­ke­rült el­vin­niük. Végül még­sem bán­ták, így is örült a két nő.

Hor­gász­csó­nakra haj­tot­tak, de csak mű­szaki cik­ke­ket si­ke­rült el­vin­niük. Végül még­sem bán­ták, így is örül­tek.

Majka nem hitt a szemének, olyat látott a stúdióban

Majka nem hitt a szemének, olyat látott a stúdióban

Egy há­zas­pár tel­je­sen le­nyű­gözte.

Pénz­fel­do­bás­sal dön­tötte el Tamás és fe­le­sége Dor­ina, hogy je­lent­kez­nek a TV2 mű­so­rába. A férj ugyanis nem akart sze­re­pelni, de ő vesz­tett.

Majka berezelt a szállodában

Majka berezelt a szállodában

A nép­szerű rap­per­nek nem iga­zán jött be a pá­ri­zsi ki­ruc­ca­nás.

A nép­szerű rap­per­nek nem iga­zán jött be a pá­ri­zsi ki­ruc­ca­nás. Dis­ney­land tel­je­sen ki­bo­rí­totta, a szál­lo­dá­ban pedig nem hitt a sze­mé­nek.

Élőben kotyogott ki eddig sosem hallott családi titkokat Majka!

Élőben kotyogott ki eddig sosem hallott családi titkokat Majka!

A rap­per és kisfia élő­ben be­szél­ték ki a 6 éves Ma­rián óvo­dai hó­dí­tá­sait...

A rap­per és kisfia élő­ben be­szél­ték ki a 6 éves Ma­rián óvo­dai hó­dí­tá­sait...

Ki ne hagyd: Így törlesztett Sebestyén Balázs élő adásban Majkának!

Ki ne hagyd: Így törlesztett Sebestyén Balázs élő adásban Majkának!

Se­bes­tyén Ba­lázs fo­ga­dott Maj­ká­val, de ve­szí­tett, így egy héten át azt kell ten­nie, amit a rap­per kér tőle.

Hatalmas őrültséget csinált Majka, videóra vették!

Hatalmas őrültséget csinált Majka, videóra vették!

A mű­sor­ve­zető ezt is be­vál­lalta.

Nem sokan tet­ték volna meg utána. Ám a mű­sor­ve­zető ezt is be­vál­lalta.

Kétmillióval vett revansot Majka vesztes játékosa

Kétmillióval vett revansot Majka vesztes játékosa

Két jó­ba­rát ját­szott kedd este a TV2 Bezár a bazár! mű­so­rá­ban. Misi és Zsolt konk­rét cél­lal ér­kez­tek a stú­di­óba.

Két jó­ba­rát ját­szott kedd este a TV2 Bezár a bazár! mű­so­rá­ban. Misi és Zsolt konk­rét cél­lal ér­kez­tek a stú­di­óba. Mivel mind­ket­ten szen­ve­dé­lyes hor­gá­szok, így egy mo­tor­csó­nak­kal sze­ret­tek volna ha­za­menni. A ha­to­dik kér­dés­nél végül si­ke­rült is nekik, így nagy a bol­dog­ság.

Stohl Andrásra cseréli a TV2 Till Attilát

Stohl Andrásra cseréli a TV2 Till Attilát

Bár a csa­torna elé­ge­dett volt a világ leg­ne­he­zebb já­té­ká­nak tar­tott pro­duk­ció mű­sor­ve­ze­tő­i­vel, mégis cse­rét esz­kö­zöl­nek.

Bár a csa­torna elé­ge­dett volt a világ leg­ne­he­zebb já­té­ká­nak tar­tott pro­duk­ció mű­sor­ve­ze­tő­i­vel, mégis cse­rét esz­kö­zöl­nek.

Így takarít Majka kisfia: de mi az ott a háttérben?

Így takarít Majka kisfia: de mi az ott a háttérben?

Kü­lö­nös és egy­ben na­gyon cuki.

A rap­per jól lát­ha­tóan a mun­ka­meg­osz­tás híve. Amíg ő a meccset nézi, két­éves kisfia el­végzi a há­zi­mun­kát. Se­gít­sége is akadt...

Majka drámai vallomása: Ha ez így megy tovább, abba én belehalok

Majka drámai vallomása: Ha ez így megy tovább, abba én belehalok

Majka egész évben úton van, ke­mé­nyen dol­go­zik, hogy meg­ala­pozza gye­re­kei jö­vő­jét.

Tilla miatt kellett leállítani a forgatást: durva, ami ezután történt

Tilla miatt kellett leállítani a forgatást: durva, ami ezután történt

A mű­sor­ve­ze­tő­vel aligha for­dult elő ilyen eset az el­múlt év­ti­ze­dek alatt.

A mű­sor­ve­ze­tő­vel aligha for­dult elő ilyen eset az el­múlt év­ti­ze­dek alatt.

Elképesztő, Sebestyén Balázs és Majka megint ki akar szúrni egymással!

Elképesztő, Sebestyén Balázs és Majka megint ki akar szúrni egymással!

A két mű­sor­ve­zető ér­de­kes fo­ga­dást kö­tött.

A két mű­sor­ve­zető ér­de­kes fo­ga­dást kö­tött, ha va­la­me­lyi­kük ve­szít, akkor a másik na­gyon be­le­ta­pos az ön­be­csü­lé­sükbe...

Elképesztően bizarr fotó készült Majkáról és Tilláról, ez komoly?

Elképesztően bizarr fotó készült Majkáról és Tilláról, ez komoly?

Talán még leg­kö­ze­lebbi hoz­zá­tar­to­zóik se is­mer­né­nek rá a TV2 két mű­sor­ve­ze­tő­jére!

Talán még leg­kö­ze­lebbi hoz­zá­tar­to­zóik se is­mer­né­nek rá a TV2 két mű­sor­ve­ze­tő­jére!

Közel kétmillió forintot vittek el Majkáéktól

Közel kétmillió forintot vittek el Majkáéktól

Na­gyon ügye­sek vol­tak a já­té­ko­sok.

Még most sem tud­ják fel­fogni a Bezár a bazár! szer­dai já­té­ko­sai, hogy mennyi min­dent nyer­tek a mű­sor­ban. Vi­vien és Ri­chárd három éve al­kot­nak egy párt.