Kelly Brook

Elképesztő, mit mondott duzzadó melleiről a dögös ducimodell

Elképesztő, mit mondott duzzadó melleiről a dögös ducimodell

Hi­he­tet­len, de már ak­ko­rára nőt­tek ido­mai, hogy or­vos­hoz kel­lett for­dul­nia.

Durva támadások érik pluszkilói miatt a dögös modellt

Durva támadások érik pluszkilói miatt a dögös modellt

A 37 éves mo­dell tel­je­sen meg­vál­to­zott. Ra­jon­góit el­ke­se­rí­tet­ték a lá­tot­tak.

Meztelenül napozott Kelly Brook

Meztelenül napozott Kelly Brook

Már csak rit­kán haj­landó ka­mera elé állni.

Már csak rit­kán haj­landó ka­mera elé állni a vissza­vo­nult mo­dell, de néha azért elő­tör be­lőle a vet­kőző rutin, és le­dobja a tex­tilt.

Kelly Brook megcsinálta a tökéletes ébredős szelfit - Fotó

Kelly Brook megcsinálta a tökéletes ébredős szelfit - Fotó

Nem vé­let­len, hogy Kelly Brook szá­mít a leg­dö­gö­sebb angol nőnek. Éb­re­dés után is szép és szexi.