Köllő Babett

Ezt nézd meg: Nincs péntek Köllő Babett popója nélkül

Ezt nézd meg: Nincs péntek Köllő Babett popója nélkül

Köllő Ba­bett nem fi­gyelt oda.

Köllő Ba­bett nem fi­gyelt oda és si­ke­rült őrült sze­xin be­me­le­gí­te­nie.

Maradandó sérüléseket szenvedett a TV2 sztárja

Maradandó sérüléseket szenvedett a TV2 sztárja

A Csak show és más semmi sztárja min­dent be­ve­tett a siker ér­de­ké­ben.

A Csak show és más semmi sztárja min­dent be­ve­tett a siker ér­de­ké­ben. Sokat koc­káz­ta­tott Köllő Ba­bett.

Domina-szettben állt színpadra Köllő Babett: kilátszott a melle

Domina-szettben állt színpadra Köllő Babett: kilátszott a melle

Elá­jul­tunk a dögös sztár­anyuka vil­lan­tá­sá­tól. Bru­tá­li­san néz ki. A kép mellé vi­deót is csa­tol­tunk.

Elá­jul­tunk a dögös sztár­anyuka vil­lan­tá­sá­tól. Bru­tá­li­san néz ki. A kép mellé vi­deót is csa­tol­tunk.

Nincs szerencséje, az élő show előtt sérült meg Köllő Babett

Nincs szerencséje, az élő show előtt sérült meg Köllő Babett

Me­gint a lábát fáj­lalja. Vajon, hogy fog a Csak show és más semmi szín­pa­dára állni?

Me­gint a lábát fáj­lalja. Vajon, hogy fog a Csak show és más semmi szín­pa­dára állni?

Ez forró: Formás feneküket villogtatták a TV2 sztárjai

Ez forró: Formás feneküket villogtatták a TV2 sztárjai

Össze­ál­latk egy szexi fotó ere­jéig.

Köllő Ba­bett és Hor­váth Éva na­gyon jól néz­nek ki, ezért is áll­tak össze egy szexi fotó ere­jéig.

Itt a videó: tangában rázta Horváth Éva és Köllő Babett

Itt a videó: tangában rázta Horváth Éva és Köllő Babett

Nyál­csor­gató pro­duk­ciót mu­tat­tak be a Csak show és más semmi szín­pa­dán.

Nyál­csor­gató pro­duk­ciót mu­tat­tak be a Csak show és más semmi szín­pa­dán.

Reagált Schobert Norbi: Ez bele kell hogy férjen a produkcióba

Reagált Schobert Norbi: Ez bele kell hogy férjen a produkcióba

Élő adás­ban adott elő fer­ge­te­ges pro­duk­ciót Köllő Ba­bett-tel.

Az élet­mód-ta­nács­adó pén­tek este élő adás­ban adott elő fer­ge­te­ges pro­duk­ciót Köllő Ba­bett-tel, aki­nek aztán az ido­mait di­csérte.

Nem jutunk szóhoz, kőkemény popsijával ingerli a népet Köllő Babett

Nem jutunk szóhoz, kőkemény popsijával ingerli a népet Köllő Babett

El­kez­dőd­tek a Csak show és más semmi pró­bái.

El­kez­dőd­tek a Csak show és más semmi pró­bái.

Erős fájdalomcsillapítókon él Köllő Babett: nem javul az állapota

Erős fájdalomcsillapítókon él Köllő Babett: nem javul az állapota

A Csak show és más semmi adása köz­ben sé­rült meg. Azóta szen­ved a fáj­da­lom­tól, me­lyen fur­csa át­me­neti meg­ol­dás segít.

Ez durva: Élő adásban büntették meg Curtist

Ez durva: Élő adásban büntették meg Curtist

Köllő Ba­bett nem kí­mélte Cur­tist, aki a héten csú­nyán cser­ben­hagyta.

Köllő Ba­bett nem kí­mélte Cur­tist, aki a héten csú­nyán cser­ben­hagyta. Csak örül­het, ha nem ér­zett fáj­dal­mat a rap­per.

Exkluzív fotó: Így ünnepelte születésnapját a magyar luxusfeleség

Exkluzív fotó: Így ünnepelte születésnapját a magyar luxusfeleség

Nem ka­pott lu­xus­au­tót, he­lyette par­ti­busz­ban ün­ne­pelt.

Nem ka­pott lu­xus­au­tót, he­lyette par­ti­busz­ban ün­ne­pelte 40. szü­le­tés­nap­ját Köllő Ba­bett.

Lefotóztuk, mindenét kipakolta Köllő Babett

Lefotóztuk, mindenét kipakolta Köllő Babett

A ku­lisszák mö­gött kap­tuk len­cse­végre a Csak show és más semmi dögös ver­seny­ző­jét. El­ké­pesztő for­má­ban van. Ezt min­den­kép­pen lát­nod kell!

A ku­lisszák mö­gött kap­tuk len­cse­végre a Csak show és más semmi dögös ver­seny­ző­jét. El­ké­pesztő for­má­ban van. Ezt min­den­kép­pen lát­nod kell!

Begyógyszerezve áll színpadra Köllő Babett

Begyógyszerezve áll színpadra Köllő Babett

Min­dent bevet annak ér­de­ké­ben, hogy a le­hető leg­jobb for­má­ját hozza.

Min­dent bevet Köllő Ba­bett annak ér­de­ké­ben, hogy a láb­sé­rü­lése után a le­hető leg­jobb for­má­ját hozza pén­te­ken, a Csak show és más semmi mű­so­rá­ban.

Gyógyszer sem segít: fájdalmaktól szenved Köllő Babett

Gyógyszer sem segít: fájdalmaktól szenved Köllő Babett

A szín­pa­don sé­rült meg.

Nem éppen úgy ala­kult Köllő Ba­bett szá­mára a Csak show és más semmi má­so­dik élő show-ja, aho­gyan azt el­ter­vezte.

Dráma a stúdióban, élő adásból vitték orvoshoz a TV2 sztárját!

Dráma a stúdióban, élő adásból vitték orvoshoz a TV2 sztárját!

A szí­nésznő rosszul lé­pett a pro­duk­ci­ója köz­ben, és annyira meg­sé­rült, hogy csak ne­he­zen tudta el­hagyni a szín­pa­dot.

Nagy a baj: Mindenki előtt leéghet a TV2 sztárja

Nagy a baj: Mindenki előtt leéghet a TV2 sztárja

Köllő Ba­bett ku­tyák­kal lép fel

Köllő Ba­bett és Veréb Tamás egy iga­zán ked­ves pro­duk­ci­ó­val ké­szül­nek pén­tek es­tére.

Durva, amit Megyeri Csilla átélt: megszólalt a TV2 sztárja

Durva, amit Megyeri Csilla átélt: megszólalt a TV2 sztárja

Be­ül­he­tett Szabó Krisz­tián mellé.

Be­ül­he­tett Szabó Krisz­tián mellé.

Durva vádak a magyar színésznő ellen: Alibi a milliárdos férj?

Durva vádak a magyar színésznő ellen: Alibi a milliárdos férj?

Hogy mi tör­té­nik, ha né­hány nőt össze­zár­nak egy rongy­rá­zós műsor ked­véért? Be­in­dul az int­rika!

Hogy mi tör­té­nik, ha né­hány nőt össze­zár­nak egy rongy­rá­zós műsor ked­véért? Be­in­dul az int­rika!

Elképesztő luxus, csak méregdrága bundát hord a magyar színésznő

Elképesztő luxus, csak méregdrága bundát hord a magyar színésznő

Sokan tá­mad­ják Köllő Ba­bet­tet, ami­ért va­lódi ál­lat­szőr­ből ké­szült ka­bá­to­kat hord.

Újabb magyar színésznő tálalt ki: szexért ajánlottak neki szerepet

Újabb magyar színésznő tálalt ki: szexért ajánlottak neki szerepet

A lu­xus­fe­le­ség sze­rint köz­tu­dott, hogy van­nak ren­de­zők, akik így osz­ta­nak sze­re­pet.