Kárpáti Rebeka

Döbbenetes, hogyan néz ki smink nélkül Kárpáti Rebeka

Döbbenetes, hogyan néz ki smink nélkül Kárpáti Rebeka

A Jóban Rossz­ban szí­nész­nője arc­fes­ték nél­kül mu­tatta meg magát ra­jon­gó­i­nak.

A Jóban Rossz­ban szí­nész­nője arc­fes­ték nél­kül mu­tatta meg magát ra­jon­gó­i­nak.

FRISS HÍREK

Meglepő titkokat árult el új szerelméről Kárpáti Rebeka!

Meglepő titkokat árult el új szerelméről Kárpáti Rebeka!

Hamar rá­ta­lált a bol­dog­ság.

A szí­nész­nőre hamar rá­ta­lált a bol­dog­ság a sza­kí­tása után, most el­mondta, ho­gyan is­mer­ke­dett meg új ked­ve­sé­vel.

Csalódás elől menekült Ázsiába a Jóban Rosszaban sztárja

Csalódás elől menekült Ázsiába a Jóban Rosszaban sztárja

Re­beka na­gyon rossz passz­ban volt, ami­kor meg­ke­res­ték...

Re­beka na­gyon rossz passz­ban volt, ami­kor meg­ke­res­ték az ázsiai ka­land le­he­tő­sé­gé­vel.

Itt az idő, indul minden idők legkeményebb realityje

Itt az idő, indul minden idők legkeményebb realityje

No­vem­ber 7-én indul a TV2 nagy­sza­bású mű­sora, az Ázsia Exp­ressz.

No­vem­ber 7-én indul a TV2 új mű­sora, az Ázsia Exp­ressz. A sztá­rok öt­ezer ki­lo­mé­tert tesz­nek meg.

Őszinte vallomást tett Kárpáti Rebeka

Őszinte vallomást tett Kárpáti Rebeka

A Jóban Rossz­ban csi­nos szí­nész­nője munka miatt uta­zott kül­földre. Fo­lya­ma­to­san úton van, és szebb­nél szebb hely­szí­ne­ken jár, mégis jönne már haza.

A Jóban Rossz­ban csi­nos szí­nész­nője munka miatt uta­zott kül­földre. Fo­lya­ma­to­san úton van, és szebb­nél szebb hely­szí­ne­ken jár, mégis jönne már haza.

Itt az első közös fotó, tényleg összejött a magyar sztárpár

Itt az első közös fotó, tényleg összejött a magyar sztárpár

Né­hány órája de­rült ki a ro­mánc.

Még csak né­hány órája de­rült ki, hogy egy­másba ga­ba­lyo­dott a sztár­pár, már fel is ke­rült az in­ter­netre az első közös fo­tó­juk.

Kiderült, mihez kezd szakítása után Kárpáti Rebeka

Kiderült, mihez kezd szakítása után Kárpáti Rebeka

A Ri­post­nak me­sélt ér­zé­se­i­ről.

A Jóban Rossz­ban sztárja ki­zá­ró­lag a Ri­post­nak me­sélt ak­tu­á­lis ér­zé­se­i­ről. Azt is el­mondta, mennyire vi­seli meg az el­vá­lás.

Nem titkolózik tovább: új párkapcsolatáról vallott Kárpáti Rebeka

Nem titkolózik tovább: új párkapcsolatáról vallott Kárpáti Rebeka

Elő­ször a Ri­post­nak szá­molt be meg­is­mer­ke­dé­sük pon­tos rész­le­te­i­ről.

Elő­ször a Ri­post­nak szá­molt be meg­is­mer­ke­dé­sük pon­tos rész­le­te­i­ről.

Meglepő vallomás, kitálalt vágyairól Kárpáti Rebeka

Meglepő vallomás, kitálalt vágyairól Kárpáti Rebeka

A TV2 sztárja rég­óta dé­del­ge­tett álmát fogja meg­va­ló­sí­tani a na­pok­ban. La­punk­nak me­sélt a rész­le­tek­ről.

A TV2 sztárja rég­óta dé­del­ge­tett álmát fogja meg­va­ló­sí­tani a na­pok­ban. La­punk­nak me­sélt a rész­le­tek­ről.

Egy álom ért véget, szakított a szerelmével Kárpáti Rebeka!

Egy álom ért véget, szakított a szerelmével Kárpáti Rebeka!

Kö­zö­sen dön­töt­tek a búcsú mel­lett, ám egy­előre még kény­te­le­nek egy fedél alatt élni.

Kö­zö­sen dön­töt­tek a búcsú mel­lett, ám egy­előre még kény­te­le­nek egy fedél alatt élni.

Lázba hozta a férfiakat dögös, bikinis képével Kárpáti Rebeka

Lázba hozta a férfiakat dögös, bikinis képével Kárpáti Rebeka

A Jóban Rossz­ban sztárja sza­u­ná­zás előtt for­ró­sí­totta fel fo­tó­já­val a han­gu­la­tot.

Ilyen szexi még sosem volt Kárpáti Rebeka

Ilyen szexi még sosem volt Kárpáti Rebeka

Mun­ká­val egy­be­kö­tött kül­földi uta­zás során mu­tatta meg hi­bát­lan ido­mait.

A Jóban Rossz­ban csi­nos szí­nész­nője mun­ká­val egy­be­kö­tött kül­földi uta­zás során mu­tatta meg tö­ké­le­tes ido­mait. Igazi bom­bázó vált be­lőle.

Aprócska bikinibe bújtatta hibátlan testét Kárpáti Rebeka

Aprócska bikinibe bújtatta hibátlan testét Kárpáti Rebeka

A dögös szí­nésznő tö­ké­le­tes ido­ma­i­val káp­ráz­tatta el az in­ter­ne­tet! Lát­vá­nya min­den­kép­pen megér egy misét!

A dögös szí­nésznő tö­ké­le­tes ido­ma­i­val káp­ráz­tatta el az in­ter­ne­tet! Lát­vá­nya min­den­kép­pen megér egy misét!

Világsztárral forgatott a TV2 sztárja!

Világsztárral forgatott a TV2 sztárja!

A fi­a­tal szí­nész­nő­nek ha­tal­mas meg­tisz­tel­te­tés­ben volt része.

A fi­a­tal szí­nész­nő­nek ha­tal­mas meg­tisz­tel­te­tés­ben és sze­ren­csé­ben volt része.

Váratlanul érte az anyagi csőd a TV2 sztárját

Váratlanul érte az anyagi csőd a TV2 sztárját

Nehéz meg­ráz­kód­ta­tá­so­kon van túl.

Nehéz meg­ráz­kód­ta­tá­so­kon van túl.

Paranormális hangok zaklatták Kárpáti Rebekát

Paranormális hangok zaklatták Kárpáti Rebekát

El­me­sélt egy ré­misztő tör­té­ne­tet.

A szí­nésznő ijesztő han­go­kat hal­lott gyer­mek­ko­rá­ban, amikre a mai napig nem ta­lált ma­gya­rá­za­tot. El­me­sélt egy ré­misztő tör­té­ne­tet.

Balszerencsét hozott sztárjainknak a menyasszonyi ruha?

Balszerencsét hozott sztárjainknak a menyasszonyi ruha?

Nem fog­lal­koz­tak a ba­bo­ná­val.

A ba­bo­ná­val nem tö­rődve több kap­cso­lat­ban élő ce­lebnő is fe­hérbe öl­tö­zött egy-egy fo­tó­zás ked­véért. Pár­jaik azóta sem vet­ték el őket.

Pajzán álmaid lesznek Kárpáti Rebeka fotójától!

Pajzán álmaid lesznek Kárpáti Rebeka fotójától!

Annak el­le­nére, hogy so­ro­zat­sztár lett, Kár­páti Re­beka to­vábbra sem adta fel a mo­dell­kar­ri­er­jét.

Annak el­le­nére, hogy so­ro­zat­sztár lett, Kár­páti Re­beka to­vábbra sem adta fel a mo­dell­kar­ri­er­jét.

Kárpáti Rebeka hibátlan testétől még az eső is elvonult

Kárpáti Rebeka hibátlan testétől még az eső is elvonult

Edzés után fo­tózta magát.

Edzés után fo­tózta magát, és a kép alap­ján már nincs szük­sége to­vábbi gyú­rásra, mert ennél job­ban nem lehet ki­nézni.

Titokzatos férfival jött össze Kárpáti Rebeka

Titokzatos férfival jött össze Kárpáti Rebeka

Egy ce­leb­bu­lin ke­rült kö­ze­lebbi kap­cso­latba az is­me­ret­len pa­si­val.

Az egy­kori Miss Uni­verse Hun­gary egy ce­leb­bu­lin ke­rült kö­ze­lebbi kap­cso­latba egy is­me­ret­len, jó­képű pa­si­val.

Vigyázz, átvernek a hamisított sztárok a Facebookon!

Vigyázz, átvernek a hamisított sztárok a Facebookon!

Kár­páti Re­beka leg­újabb ál­do­zat, a szép­ség­ki­rálynő ne­vé­ben nyi­lat­ko­zott és vá­la­szolt va­laki.

Dögös bikinis képek Kárpáti Rebekáról

Dögös bikinis képek Kárpáti Rebekáról

Kevés tex­til­ben mu­tatta meg, hogy tö­ké­le­tes a teste.

Kevés tex­til­ben mu­tatta meg, hogy tö­ké­le­tes a teste.

Szakított a szépségkirálynő

Szakított a szépségkirálynő

Kár­páti Re­beka újra szingli. Na meg Gesz­tesi Máté is.

Az egy­kori szép­ség­ki­rálynő, Kár­páti Re­beka négy év után sza­kí­tott pár­já­val,dDe nem ő az egyet­len a sztá­rok közül, aki mos­ta­ná­ban lett szingli.