Kulcsár Edina

Beszóltak a netezők: Nem hagyta magát Kulcsár Edina

Beszóltak a netezők: Nem hagyta magát Kulcsár Edina

Kul­csár Edina nem tud és nem is akar min­den­ki­nek meg­fe­lelni. Min­dent úgy csi­nál, ahogy jónak látja.

Kul­csár Edina nem tud és nem is akar min­den­ki­nek meg­fe­lelni. Min­dent úgy csi­nál, ahogy jónak látja.

FRISS HÍREK

Kiakadtak a rajongók: Mi történt Kulcsár Edina arcával

Kiakadtak a rajongók: Mi történt Kulcsár Edina arcával

Edina fo­tója ki­verte a biz­to­sí­té­kot.

Kul­csár Edina fo­tója ki­verte a biz­to­sí­té­kot. A mo­dell sze­rint, nincs ezzel semmi baj, hi­szen ő sem tö­ké­le­tes.

Nagy öröm érte: Kulcsár Edina ünnepel

Nagy öröm érte: Kulcsár Edina ünnepel

Kul­csár Edina azt hitte, hogy még vár­nia kell, de kisfia na­gyon meg­lepte. Az anyuka repes a bol­dog­ság­tól, örö­mét meg is osz­totta.

Kul­csár Edina azt hitte, hogy még vár­nia kell, de kisfia na­gyon meg­lepte. Az anyuka repes a bol­dog­ság­tól.

Ide költözik családjával Kulcsár Edina

Ide költözik családjával Kulcsár Edina

Már ta­valy sze­ret­tek volna be­köl­tözni, de kis­ba­bá­juk szü­le­té­sé­vel min­den meg­vál­to­zott.

Már ta­valy sze­ret­tek volna be­köl­tözni, de kis­ba­bá­juk szü­le­té­sé­vel min­den meg­vál­to­zott. Vár­ha­tóan ekkor tud­nak majd köl­tözni.

Kulcsár Edina retteg: Veszélyes ajándékot kapott a férje

Kulcsár Edina retteg: Veszélyes ajándékot kapott a férje

Kul­csár Edina nem örült, ami­kor férje meg­kapta a szü­le­tés­napi aján­dé­kát. Elő­ször mo­soly­gott.

Kul­csár Edina nem örült, ami­kor férje meg­kapta a szü­le­tés­napi aján­dé­kát. Elő­ször mo­soly­gott.

Ijesztő fotó: Ennyire hullik a haja Kulcsár Edinának

Ijesztő fotó: Ennyire hullik a haja Kulcsár Edinának

Kul­csár Edina sem tö­ké­le­tes.

Kul­csár Edina soha nem ál­lí­totta ma­gá­ról, hogy tö­ké­le­tes. Neki is van­nak prob­lé­mái.

Aggasztó fotó Kulcsár Edináról, nagyon rossz állapotba került!

Aggasztó fotó Kulcsár Edináról, nagyon rossz állapotba került!

El­árulta, mi a baja.

A csi­nos mű­sor­ve­zető napok óta nem osz­tott meg fotót ma­gá­ról az Ins­tag­ra­mon, most el­árulta ennek az okát.

Őszinte vallomás: ezért veszekszik egymással Kulcsár Edina és férje

Őszinte vallomás: ezért veszekszik egymással Kulcsár Edina és férje

Egy hosszú nap után Edina és Csuti is ki­en­gedi a fá­radt gőzt.

Egy hosszú nap után Edina és Csuti is ki­en­gedi a fá­radt gőzt.

Kemény kritika: ezért támadják Kulcsár Edinát

Kemény kritika: ezért támadják Kulcsár Edinát

Ko­moly meg­jegy­zé­se­ket ka­pott az is­mert szép­ség, ennek el­le­nére ked­ve­sen re­a­gált a hoz­zá­szó­lá­sokra.

Ko­moly meg­jegy­zé­se­ket ka­pott Ins­tag­ram-ol­da­lán az is­mert szép­ség.

Ez durva, hátborzongató telefonhívást kapott Kulcsár Edina

Ez durva, hátborzongató telefonhívást kapott Kulcsár Edina

Az egy­kori szép­ség­ki­rálynő meg­döb­benve me­sélt a tör­tén­tek­ről.

Az egy­kori szép­ség­ki­rálynő meg­döb­benve me­sélt a tör­tén­tek­ről. Arról, hogy ki hívta, és mit akart.

Duplán ünnepel Kulcsár Edina, édes fotót osztott meg a kisfiáról

Duplán ünnepel Kulcsár Edina, édes fotót osztott meg a kisfiáról

A csi­nos mo­dellt egy évvel ez­előtt óri­ási öröm érte, azóta pedig meg­szü­le­tett első gyer­meke, Medox is, aki be­ara­nyozza a min­den­nap­jait.

Elképesztő, mit csinált Hódi Pamela kislánya Kulcsár Edinával

Elképesztő, mit csinált Hódi Pamela kislánya Kulcsár Edinával

Edina egy ara­nyos fotót is meg­osz­tott.

Edina egy ara­nyos fotót is meg­osz­tott.

Jöhet az újabb baba: Kulcsár Edinának nagy tervei vannak a lányával

Jöhet az újabb baba: Kulcsár Edinának nagy tervei vannak a lányával

Kul­csár Edina na­gyon örülne, ha húga szü­letne a kis Med­ox­­nak.

Kul­csár Edina na­gyon örülne, ha húga szü­letne a kis Med­ox­­nak.

Elege lett Csutiból: szakításáról vallott Kulcsár Edina

Elege lett Csutiból: szakításáról vallott Kulcsár Edina

A csi­nos mo­dell bol­dog csa­lád­ban él fér­jé­vel és kisfi­á­val, de ez nem volt min­dig így: volt idő, ami­kor nem bírta to­vább, és ki­adta ked­vese útját.

A csi­nos mo­dell bol­dog csa­lád­ban él fér­jé­vel és kisfi­á­val, de ez nem volt min­dig így: volt idő, ami­kor nem bírta to­vább, és ki­adta ked­vese útját.

Bármikor jöhet az újabb baba Kulcsár Edináéknál

Bármikor jöhet az újabb baba Kulcsár Edináéknál

Kul­csár Edina sze­ret anyuka lenni.

Kul­csár Edina na­gyon sze­ret anyuka lenni. Ha­ma­ro­san el tudná kép­zelni, hogy kis­test­vért szül­jön Med­ox­nak.

Parkolás közben ordították le Kulcsár Edinát

Parkolás közben ordították le Kulcsár Edinát

Kul­csár Edina meg­óvja kisfiát.

Az egy­kori szép­ség­ki­rálynő min­den­től meg­óvná kisfiát, ám mindez mit sem ér, ha mások meg­gon­do­lat­la­nok.

Exkluzív fotó: megkeresztelték Kulcsár Edina kisfiát

Exkluzív fotó: megkeresztelték Kulcsár Edina kisfiát

De­cem­ber­ben ke­resz­tel­ték a szü­lő­ket.

Edina és férje, Csuti de­cem­beri ke­resz­te­lője után teg­nap kisfiuk, Medox is át­élte az ün­nepi pil­la­na­to­kat.

Betegen kezdték az új évet a magyar sztárok!

Betegen kezdték az új évet a magyar sztárok!

A híres em­be­re­ket sem kí­mé­lik a téli be­teg­sé­gek. Így van­nak ezzel ha­zánk sztár­jai is, akik kü­lön­böző prob­lé­mák­kal küz­de­nek.

A híres em­be­re­ket sem kí­mé­lik a téli be­teg­sé­gek. Így van­nak ezzel ha­zánk sztár­jai is, akik kü­lön­böző prob­lé­mák­kal küz­de­nek.

Nincs túl jól: Legyengült Kulcsár Edina immunrendszere

Nincs túl jól: Legyengült Kulcsár Edina immunrendszere

Kul­csár Edina kép­te­len meg­gyó­gyulni, mire job­ban lenne, ismét le­be­teg­szik.

Rendhagyó családi fotót osztott meg Kulcsár Edina

Rendhagyó családi fotót osztott meg Kulcsár Edina

Meg­ható fény­ké­pet ké­szí­tett.

A csi­nos mo­dell meg­ható fény­ké­pet ké­szí­tett a kisfia ke­resz­te­lője után, amit most a ra­jon­gók­kal is meg­osz­tott.

Tündéri fotó: lesd meg Kulcsár Edináék meghitt napját

Tündéri fotó: lesd meg Kulcsár Edináék meghitt napját

A szép­ség­ki­rálynő kisfia min­den­kit el­va­rá­zsol. Nézd meg te is az ara­nyos képet!

A szép­ség­ki­rálynő kisfia min­den­kit el­va­rá­zsol. Nézd meg te is az ara­nyos képet!

Különleges fotó: büszkén mutatta meg szülés utáni alakját Kulcsár Edina

Különleges fotó: büszkén mutatta meg szülés utáni alakját Kulcsár Edina

El­ké­pesztő for­má­ban van a szép­ség­ki­rálynő. Bár sorra kapja a bó­ko­kat, ő maga még nem elé­ge­dett az alak­já­val.

Hihetetlenül édes fotón Kulcsár Edina kisfia, kiderült, kire hasonlít!

Hihetetlenül édes fotón Kulcsár Edina kisfia, kiderült, kire hasonlít!

A három hó­na­pos kisfiú élete első ka­rá­cso­nyát ün­ne­pelte a szü­le­i­vel, fo­tója lát­tán tel­je­sen meg­ha­tód­tak a ra­jon­gók.

Szerelem a levegőben: 2018 a sztáresküvők éve volt

Szerelem a levegőben: 2018 a sztáresküvők éve volt

2018-ban szá­mos hí­res­sé­günk kö­tötte össze az éle­tét a sze­rel­mé­vel, bízva abban, hogy es­kü­jük a sírig tart majd.

2018-ban szá­mos hí­res­sé­günk kö­tötte össze az éle­tét a sze­rel­mé­vel, bízva abban, hogy es­kü­jük a sírig tart majd. A Ri­post cso­korba szedte azo­kat az es­kü­vő­ket, ame­lyek­ről a leg­töb­bet cik­ke­zett a sajtó.

Megfáztál? Kulcsár Edina férje elárulja, mi a megoldás

Megfáztál? Kulcsár Edina férje elárulja, mi a megoldás

Erre a gyógy­módra biz­to­san nem gon­dol­tál még. Kü­lö­nös prak­ti­kára es­kü­szik Csuti.

Erre a gyógy­módra biz­to­san nem gon­dol­tál még. Kü­lö­nös prak­ti­kára es­kü­szik Csuti.

Karácsonyi sztárposta: ezt üzenik egymásnak a hírességek az év utolsó napjaiban

Karácsonyi sztárposta: ezt üzenik egymásnak a hírességek

Töb­bek kö­zött Kul­csár Edina, Nagy Feró és Badár Tamás is át­adta jó­kí­ván­sá­gait.

Sosem látott tinikori fotó került elő Kulcsár Edináról!

Sosem látott tinikori fotó került elő Kulcsár Edináról!

A fotót Edina édes­anyja osz­totta meg.

A fotót Edina édes­anyja osz­totta meg, és jól lát­szik rajta, hogy a mo­dell kis­lány­ként is el­ké­pesz­tően gyö­nyörű volt.

Így ünnepeltek a sztárok

Így ünnepeltek a sztárok

Idén is el­árasz­tot­ták a kö­zös­ségi ol­da­la­kat a ka­rá­cso­nyi képek, ter­mé­sze­te­sen ha­zánk és a világ sztár­jai is meg­mu­tat­ták, ho­gyan ün­ne­pel­tek.

Idén is el­árasz­tot­ták a kö­zös­ségi ol­da­la­kat a ka­rá­cso­nyi képek, ter­mé­sze­te­sen ha­zánk és a világ sztár­jai is meg­mu­tat­ták, ho­gyan ün­ne­pel­tek.

Megkeresztelték Kulcsár Edinát, mától megváltozik az élete

Megkeresztelték Kulcsár Edinát, mától megváltozik az élete

A nép­szerű mo­dell nagy napja éppen a szü­le­tés­nap­ján jött el, fér­jé­vel együtt áll­tak a ke­reszt­víz alá.

A nép­szerű mo­dell nagy napja éppen a szü­le­tés­nap­ján jött el, fér­jé­vel együtt áll­tak a ke­reszt­víz alá.

Kulcsár Edina irtó dögösen készül a karácsonyra

Kulcsár Edina irtó dögösen készül a karácsonyra

A sztár­anyuka még a fa­dí­szí­tés­nek is meg­adta a mód­ját, piros mi­ni­ru­há­ban va­rá­zsolt ün­nepi han­gu­la­tot a la­kásba.

Az új­don­sült sztár­anyuka még a fa­dí­szí­tés­nek is meg­adta a mód­ját, piros mi­ni­ru­há­ban va­rá­zsolt ün­nepi han­gu­la­tot a la­kásba.

Durván kiakadt Kulcsár Edina, bicskanyitogató módon bántak vele!

Durván kiakadt Kulcsár Edina, bicskanyitogató módon bántak vele!

A mo­dell­nek a kis­ba­bája szü­le­tése óta fel­tűnt, hogy sok ember rend­kí­vül ud­va­ri­at­la­nul bánik vele.

Intim fotó: kisfiát szoptatja Kulcsár Edina

Intim fotó: kisfiát szoptatja Kulcsár Edina

Elege van a rossz­in­du­latú plety­kák­ból.

Az egy­kori szép­ség­ki­rály­nőt min­dig meg­ta­lál­ják. Elege van a rossz­in­du­latú plety­kák­ból.

Ettől elolvadsz, Kulcsár Edina kisfia mindenkit levesz a lábáról

Ettől elolvadsz, Kulcsár Edina kisfia mindenkit levesz a lábáról

A szép­ség­ki­rálynő kisfia vi­dá­man in­dí­totta a reg­gelt. Ahogy el­néz­zük, van is oka az örömre a gyö­nyörű anyu­ká­nak.

Megható fotó, így még sosem láttad Kulcsár Edinát és babáját

Megható fotó, így még sosem láttad Kulcsár Edinát és babáját

Anya és kisfia így tölti a dél­utánt.

A cso­da­szép édes­anya és bájos kisfia is ki­dőlt dél­után. A nem min­den­napi pil­la­na­tot Edina nagy­ma­mája örö­kí­tette meg.

Elképesztő gyerekkori fotó, ilyen aranyos kislány volt Kulcsár Edina

Elképesztő gyerekkori fotó, ilyen aranyos kislány volt Kulcsár Edina

A szép­ség­ki­rálynő már ak­ko­ri­ban is nagy ál­lat­ba­rát volt, a haj­dani képen is egy cso­da­szép ci­cá­val pózol.

Ajaj, nehezen gyógyul Kulcsár Edina

Ajaj, nehezen gyógyul Kulcsár Edina

No­vem­ber kö­zepe óta be­te­ges­ke­dik. Ne­he­zen javul az ál­la­pota.

A sztár­anyuka no­vem­ber kö­zepe óta be­te­ges­ke­dik. Ne­he­zen javul az ál­la­pota.

Állandó fájdalom kínozza: Kulcsár Edina nem kaphat fájdalomcsillapítót

Állandó fájdalom kínozza: Kulcsár Edina nem kaphat fájdalomcsillapítót

A múlt­ban ke­zel­ték félre, emi­att je­len­leg is fáj­dal­mak gyöt­rik.

A múlt­ban ke­zel­ték félre, emi­att je­len­leg is el­vi­sel­he­tet­len, nem szűnő fáj­dal­mak gyöt­rik.

Így babázik a mindenórás sztármami

Így babázik a mindenórás sztármami

Fel­ké­szül­tek a kis­lány ér­ke­zé­sére...

Sza­bi­ná­nál bár­me­lyik pil­la­nat­ban meg­in­dul­hat a szü­lés. A kis­mama már ké­szen áll, így gya­ko­rol kis­lá­nya ér­ke­zé­sére.

Intim fotót osztott meg a rajongókkal Kulcsár Edina férje

Intim fotót osztott meg a rajongókkal Kulcsár Edina férje

Imádja a kisfiát, Med­oxot.

Csuti imádja szep­tem­ber­ben szü­le­tett kisfiát, Med­oxot, így nem csoda, hogy min­den adandó al­kal­mat meg­ra­gad, hogy vele le­hes­sen.

Kulcsár Edina: Életem legjobb döntése a kisfiam

Kulcsár Edina: Életem legjobb döntése a kisfiam

A mo­dell-mű­sor­ve­zető élete tel­je­sen meg­vál­to­zott, mióta meg­szü­le­tett első gyer­meke, Medox.

A mo­dell-mű­sor­ve­zető élete tel­je­sen meg­vál­to­zott, mióta meg­szü­le­tett első gyer­meke, Medox. Edina és férje, Csuti éle­tük leg­jobb dön­té­sé­nek tart­ják a ba­ba­vál­la­lást, főleg, hogy ezzel Edina déd­nagy­ma­má­já­nak régi álmát is va­lóra vált­hat­ták.

Elolvadtunk, tündéri fotót mutatott meg Kulcsár Edina

Elolvadtunk, egyszerre szexi és tündéri fotót mutatott meg Kulcsár Edina

Szü­lés előtti és utáni kép­pel je­lent­ke­zett a sztár­anyuka. A vég­ered­mény egy­sze­rűen bű­bá­jos!

Szü­lés előtti és utáni kép­pel je­lent­ke­zett a sztár­anyuka. A vég­ered­mény egy­sze­rűen bű­bá­josra si­ke­rült, az egé­szen lenge öl­tö­zet el­le­nére is. Edina bu­gyi­ban, Csuti al­só­nad­rág­ban pózol.

Nyolc másodpercig bírta: ezért sántikál Kulcsár Edina

Nyolc másodpercig bírta: ezért sántikál Kulcsár Edina

Kul­csár Edina ugyan már jó for­má­ban van a szü­lés után, de van, amit még nem kel­lene eről­tetni. Ez pont az!

Kul­csár Edina ugyan már jó for­má­ban van a szü­lés után, de van, amit még nem kel­lene eről­tetni. Ez pont az!

Cuki fotó, így indítja a reggelt Kulcsár Edina

Cuki fotó, így indítja a reggelt Kulcsár Edina

Együtt éb­redt a csa­lád, Csuti egy­ből meg is örö­kí­tette a pil­la­na­tot.

Együtt éb­redt a csa­lád, Csuti egy­ből meg is örö­kí­tette a pil­la­na­tot.

Hogy tetszik a tököm? - kérdezte Csuti és megmutatta!

Hogy tetszik a tököm? - kérdezte Csuti és megmutatta!

Vic­ces ked­vé­ben volt.

Vic­ces ked­vé­ben volt Kul­csár Edina férje, Csuti. Min­denki rajta nevet.

Durva dolgokkal vádolják Kulcsár Edinát: részletek a haragos üzenetekből

Durva dolgokkal vádolják Kulcsár Edinát: részletek a haragos üzenetekből

Kul­csár Edina egy haj­nö­vesztő ké­szít­mény rek­lám­arca lett, de ak­ci­ója in­kább vissza­tet­szést és fel­há­bo­ro­dást kel­tett.

Horror a stúdióban: Könnyeikkel küzdöttek a TV2 versenyzői

Horror a stúdióban: Könnyeikkel küzdöttek a TV2 versenyzői

El­ké­pesztő fel­ada­tok­ban eddig sem volt hi­á­nya a Mas­terC­hef VIP sztár­sza­ká­csa­i­nak.

Kiderült, hogyan viseli az őt ért támadásokat Kulcsár Edina!

Kiderült, hogyan viseli az őt ért támadásokat Kulcsár Edina!

Edina el­mondta, hogy leg­szí­ve­seb­ben egész nap a kisfia mel­lett lenne, de sze­ren­csére fér­jé­vel nagy csa­ládi tá­mo­ga­tást kap­nak...

Edina el­mondta, hogy leg­szí­ve­seb­ben egész nap a kisfia mel­lett lenne, de sze­ren­csére fér­jé­vel nagy csa­ládi tá­mo­ga­tást kap­nak...

Nincs ennél aranyosabb: tündéri fotó készült Kulcsár Edina fiáról!

Nincs ennél aranyosabb: tündéri fotó készült Kulcsár Edina fiáról!

A szép­ség­ki­rálynő csa­lád­já­ban tel­jes a bol­dog­ság, min­denki oda­van a kis Med­oxért.

Ez a véleménye a sztároknak a szülés után szórakozó Kulcsár Edináról!

Ez a véleménye a sztároknak a szülés után szórakozó Kulcsár Edináról!

A fi­a­tal anyu­kát ren­ge­teg bán­tás érte ami­att, mert a szü­lés után né­hány nap­pal meg­je­lent egy nyil­vá­nos ese­mé­nyen.

Eljött a nap, erre készült kilenc hónapon keresztül Kulcsár Edina!

Eljött a nap, erre készült kilenc hónapon keresztül Kulcsár Edina!

Tudja, hogy egy ap­ró­ság­gal nem zök­ke­nő­men­tes az élet.

Az új­don­sült kis­mama most már tudja, hogy egy ap­ró­ság­gal nem zök­ke­nő­men­tes az élet, ennek el­le­nére bol­do­gabb nem is le­hetne.

Két hiszti között vallott őszintén az anyaságról Kulcsár Edina

Két hiszti között vallott őszintén az anyaságról Kulcsár Edina

A csi­nos mo­dell úszik a bol­dog­ság­ban.

A csi­nos mo­dell úszik a bol­dog­ság­ban, ami­óta nem­ré­gi­ben vi­lágra hozta első gyer­me­két, aki­vel el­sza­kít­ha­tat­la­nok egy­más­tól.

Ma este eldől, kik a TV2 főzőshow-jának döntősei

Ma este eldől, kik a TV2 főzőshow-jának döntősei

Pén­tek este ha­tal­mas lesz a tét...

Pén­tek este ha­tal­mas lesz a tét, hi­szen ki­de­rül, ki az a 10 sztár­sza­kács, akik a kö­vet­kező héten már a dön­tő­ben küzd­het­nek egy­más­sal.

Ez elképesztő: Így néz ki Kulcsár Edina a szülés után

Ez elképesztő: Így néz ki Kulcsár Edina a szülés után

Ezt meg hogy csi­nálta?

Senki meg nem mon­daná, hogy a csi­nos mű­sor­ve­zető egy hete adott éle­tet első gyer­me­ké­nek!

Kulcsár Edina: Azonnal bevállalnám a másodikat is

Kulcsár Edina: Azonnal bevállalnám a másodikat is

Kul­csár Edina 3960 gram­mal és 57 cen­ti­vel hozta vi­lágra kisfiát, Med­oxot. A szép­ség­ki­rálynő in­ter­jút adott a Ri­post­nak!

Kul­csár Edina 3960 gram­mal és 57 cen­ti­vel hozta vi­lágra kisfiát, Med­oxot. A szép­ség­ki­rálynő in­ter­jút adott a Ri­post­nak!

Te tudtad? Így keresnek még több pénzt a magyar sztárok

Te tudtad? Így keresnek még több pénzt a magyar sztárok

Té­ve­dés, hogy a hí­res­sé­gek a ce­leb­ke­dés mel­lett csak a lá­bu­kat ló­gat­ják.

Té­ve­dés, hogy a sztár­gá­zsit kapó hí­res­sé­gek a ce­leb­ke­dés mel­lett csak a lá­bu­kat ló­gat­ják.

Teljesen kiakadt a magyar szépségkirálynő, súlyos döntést hozott

Teljesen kiakadt a magyar szépségkirálynő, súlyos döntést hozott

Most, hogy meg­is­merte a kö­zös­ségi média árny­ol­da­lát, in­kább vissza­vesz...

Vizsgálatra megy férjével a várandós Kulcsár Edina

Vizsgálatra megy férjével a várandós Kulcsár Edina

Mind­ket­ten na­gyon vár­ják a kis­ba­bát.

Mind­ket­ten na­gyon vár­ják a kis­baba ér­ke­zé­sét!

Gólyahír, megszületett Kulcsár Edina kisfia, íme az első fotó

Gólyahír, megszületett Kulcsár Edina és férje, Csuti kisfia, íme az első fotó

A szép­ség­ki­rálynő vi­lágra hozta első kisfiát, Med­oxot!

A szép­ség­ki­rálynő vi­lágra hozta első kisfiát, Med­oxot! A vá­ran­dós­sága ide­jén is ke­mé­nyen tor­názó, s az edzé­se­i­ről elő­sze­re­tet­tel posz­toló Kul­csár Edina több ér­de­kes rész­le­tet is el­árult a szü­lés­ről.

Ez durva: Kulcsár Edina ezt is bevállalta

Ez durva: Kulcsár Edina ezt is bevállalta

A gyö­nyörű kis­ma­má­ban oly­annyira tom­bol a ver­seny­szel­lem, hogy szó nél­kül ne­ki­ug­rott a kissé gusz­tus­ta­lan fel­adat­nak.

A gyö­nyörű kis­ma­má­ban oly­annyira tom­bol a ver­seny­szel­lem, hogy szó nél­kül ne­ki­ug­rott a kissé gusz­tus­ta­lan fel­adat­nak.

Pluszkilói miatt támadják a várandós Kulcsár Edinát!

Pluszkilói miatt támadják a várandós Kulcsár Edinát!

Bár­mi­kor éle­tet adhat gyer­me­ké­nek.

A csi­nos kis­mama bár­mi­kor éle­tet adhat első gyer­me­ké­nek, ám még ebben a hely­zet­ben is akad­nak olya­nok, akik rossz­in­du­latú hoz­zá­szó­lá­sok­kal pró­bál­ják el­ron­tani Edina nap­ját.

Ez ám a ritkaság, hamarosan ükunokáját ölelheti Kulcsár Edina mamája!

Ez ám a ritkaság, hamarosan ükunokáját ölelheti Kulcsár Edina mamája!

A csi­nos kis­mama össze­tartó csa­lád­ban nőtt fel, déd­na­gyija részt vett az ő fel­ne­ve­lé­sé­ben.

Ez igen, hatalmasat villantott a várandós Kulcsár Edina

Ez igen, hatalmasat villantott a várandós Kulcsár Edina

A ma­gyar mo­dell nem­so­kára szül.

A ma­gyar mo­dell nem­so­kára meg­szüli első gyer­me­két, ám ter­he­sen is ugyan­olyan gyö­nyörű, mint előtte.

Elérkezett az idő, már pelenkáznak Kulcsár Edináék!

Elérkezett az idő, már pelenkáznak Kulcsár Edináék!

A mo­dell és új­don­sült férje már a pe­len­ká­zást ta­nul­ják annak ér­de­ké­ben, hogy minél könnyeb­ben ve­gyék az aka­dá­lyo­kat.

A mo­dell és új­don­sült férje már a pe­len­ká­zást ta­nul­ják annak ér­de­ké­ben, hogy minél könnyeb­ben ve­gyék az aka­dá­lyo­kat.

Kínos események sora zavarta meg Kulcsár Edina esküvői készülődését!

Kínos események sora zavarta meg Kulcsár Edina esküvői készülődését!

A vá­ran­dós mo­dell nem­ré­gi­ben a leg­na­gyobb ti­tok­ban mondta ki a bol­do­gító igent ked­ve­sé­nek, Csu­ti­nak, de...

Itt a valóság, ezt gondolják a nyilvános szoptatásról a magyar sztárok

Itt a valóság, ezt gondolják a nyilvános szoptatásról a magyar sztárok

Hor­váth Éva pél­dául bár­hol meg­eteti mások előtt kisfiát.

Hor­váth Éva pél­dául bár­hol meg­eteti mások előtt kisfiát.

Kulcsár Edina reméli, nem jön hamarabb a baba

Kulcsár Edina reméli, nem jön hamarabb a baba

Pár hét, és meg­szü­le­tik a mo­dell és vő­le­gé­nye első közös gyer­meke. Medox bú­tora azon­ban még nincs meg.

Már csak pár hét, és meg­szü­le­tik a mo­dell és vő­le­gé­nye első közös gyer­meke. Edi­náék már ren­ge­teg ap­ró­sá­got be­sze­rez­tek a kicsi Med­ox­nak.

Mire jó egy kismamapocak? Kulcsár Edina megmutatja

Mire jó egy kismamapocak? Kulcsár Edina megmutatja

A ma­gyar szép­ség­nek éppen úgy nincs könnyű dolga a vá­ran­dós­sága utolsó idő­sza­ká­ban, mint bár­me­lyik kis­ma­má­nak.

Hihetetlen, mit meg nem tesz a magyar szépség dédmamája

Hihetetlen, mit meg nem tesz a magyar szépség dédmamája

Edina idős dé­dije egy csoda.

Edina déd­nagy­ma­mája maga a csoda. Az idős asszony ala­po­san ki­ve­szi a ré­szét a szép­ség kö­rüli te­en­dők­ből. Fotó bi­zo­nyítja, hogy ott segít, ahol tud.

Várandósan is elképesztően szexi bikiniben Kulcsár Edina

Várandósan is elképesztően szexi bikiniben Kulcsár Edina

A szép­ség­ki­rálynő és párja már na­gyon vár­ják a trón­örö­köst.

A volt szép­ség­ki­rálynő és párja feb­ru­ár­ban je­len­tet­ték be, hogy első gyer­me­kü­ket vár­ják. Azóta már az is ki­de­rült, hogy fiuk lesz, aki a Madox nevet kapja majd. Kul­csár Edina azóta szinte min­den nap posz­tol ma­gá­ról képet.

Kulcsár Edina kitálalt, ezt gondolja az őt gyalázókról

Kulcsár Edina kitálalt, ezt gondolja az őt gyalázókról

A vá­ran­dós mo­dellt sokan tá­mad­ják azért, mert a ter­hes­sége pil­la­na­tait meg­osztja a ra­jon­gó­i­val.

A vá­ran­dós mo­dellt sokan tá­mad­ják azért, mert a ter­hes­sége pil­la­na­tait meg­osztja a ra­jon­gó­i­val.

Várandósan is gyúr Kulcsár Edina

Várandósan is gyúr Kulcsár Edina

Ki mondta, hogy egy kis­ma­má­nak fel­tét­len fel kell hagy­nia az aktív élet­tel?

Ki mondta, hogy egy kis­ma­má­nak fel­tét­len fel kell hagy­nia az aktív élet­tel? Ezt a kér­dést tette fel ma­gá­nak és or­vo­sá­nak a szép­ség.

Itt az első fotó Kulcsár Edináék kisfiáról: megmutatták az arcát

Itt az első fotó Kulcsár Edináék kisfiáról: megmutatták az arcát

Zá­po­roz­nak a ra­jon­gói hoz­zá­szó­lá­sok a ma­gyar szép­ség­ki­rálynő fo­tója alá. Na­gyon cuki!

Zá­po­roz­nak a ra­jon­gói hoz­zá­szó­lá­sok a ma­gyar szép­ség­ki­rálynő fo­tója alá. Na­gyon cuki!

Nem semmi, hatalmasra nőtt Kulcsár Edina pocakja!

Nem semmi, hatalmasra nőtt Kulcsár Edina pocakja!

A vá­ran­dós kis­mama szebb, mint va­laha, rá­adá­sul rövid idő alatt ren­ge­te­get nőtt a mag­zat a ha­sá­ban.

A vá­ran­dós kis­mama szebb, mint va­laha, rá­adá­sul rövid idő alatt ren­ge­te­get nőtt a mag­zat a ha­sá­ban.

Ez durva, rajongói szerint babája életét veszélyezteti Kulcsár Edina

Ez durva, rajongói szerint babája életét veszélyezteti Kulcsár Edina

Min­dent meg­tesz, hogy ba­bája egész­sé­ge­sen jöj­jön vi­lágra.

Van­nak, akik sze­rint hibát követ el.

Pikáns vallomás: ezzel őrjíti meg szerelmét Kulcsár Edina

Pikáns vallomás: ezzel őrjíti meg szerelmét Kulcsár Edina

A nők ter­hes­sé­gük alatt ag­gód­nak.

Míg a nők ter­hes­sé­gük alatt két­ség­be­es­nek az alak­juk miatt, a férfi­ak­nak in­kább örö­met okoz­nak a ke­rek­ded for­mák.

Teljesen kiborult Kulcsár Edina, élő adásban zokogott!

Teljesen kiborult Kulcsár Edina, élő adásban zokogott!

A ra­jon­gók se­gít­sé­gét kérte.

A vá­ran­dós szép­ség­ki­rálynő szív­szo­rító je­le­net­nek volt szem­ta­núja pén­tek reg­gel. Zo­kogva kérte a ra­jon­gók se­gít­sé­gét.