Leonardo DiCaprio

Ennyi szép embert egy képre rakni már bűn!

Ennyi szép embert egy képre rakni már bűn!

Qu­en­tin Ta­ran­tino és a szí­né­szei együtt rek­lá­moz­zák új film­jü­ket, de a sztá­ro­kat nem lenne sza­bad együtt fo­tózni.

Qu­en­tin Ta­ran­tino és a szí­né­szei együtt rek­lá­moz­zák új film­jü­ket, de a sztá­ro­kat nem lenne sza­bad együtt fo­tózni.

FRISS HÍREK

Elképesztő dologra derült fény, ezt eddig nem tudtuk a Titanicról

Elképesztő dologra derült fény, ezt eddig nem tudtuk a Titanicról

A drá­mai tör­té­net férfi fő­sze­repe körül ko­moly küz­de­lem folyt, nem vé­let­le­nül. Hol­ly­wood álom­pa­sija le­tar­gi­ába esett...

Hallatlan, nem hajlandó 25 év alattiakkal randizni az aputestű sztár

Hallatlan, nem hajlandó 25 év alattiakkal randizni az aputestű sztár

Az Oscar-díjas szí­nészt még soha senki nem látta idő­sebb nő tár­sa­sá­gá­ban.

Az Oscar-díjas szí­nészt még soha senki nem látta idő­sebb nő tár­sa­sá­gá­ban.

Vad titkos buliban csapták szét magukat a sztárok az Oscar előtt

Vad titkos buliban csapták szét magukat a sztárok az Oscar előtt

Le­o­nardo DiCap­rio, Al Pa­cino és Mick Jag­ger fel­szán­totta a tánc­par­ket­tet.

Le­o­nardo DiCap­rio, Al Pa­cino és Mick Jag­ger va­ló­ság­gal fel­szán­totta a tánc­par­ket­tet.

Zavarba ejtő idomok, DiCaprio fiatal barátnője elképesztőt villantott

Zavarba ejtő idomok, DiCaprio fiatal barátnője elképesztőt villantott

Ca­mila Mor­rone dögös bi­ki­nit vá­lasz­tott a közös nya­ra­lás­hoz.

Ca­mila Mor­rone dögös bi­ki­nit vá­lasz­tott a közös nya­ra­lás­hoz.

Elképesztő fogás: igazi világsztárt csábított magához DiCaprio

Elképesztő fogás: igazi világsztárt csábított magához DiCaprio

Fel­ipe Massa a Forma-E-ben foly­tatja.

Fel­ipe Massa a Forma-1 után a Forma-E-ben is ki­pró­bálja magát. Még­pe­dig az Oscar-díjas szí­nész csa­pa­tá­ban.

Óriási az öröm Leonardo DiCapriónál, erre még a sztár sem számított

Óriási az öröm Leonardo DiCapriónál, erre még a sztár sem számított

Ha­tal­mas meg­le­pe­tés érte a szív­tipró szí­nészt, de na­gyon örül, hogy a mun­ká­ját így is el­is­me­rik.

Leonardo DiCaprióval komoly gondok vannak

Leonardo DiCaprióval komoly gondok vannak

Le­gyen a vi­lá­gon bár­hol, a nap bár­mely sza­ká­ban, min­dig be­te­ge­sen rej­tőz­kö­dik.

Le­gyen a vi­lá­gon bár­hol, a nap bár­mely sza­ká­ban, min­dig be­te­ge­sen rej­tőz­kö­dik.

Elképesztően kerek feneke van DiCaprio exének

Elképesztően kerek feneke van DiCaprio exének

Nina Agdal el­ső­sor­ban az ar­cá­val ke­resi a pénzt, de há­tul­ról is cso­dás lát­ványt nyújt.

Nina Agdal el­ső­sor­ban az ar­cá­val ke­resi a pénzt, de há­tul­ról is cso­dás lát­ványt nyújt.

Meztelenkedve vakációznak Leonardo DiCaprio exbarátnői

Meztelenkedve vakációznak Leonardo DiCaprio exbarátnői

A két szu­per­mo­dell pi­he­nés köz­ben sem rej­te­geti a bá­jait. Mind­ket­ten le­dob­ták a ruhát ma­guk­ról.

A két szu­per­mo­dell pi­he­nés köz­ben sem rej­te­geti a bá­jait. Mind­ket­ten le­dob­ták a ruhát ma­guk­ról.

Retteg a férj, izzik a levegő a gyönyörű színésznő és DiCaprio között

Retteg a férj, izzik a levegő a gyönyörű színésznő és DiCaprio között

A cso­da­szép szőke szí­nésznő férje egy­ál­ta­lán nem örül, hogy fe­le­sége megint a szok­nya­pe­cér szí­nés­szel for­gat.

A pofátlanság teteje: DiCaprio a régire cserélte új barátnőjét

A pofátlanság teteje: DiCaprio a régire cserélte új barátnőjét

Az Oscar-díjas szí­nész nem ugyan­az­zal a nővel ment haza, mint aki­vel el­in­dult ott­hon­ról.

Az Oscar-díjas szí­nész nem ugyan­az­zal a nővel ment haza, mint aki­vel el­in­dult ott­hon­ról.

Kiderült a titok: Ez a bombázó csavarta el DiCaprio fejét

Kiderült a titok: Ez a bombázó csavarta el DiCaprio fejét

Három hó­nap­pal fáj­dal­mas sza­kí­tása után újra rá­ta­lált a bol­dog­ság a nő­csá­bász szí­nészre!

Három hó­nap­pal fáj­dal­mas sza­kí­tása után újra rá­ta­lált a bol­dog­ság a nő­csá­bász szí­nészre!

Leonardo DiCaprio egy borzalmas sorozatgyilkosságban lehet érintett

Leonardo DiCaprio egy borzalmas sorozatgyilkosságban lehet érintett

Egé­szen el­ké­pesztő az ügy: ez az ame­ri­kai tör­té­ne­lem első, fel­gön­gyö­lí­tett so­ro­zat­gyil­kos­sága.

Mit csinál legjobb barátja exnejével Leonardo DiCaprio?

Mit csinál legjobb barátja exnejével Leonardo DiCaprio?

Apa akar lenni végre.

Kép­te­len a tar­tós pár­kap­cso­latra, de az Oscar-díjas szí­nész mégis min­den­nél job­ban vá­gyik arra, hogy apa le­gyen végre.

Most már hivatalos: Szakított a hollywoodi álompár

Most már hivatalos: Szakított a hollywoodi álompár

Vár­ható volt...

So­káig úgy tűnt, hogy Le­o­nardo DiCap­rio a gyö­nyörű szu­per­mo­dell, Nina Agdal ol­da­lán végre meg­ta­lálta a bol­dog­sá­got...

Drogossá változtatta testvérét Leonardo DiCaprio

Drogossá változtatta testvérét Leonardo DiCaprio

A le­szo­kás­ban már nem se­gíti.

Azzal vá­dolja Le­o­nardo DiCap­riót mos­to­ha­bátyja, hogy mi­atta lett drog­függő, de a le­szo­kás­ban már nem haj­landó neki se­gí­teni.

Nagy Réka kiábrándult DiCaprióból

Nagy Réka kiábrándult DiCaprióból

A mo­dell­nek volt sze­ren­cséje ta­lál­kozni Hol­ly­wood szív­tip­ró­já­val, rá­adá­sul szőke mo­del­lek tár­sa­sá­gá­ban. Azon­ban nem nyerte el a tet­szé­sét.

A mo­dell­nek volt sze­ren­cséje ta­lál­kozni Hol­ly­wood szív­tip­ró­já­val, aki azon­ban nem nyerte el a tet­szé­sét.

Sztárok, akikre ráfér idén a fogyás

Sztárok, akikre ráfér idén a fogyás

Min­den fel­té­te­lük meg­van hozzá, hogy tö­ké­le­tes for­má­ju­kat hoz­zák.

Min­den fel­té­te­lük meg­van hozzá, hogy tö­ké­le­tes for­má­ju­kat hoz­zák, de még­sem si­ke­rül nekik.

DiCaprio már Trumppal egyeztet

Leonardo DiCaprio már Trumppal egyeztet a világ sorsáról

Az Oscar-díjas szí­nész szív­ügye a klí­ma­vál­to­zás el­leni harc.

Az Oscar-díjas szí­nész szív­ügye a klí­ma­vál­to­zás el­leni harc - a Trump-csa­lád két tag­ját is meg­kör­nyé­kezte ez ügy­ben.

Kollégája mentette meg a haláltól Leonardo DiCapriót!

Kollégája mentette meg a haláltól Leonardo DiCapriót!

Ha szí­nész­társa nem siet a se­gít­sé­gére, akár tra­gé­di­á­val is vég­ződ­he­tett volna a je­le­net...

Ha szí­nész­társa nem siet a se­gít­sé­gére, akár tra­gé­di­á­val is vég­ződ­he­tett volna a je­le­net...

Ők a világ legszerencsésebb nyugdíjasai, és nem is tudnak róla

Ők a világ legszerencsésebb nyugdíjasai, és nem is tudnak róla

Le­o­nardo DiCap­rio se­gí­tette ki őket, de fo­gal­muk sem volt róla.

Le­o­nardo DiCap­rio se­gí­tette ki őket, de fo­gal­muk sem volt róla.

Érzéki videóban mutatta meg hatalmas melleit DiCaprio barátnője!

Érzéki videóban mutatta meg hatalmas melleit DiCaprio barátnője!

Az Oscar-díjas szí­nész némi ki­csa­pon­gás után vissza­ta­lált régi ked­ve­sé­hez, Nina Agdal szu­per­mo­dell­hez.

Pattogó cicik és ugráló popsi: így pucérkodik DiCaprio kedvence

Pattogó cicik és ugráló popsi: így pucérkodik DiCaprio kedvence

Nina nem sze­reti a bu­gyit...

Nina nem sze­reti a bu­gyit, mégis nagy­sze­rűen rek­lá­mozza. Per­sze mez­te­le­nül az igazi!

Tényleg ezüstérmet nyert DiCaprio a riói olimpián?

Tényleg ezüstérmet nyert DiCaprio a riói olimpián?

A szí­nész ra­jon­gói tel­je­sen meg­őrül­tek, ami­kor meg­lát­ták a té­vé­ben, azon­nal el­árasz­tot­ták a Twit­tert ké­pek­kel.

A szí­nész ra­jon­gói tel­je­sen meg­őrül­tek, ami­kor meg­lát­ták a té­vé­ben, azon­nal el­árasz­tot­ták a Twit­tert és az egyéb kö­zös­ségi ol­da­la­kat ké­pek­kel. Aki le­ma­radt róla, az ked­den újra szem­ügyre ve­heti, hogy ami­kor egyé­ni­ben fog sze­re­pelni.

Nézegess meztelen képeket Leonardo DiCaprio barátnőjéről!

Nézegess meztelen képeket Leonardo DiCaprio barátnőjéről!

Az Oscar-díjas szí­nész ismét fel­me­le­gí­tette a ro­mán­cát Nina Agdal szu­per­mo­del­lel.

Az Oscar-díjas szí­nész ismét fel­me­le­gí­tette a ro­mán­cát Nina Agdal szu­per­mo­del­lel.

Szexi sztárok szakállal és anélkül: újra divat a szőrős pasi!

Szexi sztárok szakállal és anélkül: újra divat a szőrős pasi!

Ismét re­ne­szán­szát éli a sza­káll!

Ismét re­ne­szán­szát éli a sza­káll! Össze­gyűj­töt­tünk pár sztárt, akik dús szőr mögé rej­tet­ték az ar­cu­kat.

Budapesten szelfizett Leonardo DiCaprióval Demcsák Zsuzsa

Budapesten szelfizett Leonardo DiCaprióval Demcsák Zsuzsa

A lát­szat azért néha csal...

A mű­sor­ve­zető fel­töl­tött egy képet a Fa­ce­bookra, amin nem akárki áll mel­lette. Vi­szont nem min­denki az a képen, aki­nek el­sőre lát­szik.

Sosem találnád ki, mit csinált Leonardo DiCaprióval Noszály Sándor!

Sosem találnád ki, mit csinált Leonardo DiCaprióval Noszály Sándor!

Az egy­kori te­ni­szező együtt ját­szott vele.

Az egy­kori te­ni­szező min­den jel sze­rint jó dön­tést ho­zott kül­földre köl­tö­zé­sé­vel, hi­szen Los An­ge­les­ben szá­mos vi­lág­sztárt ok­ta­tott már. Le­g­újabb képe is iga­zán irigy­lésre méltó, hi­szen az Oscar-díjas Le­on­dardo DiCap­ri­ó­val ját­szott egy csa­pat­ban.

Kiderült, miért járt Ferenc pápánál Leonardo DiCaprio!

Kiderült, miért járt Ferenc pápánál Leonardo DiCaprio!

Fe­renc pápa csü­tör­tö­kön fo­gadta a Va­ti­kán­ban az ame­ri­kai szí­nészt, aki a kör­nye­zet­vé­de­lem­ről dis­ku­rált vele.

Fe­renc pápa csü­tör­tö­kön fo­gadta a Va­ti­kán­ban az ame­ri­kai szí­nészt, aki a kör­nye­zet­vé­de­lem­ről dis­ku­rált vele, majd át­adott egy csek­ket a pápa "szí­vé­nek ked­ves" jó­té­kony­sági kez­de­mé­nye­zé­sek tá­mo­ga­tá­sára.

Négy nővel hancúrozott egyszerre Leonardo DiCaprio

Négy nővel hancúrozott egyszerre Leonardo DiCaprio

Jól si­ke­rült leg­újabb filmje pre­mi­erje, ugyanis négy mo­dell­al­katú lánnyal tért vissza szál­lo­da­szo­bá­jába.

Jól si­ke­rült leg­újabb filmje pre­mi­erje, ugyanis négy mo­dell­al­katú lánnyal tért vissza szál­lo­da­szo­bá­jába.

DiCaprio csekkolta Lady Gaga fenekét a Golden Globe-on

DiCaprio csekkolta Lady Gaga fenekét a Golden Globe-on

Lady Gaga fel­kel­tette Leo fi­gyel­mét...

Lady Gaga egy Ma­ri­lyn Mon­roe-t meg­idéző, kis, fe­kete ru­há­ban je­lent meg a díj­át­adón, ami igen­csak fel­kel­tette Leo fi­gyel­mét...

Bizarr! Bolhák laknak Leonardo DiCaprio szakállában

Bizarr! Bolhák laknak Leonardo DiCaprio szakállában

Nem tu­dott ren­de­sen tisz­tál­kodni.

A rossz for­ga­tási kö­rül­mé­nyek miatt Le­o­nardo DiCap­rio ext­rém arc­szőr­ze­tét élős­kö­dők lep­ték el.

Leonardo DiCaprio megvédi a bolygót

Leonardo DiCaprio megvédi a bolygót

A Ti­ta­nic sztárja 15 mil­lió dol­lárt aján­lott fel.

A Ti­ta­nic sztárja 15 mil­lió dol­lárt (4,2 mil­li­árd fo­rin­tot) aján­lott fel kör­nye­zet­vé­delmi cso­por­tok tá­mo­ga­tá­sára.

Kiderültek Leonardo DiCaprio perverz szextitkai

Kiderültek Leonardo DiCaprio perverz szextitkai

Egy volt Play­boy-nyu­szi azt ál­lítja, hogy a szí­nész imád maj­mok előtt, több nővel egy­szerre sze­xelni.

Futótűzként terjed a papa-pocak. A kockahas nem menő!

Futótűzként terjed a papa-pocak

Ki­csit la­zíts! Nem ér­de­mes foly­ton gyö­tör­nöd magad az edző­te­rem­ben! Az idei sze­zonba még az úszó­gumi is be­le­fér!

Ki­csit la­zíts! Nem ér­de­mes foly­ton gyö­tör­nöd magad az edző­te­rem­ben! Az idei sze­zonba még az úszó­gumi is be­le­fér!

A világ leggazdagabb színészei - Ki lehet az első?

A világ leggazdagabb színészei - Ki lehet az első?

Idén is össze­ál­lí­tot­ták, hogy mely szí­né­szek ke­res­ték a leg­töb­bet kar­ri­er­jük során.