Laár András

Döbbenetes vallomás: Emlékszik előző életére a magyar zenész

Döbbenetes vallomás: Emlékszik előző életére a magyar zenész

A KFT ze­ne­kar front­em­bere 29 éve­sen is­mer­ke­dett meg a budd­hiz­mus­sal, de a lé­lek­ván­dor­lást már ko­ráb­ban meg­ta­pasz­talta.

Segít Laár András: így éld át a testi gyönyört!

Segít Laár András: így éld át a testi gyönyört!

Sze­retné meg­ta­ní­tani az em­be­rek­nek, ho­gyan le­gye­nek tu­da­to­sak a szex­ben.