Lewis Hamilton

Fenékmutogató mérnöknővel jött össze Hamilton

Fenékmutogató mérnöknővel jött össze Hamilton

Az öt­szö­rös Forma-1-es vi­lág­baj­nok a ba­rátja szü­le­tés­napi par­ti­ján ta­lálta meg új mo­dell­ba­rát­nő­jét.

Az öt­szö­rös Forma-1-es vi­lág­baj­nok a ba­rátja szü­le­tés­napi par­ti­ján ta­lálta meg új mo­dell­ba­rát­nő­jét.

Lewis Hamilton tettétől könny gyűlik a szemedbe!

Lewis Hamilton tettétől könny gyűlik a szemedbe!

Nem­csak a pá­lyán jobb min­den­ki­nél.

Nem­csak a pá­lyán jobb min­den­ki­nél az öt­szö­rös vi­lág­baj­nok, hanem azon kívül is. Bol­doggá tette egy hal­dokló gye­rek utolsó nap­jait.

Vettel kiakadt, szégyennek nevezte a döntést

Vettel kiakadt, szégyennek nevezte a döntést

Se­­bas­­tian Vet­­tel, a Fer­­rari német pi­­ló­­tája ért célba el­­ső­­ként a va­­sár­­napi Forma-1-es Ka­­na­­dai Nagy­­dí­­jonl.

Se­­bas­­tian Vet­­tel, a Fer­­rari német pi­­ló­­tája ért célba el­­ső­­ként a va­­sár­­napi Forma-1-es Ka­­na­­dai Nagy­­dí­­jon, még­sem örül­he­tett.

4 millió lájk, a két világsztár közös fotója felrobbantotta az internetet

4 millió lájk, a két világsztár közös fotója felrobbantotta az internetet

Lewis Ha­mil­ton és Cris­ti­ano Ro­naldo Mo­na­có­ban ta­lál­ko­zott.

Lewis Ha­mil­ton és Cris­ti­ano Ro­naldo Mo­na­có­ban ta­lál­ko­zott.

Neymar visszatért Barcelonába

Neymar visszatért Barcelonába, különleges helyen fotózták

A bra­zil fut­ball­sztár a hely­szí­nen te­kin­tette meg a Forma-1-es Spa­nyol Nagy­dí­jat. Jó ba­rát­ját, Lewis Ha­mil­tont is tá­mo­gatta.

A bra­zil fut­ball­sztár a hely­szí­nen te­kin­tette meg a Forma-1-es Spa­nyol Nagy­dí­jat.

Fiatal modellre vetett szemet Lewis Hamilton

Justin Bieber exbarátnőjére vetett szemet Lewis Hamilton

Egye­lőre csak ba­rát­ság van köz­tük.

Cindy Kim­berly jóban van a brit sztár­ral, ezt a bom­ba­testű mo­dell is el­is­merte. A szí­vét vi­szont nehéz lesz el­hó­dí­tani.

Hamilton vallott, így élte meg a történelmi diadalt

Hamilton vallott, így élte meg a történelmi diadalt

A brit pi­lóta a 75. si­ke­rét aratta.

A most futó évad­ban a má­so­dik, pá­lya­fu­tása során a 75. győ­zel­mét aratta Lewis Ha­mil­ton, a Mer­ce­des öt­szö­rös Forma-1-es vi­lág­baj­noka.

Komoly fájdalmakat okozott egy magyar művész Hamiltonnak

Komoly fájdalmakat okozott egy magyar művész Hamiltonnak

A má­so­dik he­lyen vég­zett a Forma-1-es azeri nagy­dí­jon a vi­lág­baj­noki cím­védő, de nem csak a ver­seny­zés­ről szólt a hét­vége.

A má­so­dik he­lyen vég­zett a Forma-1-es azeri nagy­dí­jon a vi­lág­baj­noki cím­védő, de nem csak a ver­seny­zés­ről szólt a hét­vége. El­ké­szít­tette leg­újabb te­to­vá­lá­sát, még­hozzá a vi­lág­szerte is­mert Ber­csé­nyi Ba­láz­zsal.

Nagy durranásra készülnek Hamiltonék

Nagy durranásra készülnek Hamiltonék, ezt érdemes lesz nézni a tévében

A Mer­ce­des zsi­nór­ban ha­tod­szor lehet csa­pat­vi­lág­baj­nok az F1-ben. Ha si­ker­rel jár, akkor be­ál­lítja a Fer­rari re­kord­ját.

A Mer­ce­des zsi­nór­ban ha­tod­szor lehet csa­pat­vi­lág­baj­nok az F1-ben. Ha si­ker­rel jár, akkor be­ál­lítja a Fer­rari re­kord­ját.

Hamilton megtörten nyilatkozott barátja elvesztéséről

Hamilton megtörten nyilatkozott barátja elvesztéséről

Ne­he­zen ta­lálta a sza­va­kat.

Char­lie Whi­ting ha­lála min­den­kit sok­kolt, az F1-es pi­ló­ták is ma­gukba zu­han­tak. A sza­va­kat is ne­he­zen ta­lál­ták, ami­kor róla be­szél­tek.

Intim videó szivárgott ki Hamiltonról és exéről, ez történt az ágyban

Intim videó szivárgott ki Hamiltonról és exéről, ez történt az ágyban

A 2,5 per­ces fel­vé­telt már ren­ge­te­gen lát­ták, mi­u­tán egy hek­ker­nek si­ke­rült fel­va­rá­zsol­nia a vi­lág­há­lóra.

Lewis Hamilton botrányt okozott a szavaival

Lewis Hamilton botrányt okozott, szétszedik a kommentelők

Az öt­szö­rös F1-es vi­lág­baj­nok pi­lóta nyo­mor­ne­gyed­nek ál­lí­totta be a szü­lő­vá­ro­sát. Ezen elég sokan fel­há­bo­rod­tak.

Az öt­szö­rös F1-es vi­lág­baj­nok pi­lóta nyo­mor­ne­gyed­nek ál­lí­totta be a szü­lő­vá­ro­sát. Ezen elég sokan fel­há­bo­rod­tak.

Félpucéran tombolt Lewis Hamilton, régóta készült erre

Félpucéran tombolt Lewis Hamilton, régóta készült erre

Az öt­szö­rös vi­lág­baj­nok Forma-1-es pi­lóta az egyik te­to­vá­lá­sát akarta meg­mu­tatni a vi­lág­nak.

A Mer­ce­des öt­szö­rös vi­lág­baj­nok Forma-1-es pi­lóta az egyik te­to­vá­lá­sát akarta meg­mu­tatni a vi­lág­nak. A sze­zon­záró futam tö­ké­le­tes al­ka­lom volt erre.

Elképesztő tervet forgat a fejében Hamilton

Elképesztő tervet forgat a fejében Hamilton

El­árulta, hogy mi élete nagy álma.

Sok célja van 2019-re, de az egyik min­den­nél őrül­tebb. El­árulta a Forma-1 immár öt­szö­rös vi­lág­baj­noka, hogy mi élete nagy álma.

Lauda állapotáról árulkodott Hamilton

Lewis Hamilton kikotyogott egy fontos titkot Niki Lauda állapotáról

Az oszt­rák le­genda na­gyon le­fo­gyott a tü­dő­át­ül­te­tése után.

Az oszt­rák le­genda na­gyon le­fo­gyott a tü­dő­át­ül­te­tése után. Ennek el­le­nére vissza­tér­het ha­ma­ro­san a bo­x­ut­cába.

Forma-1: Hamilton versenyre kel Schumacherrel

Forma-1: Hamilton versenyre kel Schumacherrel

Le­gen­dák jó­sol­nak csúcs­dön­tést.

Me­lyi­kük a jobb? Vi­lág­baj­noki címek szá­má­ban még a német vezet, de sok mu­ta­tó­ban vesz­tésre áll. Le­gen­dák jó­sol­nak csúcs­dön­tést.

Érik a szenzáció, Schumacherről beszélt Hamilton

Érik a szenzáció, Schumacherről beszélt Hamilton

Be is szólt, meg nem is.

Be is szólt, meg nem is a le­gen­dás pi­lóta Forma-1-be tartó fi­á­nak, Mick­nek. Fer­nando Alonso is meg­szó­lalt az ügy­ben.

Családi tragédia érte Lewis Hamiltont, napokig titkolta

Szörnyű családi tragédia érte Lewis Hamiltont, napokig titkolta

Az im­má­ron öt­szö­rös vi­lág­baj­nok Forma-1-es pi­lóta múlt hét csü­tör­tö­kön ve­szí­tette el a nagy­ap­ját.

Az im­má­ron öt­szö­rös vi­lág­baj­nok Forma-1-es pi­lóta múlt hét csü­tör­tö­kön ve­szí­tette el a nagy­ap­ját.

Itt a vége: bajnokot avattak az F1-ben

Bajnokot avattak a Forma-1-ben, szomorkodhatnak a németek

Lewis Ha­mil­ton be­gyűj­tötte ötö­dik vi­lág­baj­noki címét.

Lewis Ha­mil­ton nem tu­dott do­bo­góra állni Me­xi­kó­ban, mégis be­gyűj­tötte ötö­dik vi­lág­baj­noki címét.

Hamilton lemásolhatja Schumi bravúrját

Hamilton lemásolhatja Schumi bravúrját

Va­sár­nap újra vi­lág­baj­nok lehet a brit.

Leg­utóbb a német le­gen­dá­nak si­ke­rült a Ma­gyar Nagy­díj meg­nye­rése után a vb-pont­ver­seny élén is zár­nia - még 14 évvel ez­előtt, 2004-ben.

Schumacherről beszélt Rosberg, a rajongók felkapták a fejüket

Schumacherről beszélt Rosberg, a rajongók felkapták a fejüket

2016 vi­lág­baj­noka sze­rint Lewis Ha­mil­ton simán meg­dönt­heti a német le­genda re­kord­jait.

2016 vi­lág­baj­noka sze­rint Lewis Ha­mil­ton simán meg­dönt­heti a német le­genda re­kord­jait.

Vettelnél elszakadt a cérna, kivetkőzött magából a Ferrari sztárja

Vettelnél elszakadt a cérna, kivetkőzött magából a Ferrari sztárja

A négy­sze­res vi­lág­ba­jok újabb fu­ta­mot szúrt el a csa­pa­tá­val.

A négy­sze­res vi­lág­ba­jok újabb fu­ta­mot szúrt el a csa­pa­tá­val, ezt pedig már ne­he­zen nyelte le.

Érdekes helyen romantikázott Lewis Hamilton

Leleplező fotó: érdekes helyen romantikázott Lewis Hamilton

Nicki Mi­najzsal mú­latta az időt.

A négy­sze­res Forma-1-es vi­lág­baj­nok pi­lóta a si­va­tag­ban ke­rült kö­zeli kap­cso­latba Nicki Mi­najzsal.

Szerelmi életéről vallott Lewis Hamilton

Szerelmi életéről vallott Lewis Hamilton, sokan megdöbbentek

A négy­sze­res vi­lág­baj­nok ver­seny­ző­nek nincs ideje a csa­jo­zásra.

A négy­sze­res vi­lág­baj­nok ver­seny­ző­nek nincs ideje a csa­jo­zásra. Ettől füg­get­le­nül sze­retne apa lenni a jö­vő­ben.

Vettel vakmerő tervvel tenne keresztbe Hamiltonnak

Jöhet a revans: Vettel vakmerő tervvel tenne keresztbe Hamiltonnak

Éle­se­dik a harc a két sztár­pi­lóta kö­zött.

Hat futam van hátra a 2018-as sze­zon­ból, a Fer­rari ver­seny­zője mind­egyi­ket meg akarja nyerni. Szo­csi­ban nem lesz egy­szerű dolga.

A Ferrari hazai pályáján állíthatják be Schumi félelmetes rekordját

A Ferrari hazai pályáján állíthatják be Schumi félelmetes rekordját

Lewis Ha­mil­ton négy si­ker­nél tart Mon­zá­ban.

A hét­sze­res vi­lág­baj­nok német le­genda öt­ször nyert Mon­zá­ban, Lewis Ha­mil­ton négy si­ker­nél tart.

Räikkönen kavarhat be Hamiltonéknak

Aggódhat Hamilton és Vettel, nem várt fordulat kavarhat be az F1-ben

A Belga Nagy­dí­jon ala­po­san fel­ka­var­hatja az ál­ló­vi­zet a finn vi­lág­baj­nok.

A Belga Nagy­dí­jon ala­po­san fel­ka­var­hatja az ál­ló­vi­zet Kimi Räik­kö­nen, aki egy re­kor­dot is be­ál­lít­hat.

Megható szavak, Schumacherért imádkozik Hamilton

Megható szavak, Schumacherért imádkozik Hamilton

Ha­mil­ton a pél­da­ké­pé­ről be­szélt.

Lewis Ha­mil­ton a szom­bati a Forma-1-es Belga Nagy­díj sza­bad­edzése után üzent.

Kínos: Hamilton gátlástalanul markolászta magát, vette a kamera

Kínos: Hamilton gátlástalanul markolászta magát, vette a kamera

Ki­csit meg­fe­led­ke­zett ma­gá­ról a négy­sze­res vi­lág­baj­nok.

A Belga Nagy­díj után ki­csit meg­fe­led­ke­zett ma­gá­ról a négy­sze­res vi­lág­baj­nok. A ra­jon­gók min­dent lát­tak.

Micsoda fotó, forgalommal szemben autózott Hamilton a pesti belvárosban

Micsoda fotó, forgalommal szemben autózott Hamilton a pesti belvárosban

Ezt a szá­gul­dást tán job­ban él­vezte, mint a ver­seny­zést a Hun­ga­ror­in­gen.

Ezt a szá­gul­dást talán job­ban él­vezte, mint a Hun­ga­ror­in­gen ara­tott győ­zel­mét.

Vettel ütközött a Magyar Nagydíjon, bánkódhatnak a Ferrari szurkolói

Vettel ütközött a Magyar Nagydíjon, bánkódhatnak a Ferrari szurkolói

A négy­sze­res német vi­lág­baj­nok csak má­so­dik lett Lewis Ha­mil­ton mö­gött.

A négy­sze­res német vi­lág­baj­nok csak má­so­dik lett Lewis Ha­mil­ton mö­gött. Räik­kö­nen lett a har­ma­dik.

Hamilton az égiekben bízik: ezért imádkozik a Hungaroringen

Hamilton az égiekben bízik: ezért imádkozik a Hungaroringen

Újra Mo­gyo­ró­don szá­guld a cir­kusz!

Újra Mo­gyo­ró­don szá­guld a cir­kusz! Min­dent fel­for­gat­hat a sze­szé­lyes­nek ígér­kező mo­gyo­ródi idő­já­rás.

Élete csalódásáról mesélt Hamilton

Fájdalmas vallomás: élete csalódásáról mesélt Lewis Hamilton

A sztár­pi­ló­tá­nak na­gyon fájt, ami­kor Ang­lia ki­ka­pott a fo­ci­vé­bén.

A sztár­pi­ló­tá­nak na­gyon fájt, ami­kor Ang­lia ki­ka­pott a fo­ci­vé­bén. Pedig már a jegye is meg­volt a dön­tőre.

Schumacher rajongói nem örülnek Hamilton tettének

Schumacher rajongói nem örülnek Hamilton tettének

A brit sztár be­ál­lí­tott egy re­kor­dot.

A négy­sze­res vi­lág­baj­nok be­ál­lí­totta a német le­genda egyik nagy re­kord­ját. A Hun­ga­ror­ingre 17 pon­tos előnnyel ér­ke­zik a Mer­ce­des él­me­nője.

Háború újratöltve, nagyot szólhat Hamilton és Vettel csatája

Háború újratöltve, nagyot szólhat Hamilton és Vettel csatája

A Fer­rari négy­sze­res vi­lág­baj­nok pi­ló­tája 50. F1-es győ­zel­mére hajt Bar­ce­lo­ná­ban.

Leleplezték Hamiltont, csak színjáték, amit művel

Leleplezték Hamiltont, csak színjáték, amit művel

Kamu az egész, a show része.

Kamu az egész, a show része. Ki­de­rült a Forma-1 vi­lág­baj­no­ká­ról, hogy mi ve­zé­relte Sil­vers­tone-ban. Ko­rábbi csa­pat­társa buk­tatta le.

Visszatérnek az F1-be a dögös modellek!

Bemutatnak az F1 főnökeinek: újra a dögös modelleké a versenypálya!

Lewis Ha­mil­ton és Se­bas­tian Vet­tel is örül a szép lá­nyok fel­buk­ka­ná­sá­nak.

Lewis Ha­mil­ton és Se­bas­tian Vet­tel is örül a szép lá­nyok fel­buk­ka­ná­sá­nak.

Hamiltonnak elege lett? Már a visszavonulása utáni életre áhítozik

Hamiltonnak elege lett? Már a visszavonulása utáni életre áhítozik

Hiába a zsí­ros szer­ző­dés­hosszab­bí­tási aján­lat, ha nem elé­gíti ki a közeg.

Hiába a zsí­ros szer­ző­dés­hosszab­bí­tási aján­lat, ha nem elé­gíti ki a közeg.

Hamilton begurult, csúnyán leoltotta Rosberget

Hamilton begurult, csúnyán leoltotta Rosberget

Nem tet­szett neki a német kri­ti­kája.

A német vi­lág­baj­nok el­mondta, mi a gyen­ge­sége ko­rábbi csa­pat­tár­sá­nak. Ez nem tet­szett a brit vi­lág­sztár­nak.

Megőrült Hamilton? Saját főnökéből űzött gúnyt az F1-es sztár

Megőrült Hamilton? Saját főnökéből űzött gúnyt az F1-es sztár

Nem bírta ki rö­hö­gés nél­kül a szi­tut.

Toto Wolff be­ra­gadt a hóba, a brit sztár­pi­lóta azon­nal be­szólt neki. Aztán ki is rö­högte a fe­let­te­sét.

Bennfentes beszélt Schumacherről, megszólalt a Ferrari-örökös

Bennfentes beszélt Schumacherről, megszólalt a Ferrari-örökös

Ő aztán kö­zel­ről is­meri a Forma-1 hét­sze­res vi­lág­baj­nok le­gen­dá­ját.

Ő aztán iga­zán kö­zel­ről is­meri a Forma-1 hét­sze­res vi­lág­baj­nok le­gen­dá­ját.

Elárulta a titkát Lewis Hamilton, erre használja az internetet

Elárulta a titkát Lewis Hamilton, erre használja az internetet

Akár te is ver­se­nyez­hetsz a Forma-1 vi­lág­baj­no­ká­val. Mit szólna a másik já­té­kos, ha tudná, kivel jött össze?

Akár te is ver­se­nyez­hetsz a Forma-1 vi­lág­baj­no­ká­val. Mit szólna a másik já­té­kos, ha tudná, kivel jött össze?

Hamilton bunkó volt, többször is megalázta exbarátnőjét

Hamilton bunkó volt, többször is megalázta exbarátnőjét

Több­ször is kínos hely­zetbe hozta.

Ér­de­kes dol­gok de­rül­tek ki a négy­sze­res vi­lág­baj­nok­ról. Ré­sze­gen tel­je­sen ki­for­dul ma­gá­ból a bri­tek sztár­pi­ló­tája.

Visszavonulhat Hamilton? Reagált a hírekre a Forma-1 sztárjának főnöke

Visszavonulhat Hamilton? Reagált a hírekre a Forma-1 sztárjának főnöke

A Mer­ce­des csa­pat­ve­ze­tője na­gyon óva­to­san fo­gal­maz: "Lewis je­len­leg ve­szé­lyes te­re­pen tar­tóz­ko­dik".

Szomorú hírt kaptak Hamiltonék, erről nem akartak hallani

Szomorú hírt kaptak Hamiltonék, erről nem akartak hallani

Szám­űzik a rajt­rács­lá­nyo­kat a Forma-1-ből, ennek sokan nem örül­nek. Vet­tel és Ha­mil­ton kü­lö­nö­sen bán­hatja a dön­tést.

Szám­űzik a rajt­rács­lá­nyo­kat a Forma-1-ből, ennek sokan nem örül­nek. Vet­tel és Ha­mil­ton kü­lö­nö­sen bán­hatja a dön­tést.

Homofób, gyerekalázós videóval zárta a karácsonyt Lewis Hamilton

Homofób, gyerekalázós videóval zárta a karácsonyt Lewis Hamilton

Óri­ási bot­rányt ka­vart a négy­sze­res For­ma1 vi­lág­baj­nok a vi­de­ó­já­val.

Óri­ási bot­rányt ka­vart a négy­sze­res For­ma1 vi­lág­baj­nok a vi­de­ó­já­val, amit uno­ka­öccsé­ről ké­szí­tett.

Hamilton újra megszólalt Schumacherrel kapcsolatban

Hamilton újra megszólalt Schumival kapcsolatban

A Mer­ce­des sztár­pi­ló­tája nem vá­gyik arra, hogy utol­érje a német le­gen­dát.

A brit pi­lóta nem akar re­kor­dot dön­teni. Egy ötö­dik vb-címet azért még be­gyűj­tene.

Itt az újabb balhé a Forma-1-ben, Hamiltonék kiakadtak

Itt az újabb balhé a Forma-1-ben, Hamiltonék kiakadtak

Sz­tár­ver­seny­zők kri­ti­zál­nak.

Sz­tár­ver­seny­zők kri­ti­zál­ják az ame­ri­kai tu­laj­do­no­sok leg­újabb lé­pé­sét. Szót kért Vet­tel és Bot­tas is.

Háború dúl a Forma-1-ben, Hamilton is beszállt

Háború dúl a Forma-1-ben, Hamilton is beszállt

Ve­szély­ben a szá­guldó cir­kusz jö­vője?

Ve­szély­ben a szá­guldó cir­kusz jö­vője? Nagy is­tál­lók és még na­gyobb le­gen­dák szól­ják le a ter­ve­zett re­for­mo­kat.

Palvin Barbi odavan Hamiltonért

Palvin Barbi odavan Hamiltonért

A ma­gyar mo­dell végig szur­kolt Ha­mil­ton­nak a Me­xi­kói Nagy­díj alatt.

A szép­sé­ges ma­gyar mo­dell végig szur­kolt Lewis Ha­mil­ton­nak a Me­xi­kói Nagy­díj alatt. Még a ma­gyar­or­szági köz­ve­tí­tés­ből is meg­örö­kí­tett egy fon­tos pil­la­na­tot.

Világbajnokot avathat a Forma-1

Világbajnokot avathat a Forma-1

Ha­mil­ton­nak egy­szer már ara­nyat ért az Ame­ri­kai Nagy­díj.

Ha­mil­ton­nak egy­szer már ara­nyat ért az Ame­ri­kai Nagy­díj.

Hihetetlen balszerencsét követően megvan a Forma-1 idei világbajnoka

Hihetetlen balszerencsét követően megvan a Forma-1 idei világbajnoka

Ne­gye­dik vi­lág­baj­noki címét sze­rezte.

Ne­gye­dik vi­lág­baj­noki címét sze­rezte meg a Mer­ce­des brit pi­ló­tája.

Hamilton jövő évtől a Ferrari pilótája lehet

Hamilton jövő évtől a Ferrari pilótája lehet

A 2018-as sze­zon­tól a Wil­li­ams is­tál­lója meg­válna leg­jobb pi­ló­tá­já­tól.

A 2018-as sze­zon­tól a Wil­li­ams is­tál­lója meg­válna leg­jobb pi­ló­tá­já­tól.

Lewis Hamilton leváltotta Palvin Barbarát?

Lewis Hamilton leváltotta Palvin Barbarát?

Le­bu­kott a szá­guldó cir­kusz sztárja, itt az új ba­rát­nője!

Hihetetlen történet, Lewis Hamiltonék segítenek a magyar lányon

Hihetetlen történet, Lewis Hamiltonék segítenek a magyar lányon

Anna-Sofia szkel­óris mul­tip­lex­ben szen­ved.

Két éve di­ag­nosz­ti­zál­tak szkle­ró­zis mul­tip­lex be­teg­sé­get Anna-Sofia Bo­ni­nó­nál.

Súlyos döntést hozott, változtat az életén Lewis Hamilton

Súlyos döntést hozott, változtat az életén Lewis Hamilton

Té­vé­mű­sor adta a végső lö­kést a Forma-1 há­rom­szo­ros vi­lág­baj­nok au­tó­ver­seny­ző­jé­nek.

Té­vé­mű­sor adta a végső lö­kést a Forma-1 há­rom­szo­ros vi­lág­baj­nok au­tó­ver­seny­ző­jé­nek.

Újabb hírek Schumiról, Hamiltonra figyel a világ

Újabb hírek Schumacherről, Hamiltonra figyel a világ

A brit sztár tudni akarja az igaz­sá­got.

A Mer­ce­des ver­seny­zője sze­retné tudni az igaz­sá­got a német le­gen­dá­ról. Elő­ször Schumi fe­le­sé­gé­vel sze­retne be­szélni.

Hamilton a Ferrari szurkolói előtt okozott fájdalmat Vettelnek

Hamilton a Ferrari szurkolói előtt okozott fájdalmat Vettelnek

Már a brit sztár vezet össze­tett­ben.

A Mer­ce­des ver­seny­zője simán nyert Olasz­or­szág­ban, és meg­előzte német ri­vá­li­sát a vi­lág­baj­noki pont­ver­seny­ben.

Újra egymásra talált Palvin Barbi és Lewis Hamilton

Micsoda buli! Újra egymásra talált Palvin Barbi és Lewis Hamilton

A ma­gyar mo­dell és a Forma-1-es brit sztár Lon­don­ban fu­tott össze, Ney­mar sem ma­radt ki a jóból.

A ma­gyar mo­dell és a Forma-1-es brit sztár Lon­don­ban fu­tott össze, Ney­mar sem ma­radt ki a jóból. Még egy ét­te­rembe is be­ug­rot­tak va­cso­rázni.

Durva vád, Hamilton szerint a vesztét kívánták Belgiumban

Durva vád, Hamilton szerint a vesztét kívánták Belgiumban

Üzent is a bí­rók­nak a brit sztár.

Ké­nyel­mes ver­se­nye volt va­sár­nap, amíg a ver­seny­bí­rók hely­zeti előnybe nem hoz­ták leg­na­gyobb ri­vá­li­sát. A győ­ze­lem után pi­kír­ten üzent a brit sztár.

Megható szavak, valóra vált Hamilton nagy álma

Megható szavak, valóra vált Hamilton nagy álma

Ha­mil­ton nyerte a Belga Nagy­dí­jat.

Ha­mil­ton nyerte a Belga Nagy­dí­jat. Bol­do­gan nyi­lat­ko­zott a futam után. Va­lóra vált élete álma a brit pi­ló­tá­nak. Kö­ze­lebb jött Vet­tel­hez a pont­ver­seny­ben.

Őszinte vallomás: Hamilton ezért utálja Vettelt

Őszinte vallomás: Hamilton ezért utálja Vettelt

To­vább űzi, hajtja egy­mást a két csúcs­pi­lóta. Ha­mil­ton ismét elég ke­mény be­szó­lás­sal hívta fel ma­gára a fi­gyel­met.

To­vább űzi, hajtja egy­mást a két csúcs­pi­lóta. Ha­mil­ton ismét elég ke­mény be­szó­lás­sal hívta fel ma­gára a fi­gyel­met. Biz­to­sak le­he­tünk benne: a szó­pár­baj­nak a ver­seny­pá­lyán lesz foly­ta­tása.

Retteghet Hamilton, újra átgázol mindenkin Vettel?

Retteghet Hamilton, újra átgázol mindenkin Vettel?

A négy­sze­res baj­nok pi­lóta a nyári szü­net után le­gen­dá­san jól tel­je­sít. Most az első hely­ről vár­hatja a sze­zon má­so­dik felét.

A négy­sze­res baj­nok pi­lóta a nyári szü­net után le­gen­dá­san jól tel­je­sít. Most az első hely­ről vár­hatja a sze­zon má­so­dik felét.

Hamilton megkönnyezte történelmi sikerét

Hamilton megkönnyezte történelmi sikerét

A brit szu­per­sztár be­ál­lí­totta Schu­m­a­cher re­kord­ját, a német le­genda csa­ládja azon­nal gra­tu­lált neki.

A brit szu­per­sztár be­ál­lí­totta Mi­chael Schu­m­a­cher re­kord­ját, a német le­genda csa­ládja azon­nal gra­tu­lált a Mer­ce­des él­me­nő­jé­nek.

Sorsdöntő küzdelem, Schumacher mutat példát Hamiltonéknak

Sorsdöntő küzdelem, Schumacher mutat példát Hamiltonéknak

13 éve tart a hun­ga­ror­ingi átok.

13 éve tart a hun­ga­ror­ingi átok: Schu­m­a­cher óta nem tu­dott vi­lág­baj­nok lenni az, aki ná­lunk fu­ta­mot nyert.

Hamilton nem tudta utolérni Schumachert a Hungaroringen

Hamilton nem tudta utolérni Schumachert a Hungaroringen

A két Fer­rari in­dul­hat az élről.

A két Fer­rari in­dul­hat az élről. Ha­mil­ton­nak nem jött össze a csúcs­be­ál­lí­tás. To­vábbra is Mi­chael Schu­m­a­cher ve­zeti a pole po­zí­ciók örök­rang­lis­tá­ját.

Hamilton kifecsegte a titkát, őrült dologra készül

Hamilton kifecsegte a titkát, őrült dologra készül

A ba­rá­tai már tud­ják, mire vá­gyik.

A plety­kák sze­rint a ba­rá­ta­i­nak már el­mondta, hova sze­retne iga­zolni a kö­vet­kező sze­zon után. Ha össze­jön, akkor a feje te­te­jére áll­hat az F1.

Durva titok derült ki Hamiltonék kapcsolatáról

Durva titok derült ki Hamiltonék kapcsolatáról

A Mer­ce­des csa­pat­fő­nöke árul­ko­dott.

A Mer­ce­des csa­pat­fő­nöke el­árulta, ki volt a na­gyobb csel­szövő Ros­berg és Ha­mil­ton közül. Meg­lepő dol­gokra de­rült fény.

Hatalmas balhé, Hamilton ököllel támadhat Vettelre

Hatalmas balhé, Hamilton ököllel támadhat Vettelre

Niki Lauda sze­rint a brit vi­lág­baj­nok egy nap meg­üti német ri­vá­li­sát. A hét­vé­gén pat­ta­ná­sig fe­szült a vi­szo­nyuk.

Niki Lauda sze­rint a brit vi­lág­baj­nok egy nap meg­üti német ri­vá­li­sát. A hét­vé­gén pat­ta­ná­sig fe­szült a két pi­lóta vi­szo­nya.

Világbajnok segítség, így győzheti le Vettel Hamiltont

Világbajnok segítség, így győzheti le Vettel Hamiltont

Räik­kö­nen lehet a döntő fak­tor.

A német sztár­pi­lóta biz­to­san szá­mít­hat csa­pat­társa se­gít­sé­gére, ha úgy ala­kul a vi­lág­baj­noki ver­sen­gés.

Visszavonulással fenyeget Hamilton

Hamilton visszavonulással fenyeget, mi lesz ebből?

A há­rom­szo­ros vb-győz­tes pi­lóta meg­érti Nico Ros­ber­get.

A há­rom­szo­ros vb-győz­tes pi­lóta meg­érti Nico Ros­ber­get, aki ta­valy lé­pett le a Mer­ce­des­től.

Pánik a Mercedesnél, Hamilton óriási bajban van

Pánik a Mercedesnél, Hamilton óriási bajban van

Már Niki Lauda is kon­gatja a vész­ha­ran­got, pedig csak hat ver­seny ment le a sze­zon­ból.

Már Niki Lauda is kon­gatja a vész­ha­ran­got, pedig csak hat ver­seny ment le a sze­zon­ból. Ezt már tény­leg csak a Fer­rari ve­szít­heti el?

Hamilton nem felejt, a földbe tiporta Rosberget

Hamilton nem felejt, a földbe tiporta Rosberget

A brit szu­per­sztár oda­szúrt ren­de­sen ko­rábbi csa­pat­tár­sá­nak, aki ta­valy le­győzte a vb-cí­mért foly­ta­tott csa­tá­ban.

A brit szu­per­sztár oda­szúrt ren­de­sen ko­rábbi csa­pat­tár­sá­nak, aki ta­valy le­győzte a vi­lág­baj­noki cí­mért foly­ta­tott csa­tá­ban.

Megdöbbentő lépés, véget érhet Hamilton karrierje?

Megdöbbentő lépés, véget érhet Hamilton karrierje?

Nem akárki szó­lalt meg az ügy­ben.

A 12-sze­res fu­tam­győz­tes David Co­ult­hard sze­rint a há­rom­szo­ros vi­lág­baj­nok ha­ma­rabb je­lent­heti be vissza­vo­nu­lá­sát, mint aho­gyan arra sokan szá­mí­ta­nak.

Újra egymásra talált Hamilton és Palvin Barbi

Forró pillanatok: megint egymásra talált Hamilton és Palvin Barbi

Most Pá­rizs­ban fu­tot­tak össze.

Most Pá­rizs­ban fu­tot­tak össze egy­más­sal, érez­he­tően vib­rált kö­rü­löt­tük a le­vegő. A közös va­csora sem ma­radt ki.

Szenzáció, Hamiltont már az első versenyen elverték

Szenzáció, Hamiltont már az első versenyen elverték

A Fer­rari a téli tesz­te­ken már mu­ta­tott biz­tató je­le­ket, most éles ver­seny­ben is le­győz­ték a Mer­ce­dest.

A Fer­rari a téli tesz­te­ken már mu­ta­tott biz­tató je­le­ket, most éles ver­seny­ben is le­győz­ték a Mer­ce­dest.

Lázadó Hamilton, balhéra készül a díjátadón is?

Lázadó Hamilton, balhéra készül a díjátadón is?

A há­rom­szo­ros vi­lág­baj­nok lát­ha­tóan ne­he­zen tudta meg­emész­teni, hogy nem tudta meg­vé­deni címét.

A há­rom­szo­ros vi­lág­baj­nok lát­ha­tóan ne­he­zen tudta meg­emész­teni, hogy el­ve­szí­tette a címét csa­pat­tár­sá­val szem­ben.

Nem történt csoda, új világbajnokot avattak az F1-ben!

Nem történt csoda, új világbajnokot avattak az F1-ben!

Nem for­gott ve­szély­ben az elő­nye.

Egy pil­la­na­tig sem for­gott ve­szély­ben a német ver­senyző 12 pon­tos elő­nye. A 2009-es vb-győz­tes nem tudta be­fe­jezni utolsó ver­se­nyét.

Forma-1 kvíz: Teszteld tudásod a szezon végén

Forma-1 kvíz: Teszteld tudásod a szezon végén

Előre szól­tunk, nem lesz könnyű.

Egy teszt, amelyre biz­tos nem tudod az összes vá­laszt. Ak­tu­a­li­tá­sok, re­kor­dok és ér­de­kes­sé­gek. Előre szól­tunk, nem lesz könnyű.

Kirúghatja világbajnok pilótáját a Mercedes

Kirúghatja világbajnok pilótáját a Mercedes

Ros­berg most húzta be az első címét, de Ha­mil­ton min­dent meg­tett azért, hogy ez ne tör­tén­jen meg. A fő­nöke na­gyon ki­akadt emi­att.

Ros­berg most húzta be az első címét, de Ha­mil­ton min­dent meg­tett azért, hogy ez ne tör­tén­jen meg. A fő­nöke na­gyon ki­akadt emi­att.

Barátból ellenségek - ki lesz az F1 világbajnoka?

Barátból ellenségek - ki lesz az F1 világbajnoka?

Lewis Ha­mil­ton ne­gyed­szer, Nico Ros­berg elő­ször nyer­heti meg az egyéni pont­ver­senyt az au­tó­ver­seny­zés ki­rály­ka­te­gó­ri­á­já­ban.

Lewis Ha­mil­ton ne­gyed­szer, Nico Ros­berg elő­ször nyer­heti meg az egyéni pont­ver­senyt az au­tó­ver­seny­zés ki­rály­ka­te­gó­ri­á­já­ban.

Button kiütné Rosberget az utolsó futamon

Button kiütné Rosberget az utolsó futamon

Így nagy­ság­ren­dek­kel több esé­lye lenne Ha­mil­ton­nak arra, hogy meg­védje vi­lág­baj­noki címét.

Így nagy­ság­ren­dek­kel több esé­lye lenne Ha­mil­ton­nak arra, hogy meg­védje vi­lág­baj­noki címét. Várja az aján­la­to­kat a vissza­vo­nuló le­genda.

Lewis Hamilton exbarátnői villantásokkal zárták a hetet

Lewis Hamilton exbarátnői villantásokkal zárták a hetet

Nem Pal­vin Bar­bara az első jó vá­lasz­tása, és most hár­man ala­po­san ki is rak­ták, ami­jük van.

Schumacher titka többé már nem titok: kitálalt a volt csapattárs

Schumacher titka többé már nem titok: kitálalt a volt csapattárs

Ha­mil­ton ki­en­gedte a pi­si­szel­le­met a pa­lack­ból. Ir­vine ki­tá­lalt az au­tó­ver­seny­zők un­do­rító szo­ká­sá­ról.