Kim Cattrall

Gyászhírt kapott a sorozatsztár, ezután teljesen kikelt magából

Gyászhírt kapott a sorozatsztár, ezután teljesen kikelt magából

Nem kér a rész­vét­nyil­vá­ní­tás­ból. Ál­lí­tó­lag a két szí­nésznő kap­cso­lata már ko­ráb­ban meg­rom­lott.

Gyászhírt közölt a sorozatsztár: holtan találták eltűnt testvérét

Gyászhírt közölt a sorozatsztár: holtan találták eltűnt testvérét

Ra­jon­gói se­gít­sé­gét kérte, de nem sok­kal ké­sőbb már csak a tra­gé­di­á­ról tu­dott be­szá­molni.

Tönkrement életéről vallott Kim Cattrall

Tönkrement életéről vallott Kim Cattrall

Sa­mantha sze­repe meg­ölte a ma­gán­éle­tét.

Há­zas­sága bánta a for­ga­tá­sok mi­atti örö­kös tá­vol­lé­tet.

Megáll az ész! Hatvanéves lett Kim Cattrall

Megáll az ész! Hatvanéves lett Kim Cattrall

Még min­dig meg­do­bog­tatja a férfi­szí­ve­ket. Iga­zá­ból meg­lepő, hogy már a ha­to­dik x-ben jár.