Lobó-Szalóky Lázár

Különleges díjat kaptak a magyar zenészek

Különleges díjat kaptak a magyar zenészek

Dísz­va­cso­rán ün­ne­pel­tek.

A díjat min­den évben olyan ma­gyar mű­vé­szek ve­he­tik át, akik a meg­előző évek­ben ko­moly si­ke­re­ket értek el hazai - és nem­zet­közi szin­ten is.

Botrány, a rendőrség szakította félbe a magyar énekes koncertjét

Botrány, a rendőrség szakította félbe a magyar énekes koncertjét

Hi­he­tet­len ami tör­tént, egyet­len ember miatt kel­lett rend­őrt hívni a kon­cer­ten.