Lékai Máté

Itt az első fotó, a magyar sztárpár megmutatta gyermekét

Itt az első fotó, a magyar sztárpár megmutatta gyermekét

Kiss Ra­móna és Lékai Máté kisfia az előző héten jött a vi­lágra.

A szí­nésznő Kiss Ra­móna és a ké­zi­labda-vá­lo­ga­tott sztárja, Lékai Máté kisfia az előző héten jött a vi­lágra.

Így készül az apaságra a magyar válogatott sztárja

Így készül az apaságra a magyar válogatott sztárja

Ké­szül gyer­meke szü­le­té­sére.

Lékai Máté, a ma­gyar ké­zi­labda-vá­lo­ga­tott klasszisa ké­szül gyer­meke szü­le­té­sére. Hor­do­zó­ken­dő­ben ké­szült képet osz­tott meg Ins­tag­ram-ol­da­lán.

Minden idők legőszintébb nyilatkozatát adta a magyar sztár

Minden idők legőszintébb nyilatkozatát adta a magyar sztár

A ma­gyar vá­lo­ga­tott óri­ási csa­tá­ban, 33-30-ra ka­pott ki Svéd­or­szág­tól.

A ma­gyar vá­lo­ga­tott óri­ási csa­tá­ban, 33-30-ra ka­pott ki Svéd­or­szág­tól a férfi ké­zi­labda-vi­lág­baj­nok­sá­gon.

Most dől el minden, fel van adva a lecke a magyar kedvenceknek

Most dől el minden, fel van adva a lecke a magyar kedvenceknek

Még a győ­ze­lem is kevés lehet. Nehéz hely­zet­ben a ké­zi­labda-vá­lo­ga­tott a cse­hek el­leni ta­lál­kozó előtt.

Ez derült ki Liptai Claudia jövőjéről

Ez derült ki Liptai Claudia jövőjéről

Iz­gal­mas év előtt áll a mű­sor­ve­zető.

Lesz­nek, akik ha­tal­mas bu­li­val ün­ne­pel­nek és lesz­nek, akik ti­tok­ban áll­nak oltár elé, de hogy hí­res­sé­ge­ink 2018-ban is há­za­sod­nak, az biz­tos!

Szakmát váltott Lékai Máté

Szakmát váltott Lékai Máté

A re­pü­lőúton sem unat­ko­zott a Veszp­rém kulcs­já­té­kosa.

A Ki­elce ott­ho­ná­ból ha­za­felé tartó re­pü­lőúton sem unat­ko­zott a Veszp­rém kulcs­já­té­kosa.