Lionel Messi

Ezt ki találta ki? Bizarr címlapfotón bukkant fel Ronaldo és Messi

Bizarr címlapfotón bukkant fel Ronaldo és Messi

Erre nehéz jel­ző­ket ta­lálni.

A France Fo­ot­ball úgy áb­rá­zolta a két fut­ball­sztárt, mintha sze­rel­me­sek len­né­nek egy­másba. Még egy csók is el­csat­tan köz­tük.

Hajmeresztő pletyka kelt szárnyra: Messi és Ronaldo egy csapatban?

Hajmeresztő pletyka: Messi és Ronaldo egy csapatban?

A Ju­ven­tus por­tu­gál vi­lág­sztárja és edzője is meg­szó­lalt már az ügy­ben.

Fran­cia­or­szág­ból jött a hír. A Ju­ven­tus por­tu­gál vi­lág­sztárja és edzője is meg­szó­lalt már az ügy­ben.

Cuki fotó, így ünnepelt a pályán Lionel Messi a gyermekeivel

Cuki fotó, így ünnepelt a pályán Lionel Messi a gyermekeivel

A ka­ta­lán sztár­csa­pat 1-0-ra le­győzte a Le­van­tét, így meg­sze­rezte tör­té­nete 26. spa­nyol baj­noki címét.

A ka­ta­lán sztár­csa­pat 1-0-ra le­győzte a Le­van­tét, így meg­sze­rezte tör­té­nete 26. spa­nyol baj­noki címét.

Elgázolt egy motorost Lionel Messi apja

Elgázolt egy motorost Messi apja, bevitték a rendőrségre

Az el­ütött férfit esz­mé­let­len ál­la­pot­ban vit­ték kór­házba, de nincs élet­ve­szély­ben. Jorge Messi nem volt ittas ál­la­pot­ban.

Az el­ütött férfit esz­mé­let­len ál­la­pot­ban vit­ték kór­házba, de nincs élet­ve­szély­ben.

Messi és Ronaldo együtt játszhatnak az Interben

Messi és Ronaldo együtt játszhatnak az Interben

Érik az új cso­da­csa­pat?

Érik az új cso­da­csa­pat? Ehhez még a Bar­ce­lo­ná­nak és a Ju­ven­tus­nak is lesz egy-két szava! Nagy ter­vek­ről szá­molt be David Beck­ham.

Baj van, Lionel Messi kihagyhatja a Real Madrid elleni csúcsmeccset

Baj van, Lionel Messi kihagyhatja a Real Madrid elleni csúcsmeccset

Az ar­gen­tin klasszis a Va­len­cia el­leni hét­végi baj­noki ka­pott rú­gást a comb­jára, ez­után per­ce­kig ápolni kel­lett.

Borzalmas este, erre Lionel Messi sem számított

Borzalmas este, erre Lionel Messi sem számított

A ta­valy nyári vi­lág­baj­nok­sá­got kö­ve­tően elő­ször lé­pett pá­lyára az ar­gen­tin vá­lo­ga­tott­ban a Bar­ce­lona vi­lág­sztárja.

A ta­valy nyári vi­lág­baj­nok­sá­got kö­ve­tően elő­ször lé­pett pá­lyára az ar­gen­tin vá­lo­ga­tott­ban a Bar­ce­lona vi­lág­sztárja.

Lionel Messi üzent, teljes a felháborodás és a kétségbeesés

Lionel Messi üzent, teljes a felháborodás és a kétségbeesés

Sala edzője tel­je­sen ki­akadt. Vi­lág­sztá­rok sora kéri, hogy ke­res­sék to­vább az el­tűnt fo­cista re­pü­lő­jét. Van, aki a költ­sé­ge­ket is állná, de mind­hi­ába.

Sala edzője tel­je­sen ki­akadt. Vi­lág­sztá­rok sora kéri, hogy ke­res­sék to­vább az el­tűnt fo­cista re­pü­lő­jét. Van, aki a költ­sé­ge­ket is állná, de mind­hi­ába.

Messi felesége mélyen dekoltált ruhában mutatta meg mellét

Messi felesége mélyen dekoltált ruhában mutatta meg mellét

An­ton­ella Roc­cuzzo dögös ru­ci­ban vo­nult végig a vörös sző­nye­gen. Ki­ke­re­ked­tek a férfi­sze­mek.

An­ton­ella Roc­cuzzo dögös ru­ci­ban vo­nult végig a vörös sző­nye­gen. Ki­ke­re­ked­tek a férfi­sze­mek.

Messi felesége apró bikiniben villantotta meg bombapopsiját

Messi felesége apró bikiniben villantotta meg bombapopsiját

An­ton­ella sze­xire vette a fi­gu­rát.

An­ton­ella Roc­cuzzo sze­xire vette a fi­gu­rát nya­ra­lás köz­ben. Az ar­gen­tin sztár­fo­cista neje szem­mel lát­ha­tóan él­vezi a nap­sü­tést.

Messit és Neymart is kenterbe verte ez a 19 éves srác

Messit és Neymart is kenterbe verte ez a 19 éves srác

Mbappé a lista élére ug­rott.

Mbappé a lista élére ug­rott. A be­fu­tott vi­lág­sztá­rok csak a hátát nézik a vb-arany­ér­mes csa­tár­nak.

Ronaldo egyszerre szólt be Messinek és a Real Madridnak

Ronaldo egyszerre szólt be Messinek és a Real Madridnak

A por­tu­gál szu­per­sztár sehol nem érezte olyan jól magát, mint most a Ju­ven­tus­ban. Leg­na­gyobb ri­vá­li­sá­nak is oda­szúrt egyet.

A por­tu­gál szu­per­sztár sehol nem érezte olyan jól magát, mint most a Ju­ven­tus­ban. Leg­na­gyobb ri­vá­li­sá­nak is oda­szúrt egyet.

Ömlenek a lájkok: Messi szívmelengető képet készített a gyerekeivel

Ömlenek a lájkok: Messi szívmelengető képet készített a gyerekeivel

Az Ins­tag­ra­mon osz­tott meg egy na­gyon cuki képet a fut­ball­csil­lag.

Az Ins­tag­ra­mon osz­tott meg egy na­gyon cuki képet az ar­gen­tin fut­ball­csil­lag.

Szívszorító hír jött: fegyveresek üldözték el a nejlonszatyros Messit

Szívszorító hír jött: fegyveresek üldözték el a nejlonszatyros Messit

Me­ne­kül­nie kel­lett a tá­l­ibok elől, leg­fél­tet­tebb kin­cseit is hát­ra­hagyta az afgán kisfiú. Újra segít rajta az ar­gen­tin vi­lág­sztár?

Fájdalmas bejelentés, Lionel Messi sokáig nem focizhat

Fájdalmas bejelentés, Lionel Messi sokáig nem focizhat

A Real el­leni rang­adót is ki­hagyja.

A Bar­ce­lona fut­ball­sztár­já­nak jobb kar­já­ban el­tört egy csont, ezért kö­rül­be­lül három hétig nem lép­het pá­lyára. A Real Mad­rid el­leni rang­adót is ki­hagyja.

Maradona egy mondattal sárba tiporta Messit

Durva kritika, Maradona egy mondattal sárba tiporta Messit

A le­genda nem fogta vissza magát.

A vi­lág­baj­nok le­genda sze­rint Messi egy­ál­ta­lán nem vezér, és az ar­gen­tin vá­lo­ga­tott­nak sincs rá szük­sége.

Miért hordanak melltartót a leghíresebb focisták?

Különleges őrület: miért hordanak melltartót a leghíresebb focisták?

Okkal vi­se­lik a fur­csa ru­ha­da­ra­bot.

Okkal vi­se­lik a fur­csa ru­ha­da­ra­bot a leg­na­gyobb csil­la­gok. Más sport­ágak­ban is hasz­nál­ják.

Messi szerint ez őrület, óriási cirkusz lesz az életéből

Messi szerint ez őrület, óriási cirkusz lesz az életéből

Nagy meg­tisz­tel­te­tés érte a fut­ball­sztárt, örö­mé­ben bo­hóc­or­ral de­káz­ga­tott. Mos­tan­tól Cir­que du So-Leo?

Nagy meg­tisz­tel­te­tés érte a fut­ball­sztárt, aki örö­mé­ben bo­hóc­or­ral de­káz­ga­tott. Mos­tan­tól Cir­que du So-Leo?

Messi súlyos csalódást okozott a szurkolóknak

Messi súlyos csalódást okozott a szurkolóknak

To­vábbra sem ját­szik a vá­lo­ga­tott­ban.

Li­onel Messi a lab­da­rúgó-vi­lág­baj­nok­ság óta nem lé­pett pá­lyára az ar­gen­tin vá­lo­ga­tott­ban. Ok­tó­ber­ben is mel­lő­zik őt.

Messi sem tökéletes, hihetetlen hiányosságról vallott

Messi sem tökéletes, hihetetlen hiányosságról vallott

Ki gon­dolná, hogy lehet pa­na­sza?

Ki gon­dolná, hogy nap­ja­ink egyik leg­jobb fut­bal­lis­tá­já­nak is lehet pa­na­sza. Már­pe­dig Li­onel Messi most erről val­lott.

Messi kilenc évet várt erre, történelmi tettet vitt véghez

Messi kilenc évet várt erre, történelmi tettet vitt véghez

A Bar­ce­lona jól kezdte az idényt a spa­nyol lab­da­rúgó-baj­nok­ság­ban, 3-0-ra győzte le az Ala­vést.

A Bar­ce­lona jól kezdte az idényt a spa­nyol lab­da­rúgó-baj­nok­ság­ban, 3-0-ra győzte le az Ala­vést.

Vérfagyasztó: terroristák vették célba Messiék otthonát

Vérfagyasztó: terroristák vették célba Messiék otthonát

A Bar­ce­lona sta­di­on­ját is meg akar­ták tá­madni a szél­ső­sé­ges dzsi­ha­dis­ták.

A Bar­ce­lona sta­di­on­ját is meg akar­ták tá­madni a szél­ső­sé­ges dzsi­ha­dis­ták. Ala­po­san fel­ké­szül­tek.

Messi és C. Ronaldo már a múlt, a semmiből jöttek a vb új sztárjai

Messi és C. Ronaldo már a múlt, a semmiből jöttek a vb új sztárjai

Sosem késő be­rob­banni! Vil­log­nak a torna nagy fel­fe­de­zet­tei, ta­nul­sá­gos, hon­nan és ho­gyan ju­tot­tak idáig.

Dráma, otthonában lett öngyilkos Messi nagy rajongója

Családi dráma, otthonában lett öngyilkos Messi nagy rajongója

Csa­ló­dott­sá­gá­ban vég­zett ma­gá­val.

A 20 éves fiú nem tudta fel­do­gozni Ar­gen­tína ki­esé­sét, bá­na­tá­ban fel­akasz­totta magát.

Lebuktató fotó: világhírű énekesnővel bulizott Lionel Messi

Lebuktató fotó: világhírű énekesnővel bulizott Lionel Messi

Az ar­gen­tin fut­ball­sztár Ibi­zán fu­tott össze a több­szö­rös Grammy-díjas sztár­ral.

Az ar­gen­tin fut­ball­sztár Ibi­zán fu­tott össze a több­szö­rös Grammy-díjas sztár­ral.

Neymar így köszöntötte fel a születésnapos Messit

Neymar így köszöntötte fel a születésnapos Messit

Nem fe­led­ke­zett meg ba­rát­já­ról.

A bra­zil klasszis sem fe­led­ke­zett meg Ar­gen­tína le­gen­dá­já­ról. Messi ked­den Ni­gé­ria ellen lő­heti a nyol­cad­dön­tőbe a sok kri­ti­kát kapó ar­gen­ti­no­kat.

Holttestre bukkantak, Messi-rajongó az áldozat

Holttestre bukkantak, Messi-rajongó az áldozat

Egy fo­lyó­ban ta­lál­ták meg a tes­tét.

Nem tudta fel­dol­gozni az ar­gen­ti­nok ve­re­sé­gét. A rend­őr­ség szó­vi­vője sze­rint gya­nít­ha­tóan ön­gyil­kos lett a 30 éves in­diai férfi.

Díszpintyet csináltak a kapitányból, Messi az igazi főnök

Díszpintyet csináltak a kapitányból, Messi az igazi főnök

Masche­ra­nó­val együtt di­ri­gál­nak, sztár­jai ál­lít­ják össze az ar­gen­tin csa­pa­tot. Sam­pa­oli már csak báb.

Masche­ra­nó­val együtt di­ri­gál­nak, sztár­jai ál­lít­ják össze az ar­gen­tin csa­pa­tot. Sam­pa­oli már csak báb.

Csak szenvednek a vb-n a kifacsart sztárok

Csak szenvednek a labdarúgó-világbajnokságon a kifacsart sztárok

Messi, Ney­mar, Özil, De Gea és tár­saik: ezért csak ár­nyé­kuk ön­ma­guk­nak a sze­zon végén a lab­da­rú­gás vi­lág­klasszi­sai? Sok ra­jongó csa­ló­dott most a tel­je­sít­mé­nyük­ben.

Li­onel Messi, Ney­mar da Silva San­tos Jú­nior, Mesut Özil, David De Gea és tár­saik: ezért csak ár­nyé­kuk ön­ma­guk­nak a sze­zon végén a lab­da­rú­gás vi­lág­klasszi­sai? Sok ra­jongó csa­ló­dott most a pá­lyán nyúj­tott tel­je­sít­mé­nyük­ben.

Botrány, Zidane utódja máris magára haragította a Real szurkolóit

Botrány, Zidane utódja máris magára haragította a Real szurkolóit

Julen Lo­p­ete­gui sze­rint Messi jobb fut­bal­lista, mint Cris­ti­ano Ro­naldo.

Julen Lo­p­ete­gui sze­rint a Bar­ce­lo­ná­ban fut­bal­lozó Li­onel Messi jobb já­té­kos, mint Cris­ti­ano Ro­naldo.

Óriási tehertől szabadult Messi és Neymar: éhező gyerekekért fociznak

Óriási tehertől szabadult Messi és Neymar: éhező gyerekekért fociznak

Sok kri­tika érte a vi­lág­baj­nok­ság szpon­zo­rát a visszás rek­lám­ak­ció miatt. Til­ta­ko­zott a bra­zil ka­pi­tány is.

Ezt látni kell, magyar világsztárral szelfizett Lionel Messi!

Ezt látni kell, magyar világsztárral szelfizett Lionel Messi!

Hanga Ádám­mal fo­tóz­ko­dott.

Az ar­gen­tin fut­ball­zseni öröm­mel fo­tóz­ko­dott Hanga Ádám­mal. A ra­jon­gók is imád­ták a közös ké­pü­ket.

Ez durva, Neymar szembeköpte Messit!

Neymar szembeköpte Messit: mindenkit megdöbbentett a futballsztár!

A PSG csil­laga szóra sem mél­tatta egy­kori csa­pat­tár­sát.

A PSG csil­la­gá­nak lesz miért ma­gya­ráz­kod­nia, szóra sem mél­tatta egy­kori csa­pat­tár­sát.

Érik a bombameglepetés? Brazil veszedelem fenyegeti Messiéket

Érik a bombameglepetés? Brazil veszedelem fenyegeti Messiéket

Ma BL-nyol­cad­dön­tőt ját­szik a Bar­ce­lona és a Bayern Mün­chen is. Mu­tat­juk, kire kell fi­gyel­niük a ka­ta­lá­nok­nak.

Őrület, vad orgiázásra készülnek Lionel Messi luxushoteljában

Őrület, vad orgiázásra készülnek Lionel Messi luxushoteljában

A férfi­ak­nak rossz hír, hogy a négy­na­pos szex­par­tin csak nők ve­het­nek részt.

A férfi­ak­nak rossz hír, hogy a négy­na­pos szex­par­tin csak nők ve­het­nek részt.

Rémálmáról mesélt a világsztár: Messi retteg a jövőjétől!

Rémálmáról mesélt a világsztár: Messi retteg a jövőjétől!

Az ar­gen­tin klasszis őszinte volt.

Az ar­gen­tin fut­ball­klasszis nem tudja, mihez kezd a vissza­vo­nu­lása után. A ha­zá­jáért is ag­gó­dik.

Brutális merénylet terv a futball ellen, Messi életét fenyegetik

Brutális merénylet terv a futball ellen, Messi életét fenyegetik

Fotó, csak erős ideg­ze­tű­ek­nek! Ter­ro­ris­ták vet­ték célba az orosz­or­szági vi­lág­baj­nok­sá­got, és a Bar­ce­lona ar­gen­tin sztár­ját.

Kínos fotó miatt kell magyarázkodnia Messinek

Kínos fotó miatt kell magyarázkodnia Messinek

A Bar­ce­lona sztár­fo­cis­tája ha­tal­mas ter­metű ku­tyu­sá­ról osz­tott meg ké­pe­ket. Már bán­hatja a dol­got.

A Bar­ce­lona sztár­fo­cis­tája ha­tal­mas ter­metű ku­tyu­sá­ról osz­tott meg ké­pe­ket. Már bán­hatja a dol­got.

Hihetetlen, ezt biztosan nem gondoltad volna Messiről

Hihetetlen, ezt biztosan nem gondoltad volna Messiről

Az ar­gen­tin zseni nem eről­tette meg magát a rang­adón. A Barca ennek el­le­nére 3-0-ra nyert. Messi ja­nuár 2-ig pi­hen­het.

Fejlövés és gól: Messi fájdalmas bosszút állt C. Ronaldón

Fejlövés és gól: Messi fájdalmas bosszút állt C. Ronaldón

Nem csak a ve­re­ség fáj a por­tu­gál­nak.

Nem csak a ve­re­ség fáj­hat a Real Mad­rid vi­lág­sztár­já­nak. A kö­zeli fel­vé­tel­ről jól lát­szik: egy pil­la­na­tig azt sem tudta, hol van.

Messi utasítására tehet keresztbe a Realnak a Barcelona

Messi utasítására tehet keresztbe a Realnak a Barcelona

Az ar­gen­tin klasszis nem akarja a ri­vá­lis csa­pat­ban látni a spa­nyo­lok te­het­sé­gét. Erről már szólt is a ve­ze­tők­nek.

Az ar­gen­tin klasszis nem akarja a ri­vá­lis csa­pat­ban látni a spa­nyo­lok te­het­sé­gét. Erről már szólt is a ve­ze­tők­nek.

Elképesztő hiba, a Barcelona sztárjai nem hiszik el, mi történt

Elképesztő hiba, a Barcelona sztárjai nem hiszik el, mi történt

Nem adták meg az ar­gen­tin sztár gól­ját. A Bar­ce­lona 1-1-es dön­tet­len ját­szott a Va­len­ci­á­val a spa­nyol baj­nok­ság­ban.

Egész sereg őrzi Messit, veszélyben az élete?

Egész sereg őrzi Messit, veszélyben az élete?

Szo­ros em­ber­fo­gás Moszk­vá­ban.

Szo­ros em­ber­fo­gásra szá­mít­hat Moszk­vá­ban az ar­gen­ti­nok szu­per­sztárja. Az Isz­lám Állam ter­ro­ris­tái tá­ma­dásra ké­szül­het­nek el­lene.

Ronaldo, Messi, Neymar: így várják a sztárok a vb-sorsolást

Ronaldo, Messi, Neymar: így várják a sztárok a vb-sorsolást

Nem min­den fut­ball­csil­la­got hoz lázba a moszk­vai ese­mény. Van, aki­nek kü­lön­le­ges prog­ra­mot je­lent, mást tel­je­sen hi­de­gen hagy.

Nem min­den fut­ball­csil­la­got hoz lázba a moszk­vai ese­mény. Akad lab­da­zsong­lőr, aki­nek kü­lön­le­ges prog­ra­mot je­lent, és ko­mo­lyan ké­szül rá pop­corn­nal, ba­ráti tár­sa­ság­gal, más fo­ci­má­gust vi­szont tel­jes mér­ték­ben hi­de­gen hagy a vb-sor­so­lás élő köz­ve­tí­tése.

Terroristák miatt mond le a válogatottságról Lionel Messi

Terroristák miatt mond le a válogatottságról Lionel Messi

Az ar­gen­tin tá­madó félti csa­lád­ját, kér­dé­ses a vb-n való sze­rep­lése.

Az ar­gen­tin tá­madó félti csa­lád­ját, kér­dé­ses szá­mára a vb-n való sze­rep­lése.

Ki akarják végezni Messit és Neymart

Ki akarják végezni Messit és Neymart

A ter­ro­ris­ták nyíl­tan és ki­fe­je­zet­ten dur­ván üzen­tek a két lab­da­rú­gó­nak. A fe­nye­ge­tés miatt a já­té­ko­sokra fegy­ve­res őrök vi­gyáz­nak.

A ter­ro­ris­ták nyíl­tan és sok­koló módon üzen­tek a két lab­da­rú­gó­nak. Az érin­tett sport­ki­vá­ló­sá­gokra a fe­nye­ge­tést kö­ve­tően fegy­ve­res őrök vi­gyáz­nak.

Vérfagyasztó fotó: terroristák üzentek a világbajnok focistának

Vérfagyasztó fotó: terroristák üzentek a világbajnok focistának

Allah el­len­sé­gét lát­ják benne.

Ígé­re­tük sze­rint meg­ke­se­rí­tik az éle­tét a fran­cia le­gen­dá­nak. Li­onel Messi is a cél­ke­reszt­jükbe ke­rült.

Megható videó került ki a Barcelona sztárjáról

Megható videó került ki a Barcelona sztárjáról

Hét­főn volt 13 éve, hogy Li­onel Messi be­mu­tat­ko­zott a Bar­ce­lo­ná­ban.

Gólyahír, újra apa lesz az aranylabdás sztárfocista

Gólyahír, újra apa lesz az aranylabdás sztárfocista

Az új jö­ve­vény 2018-ban ér­ke­zik majd.

Har­ma­dik közös gyer­me­kü­ket várja a nép­szerű klasszis fe­le­sége. Az új jö­ve­vény 2018-ban ér­ke­zik majd a csa­ládba. Eddig két fia van a sztár­nak.

Bosszút állt a véresen fetrengő Messi

Bosszút állt a véresen fetrengő Messi

Igazi ak­ció­hős lett a Bar­ce­lona ar­gen­tin csil­laga.

Igazi ak­ció­hős lett a Bar­ce­lona ar­gen­tin csil­laga. Más cse­rét kért volna, ő el­dön­tötte a meccset.

Mit csinált Messi? Rajta röhög most a fél világ

Mit csinált Messi? Rajta röhög most a fél világ

Az ar­gen­tin fut­ball­sztár újabb te­to­vá­lást vál­lalt be, most emi­att ci­ki­zik sokan.

Az ar­gen­tin fut­ball­sztár újabb te­to­vá­lást vál­lalt be, most emi­att ci­ki­zik sokan. Nem szok­vá­nyos he­lyet vá­lasz­tott neki, az biz­tos.

Óriási bajban Messiék, szégyent hoztak a hazájukra

Óriási bajban Messiék, szégyent hoztak a hazájukra

Ve­szély­ben vb-sze­rep­lés.

Ve­szély­ben az egye­nes ági ki­ju­tás a vb-re. Mes­siék 16 mér­kő­zé­sén csu­pán 16 gólt sze­rez­tek. Peru ellen dől el a sor­suk. Ve­ne­zu­ela ellen égtek hazai pá­lyán.

Balhé Messiék esküvőjén, erre senki nem számított

Balhé Messiék esküvőjén, erre senki nem számított

A csa­lád­ta­gok­kal volt baj.

Az ar­gen­tin fo­ci­sztár nem ün­ne­pel­he­tett fel­hőt­le­nül a fe­le­sé­gé­vel a csa­lád­ta­gok miatt.

Óriási fordulat, hazudtak Maradonával kapcsolatban?

Óriási fordulat, hazudtak Maradonával kapcsolatban?

A vi­lág­baj­nok le­genda ál­lí­tó­lag fő­sze­re­pet ját­szott abban, hogy a Bar­ce­lona klasszi­sát sú­lyo­san meg­bün­tet­ték.

A vi­lág­baj­nok le­genda ál­lí­tó­lag fő­sze­re­pet ját­szott abban, hogy a Bar­ce­lona klasszi­sát sú­lyo­san meg­bün­tet­ték. Most üzent min­den­ki­nek.

Hatalmas focibotrány, Maradona hátba támadta Messit

Hatalmas focibotrány, Maradona hátba támadta Messit

A Bar­ce­lona szu­per­sztár­ját né­hány órá­val a Bo­lí­via el­leni meccs előtt til­tot­ták el.

A Bar­ce­lona szu­per­sztár­ját né­hány órá­val a Bo­lí­via el­leni meccs előtt til­tot­ták el, a hírek sze­rint az ar­gen­ti­nok le­gen­dája is szor­gal­mazta a szi­gorú dön­tést.

A Barca sztárjai magyar családon segítettek

A Barca sztárjai magyar családon segítettek

Több száz­ezer fo­rint gyűlt össze.

Több száz­ezer fo­rint gyűlt össze egy spa­nyol­or­szági ét­te­rem ár­ve­ré­sén. Olyan csa­lád­hoz ke­rült a pénz, akik heten élnek egy más­fél szo­bás la­kás­ban.

Tét az Aranylabda és a bajnoki cím

Tét az Aranylabda és a bajnoki cím

Ha a Real nyerni tud a ri­vá­lis ellen, akkor el­dől­het a spa­nyol baj­nok­ság.

Ha a Real Mad­rid nyerni tud az ősi ri­vá­lis ellen, akkor el­dől­het a spa­nyol baj­nok­ság. Cris­ti­ano Ro­naldo és Li­onel Messi reflek­tor­fény­ben van az Arany­labda miatt.

Messi és Ronaldo is szabadon doppingolhatott

Messi és Ronaldo is szabadon doppingolhatott

A spa­nyol baj­nok­ság­ban senki nem el­len­őrzi a fo­cis­tá­kat. Ag­gó­dik a Nem­zet­közi Dop­ping­el­le­nes Ügy­nök­ség, hogy mikor szü­le­tik végre meg­ol­dás.

A spa­nyol baj­nok­ság­ban senki nem el­len­őrzi a fo­cis­tá­kat. Ag­gó­dik a Nem­zet­közi Dop­ping­el­le­nes Ügy­nök­ség, hogy mikor szü­le­tik végre meg­ol­dás. Több száz meccs ment le azóta, hogy nem ol­dot­ták meg a prob­lé­mát.

Messi fia debütált a Barcelonában

Messi fia debütált a Barcelonában

Immár ket­ten kép­vi­se­lik a csa­lá­dot a ka­ta­lán klub­ban. A kis Thia­gó­ról mémek tu­cat­jai is ké­szül­tek már, na­gyon sze­ret­nék a fel­nőtt csa­pat­ban látni.

Immár ket­ten kép­vi­se­lik a csa­lá­dot a ka­ta­lán klub­ban. A kis Thia­gó­ról mémek tu­cat­jai is ké­szül­tek már, na­gyon sze­ret­nék a fel­nőtt csa­pat­ban látni.

Ronaldo és Messi fényévékre Puskástól

Ronaldo és Messi fényévékre van Puskástól

Hiába lőtte élete 550. gól­ját tét­meccsen a por­tu­gál arany­lab­dás.

Hiába lőtte meg élete 550. gól­ját tét­meccsen a por­tu­gá­lok arany­lab­dás fo­cis­tája, a ma­gyar le­gen­dát na­gyon nehéz lesz utol­ér­nie. Ro­naldo előtt több ma­gyar van.

Mégsem hagyja ott a válogatottat Messi

Szenzáció! Mégsem hagyja ott a válogatottat Messi

Meg­gon­dolta magát a Bar­ce­lona fo­cis­tája, egyet­len meccset sem hi­ány­zott.

Meg­gon­dolta magát a Bar­ce­lona fo­cis­tája, egyet­len meccset sem hi­ány­zott. Ötven nap sem kel­lett ahhoz, hogy vissza­tér­jen a csa­patba.

Messi miatt kiürítettek egy mozit

Messi miatt kiürítettek egy mozit

Csa­lád­já­val tölti a vá­lo­ga­tott meccsek mi­atti szü­ne­tet Li­onel Messi, aki sé­rü­lése miatt nem lép­het pá­lyára. Leg­utóbb mo­zi­ban vol­tak.

Csa­lád­já­val tölti a vá­lo­ga­tott meccsek mi­atti szü­ne­tet Li­onel Messi, aki sé­rü­lése miatt nem lép­het pá­lyára. Leg­utóbb mo­zi­ban vol­tak.

Senki sem keresett több pénzt Ronaldóéknál

Senki sem keresett több pénzt Ronaldóéknál

Hova tűn­tek az F1-es ver­seny­zők?

Véget ért egy kor­szak. Tiger Woods és Floyd May­weat­her le­csúsz­tak. Na de hova tűn­tek a ke­re­seti lis­tá­ról a Forma-1-es ver­seny­zők?

Szegény és beteg gyerekekre költenek a világsztárok

Szegény és beteg gyerekekre költenek a világsztárok

Em­ber­ség­ből je­lesre vizs­gáz­tak.

Em­ber­ség­ből je­lesre vizs­gáz­tak azok a spor­to­lók, akik nem csak a pá­lyán nyúj­ta­nak ma­ra­dan­dót, hanem rend­sze­re­sen beteg és sze­gény gyer­me­ke­ket tá­mo­gat­nak.

Nézd meg Messi és Berki szerelemgyerekét!

Nézd meg Messi és Berki szerelemgyerekét!

Fura em­beri lényre akad­tunk, aki úgy néz ki, mintha Li­onel Mes­si­ből és Berki Krisz­ti­án­ból kló­noz­ták volna.