Liu Shaolin Sándor

Felkavaró vallomás: gyógyszerfüggővé vált Liu Shaolin volt szerelme

Felkavaró vallomás: gyógyszerfüggővé vált Liu Shaolin volt szerelme

Elise Ch­ris­tie sú­lyos de­presszi­óba esett.

Elise Ch­ris­tie sú­lyos de­presszi­óba esett, mi­u­tán sza­kí­tott vele a ma­gyar gyors­ko­ris.

FRISS HÍREK

Megalázták az olimpiai bajnokot, reagált a Fradi

Megalázták az olimpiai bajnokot, reagált a Fradi

Til­ta­ko­zik az FTC.

Az FTC til­ta­ko­zik az olim­piai baj­no­kát ért ki­re­kesztő tá­ma­dás miatt. A klub el­várja a poszt szer­ző­jé­től, hogy kér­jen bo­csá­na­tot Liu Sha­o­lin Sán­dor­tól.

Fehérneműben fotózták le együtt Iszak Esztit és Liu Shaolin Sándort

Fehérneműben fotózták le együtt Iszak Esztit és Liu Shaolin Sándort

Szexi kép ké­szült a mo­dell­ről és az olim­piai baj­nok­gyors­kor­cso­lyá­zó­ról.

Szexi kép ké­szült a mo­dell­ről és az olim­piai baj­nok­gyors­kor­cso­lyá­zó­ról.

Sztárok védték meg a 444 által megalázott Liu Shaolin Sándort

Sztárok védték meg a 444 által megalázott Liu Shaolin Sándort

Az FTC olim­piai baj­no­kai, spor­to­lói, edzői, sport­ve­ze­tői ki­áll­nak az olim­piai baj­nok klasszis mel­lett.

Az FTC olim­piai baj­no­kai, spor­to­lói, edzői, sport­ve­ze­tői ki­áll­nak az olim­piai baj­nok klasszis mel­lett.

Olyan történt Liu Shaolinnal, mint még soha

Olyan történt Liu Shaolinnal, mint még soha

Hideg­zu­hany a szófiai vébén. Olim­piai baj­no­kun­kat mind­há­rom távon ki­zár­ták a ver­seny­ből.

Hideg­zu­hany a szófiai vébén. Olim­piai baj­no­kun­kat mind­há­rom távon ki­zár­ták a ver­seny­ből. Egyéni érem nél­kül ma­radt a ma­gyar csa­pat.

Kitálalt a kapcsolatáról Liu Shaolin Sándor!

Kitálalt a kapcsolatáról Liu Shaolin Sándor!

Bol­do­gab­bak, mint va­laha.

Az olim­piai baj­nok és a fi­a­tal éne­kesnő az első perc­től fogva meg­ta­lálta az össz­han­got, és most bol­do­gab­bak, mint va­laha.

Hosszú hónapokat vártak erre Liu Shaolinék

Pukkantak a pezsgők, hosszú hónapokat vártak erre a Liu Shaolinék

Ki­puk­kan­tak a Bolt­tól ka­pott pezs­gők.

Az olim­piai baj­nok ma­gyar gyors­ko­ri­sok végre ki­bon­tot­ták a Usain Bolt­tól ka­pott pezs­gő­ket.

Volt barátnőjével látták együtt a magyar sztárt, ez áll a háttérben

Volt barátnőjével látták együtt a magyar sztárt, ez áll a háttérben

Elise Ch­ris­tie el­árulta, hogy szo­kott még cse­vegni Liu Sha­o­lin Sán­dor­ral.

Elise Ch­ris­tie el­árulta, hogy szo­kott még cse­vegni Liu Sha­o­lin Sán­dor­ral. Ba­rát­ság­ról vi­szont már nem lehet be­szélni.

Történelmi sikert arattak a magyar gyorskorisok

Történelmi sikert arattak a magyar gyorskorisok

A ma­gyar férfi váltó lett a rövid pá­lyás gyors­kor­cso­lyá­zók vi­lág­kupa-so­ro­za­tá­nak össze­tett győz­tese.

A ma­gyar férfi váltó lett a rövid pá­lyás gyors­kor­cso­lyá­zók vi­lág­kupa-so­ro­za­tá­nak össze­tett győz­tese.

Megvan az Év női sportolója, megszakadt Hosszú Katinka nagy sorozata

Megvan az Év női sportolója, megszakadt Hosszú Katinka nagy sorozata

Kozák Dan­uta a ma­gyar úszó­baj­nok mel­lett Babos Tí­meát előzte meg.

Kozák Dan­uta a ma­gyar úszó­baj­nok mel­lett Babos Tí­meát előzte meg.

Liu Shaolin anyja tiszta vizet öntött a pohárba

Balhé a korisoknál? Liu Shaolin anyja tiszta vizet öntött a pohárba

Nin­csen balhé a ko­ri­sok­nál.

Az olim­piai baj­nok spor­toló édes­anyja sze­rint Elise Ch­ris­tie nem sé­re­lem­ből mu­ta­tott be a fi­á­nak.

Botrányos mutogatás: Reagált Liu Shaolin exbarátnője

Botrány a gyorskorisoknál: Reagált Liu Shaolin exbarátnője

Elise Ch­ris­tie csak po­én­ko­dott.

Elise Ch­ris­tie obsz­cén moz­du­lat­tal üzent olim­piai baj­no­kunk­nak. Ké­sőbb azt ál­lí­totta, hogy poén volt az egész.

Óriási siker, magyar sportolókat ünnepel Európa

Óriási siker, magyar sportolókat ünnepel Európa

Két arany és két ezüst­ér­met szer­zett Liu Sha­o­lin Sán­dor a Dord­­recht­­ben zajló rö­­vid­­pá­­lyás gyors­­kor­­cso­­lya Eb-n.

Két arany és két ezüst­ér­met szer­zett Liu Sha­o­lin Sán­dor a Dord­­recht­­ben zajló rö­­vid­­pá­­lyás gyors­­kor­­cso­­lya Eb-n.

Megsérült a magyar sport világsztárja

Megsérült a magyar sport világsztárja

A le­hető leg­rosszabb­kor ütött be a krach Liu Sha­o­lin Sán­dor­nál. Tör­té­nelmi tettre ké­szült a na­po­kon belül kez­dődő Eu­rópa-baj­nok­sá­gon, vajon így is si­ke­rül a bra­vúr?

A le­hető leg­rosszabb­kor ütött be a krach Liu Sha­o­lin Sán­dor­nál. Tör­té­nelmi tettre ké­szült a na­po­kon belül kez­dődő Eu­rópa-baj­nok­sá­gon, vajon így is si­ke­rül a bra­vúr?

Keserű vallomás: ezért szakított szerelmével Liu Shaolin Sándor

Ezért szakított szerelmével a magyar sztár

Ko­rábbi sze­relme tett val­lo­mást.

Elise Ch­­ris­­tie egyik pil­la­nat­ról a má­sikra ve­szí­tette el Liu Sha­o­lin Sán­dort. Olim­piai baj­no­kunk üze­net­ben ve­tett véget a kap­cso­lat­nak.

Sosem találod ki, mire vágyik Liu Shaolin

Sosem találod ki, mire vágyik Liu Shaolin Sándor

Az olim­piai baj­nok gyors­kor­cso­lyázó akar lenni a be­fe­jező em­be­rek ki­rá­lya.

Az olim­piai baj­nok gyors­kor­cso­lyázó akar lenni a be­fe­jező em­be­rek ki­rá­lya. Salt Lake City­ben újabb lé­pést tett ennek irá­nyába.

Váratlan helyről kapott kijózanító pofont Liu Shaolin

Váratlan helyről kapott kijózanító pofont Liu Shaolin

Ez is kel­lett az olim­piai baj­nok­nak.

Az olim­piai baj­nok gyors­kor­cso­lyá­zóra a csa­ládja szólt rá, hogy végre szedje össze magát. Ka­na­dá­ban már hős­ként küz­dött a vi­lág­baj­nok spor­toló.

Merész nyilatkozat a magyar hőstől, de mit szól ehhez Hosszú Katinka?

Merész nyilatkozat, de mit szól ehhez Hosszú Katinka?

Nehéz idő­sza­kon megy ke­resz­tül Liu Sha­o­lin Sán­dor, de nagy álmai van­nak. Mo­ti­vá­ciós prob­lé­mák­kal küzd a pjong­csangi téli olim­pia ma­gyar hőse.

Csodálatos magyar sikeren ámult a világ, amíg te aludtál

Csodálatos magyar sikeren ámult a világ, amíg te aludtál

Liu Sha­o­li­nék vi­lág­csúccsal győz­tek Cal­ga­ry­ban. Liu Sha­o­ang egyé­ni­ben ara­nyat nyert 1000 mé­te­ren.

Liu Sha­o­li­nék vi­lág­csúccsal győz­tek Cal­ga­ry­ban. Liu Sha­o­ang egyé­ni­ben ara­nyat nyert 1000 mé­te­ren.

Kórházba kellett vinni olimpiai bajnokunkat

Kínzó fájdalmakkal kellett kórházba vinni a magyar olimpiai bajnokot

Liu Sha­o­lin Sán­dor be­te­gen is helyt­állt Cal­ga­ry­ban.

Liu Sha­o­lin Sán­dor el­ké­pesztő aka­rat­erő­vel vissza­tért a jégre, és be­te­gen is helyt­állt Cal­ga­ry­ban.

Együtt rettegtek hazánk sztárjai

Együtt rettegtek hazánk sztárjai

Az apáca című hor­rorfil­met csü­tör­tök este mu­tat­ták be Ma­gyar­or­szá­gon.

Az apáca című ame­ri­kai hor­rorfil­met csü­tör­tök este mu­tat­ták be Ma­gyar­or­szá­gon.

Óriási örömhírt jelentettek be, megszületett Liu Shaolinék kishúga!

Óriási örömhír, megszületett Liu Shaolinék kishúga!

Az olim­piai arany­ér­mes spor­to­lók na­gyon vár­ták már erre a pil­la­natra.

Az olim­piai arany­ér­mes spor­to­lók na­gyon vár­ták már erre a pil­la­natra. A csöpp­ség és az anyuka is jól van.

Kiderült a magyar világsztár féltve őrzött titka

Kiderült a magyar világsztár féltve őrzött titka

Vé­let­le­nül ki­ko­tyogta a tör­tén­te­ket.

Vé­let­le­nül ki­ko­tyogta a tör­tén­te­ket. Ré­góta ez tar­totta láz­ban a téli olim­pia hő­seit, és per­sze a ra­jon­gó­kat. Bolt las­sabb volt, mint a fu­tó­ver­se­nye­ken, de...

Milliós ajánlatokkal bombázzák a téli olimpia magyar hőseit

Milliós ajánlatokkal bombázzák a téli olimpia magyar hőseit

A szí­nész­ke­dést is ki­pró­bál­nák.

Liu Sha­o­li­nék ha­ma­ro­san az egyik hazai té­vé­so­ro­zat­ban is fel­buk­kan­hat­nak.

Micsoda? Ezen biztosan meglepődtek a magyar sztárok

Micsoda? Ezen biztosan meglepődtek a magyar sztárok

Meg­ze­ne­sí­tet­ték a gyors­kor­cso­lyá­zók si­ke­rét. A téli olim­piák tör­té­ne­té­nek első ma­gyar arany­ér­mét sze­rez­ték.

Meg­ze­ne­sí­tet­ték a gyors­kor­cso­lyá­zók si­ke­rét. A téli olim­piák tör­té­ne­té­nek első ma­gyar arany­ér­mét sze­rez­ték.

Itt a lehetőség, megismerkedhetsz a téli olimpia magyar hőseivel

Itt a lehetőség, megismerkedhetsz a téli olimpia magyar hőseivel

Már­cius 26-án kerül sor a kö­zön­ség­ta­lál­ko­zóra.

Már­cius 26-án kerül sor a kö­zön­ség­ta­lál­ko­zóra. A be­lé­pés díj­ta­lan az ese­ményre.

Remek hírt kaptak Liu Shaolinék, hónapok óta erre vártak

Remek hírt kaptak Liu Shaolinék, hónapok óta erre vártak

Végre pi­hen­het­nek is egy ki­csit.

Végre hosszabb ideig pi­hen­het­nek az olim­piai baj­nok hősök. A vá­lo­ga­tott edzője nem akarja túl­haj­szolni őket.

Milliókkal lettek gazdagabbak a magyar sport nagy kedvencei

Milliókkal lettek gazdagabbak a magyar sport nagy kedvencei

Babos Tímea, Liu Sha­o­lin Sán­dor és Már­ton Anita is ko­moly ered­ményt ért el 2018-ban.

Átverték a téli olimpia magyar hőseit, de nem hagyják magukat

Átverték a téli olimpia magyar hőseit, de nem hagyják magukat

Usain Bolt po­én­ból be­ígért pezs­gője még nem ér­ke­zett meg. Liu Sha­o­li­nék utá­na­jár­nak a do­log­nak.

Usain Bolt po­én­ból be­ígért pezs­gője még nem ér­ke­zett meg. Liu Sha­o­li­nék utá­na­jár­nak a do­log­nak.

Nagy megtiszteltetés, így még nem láttad olimpiai bajnokainkat

Nagy megtiszteltetés, így még nem láttad olimpiai bajnokainkat

A Liu fi­vé­re­ket és Már­ton Ani­tát is meg­hív­ták a Sán­dor-pa­lo­tába. A ki­lá­tást is meg­mu­tat­ták nekik a te­rasz­ról.

A Liu fi­vé­re­ket és Már­ton Ani­tát is meg­hív­ták a Sán­dor-pa­lo­tába. A ki­lá­tást is meg­mu­tat­ták nekik a te­rasz­ról.

Titkolózott fiai előtt Liu Shaolinék mamája!

Titkolózott fiai előtt Liu Shaolinék mamája!

Nem akarta meg­za­varni gyer­me­keit Sza­bina asszony, aki ter­hes­sége miatt ke­rült kór­házba. Fiai mel­lett szü­le­tendő kis­lá­nyára is gon­dol­nia is kel­lett.

Nem akarta meg­za­varni gyer­me­keit Sza­bina asszony. Fiai mel­lett kis­lá­nyára is gon­dol­nia is kel­lett.

Meglepő családi titkokat árult el Liu Shaolinék mamája

Meglepő családi titkokat árult el Liu Shaolinék mamája

Sza­bina asszony igazi jég­mama lett.

Sza­bina asszony igazi jég­mama lett, pedig utálja a hi­de­get, és kor­cso­lyázni sem tud. Sán­do­rék kis­húga miatt a jég­pá­lyá­tól sem tu­dott el­sza­kadni.

Övé lehet a következő olimpiai arany? Liuék húgát motiválják testvérei

Övé lehet a következő olimpiai arany? Liuék húgát motiválják testvérei

A 12 éves Liu Xuan Léna szin­tén gyors­kor­cso­lyázó. Na­gyon büszke a báty­ja­ira. Az MTK ver­seny­zője.

Magyar világsztárok voltak a téli olimpia hősei!

Új magyar világsztárok születtek, ők voltak a téli olimpia hősei!

A kül­föl­diek is ra­jong­tak értük.

Spor­to­ló­ink fan­tasz­ti­kus pil­la­na­to­kat sze­rez­tek a ma­gyar em­be­rek­nek. A kül­föl­diek is ra­jong­tak értük.

Ennyi pénzt kapnak a magyar váltó tagjai az olimpiai aranyért

Ennyi pénzt kapnak a magyar váltó tagjai az olimpiai aranyért

Pén­te­ken kap­ják meg az ér­me­ket.

Pén­te­ken kap­ják meg az ér­me­ket. Tör­té­nelmi si­kert ara­tott a váltó. Ma­gyar­or­szág első arany­ér­mét sze­rez­ték meg a téli olim­piák tör­té­ne­té­ben.

Eldőlt, ekkor ünnepelhetsz együtt Liuékkal

Eldőlt, ekkor ünnepelhetsz együtt Liuékkal

A sport­sze­rető kö­zön­sé­get is vár­ják az ese­ményre. A Gya­korló Jég­csar­nok­ban kö­szön­tik majd az arany­ér­mes váltó tag­jait.

A sport­sze­rető kö­zön­sé­get is vár­ják az ese­ményre. A Gya­korló Jég­csar­nok­ban kö­szön­tik majd az arany­ér­mes váltó tag­jait.

Kórházból siet a reptérre Shaolinék anyukája

Kórházból siet a reptérre az olimpiai bajnok magyar testvérpár anyja

Ott akar lenni a fiúk ér­ke­zé­se­kor.

Sza­bina asszony szer­ve­ze­tét meg­vi­sel­ték az el­múlt napok iz­gal­mai. Ettől füg­get­le­nül ott akar lenni Fe­ri­he­gyen.

Kórházban volt Liu Shaolinék édesanyja a történelmi siker idején

Kórházban volt Liu Shaolinék édesanyja a történelmi siker idején

Iga­zán büszke lehet a fi­a­ira. Ma­gyar­or­szág első arany­ér­mét sze­rezte meg a téli olim­pi­á­kon a gyors­váltó.

Videón a magyar csoda: így lettek olimpiai bajnokok Shaolinék!

Videón a magyar csoda: így lettek olimpiai bajnokok Shaolinék!

A ma­gyar gyors­kor­cso­lyá­zók tör­té­nelmi tet­tére so­káig fo­gunk em­lé­kezni.

A ma­gyar ko­ri­sok tör­té­nelmi tet­tére so­káig fo­gunk em­lé­kezni. Most vissza­néz­hető a döntő.

Édesanyjuk könnyek között ünnepelte a Liu testvérek győzelmét

Édesanyjuk könnyek között ünnepelte a Liu testvérek győzelmét

Nem merte be­kap­csolni a te­le­ví­ziót Sza­bina asszony, ne­hogy szív­in­fark­tust kap­jon.

Nem merte be­kap­csolni a te­le­ví­ziót Sza­bina asszony, ne­hogy szív­in­fark­tust kap­jon.

Súlyos milliókat veszített Liu Shaolin Sándor

Súlyos milliókat veszített Liu Shaolin Sándor

Az érem­esély mel­lett pénzt is bu­kott.

Az érem­esély mel­lett pénzt is bu­kott a klasszis gyors­kor­cso­lyázó. Vál­tó­ban és 500 mé­te­ren még van esé­lye a ja­ví­tásra a ma­gyar csa­pat sztár­já­nak.

Aggódhat Liu Shaolin: kórházba rohantak a szerelmével!

Aggódhat Liu Shaolin Sándor: kórházba rohantak a szerelmével!

A csont­tö­rést meg­úszta Elise Ch­ris­tie.

Elise Ch­ris­tie hord­ágyon hagyta el a jeget. A rönt­gen­vizs­gá­la­tok sze­rint a csont­tö­rést meg­úszta.

Ekkor szurkolhatsz a magyar éremért az olimpián

Ekkor szurkolhatsz a magyar éremért az olimpián

A Liu test­vé­rek 38 év után hoz­hat­nak érmet Ma­gyar­or­szág­nak a téli olim­pián.

A Liu test­vé­rek 38 év után hoz­hat­nak érmet Ma­gyar­or­szág­nak a téli olim­pián. Csü­tör­tö­kön jöhet a nagy ma­gyar siker.

Horrorfilmben bukkantak föl a magyar olimpikonok

Horrorfilmben bukkantak föl a magyar olimpikonok

Ré­misz­tőek a fel­vé­te­lek. Vajon hogy re­a­gál a két fő­sze­replő, Liu Sha­o­lin Sán­dor és Liu Sha­o­ang?

Liu Shaolin Sándort Gyurta Dani is motiválja

Liu Shaolin Sándort Gyurta Dani is motiválja

Liu Sha­o­lin Sán­dor Ma­gyar­or­szág első arany­ér­mét sze­rez­heti meg a téli olim­piák tör­té­ne­té­ben.