koholák alexa

Férje segítségével ejtette szerelmét a TV2 sztárja

Férje segítségével ejtette szerelmét a TV2 sztárja

A hí­res­ség spi­ri­tu­á­lis ve­ze­tő­ként te­kint a fér­jére, aki abban is tá­mo­gatta őt, hogy le­zárja előző kap­cso­la­tát.

A csi­nos hí­res­ség spi­ri­tu­á­lis ve­ze­tő­ként te­kint a fér­jére, aki abban is tá­mo­gatta őt, hogy vég­le­ge­sen le­zárja az előző kap­cso­la­tát.

FRISS HÍREK

Drasztikus döntés, komoly orvosi beavatkozásra készül a TV2 sztárja

Drasztikus döntés, komoly orvosi beavatkozásra készül a TV2 sztárja

Ko­ránt sem elé­ge­dett a je­len­legi kül­se­jé­vel, ezért kés alá fek­szik.

A fi­a­tal szép­ség 26 évvel idő­sebb férje mel­lett döb­bent rá arra, hogy ko­ránt sem elé­ge­dett a je­len­legi kül­se­jé­vel, ezért kés alá fek­szik.

Itt az első fotó ÉNB Alexa esküvőjéről

Itt az első fotó ÉNB Alexa esküvőjéről

Ki­mondta az igent 26 évvel idő­sebb ked­ve­sé­nek, Ba­lázs­nak.

Ki­mondta az igent 26 évvel idő­sebb ked­ve­sé­nek, Ba­lázs­nak. Nagy a bol­dog­ság.

Megtudtuk, így megy férjhez ÉNB Alexa

Megtudtuk, így megy férjhez ÉNB Alexa

A mű­sor­ve­zető a Ri­post­nak me­sélt a nem min­den­napi frigy rész­le­te­i­ről.

Még a héten férj­hez megy Ko­ho­lák Ale­xandra, aki öt hó­napja alkot egy párt az 53 éves spi­ri­tu­á­lis ta­ní­tó­já­val, Far­kas Ba­láz­zsal! A FEM3 Café mű­sor­ve­ze­tője a Ri­post­nak me­sélt a nem min­den­napi frigy rész­le­te­i­ről.

Félelmetes: nagy dobásra készül Koholák Alexa

Félelmetes: nagy dobásra készül Koholák Alexa

Ko­ho­lák Alexa a Csak show és más semmi má­so­dik adá­sá­ban ko­moly pro­duk­ci­ó­ban mu­tatja meg magát.

Ko­ho­lák Alexa a Csak show és más semmi má­so­dik adá­sá­ban ko­moly pro­duk­ci­ó­ban mu­tatja meg magát.

Kiderült, ez a dögös műsorvezető a TV2 műsorának új sztárja

Kiderült, ez a dögös műsorvezető a TV2 műsorának új sztárja

Itt a videó róla.

A Csak show és más semmi újabb ver­­seny­­ző­­jé­t is meg­is­mer­het­jük. Itt a videó róla.

Koholák Alexandra ezért nem akar gyereket 53 éves vőlegényétől

Koholák Alexandra ezért nem akar gyereket 53 éves vőlegényétől

Alexa és 26 évvel idő­sebb mes­tere szep­tem­ber­ben össze­há­za­sod­nak. Az es­kü­vőn csak két tanú lesz jelen.

Igazak a pletykák, Koholák Alexa hozzámegy 26 évvel idősebb szerelméhez

Igazak a pletykák, Koholák Alexa hozzámegy 26 évvel idősebb szerelméhez

Eddig még csak plety­kál­tak az es­kü­vő­ről, most pedig már az idő­pon­tot is ki­tűz­ték...