Keira Knightley

Idén világsztárok között élhetnek a budapestiek

Idén világsztárok között élhetnek a budapestiek

El­le­pik a kül­földi sztá­rok ha­zán­kat.

Nem túl­zás azt ál­lí­tani, hogy 2016-ban el­le­pik a kül­földi sztá­rok Ma­gyar­or­szá­got. Min­den ed­di­gi­nél több hol­ly­woodi pro­duk­ció ké­szül ná­lunk idén.

Kiszivárgott Keira Knightley leszbikus szexjelenete

Kiszivárgott Keira Knightley leszbikus szexjelenete

A szí­nésznő egy ero­ti­kus tánc után vadul csó­kolta kol­lé­ga­nő­jét a Co­lette című film­ben.

A szí­nésznő egy ero­ti­kus tánc után vadul csó­kolta kol­lé­ga­nő­jét a Co­lette című film­ben.

Így lehetsz a világ legvonzóbb nője!

Így lehetsz a világ legvonzóbb nője!

An­gel­ina Jolie arcát, Ka­ta­lin her­cegné sza­bá­lyos orrát és a gyö­nyörű Keira Knight­ley szem­hé­ját akarja a leg­több pá­ci­ens a plasz­ti­kai se­bé­szek­nél.

An­gel­ina Jolie arcát, Ka­ta­lin her­cegné sza­bá­lyos orrát és a gyö­nyörű Keira Knight­ley szem­hé­ját akarja a leg­több pá­ci­ens a plasz­ti­kai se­bé­szek­nél.

Ezek a sztárok olyanok, mint két tojás - Fotó

Ezek a sztárok olyanok, mint két tojás - Fotó

Szinte semmi kü­lönb­ség köz­tük.

A sztár­vi­lág­ban akad jó né­hány ember, akit nyu­god­tan le­cse­rél­het­né­nek va­la­me­lyik kol­lé­gá­já­val, és talán még a saját any­juk se venné észre.

Keira Knightley összevissza beszélt gyerekéről

Keira Knightley összevissza beszélt gyerekéről

Az arcon pi­si­lés­től fél.

A szí­nésznő egy talk show-ban arról me­ren­gett, hogy nem sze­retné, ha fia szü­letne, mert fél, hogy a gye­rek arcon pi­sili. Jobb, hogy kis­lá­nya lett!

Anya lett a tündéri Keira Knightley

Anya lett a tündéri Keira Knightley

A két­sze­res Oscar-je­lölt éle­tet adott első gyer­me­ké­nek.

A két­sze­res Oscar-je­lölt Keira Knight­ley a leg­na­gyobb ti­tok­ban éle­tet adott első gyer­me­ké­nek.