Köllő Babett

Évtizedes titok derült ki: magyar múzsája van Ronaldo edzőjének

Évtizedes titok derült ki: magyar múzsája van Ronaldo edzőjének

Régi ba­rát­ság az övék. KIál­lí­tá­son sze­re­pel­nek a róla ké­szült képek.

Régi ba­rát­ság az övék. Olasz­or­szági kIál­lí­tá­son sze­re­pel­nek a róla ké­szült képek.

Domina-szettben állt színpadra Köllő Babett: kilátszott a melle

Domina-szettben állt színpadra Köllő Babett: kilátszott a melle

Elá­jul­tunk a dögös sztár­anyuka vil­lan­tá­sá­tól. Bru­tá­li­san néz ki.

Hűha, átlátszó csipkében mutatta meg formás popsiját Köllő Babett

Hűha, átlátszó csipkében mutatta meg formás popsiját Köllő Babett

A lu­xus­fe­le­ség még min­dig el­ké­pesztő for­má­ban van!

A lu­xus­fe­le­ség még min­dig el­ké­pesztő for­má­ban van!

Maradandó sérüléseket szenvedett a TV2 sztárja

Maradandó sérüléseket szenvedett a TV2 sztárja

A Csak show és más semmi sztárja min­dent be­ve­tett a siker ér­de­ké­ben.

A Csak show és más semmi sztárja min­dent be­ve­tett a siker ér­de­ké­ben. Sokat koc­káz­ta­tott Köllő Ba­bett.

Ezt nézd meg: Nincs péntek Köllő Babett popója nélkül

Ezt nézd meg: Nincs péntek Köllő Babett popója nélkül

Köllő Ba­bett nem fi­gyelt oda és si­ke­rült őrült sze­xin be­me­le­gí­te­nie. Majd a szín­pa­don va­rá­zsolt a kül­se­jé­vel (is).

Köllő Ba­bett nem fi­gyelt oda és si­ke­rült őrült sze­xin be­me­le­gí­te­nie. Majd a szín­pa­don va­rá­zsolt a kül­se­jé­vel (is).

Itt a videó: tangában rázta Horváth Éva és Köllő Babett

Itt a videó: tangában rázta Horváth Éva és Köllő Babett

Nyál­csor­gató pro­duk­ciót mu­tat­tak be.

Nyál­csor­gató pro­duk­ciót mu­tat­tak be a Csak show és más semmi szín­pa­dán.

Nincs szerencséje, az élő show előtt sérült meg Köllő Babett

Nincs szerencséje, az élő show előtt sérült meg Köllő Babett

Me­gint a lábát fáj­lalja. Vajon, hogy fog a Csak show és más semmi szín­pa­dára állni?

Me­gint a lábát fáj­lalja. Vajon, hogy fog a Csak show és más semmi szín­pa­dára állni?

Nem jutunk szóhoz, kőkemény popsijával ingerli a népet Köllő Babett

Nem jutunk szóhoz, kőkemény popsijával ingerli a népet Köllő Babett

El­kez­dőd­tek a Csak show és más semmi pró­bái.

El­kez­dőd­tek a Csak show és más semmi pró­bái.

Ez forró: Formás feneküket villogtatták a TV2 sztárjai

Ez forró: Formás feneküket villogtatták a TV2 sztárjai

Köllő Ba­bett és Hor­váth Éva na­gyon jól néz­nek ki, ezért is áll­tak össze egy szexi fotó ere­jéig.

Köllő Ba­bett és Hor­váth Éva na­gyon jól néz­nek ki, ezért is áll­tak össze egy szexi fotó ere­jéig.

Reagált Schobert Norbi: Ez bele kell hogy férjen a produkcióba

Reagált Schobert Norbi: Ez bele kell hogy férjen a produkcióba

Az élet­mód-ta­nács­adó pén­tek este élő adás­ban adott elő fer­ge­te­ges pro­duk­ciót Köllő Ba­bett-tel, aki­nek az ido­mait di­csérte.

Erős fájdalomcsillapítókon él Köllő Babett: nem javul az állapota

Erős fájdalomcsillapítókon él Köllő Babett: nem javul az állapota

A Csak show és más semmi adása köz­ben sé­rült meg. Azóta szen­ved a fáj­da­lom­tól, me­lyen fur­csa át­me­neti meg­ol­dás segít.

Ez durva: Élő adásban büntették meg Curtist

Ez durva: Élő adásban büntették meg Curtist

Köllő Ba­bett nem kí­mélte Cur­tist, aki a héten csú­nyán cser­ben­hagyta. Csak örül­het, ha nem ér­zett fáj­dal­mat a rap­per.

Köllő Ba­bett nem kí­mélte Cur­tist, aki a héten csú­nyán cser­ben­hagyta. Csak örül­het, ha nem ér­zett fáj­dal­mat a rap­per.

Lefotóztuk, mindenét kipakolta Köllő Babett

Lefotóztuk, mindenét kipakolta Köllő Babett

A ku­lisszák mö­gött kap­tuk len­cse­végre.

A ku­lisszák mö­gött kap­tuk len­cse­végre a Csak show és más semmi dögös ver­seny­ző­jét.

Begyógyszerezve áll színpadra Köllő Babett

Begyógyszerezve áll színpadra Köllő Babett

Min­dent bevet annak ér­de­ké­ben, hogy a le­hető leg­jobb for­má­ját hozza.

Min­dent bevet Köllő Ba­bett annak ér­de­ké­ben, hogy a láb­sé­rü­lése után a le­hető leg­jobb for­má­ját hozza pén­te­ken, a Csak show és más semmi mű­so­rá­ban.

Gyógyszer sem segít: fájdalmaktól szenved Köllő Babett

Gyógyszer sem segít: fájdalmaktól szenved Köllő Babett

A szín­pa­don sé­rült meg.

Nem éppen úgy ala­kult Köllő Ba­bett szá­mára a Csak show és más semmi má­so­dik élő show-ja, aho­gyan azt el­ter­vezte.

Durva, amit Megyeri Csilla átélt: megszólalt a TV2 sztárja

Durva, amit Megyeri Csilla átélt: megszólalt a TV2 sztárja

Be­ül­he­tett Szabó Krisz­tián mellé.

Be­ül­he­tett Szabó Krisz­tián mellé.

Dráma a stúdióban, élő adásból vitték orvoshoz a TV2 sztárját!

Dráma a stúdióban, élő adásból vitték orvoshoz a TV2 sztárját!

Annyira meg­sé­rült, hogy csak ne­he­zen tudta el­hagyni a szín­pa­dot.

Annyira meg­sé­rült, hogy csak ne­he­zen tudta el­hagyni a szín­pa­dot.

Tatár Csilla megmutatta a rajongóinak Köllő Babett melleit

Tatár Csilla megmutatta a rajongóinak Köllő Babett hatalmas melleit

Ren­ge­te­get gya­ko­rol­nak, de azért emel­lett is jut ide­jük a vic­ce­lő­désre.

Nagy a baj: Mindenki előtt leéghet a TV2 sztárja

Nagy a baj: Mindenki előtt leéghet a TV2 sztárja

Köllő Ba­bett ku­tyák­kal lép fel

Köllő Ba­bett és Veréb Tamás egy iga­zán ked­ves pro­duk­ci­ó­val ké­szül­nek pén­tek es­tére.

Végre kiderült: Ők lesznek a Csak show és más semmi versenyzői

Végre kiderült: Ők lesznek a Csak show és más semmi versenyzői

Ki­de­rült végre, hogy kik szó­ra­koz­tat­ják ős­szel a TV2 né­zőit. Van okuk az iz­ga­lomra.

Ki­de­rült végre, hogy kik szó­ra­koz­tat­ják ős­szel a TV2 né­zőit. Van okuk az iz­ga­lomra.

Durva vádak a magyar színésznő ellen: Alibi a milliárdos férj?

Durva vádak a magyar színésznő ellen: Alibi a milliárdos férj?

Ka­mu­nak tart­ják tár­sai a há­zas­sá­gát.

Hogy mi tör­té­nik, ha né­hány nőt össze­zár­nak egy rongy­rá­zós műsor ked­véért? Hát per­sze hogy be­in­dul az int­rika!

Elképesztő luxus, csak méregdrága bundát hord a magyar színésznő

Elképesztő luxus, csak méregdrága bundát hord a magyar színésznő

Sokan tá­mad­ják Köllő Ba­bet­tet, ami­ért va­lódi ál­lat­szőr­ből ké­szült ka­bá­to­kat hord.

Újabb magyar színésznő tálalt ki: szexért ajánlottak neki szerepet

Újabb magyar színésznő tálalt ki: szexért ajánlottak neki szerepet

A lu­xus­fe­le­ség nem tud ezen meg­le­pődni. Sze­rinte köz­tu­dott, hogy van­nak olyan ren­de­zők, akik így osz­ta­nak sze­re­pet.