Kefir

Rémálommá vált a magyar hírességek a nyaralása Thaiföldön

Rémálommá vált a magyar hírességek a nyaralása Thaiföldön

Rosszul vég­ző­dött Dobó Ágiék thai­földi nya­ra­lása, mi­u­tán ki­seb­bik fia, Na­ta­niel itt­hon csú­nyán be­lá­za­so­dott.

Cik­künk­ben össze­szed­tük az el­múlt évek leg­rosszab­bul si­ke­rült uta­zá­sait.

Elege lett: Milliós pert indít a magyar énekes

Elege lett: Milliós pert indít a magyar énekes

Az is­mert éne­kes édes­anyja más­fél évvel ez­előtt szen­ve­dett bal­ese­tet.

Az is­mert éne­kes édes­anyja más­fél évvel ez­előtt szen­ve­dett sú­lyos bal­ese­tet a sió­foki könyv­tár lép­cső­jén. Azóta rém­álom az élete.

Dráma a tárgyaláson, összeomlott Kefir anyja

Dráma a tárgyaláson, összeomlott Kefir anyja

Újra kel­lett élnie a 2016-os sze­ren­csét­len bal­eset ször­nyű per­ceit. Rá­adá­sul a hely­szí­nen.

Újra kel­lett élnie a 2016-os sze­ren­csét­len bal­eset ször­nyű per­ceit. Rá­adá­sul a hely­szí­nen.

Milliós pert indított Kefir és családja

Milliós pert indított Kefir és családja

A nép­szerű éne­kes édes­anyja még 2016 au­gusz­tu­sá­ban szen­ve­dett bal­ese­tet, amely­nek kö­vet­kez­té­ben ma­ra­dandó agy­ká­ro­so­dása lett. Ezt kell bi­zo­nyí­tani a bí­ró­sá­gon.

A nép­szerű éne­kes édes­anyja még 2016 au­gusz­tu­sá­ban szen­ve­dett bal­ese­tet, amely­nek kö­vet­kez­té­ben ma­ra­dandó agy­ká­ro­so­dása lett. Ezt kell bi­zo­nyí­tani a bí­ró­sá­gon.

Kamerák előtt borult ki Kefir: kínos, amit mondtak róla

Kamerák előtt borult ki Kefir: kínos, amit mondtak róla

A nép­szerű éne­kes ál­má­ban sem gon­dolta volna, hogy csa­lád­tag­jai fe­cseg­nek ki róla tit­ko­kat.

A nép­szerű éne­kes ál­má­ban sem gon­dolta volna, hogy csa­lád­tag­jai fe­cseg­nek ki róla tit­ko­kat.

Itt az igazság, a magyar sztár és barátnője szakításáról

Itt az igazság, a magyar sztár és barátnője szakításáról

Szü­le­i­hez köl­tö­zött Kefir ba­rát­nője.

Mint a friss sze­rel­me­sek, úgy tur­bé­kolt egy­más­sal a sió­foki Plá­zson Kecs­kés Tibor és ba­rát­nője.

Már most írd be a naptáradba! Augusztusban Vodka Fesztivál!

Már most írd be a naptáradba! Augusztusban Vodka Fesztivál!

Nyá­ron vodka? Naná! Össze­kötve Bu­da­pest egyik leg­na­gyobb au­gusz­tusi bu­li­já­val, meg­fű­sze­rezve fesz­ti­vál han­gu­lat­tal.

Augusztusban irány a Vodka Fesztivál!

Augusztusban irány a Vodka Fesztivál!

Nyá­ron vodka? Naná! Össze­kötve Bu­da­pest egyik leg­na­gyobb au­gusz­tusi bu­li­já­val, meg­fű­sze­rezve fesz­ti­vál­han­gu­lat­tal, hazai és vi­lág­sztá­rok­kal!

Nyá­ron vodka? Naná! Össze­kötve Bu­da­pest egyik leg­na­gyobb au­gusz­tusi bu­li­já­val, meg­fű­sze­rezve fesz­ti­vál­han­gu­lat­tal, hazai és vi­lág­sztá­rok­kal!

Brutális üzletet kötött a magyar énekes

Brutális üzletet kötött a magyar énekes

Az éne­kes nyolc éven át bir­to­kolt egy csa­ládi házat Thai­föl­dön, ami nem csak a pi­he­né­sét szol­gálta, ami­kor ősz­től ta­va­szig ott élt. Üz­le­ti­leg is jó be­fek­te­tés­nek bi­zo­nyult...

Az éne­kes nyolc éven át bir­to­kolt egy csa­ládi házat Thai­föl­dön, ami nem csak a pi­he­né­sét szol­gálta, ami­kor ősz­től ta­va­szig ott élt. Üz­le­ti­leg is jó be­fek­te­tés­nek bi­zo­nyult, hi­szen az év többi sza­ká­ban ki­adta az in­gat­lant.

Hatalmas partival zárja a nyarat a Vodka Fesztivál Budapest!

Hatalmas partival zárja a nyarat a Vodka Fesztivál Budapest!

Nyá­ron vodka? Naná! Össze­kötve Bu­da­pest egyik leg­na­gyobb au­gusz­tusi bu­li­já­val, meg­fű­sze­rezve fesz­ti­vál han­gu­lat­tal, hazai és vi­lág­sztá­rok­kal!

Nyá­ron vodka? Naná! Össze­kötve Bu­da­pest egyik leg­na­gyobb au­gusz­tusi bu­li­já­val, meg­fű­sze­rezve fesz­ti­vál han­gu­lat­tal, hazai és vi­lág­sztá­rok­kal!

Édesanyja állapotáról mesélt a magyar énekes

Édesanyja állapotáról mesélt a magyar énekes

A múlt évi haj­tás után pi­he­nés­sel töl­tötte a ja­nu­árt Kefir és ked­vese. Rá is fért az éne­kesre, hi­szen...

A múlt évi haj­tás után pi­he­nés­sel töl­tötte a ja­nu­árt Kefir és ked­vese. Rá is fért az éne­kesre...

Tragikus: Agysérülése óta más emberré vált a TV2 sztárjának édesanyja!

Tragikus: Agysérülése óta más emberré vált a TV2 sztárjának édesanyja!

Be­vér­zett az agya, me­mó­ria­za­va­rok­kal küzd...

Be­vér­zett az agya, me­mó­ria­za­va­rok­kal küzd, és a be­széd­del is ko­moly gond­jai van­nak. Egye­lőre nem tudni, va­laha fel­épül-e tel­je­sen!

Akár maradandó agykárosodást is szenvedhet Kefir édesanyja

Akár maradandó agykárosodást is szenvedhet Kefir édesanyja

Az éne­kes úgy érzi, túl van­nak a leg­ne­he­zebb idő­sza­kon, ezért most már bi­za­ko­dóbb, mint né­hány hete.

Koponyatörése után először látható TV2 sztárjának édesanyja!

Koponyatörése után először látható TV2 sztárjának édesanyja!

Az éne­kes anyu­kája két hó­nap­pal ez­előtt ti­zenöt mé­ter­nyit esett egy lép­cső­ről.

Az éne­kes anyu­kája két hó­nap­pal ez­előtt ti­zenöt mé­ter­nyit esett egy lép­cső­ről.

Borzalmas baleset: Agyvérzést kapott Kefir édesanyja!

Borzalmas baleset: Agyvérzést kapott Kefir édesanyja!

Sze­re­tett édes­anyja kór­házba ke­rült.

A Sz­tár­ban sztár egy­kori ver­seny­ző­jé­nek éle­tét sú­lyos csa­ládi tra­gé­dia ár­nyé­kolja be. Sze­re­tett édes­anyja kór­házba ke­rült.

Pert indít édesanyja balesete miatt a TV2 sztárja

Pert indít édesanyja balesete miatt a TV2 sztárja

Nem hagyja annyi­ban Kefir, hogy édes­anyja 15 mé­tert zu­hant a sió­foki könyv­tár­ban, most bí­ró­ság­hoz for­dul az is­mert ze­nész.

Nem hagyja annyi­ban Kefir, hogy édes­anyja 15 mé­tert zu­hant a sió­foki könyv­tár­ban, most bí­ró­ság­hoz for­dul az is­mert ze­nész.

Magánéleti problémájáról vallott Kefir

Magánéleti problémájáról vallott Kefir

Min­dent meg­tett a siker ér­de­ké­ben.

Kefir min­dent meg­tett a siker ér­de­ké­ben, de sze­rinte a győ­ze­lem a nép­sze­rű­sé­gen múlik, nem a pro­duk­ción.