loic nego

Aranyat érne a válogatottnak ez az erősítés, minden magyar örülne neki

Aranyat érne a válogatottnak ez az erősítés, minden magyar örülne neki

Nem egy­szerű el­in­tézni, de talán nem is le­he­tet­len. Meg kell pró­bálni!

Nem egy­szerű el­in­tézni, de talán nem is le­he­tet­len. Meg kell pró­bálni, annyi biz­tos!

A régió egyik legértékesebb klubja lett a Vidi

A régió egyik legértékesebb klubja lett a Vidi

Tör­té­nel­met írt a Vidi.

Át­lépte a bűvös 20 mil­lió eurós (6,5 mil­li­árd fo­rint) ha­tárt a Mol Vidi FC lab­da­rú­gó­csa­pata. Ko­ráb­ban egyet­len ma­gyar klub ke­re­té­nek össz­ér­téke sem érte el ezt a szá­mot a Trans­fer­markt szá­mí­tása alap­ján.

Megválasztották az NB I legjobb focistáját

Megválasztották az NB I legjobb focistáját

Ki­lenc ka­te­gó­ri­á­ban hir­det­tek győz­test az MLSZ Rang­adó díj­át­adó gá­lá­ján. A leg­jobb edző a deb­re­ceni Her­czeg And­rás lett.

Ki­lenc ka­te­gó­ri­á­ban hir­det­tek győz­test az MLSZ Rang­adó díj­át­adó gá­lá­ján. A leg­jobb edző a deb­re­ceni Her­czeg And­rás lett.

Magyar válogatott lesz az Eb-győztes focista? Megvan a válasz

Magyar válogatott lesz az Eb-győztes focista? Megvan a válasz

A jövő héten ma­gyar ál­lam­pol­gári esküt tesz Loic Nego, a Mol Vidi lab­da­rú­gó­csa­pa­tá­nak fran­cia ki­vá­ló­sága.

A jövő héten ma­gyar ál­lam­pol­gári esküt tesz Loic Nego, a Mol Vidi lab­da­rú­gó­csa­pa­tá­nak fran­cia ki­vá­ló­sága.

Megszólalt az Eb-győztes focista: magyar állampolgár lenne

Megszólalt az Eb-győztes focista: magyar állampolgár lenne

Loic Nego fan­tasz­ti­ku­san ját­szott az egész őszi sze­zon­ban, a Chel­sea-nek bom­ba­gólt lőtt.

Ezt látni kell, erről a Vidi-gólról beszél egész Európa!

Ezt látni kell, erről a Vidi-gólról beszél egész Európa!

Ennél job­ban nem is le­he­tett volna el­ta­lálni a lab­dát. Va­rá­zsolt a Vidi fran­cia fo­cis­tája.

Világbajnok franciával focizott a Vidi hőse

Világbajnok franciával focizott a Vidi hőse

Fon­tos gólt szer­zett Loic Nego, a Vidi fran­cia lé­gi­ósa a Malmö el­leni lab­da­rúgó BL-se­lej­te­zőn.