Mádai Vivien

Így kínozzák a szúnyogok a celebeket

Így kínozzák a szúnyogok a celebeket

El­vi­sel­he­tet­len szú­nyog­in­vá­zi­ó­tól szen­ved­nek a víz­par­ton élők, de a vá­rosi la­ko­sok is meg­síny­lik a vér­szí­vók tá­ma­dá­sát.

El­vi­sel­he­tet­len szú­nyog­in­vá­zi­ó­tól szen­ved­nek a víz­par­ton élők, de a vá­rosi la­ko­sok is meg­síny­lik a vér­szí­vók tá­ma­dá­sát.

FRISS HÍREK

Harcolnak a bőrrák ellen a magyar és külföldi sztárok

Harcolnak a bőrrák ellen a magyar és külföldi sztárok

Nem Mádai Vi­vien az egyet­len...

Nem Mádai Vi­vien az egyet­len, akit fi­a­ta­lon meg­tá­ma­dott a gyil­kos kór. Sz­tá­rok sora ag­gód­ha­tott már a szö­vet­tani ered­mé­nye miatt.

Kemény időszak áll mögötte, súlyos betegségéről vallott Mádai Vivien

Kemény időszak áll mögötte, súlyos betegségéről vallott Mádai Vivien

A mű­sor­ve­zető csa­ládja na­gyon meg­ijedt, ami­kor ki­de­rült, hogy baj van.

A fi­a­tal mű­sor­ve­zető csa­ládja na­gyon meg­ijedt, ami­kor ki­de­rült, hogy baj van.

Egy félórás vizsgálaton múlt Mádai Vivien élete

Egy félórás vizsgálaton múlt Mádai Vivien élete

Em­bert pró­báló idő­sza­kot él át Mádai Vi­vien. A Mokka mű­sor­ve­ze­tője ta­valy el­mu­lasz­totta az anya­jegy­szű­rést, ami­nek sú­lyos kö­vet­kez­mé­nye lett.

Em­bert pró­báló idő­sza­kot él át Mádai Vi­vien. A Mokka mű­sor­ve­ze­tője ta­valy el­mu­lasz­totta az anya­jegy­szű­rést, ami­nek sú­lyos kö­vet­kez­mé­nye lett.

Rosszindulatú daganatot diagnosztizáltak Mádai Viviennél

Rosszindulatú daganatot diagnosztizáltak Mádai Viviennél

A mű­sor­ve­zető eddig tit­kolta, hogy az új év szá­mára ren­ge­teg fé­lel­met és prob­lé­mát ho­zott. És egy ször­nyű be­teg­sé­get.

Jól kezdődik a hét: Melltartóban állt modellt a TV2 műsorvezetője

Jól kezdődik a hét: Melltartóban állt modellt a TV2 műsorvezetője

Mádai Vi­vien a reg­geli Mok­ká­ban is üdítő lát­vány, de úgy tűnik, hogy azt is képes fo­kozni.

Kiderült, kinek szurkolnak a TV2 műsorvezetői az Exatlon Hungary-ben

Kiderült, kinek szurkolnak a TV2 műsorvezetői az Exatlon Hungary-ben

Már csak pár nap van hátra és ki­de­rül, ki lesz a műsor nyer­tese.

Már csak pár nap van hátra és ki­de­rül, ki lesz a műsor nyer­tese.

Hatalmas sztárparti volt a pesti éjszakában

Hatalmas sztárparti volt a pesti éjszakában

Egy tűt is ne­he­zen le­he­tett volna le­ej­teni csü­tör­tök este a fő­vá­rosi szó­ra­ko­zó­he­lyen, ahol ren­ge­teg sztár és influ­en­szer bu­li­zott haj­na­lig.

Egy tűt is ne­he­zen le­he­tett volna le­ej­teni csü­tör­tök este a fő­vá­rosi szó­ra­ko­zó­he­lyen, ahol ren­ge­teg sztár és influ­en­szer bu­li­zott haj­na­lig.

Óriásplakáton mutatta meg bájait a három magyar műsorvezető!

Óriásplakáton mutatta meg bájait a három magyar műsorvezető!

Íz­lé­ses fo­tó­so­ro­za­ton mu­tat­ták be, hogy egy nő anya­ként is lehet vonzó.

Íz­lé­ses fo­tó­so­ro­za­ton mu­tat­ták be, hogy egy nő anya­ként is lehet vonzó.

Egyszerre dobták le a textilt a TV2 szexi sztárjai

Egyszerre dobták le a textilt a TV2 szexi sztárjai

Ná­nási Pál ismét meg­látta a lé­nye­get.

Ná­nási Pál ismét meg­látta a lé­nye­get, fe­hér­ne­mű­ben kapta len­cse­végre fe­le­sé­gét és két kol­lé­gá­ját.

Elbúcsúzott a nézőktől Mádai Vivien

Elbúcsúzott a nézőktől Mádai Vivien

A Mokka gyö­nyörű mű­sor­ve­ze­tője szá­mára véget ért idén a munka. Elér­ke­zett az idő a pi­he­nésre. De senki ne essen két­ségbe, jö­vőre ter­mé­sze­te­sen vissza­tér.

A Mokka gyö­nyörű mű­sor­ve­ze­tője szá­mára véget ért idén a munka. Elér­ke­zett az idő a pi­he­nésre. De senki ne essen két­ségbe, jö­vőre ter­mé­sze­te­sen vissza­tér. Min­den bi­zonnyal üdén, fris­sen és tele mun­ka­kedv­vel.

Ő lehet Liptai Claudia utódja a TV2-nél

Ő lehet Liptai Claudia utódja a TV2-nél

A mű­sor­ve­ze­tőnő ja­nu­ári tá­vo­zá­sá­val nem sok női mű­sor­ve­zető marad a csa­tor­ná­nál. Két fi­a­tal nő jöhet szóba utód­ként, hi­szen nem ve­zet­het min­dent Ördög Nóra egye­dül...

A mű­sor­ve­ze­tőnő ja­nu­ári tá­vo­zá­sá­val nem sok női mű­sor­ve­zető marad a csa­tor­ná­nál. Két fi­a­tal nő jöhet szóba utód­ként, hi­szen nem ve­zet­het min­dent Ördög Nóra egye­dül...

Bevállalós fotó, fehérneműben csábít Mádai Vivien

Bevállalós fotó, fehérneműben csábít Mádai Vivien

Dö­gö­sebb, mint va­laha.

A Mokka mű­sor­ve­ze­tője dö­gö­sebb, mint va­laha, spor­tos tes­tét büsz­kén te­heti köz­szem­lére a leg­újabb fény­ké­pén. Bát­ran mond­hat­juk, van mit mu­tat­nia.

Ezt teszik, ha romantikára vágynak a sztárok

Ezt teszik, ha romantikára vágynak a sztárok

Egy szürke őszi napon.

Egy szürke őszi napon nincs jobb egy kis mo­zi­zás­nál. Ha­zánk hí­res­sé­gei közül is a ro­man­ti­kus fil­me­zés mel­lett dön­töt­tek.

Ezt nézd: Saját magát gúnyolta ki Mádai Vivien

Ezt nézd: Saját magát gúnyolta ki Mádai Vivien

Mádai Vi­vien az egyik leg­szebb.

Mádai Vi­vien az egyik leg­szebb mű­sor­ve­ze­tők egyike, néha mégis úgy tűnik, hogy elé­ge­det­len ma­gá­val.

Megfőzték a zöld sasokat a TV2 sztárszakácsai

Megfőzték a zöld sasokat a TV2 sztárszakácsai

Szerda este ismét a csa­pat­já­téké lesz a fő­sze­rep a Mas­terC­hef VIP dön­tős he­té­ben. Me­ge­te­tik a Fradi ifi­ket...

Szerda este ismét a csa­pat­já­téké lesz a fő­sze­rep a Mas­terC­hef VIP dön­tős he­té­ben. Me­ge­te­tik a Fradi ifi­ket...

Sírva röhögött az egész stúdió Mádai Vivien erotikus sütijén

Sírva röhögött az egész stúdió Mádai Vivien erotikus sütijén

Le­állt a for­ga­tás...

A ma este adásba ke­rülő Mas­terC­hef VIP for­ga­tá­sát le kel­lett ál­lí­tani, mert a Mokka mű­sor­ve­ze­tője vé­let­le­nül olyat al­ko­tott...

Lefotózták Mádai Vivi popsiját: lenyűgöző látványt nyújt

Lefotózták Mádai Vivi popsiját: lenyűgöző látványt nyújt

Ezt lát­nod kell!

A gyö­nyörű mű­sor­ve­ze­tőt a ten­ger­par­ton kap­ták len­cse­végre. Ezt lát­nod kell!

Eltört a mécses: Könnyekben tört ki Mádai Vivien

Eltört a mécses: Könnyekben tört ki Mádai Vivien

A mű­sor­ve­zető ma­xi­ma­lista, így ne­he­zen vi­seli, ha va­lami nem úgy sül el, aho­gyan azt el­kép­zelte.

A mű­sor­ve­zető ma­xi­ma­lista, így ne­he­zen vi­seli, ha va­lami nem úgy sül el, aho­gyan azt el­kép­zelte. Vajon mi tör­tén­he­tett a kony­há­ban?

Intim fotó, félmeztelenül kapták le a magyar műsorvezetőnőt

Intim fotó, félmeztelenül kapták le a magyar műsorvezetőnőt

Mádai Vi­vien nya­ra­lás köz­ben sem fe­lejt­ke­zik meg a ra­jon­gó­i­ról.

Mindenkit levert a víz: brutálisan szexi fotót posztolt Mádai Vivien

Mindenkit levert a víz: brutálisan szexi fotót posztolt Mádai Vivien

Mádai Vi­vien meg­mu­tatta, amije van.

Mádai Vi­vien meg­mu­tatta, amije van, de jobb is, hogy nem ta­kar­gatja magát.

Ezek a nagy dolgok: óriási bejelentést tett Mádai Vivien!

Ezek a nagy dolgok: óriási bejelentést tett Mádai Vivien!

A TV2 csi­nos mű­sor­ve­ze­tő­jé­nek a csa­ládja a leg­fon­to­sabb, négy­éves kisfia, Zénó élete pedig fon­tos for­du­ló­pont­hoz ér­ke­zett.

A TV2 csi­nos mű­sor­ve­ze­tő­jé­nek a csa­ládja a leg­fon­to­sabb, négy­éves kisfia, Zénó élete pedig fon­tos for­du­ló­pont­hoz ér­ke­zett.

Férje nélkül költözik a szüleihez Mádai Vivien

Férje nélkül költözik a szüleihez Mádai Vivien

A Mokka mű­sor­ve­ze­tője most egy ideig nem Bu­da­pes­ten hajtja majd álomra a fejét, hanem a ma­gyar ten­ger part­ján, a csa­ládja ott­ho­ná­ban.

A Mokka mű­sor­ve­ze­tője most egy ideig nem Bu­da­pes­ten hajtja majd álomra a fejét, hanem a ma­gyar ten­ger part­ján, a csa­ládja ott­ho­ná­ban.

Imádják a férfi rajongók, élő adásban vetkőzött bikinire Mádai Vivien!

Imádják a férfi rajongók, élő adásban vetkőzött bikinire Mádai Vivien!

A kí­ván­csi kö­zön­ség már rög­tön az első adás­ban meg­cso­dál­hatta for­más ido­mait.

Te felismered: Így néz ki smink nélkül Mádai Vivien

Te felismered: Így néz ki smink nélkül Mádai Vivien

Mádai Vi­vien min­den­nap­ját smink­ben tölti a ka­me­rák előtt, de néha neki is mu­száj pi­hen­tetni a bőrét.

Ez aztán a jó hír: Nagy bejelentést tett Mádai Vivien

Ez aztán a jó hír: Nagy bejelentést tett Mádai Vivien

A csi­nos mű­sor­ve­zető ko­ráb­ban el­ha­tá­ro­ló­dott a do­log­tól, ám mos­tanra meg­vál­to­zott a vé­le­mé­nye.

A csi­nos mű­sor­ve­zető ko­ráb­ban el­ha­tá­ro­ló­dott a do­log­tól, ám mos­tanra meg­vál­to­zott a vé­le­mé­nye.

Szörnyű időszakot élt át Mádai Vivien, még ma sincs túl rajta

Szörnyű időszakot élt át Mádai Vivien, még ma sincs túl rajta

A nép­szerű mű­sor­ve­zető könyv­be­mu­ta­tó­ján a Ri­post­nak me­sélt az ér­zé­se­i­ről.

A nép­szerű mű­sor­ve­zető könyv­be­mu­ta­tó­ján a Ri­post­nak me­sélt az ér­zé­se­i­ről.

Hatalmas örömhírt jelentett be Mádai Vivien, mindenki gratulált

Hatalmas örömhírt jelentett be Mádai Vivien, mindenki gratulált

A mű­sor­ve­zető ke­mé­nyen dol­go­zott azért, hogy meg­va­ló­sítsa az álmát.

A mű­sor­ve­zető ke­mé­nyen dol­go­zott azért, hogy meg­va­ló­sítsa az álmát.

Édesanyja húzta ki a depresszióból a TV2 műsorvezetőjét

Édesanyja húzta ki a depresszióból a TV2 műsorvezetőjét

Ma már bol­dog édes­anya, de...

Ma már bol­dog édes­anya, de még­sem fe­led­heti azt az idő­sza­kot, ami­kor ne­he­zen ke­zelte, hogy édes­anya lett. Örökre hálás édes­any­já­nak.

Nem hiszed el, milyen titok derült ki Mádai Vivienről

Nem hiszed el, milyen titok derült ki Mádai Vivienről

Be­les­tünk a Mokka ku­lisszái mögé.

Ami­kor be­lé­pünk a TV2 épü­le­tébe, Mádai Vi­vien már a smink­szo­bá­ban ül, Is­te­nes László pedig már a stú­di­ó­ban az adás­me­ne­tet nézi át.

Vadító fotók: szexi fehérneműben pózol Mádai Vivien

Vadító fotók: szexi fehérneműben pózol Mádai Vivien

A mű­sor­ve­zető büszke az új ké­pekre.

A gyö­nyörű mű­sor­ve­zető három évvel ez­előtt még je­len­tős túl­súllyal küz­dött. Fia, Zénó szü­le­tése után ne­he­zen men­tek le róla a plusz­ki­lók.

Meglepő dolgot talált barátnője testén Mádai Vivien

Meglepő dolgot talált barátnője testén Mádai Vivien

Mádai Vi­vien és ba­rát­nője, für­dő­ru­hára vet­kőz­tek. A mű­sor­ve­zető ekkor vett észre va­la­mit.

Mádai Vi­vien és ba­rát­nője, für­dő­ru­hára vet­kőz­tek. A mű­sor­ve­zető ekkor vett észre va­lami kü­lön­le­ge­set a lány tes­tén.

A nyuszis magazinnak vetkőzött a magyar sztármami

A nyuszis magazinnak vetkőzött a magyar sztármami

Bár a mű­sor­ve­zető kissé szé­gyen­lős...

Bár a mű­sor­ve­zető kissé szé­gyen­lős, most mégis kö­tél­nek állt, és meg­mu­tatta bomba alak­ját a leg­is­mer­tebb férfi­ma­ga­zin­ban.

Nem szégyenlős, gyereke előtt meztelenkedik Mádai Vivien

Nem szégyenlős, gyereke előtt meztelenkedik Mádai Vivien

Ezek után ki hinné el, hogy a gyö­nyörű ma­gyar mű­sor­ve­zető ko­moly ön­ér­té­ke­lési gon­dok­kal küzd?

Őrület, elképesztően szexi dekoltázst villantott Mádai Vivien

Őrület, elképesztően szexi dekoltázst villantott Mádai Vivien

A dögös mű­sor­ve­zető férfi ra­jon­gói leg­na­gyobb örö­mére mell­tar­tóra vet­kő­zött.

A dögös mű­sor­ve­zető férfi ra­jon­gói leg­na­gyobb örö­mére mell­tar­tóra vet­kő­zött.

Ez mesebeli, irigykednek a rajongók Mádai Vivien tökéletes életére

Ez mesebeli, irigykednek a rajongók Mádai Vivien tökéletes életére

A Mokka mű­sor­ve­ze­tője kül­föl­dön nya­ral a fér­jé­vel és kisfi­á­val.

A Mokka mű­sor­ve­ze­tője kül­föl­dön nya­ral a fér­jé­vel és kisfi­á­val, pi­he­né­sük­ről cso­dá­la­tos fotók ké­szül­tek.

Képtelen túltenni magát élete legnagyobb traumáján Mádai Vivien

Képtelen túltenni magát élete legnagyobb traumáján Mádai Vivien

A mű­sor­ve­ze­tőt ször­nyű ér­zés­sel tölti el, ha vissza­gon­dol élete leg­rosszabb em­lé­kére.

Vicces baleset a Mokkában: Szájba dobták a műsorvezetőt

Vicces baleset a Mokkában: Szájba dobták a műsorvezetőt

Mádai Vi­vien és Is­te­nes László adás­szü­net­ben is jól szó­ra­ko­zik. Most Vivi tré­fálta meg mű­sor­ve­ze­tő­tár­sát.

Elképesztő formában van Mádai Vivien, szexibb, mint valaha!

Elképesztő formában van Mádai Vivien, szexibb, mint valaha!

A Mokka csi­nos mű­sor­ve­ze­tője je­len­leg kül­föl­dön nya­ral a csa­lád­já­val, ahon­nan remek fo­tó­kat oszt meg a ra­jon­gók­kal.

A Mokka csi­nos mű­sor­ve­ze­tője je­len­leg kül­föl­dön nya­ral a csa­lád­já­val, ahon­nan remek fo­tó­kat oszt meg a ra­jon­gók­kal.

Megrázó vallomás, durva baleset miatt ápolták kórházban Mádai Vivient

Megrázó vallomás, durva baleset miatt ápolták kórházban Mádai Vivient

Elő­ször be­szélt a tör­tén­tek­ről a nép­szerű mű­sor­ve­zető.

Elő­ször be­szélt a tör­tén­tek­ről a nép­szerű mű­sor­ve­zető. A ször­nyű rész­le­te­ket is el­árulta.

Lefotózták Mádai Vivient: elképesztő látványt nyújt

Lefotózták Mádai Vivient: elképesztő látványt nyújt

Egy kül­téri me­den­cé­ben lazí.

A csi­nos mű­sor­ve­zető egy me­den­cé­ben lazít, és él­vez­ke­dik a táj­ban.

Ennyit költenek a sztárok karácsonykor

Ennyit költenek a sztárok karácsonykor

Az ün­nepi idő­szak min­den évben meg­rö­vi­díti a csa­ládi kasszát.

Az ün­nepi idő­szak min­den évben meg­rö­vi­díti a csa­ládi kasszát. A sztá­rok el­árul­ták mi­lyen aján­dé­kok­kal lepik meg a sze­ret­te­i­ket és mennyit köl­te­nek idén ka­rá­csony­kor.

Örömmel fogadta a gólyahírt Mádai Vivien

Örömmel fogadta a gólyahírt Mádai Vivien

A nép­szerű mű­sor­ve­zető csa­lád­jába ha­ma­ro­san ér­kez­het a má­so­dik baba. Leg­alábbis egy jósnő sze­rint. Hogy mikor? Meg­tud­ha­tod a cik­künk­ből!

A nép­szerű mű­sor­ve­zető csa­lád­jába ha­ma­ro­san ér­kez­het a má­so­dik baba. Leg­alábbis egy jósnő sze­rint. Hogy mikor? Meg­tud­ha­tod a cik­künk­ből!

Megható, így segítenek a magyar sztárok a rászorulókon

Megható, így segítenek a magyar sztárok a rászorulókon

A Nagy Aján­dék cím­mel jó­té­kony­sági ak­ciót in­dí­tott út­jára a TV2 Cso­port.

A Nagy Aján­dék cím­mel jó­té­kony­sági ak­ciót in­dí­tott út­jára a TV2 Cso­port és az IKO Ar­tist Ma­nag­ement a Mokka mű­so­rá­ban.

Mádai Vivien bevallotta, min veszekszenek a legtöbbet a férjével!

Mádai Vivien bevallotta, min veszekszenek a legtöbbet a férjével!

A mű­sor­ve­zető kép­te­len be­osz­tani a pén­zét, míg fog­or­vos férje jól spó­rol.

A mű­sor­ve­zető kép­te­len be­osz­tani a pén­zét, míg fog­or­vos férje jól spó­rol.

Mádai Viviennek pszichológushoz kellett járnia!

Mádai Vivien elmondta, miért kellett pszichológushoz járnia!

Szak­em­ber se­gít­sé­gére volt szük­sége.

A Mokka mű­sor­ve­ze­tő­jé­nek éle­té­ben két­szer volt szük­sége szak­em­ber se­gít­sé­gére.

Ezért retteg az élő adástól a TV2 műsorvezetője!

Ezért retteg az élő adástól Mádai Vivien!

Vajon mennyi pénzt visz haza?

Szom­ba­ton, Az 50 mil­liós játsz­má­ban kell bi­zo­nyí­ta­nia a két mű­sor­ve­ze­tő­nek! Vajon mennyi pénzt visz­nek majd haza?

Brutális dekoltázst villantott Mádai Vivien

Brutális dekoltázst villantott Mádai Vivien

Bom­ba­for­má­ban van.

A Ninja War­rior egyik há­zi­gaz­dája bom­ba­for­má­ban van. Ezt mi sem bi­zo­nyítja job­ban, mint a tö­ké­le­tes ido­mai.

Fogadjunk, hogy ilyen képet még nem láttál Mádai Viviről

Fogadjunk, hogy ilyen képet még nem láttál Mádai Viviről

Ér­de­mes ala­po­san meg­nézni.

Nem semmi, mi­lyen szo­kat­lan képet mert ma­gá­ról meg­osz­tani a TV2 Mokka című reg­geli mű­so­rá­nak há­zi­asszo­nya! Ér­de­mes ala­po­san szem­ügyre venni fotót.

Ilyen édesen játszik a kisfiával Mádai Vivien - Videó

Ilyen édesen játszik a kisfiával Mádai Vivien - Videó

Ennél éde­seb­bet ma nem fogsz látni! A csi­nos mű­sor­ve­zető tar­tal­ma­san tölti az időt kisfi­á­val.

Ennél éde­seb­bet ma nem fogsz látni! A csi­nos mű­sor­ve­ze­tő­nek hiába marad kevés ideje a csa­lád­jára, azt a ke­ve­set tar­tal­ma­san tölti el a kisfi­á­val.

Durván alányúltak Mádai Viviennek a forgatáson - fotóval!

Durván alányúltak Mádai Viviennek a forgatáson - fotóval!

Fur­csa he­lyen értek hozzá a fiúk.

A mű­sor­ve­ze­tőt fel­emel­ték a ki­gyúrt srá­cok, ám fur­csa he­lyen értek hozzá a fiúk.

Elképesztő rekordok, így készült a Ninja Warrior akadálypályája

Elképesztő rekordok, így készült a Ninja Warrior akadálypályája

Végre meg­ér­ke­zik ha­zánkba hétfő este a világ egyik leg­ke­mé­nyebb tévés ver­se­nye.

Extracuki családi szelfit posztolt Mádai Vivi - Fotó!

Extracuki családi szelfit posztolt Mádai Vivi - Fotó!

Mádai Vivi éppen jól meg­ér­de­melt nya­ra­lá­sát tölti kis csa­lád­já­val, fotói leg­alábbis erről árul­kod­nak.

Mádai Vivi éppen jól meg­ér­de­melt nya­ra­lá­sát tölti kis csa­lád­já­val, leg­alábbis a Fa­ce­book-fotói alap­ján erre lehet kö­vet­kez­tetni.

Bátor tett: Mádai Vivien megmutatta, hogy néz ki az arca retus nélkül!

Bátor tett: Mádai Vivien megmutatta, hogy néz ki az arca retus nélkül!

A Mokka mű­sor­ve­ze­tője nem ta­kar­gatja a szép­ség­hi­bá­ját.

A Mokka mű­sor­ve­ze­tője nem ta­kar­gatja a szép­ség­hi­bá­ját, amit sokan in­kább sze­xe­pil­nek tar­ta­nak.

Kilátástalan helyzetbe került a TV2 sztárja

Kilátástalan helyzetbe került a TV2 sztárja

Mádai Vi­vien kép­te­len le­állni a mun­ká­val.

Mádai Vi­vien kép­te­len le­állni a mun­ká­val. A mű­sor­ve­zető nem ta­gadja, néha már az is eszébe ju­tott, ha így foly­tatja bajok, lesz­nek ott­hon.

Elképesztő mutatvány: A vízen járt Mádai Vivien!

Elképesztő mutatvány: A vízen járt Mádai Vivien!

Mókás mu­tat­vány!

A csi­nos mű­sor­ve­zető egy kü­lön­le­ges esz­közt, a vízi rol­lert pró­bálta ki, amellyel szinte a vízen lehet járni.

Őrült szexi szerelésben vezetett műsort Mádai Vivien

Őrült szexi szerelésben vezetett műsort Mádai Vivien

Mádai Vi­vien be­val­lása sze­rint kissé szé­gyen­lős, ám az el­múlt he­tek­ben min­den gát­lás­tól meg­sza­ba­dult.

Mádai Vi­vien be­val­lása sze­rint kissé szé­gyen­lős, ám az el­múlt he­tek­ben min­den gát­lás­tól meg­sza­ba­dult a csi­nos mű­sor­ve­zető és hi­he­tet­len szexi für­dő­ru­hák­ban ve­zette a Mok­kát.

Így engesztelte ki férjét a TV2 szexi sztárja

Így engesztelte ki férjét a TV2 szexi sztárja

Dol­gos hó­na­pok van­nak a mű­sor­ve­zető mö­gött, így örült, hogy a múlt héten la­zít­ha­tott egy ki­csit.

Dol­gos hó­na­pok van­nak a mű­sor­ve­zető mö­gött, így örült, hogy a múlt héten la­zít­ha­tott egy ki­csit. Ennek főleg férje örült.

Mádai Vivien kivillanó keblei elvonták a Mokka nézőinek figyelmét

Mádai Vivien kivillanó keblei elvonták a Mokka nézőinek figyelmét

A Ba­la­ton part­já­ról, egy ha­jó­ról je­lent­kez­tek be csü­tör­tök reg­gel a Mokka mű­sor­ve­ze­tői.

Elképesztően szexi tánccal hergeli a népet Mádai Vivien

Elképesztően szexi tánccal hergeli a népet Mádai Vivien

Ilyet még nem lát­tál!

Ilyet még nem lát­tál! Mádai Vi­vien és Pach­mann Péter nem­csak tán­col­tak, még dalra is fa­kad­tak a Mokka stú­di­ó­já­ban!

Kockára teszi házasságát a TV2 sztárja

Kockára teszi házasságát a TV2 sztárja

A munka hozta meg a nya­ra­lást az el­fog­lalt mű­sor­ve­zető szá­mára, hi­szen a csa­lád­já­val együtt köl­tö­zött ide­ig­le­ne­sen a Ba­la­ton part­jára.

A munka hozta meg a nya­ra­lást az el­fog­lalt mű­sor­ve­zető szá­mára, hi­szen a csa­lád­já­val együtt köl­tö­zött ide­ig­le­ne­sen a Ba­la­ton part­jára.

Új partnere lett Mádai Viviennek! - FOTÓ

Új partnere lett Mádai Viviennek! - FOTÓ

A Mokka mű­sor­ve­ze­tője le­cse­rélte régi tár­sát, most Pach­mann Pé­ter­rel bi­zo­nyítja rá­ter­mett­sé­gét. Az ered­ményt a nézők a pén­teki Mok­ká­ban lát­hat­ják majd.

A Mokka mű­sor­ve­ze­tője le­cse­rélte régi tár­sát, most Pach­mann Pé­ter­rel bi­zo­nyítja rá­ter­mett­sé­gét. Az ered­ményt a nézők a pén­teki Mok­ká­ban lát­hat­ják majd.

Majdnem tönkrement Mádai Vivi házassága

Majdnem tönkrement Mádai Vivi házassága

Vissza­vesz az őrült tem­pó­ból A Nagy Duett ezüst­ér­mes pár­já­nak női tagja. Úgy­hogy a Mokka mű­sor­ve­ze­tője most igyek­szik kár­pó­tolni fér­jét és gyer­me­két a ki­ma­radt közös prog­ra­mok miatt.

Vissza­vesz az őrült tem­pó­ból A Nagy Duett ezüst­ér­mes pár­já­nak női tagja. Úgy­hogy a Mokka mű­sor­ve­ze­tője most igyek­szik kár­pó­tolni fér­jét.

Hatalmasat terpesztett Mádai Vivien!

Hatalmasat terpesztett Mádai Vivien!

Már a győ­ze­lem ka­pu­já­ban áll.

A Nagy Duett ver­seny­ző­jét már csak egy haj­szál vá­lasztja el a győ­ze­lem­től, ami­ért min­dent meg is tesz.

Ezért futhat zátonyra a TV2 sztárjának házassága

Ezért futhat zátonyra a TV2 sztárjának házassága

Min­den­kit meg­döb­ben­tett Csipa.

Min­den­kit meg­döb­ben­tett Csipa, aki va­sár­nap este A Nagy Duett szín­pa­dán be­val­lotta, még soha nem is­mert Vi­vi­en­hez fog­ható lányt.

Mádai Vivien: "Általános iskolai volt eddig a leghosszabb kapcsolatom"

Mádai Vivien: "Általános iskolai volt eddig a leghosszabb kapcsolatom"

Mádai Vivi oly­annyira sze­rel­mes típus, hogy a saját ma­gán­éle­tén kívül mások bol­dog­sá­gát is a szí­vén vi­seli.

Exkluzív fotók A Nagy Duett titkos próbájáról!

Exkluzív fotók A Nagy Duett titkos próbájáról!

Vic­ces per­ce­ket kap­tunk len­cse­végre.

A Ri­post Mádai Vi­vien és Csipa tánc- és ének­pró­bá­ján járt, ahol vic­ces pil­la­na­to­kat kap­tunk len­cse­végre.

Kiderült, ki a TV2 sztárjának eltitkolt gyereke

Kiderült, ki a TV2 sztárjának eltitkolt gyereke

Imád­ják egy­mást, és hét­ről hétre el­va­rá­zsol­ják a kö­zön­sé­get. Mádai Vi­vien el­árulta, mi a si­ke­rük titka Csi­pá­val.

Imád­ják egy­mást, és hét­ről hétre el­va­rá­zsol­ják a kö­zön­sé­get. Mádai Vi­vien el­árulta, mi a si­ke­rük titka Csi­pá­val.

Csipa vallomása: Ilyen nővel nem találkoztam még, mint Mádai Vivi!

Csipa vallomása: Ilyen nővel nem találkoztam még, mint Mádai Vivi!

Bár a mű­sor­ve­zető bol­dog há­zas­ság­ban él, meg­ha­tot­ták őt part­nere őszinte ér­zel­mei.

Lehullt a lepel, ez a páros nyerheti meg A Nagy Duettet!

Lehullt a lepel, ez a páros nyerheti meg A Nagy Duettet!

Ki­de­rült, kik a leg­esé­lye­seb­bek.

Bár a va­sár­napi adás végén senki nem esett ki, ki­de­rült, kik a leg­esé­lye­seb­bek a győ­ze­lemre.

Nem tagadja: lebuktatta párját a A Nagy Duett sztárja

Nem tagadja: lebuktatta párját a A Nagy Duett sztárja

Fi­a­ta­lomn na­gyon bi­zal­mat­lan volt Mádai Vi­vien. Oly­annyira, hogy meg is kért egy lányt, csá­bítsa el pár­ját.

Ti­zen­ki­lenc éves ko­rá­ban na­gyon bi­zal­mat­lan volt Mádai Vi­vien. Főleg nem, a férfi­ak­ban. Oly­annyira, hogy meg­kért egy lányt, pró­bálja el­csá­bí­tani pa­si­ját.

Óriási botrány, barátnőjével akarta megcsalni a pasija Mádai Vivient!

Óriási botrány, barátnőjével akarta megcsalni a pasija Mádai Vivient!

A Nagy Duett sztár­já­nak éle­té­ben vol­tak kel­le­met­len fe­je­ze­tek.

A Nagy Duett sztár­já­nak éle­té­ben vol­tak kel­le­met­len fe­je­ze­tek, ti­ni­ként volt, hogy rosszul vá­lasz­tott.

Csak Tilla tudta szétválasztani Mádai Vivient és párját

Csak Tilla tudta szétválasztani Mádai Vivient és párját

Na­gyon össze­szok­tak Csi­páék.

Na­gyon össze­szo­kott már a TV2 mű­sor­ve­ze­tője és a Ho­oli­gans éne­kese, Csipa. A Nagy Duett elő­dön­tő­jé­ben ha­tal­mas harc fo­lyik a dön­tőbe ju­tá­sért.

Kimeríti a rengeteg munka Mádai Vivient!

Kimeríti a rengeteg munka Mádai Vivient!

A Mokka mű­sor­ve­ze­tője na­gyon el­fá­radt, ami nem csoda.

A Mokka mű­sor­ve­ze­tője na­gyon el­fá­radt, ami nem csoda, hi­szen a haj­na­lo­zá­sok mel­lett A Nagy Duett pró­báin is ak­tí­van részt vesz.

Hiába A Nagy Duett fáradalmai, Mádai Vivien kora reggel is ragyog - Fotó!

Hiába A Nagy Duett fáradalmai, Mádai Vivien kora reggel is ragyog - Fotó!

Mádai Vi­vien és part­nere, Csipa jól tel­je­sít a TV2 nép­szerű mű­so­rá­ban.

Mádai Vi­vien és part­nere, Csipa jól tel­je­sít a TV2 nép­szerű mű­so­rá­ban, A Nagy Du­ett­ben. Hiába a pró­bák és a va­sár­nap esti fel­lé­pé­sek fá­ra­dal­mai, Vivi reg­ge­lente a Mok­ká­ban min­dig ra­gyog!

Megtörte a csendet Mádai Vivien: Ezért fogyott le drasztikusan

Megtörte a csendet Mádai Vivien: Ezért fogyott le drasztikusan

Mintha ki­cse­rél­ték volna. Rá sem is­merni a TV2 szexi sztár­jára. Be­val­lotta, nem diéta se­gít­sé­gé­vel fo­gyott le.

Mintha ki­cse­rél­ték volna. Rá sem is­merni a TV2 szexi sztár­jára. Be­val­lotta, nem diéta se­gít­sé­gé­vel fo­gyott le.

Mádai Vivien nem tagadja, imád szeretkezni

Mádai Vivien nem tagadja, imád szeretkezni

Őszin­tén me­sélt intim szo­ká­sa­i­ról.

A FEM3 mű­sor­ve­ze­tője őszin­tén me­sélt intim szo­ká­sa­i­ról a Mi­csoda Nők mű­so­rá­ban.

Hamarosan gyermeke lesz a népszerű műsorvezetőnek

Élő adásban jósolták meg, hamarosan gyermeke lesz a népszerű műsorvezetőnek

Ma­gán­éle­té­ről jó­sol­tak neki.

Mádai Vi­vien alig pár napja csat­la­ko­zott a leg­né­zet­tebb reg­geli mű­sor­hoz a Mok­ká­hoz. Máris olyan szi­tu­á­ci­óba ke­rült, hogy ma­gán­éle­té­ről jó­sol­tak neki.

Válságba kerülhet a magyar tévés házassága

Válságba kerülhet a magyar tévés házassága

Mádai Vi­vien túl­vál­lalta magát, alig ta­lál­ko­zik a fér­jé­vel. A férfi meg­elé­gelte a hely­ze­tet.

Mádai Vi­vien túl­vál­lalta magát, alig ta­lál­ko­zik a fér­jé­vel. A férfi meg­elé­gelte a hely­ze­tet, sze­retné, ha asszo­nya fő­ál­lású anya lenne.

Ezért rettegett egész este A Nagy Duett sztárja

Ezért rettegett egész este A Nagy Duett sztárja

Mádai Vi­vien talán soha nem ke­rült még a va­sár­nap es­ti­hez fog­ható iz­gal­mas ver­seny­szi­tu­á­ci­óba.

Mádai Vi­vien talán soha nem ke­rült még a va­sár­nap es­ti­hez fog­ható iz­gal­mas ver­seny­szi­tu­á­ci­óba és könnyen lehet, hogy nem is bí­zott ma­gá­ban eléggé ahhoz, hogy nyu­god­tan végig ülje A Nagy Duett élő­show-ját.

Durvát villantott élő adásban Mádai Vivien

Durvát villantott élő adásban Mádai Vivien

A mű­sor­ve­zető olyat vil­lan­tott, amit biz­to­san nem akart. A Nagy Duett va­sár­napi adá­sát min­den­képp fel­dobta, a nézők nagy örö­mére.

A mű­sor­ve­zető olyat vil­lan­tott, amit biz­to­san nem akart. A Nagy Duett va­sár­napi adá­sát min­den­képp fel­dobta, a nézők nagy örö­mére.

Mádai Vivien adásban sírta el magát!

Mádai Vivien adásban sírta el magát!

Mádai Vi­vien a Mi­csoda Nők adá­sá­nak ven­dége volt...

Mádai Vi­vien a Mi­csoda Nők adá­sá­nak ven­dége volt, ahol az ön­bi­za­lom­ról kér­dez­ték.

Ettől várják a győzelmet A Nagy Duett versenyzői

Ettől várják a győzelmet A Nagy Duett versenyzői

Min­den A Nagy Duett sze­replő hisz.

Min­den A Nagy Duett sze­replő hisz va­la­mi­ben vagy csak ba­bo­nás, ezért lapul a zse­bé­ben egy ka­bala, amit min­den­hova ma­gá­val visz.