Kárpáti Rebeka

Megrázó vallomás, családi drámájáról vallott Kárpáti Rebeka

Megrázó vallomás, családi drámájáról vallott Kárpáti Rebeka

Ken­dő­zet­len őszin­te­ség­gel val­lott az éle­té­ről a fi­a­tal szí­nésznő, ami­hez egy vi­deót is ké­szí­tett.

Ken­dő­zet­len őszin­te­ség­gel val­lott az éle­té­ről a fi­a­tal szí­nésznő, ami­hez egy vi­deót is ké­szí­tett.

FRISS HÍREK

Hűha, nem szégyenlős Kárpáti Rebeka: így fotózták a Balatonon

Hűha, nem szégyenlős Kárpáti Rebeka: így fotózták a Balatonon

A fi­a­tal sztár el­ké­pesz­tően szexi a kü­lön­le­ges bi­ki­ni­ben. Ezt neked is lát­nod kell!

A fi­a­tal sztár el­ké­pesz­tően szexi a kü­lön­le­ges bi­ki­ni­ben. Ezt neked is lát­nod kell!

Meglepő kijelentés: az anyaságról vallott a magyar színésznő

Meglepő kijelentés: az anyaságról vallott a magyar színésznő

Bár még csak 24 éves, de ko­moly el­ha­tá­ro­zá­sai van­nak a gyer­mek­vál­la­lás­sal kap­cso­lat­ban.

Bár még csak 24 éves, de ko­moly el­ha­tá­ro­zá­sai van­nak a gyer­mek­vál­la­lás­sal kap­cso­lat­ban.

Nem hiszed el, így nézett ki Kárpáti Rebeka tíz évvel ezelőtt

Nem hiszed el, így nézett ki Kárpáti Rebeka tíz évvel ezelőtt

A csi­nos mű­sor­ve­zető be­le­való ti­ni­lány volt!

A csi­nos mű­sor­ve­zető be­le­való ti­ni­lány volt! Ez­út­tal az "Avril La­vigne kor­sza­ká­ból" posz­tolt.

Tengerpart, napsütés: ide menekültek a hideg elől a magyar hírességek

Tengerpart, napsütés: ide menekültek a hideg elől a magyar hírességek

Itt az új év, né­hány ma­gyar hí­res­ség pedig úgy dön­tött, hogy kül­föl­dön kezdi a 2019-et.

Falatnyi bikiniben mutatta meg formás idomait Kárpáti Rebeka - Fotó

Falatnyi bikiniben mutatta meg formás idomait Kárpáti Rebeka - Fotó

A tö­ké­le­tes alakú mű­sor­ve­zető kü­lön­le­ges he­lyen és kü­lön­le­ges módon bú­csúz­tatta a 2018-as esz­ten­dőt.

Hűha, a fürdőkádban kapták le Kárpáti Rebekát - Fotó

Hűha, a fürdőkádban kapták le Kárpáti Rebekát - Fotó

A szí­nész­nőt egy thai­földi ho­tel­szo­bá­ban kap­ták len­cse­végre. Re­beka el­ké­pesz­tően szexi!

A szí­nész­nőt egy thai­földi ho­tel­szo­bá­ban kap­ták len­cse­végre. Re­beka el­ké­pesz­tően szexi!

Intim fotóval teregette ki a magánéletét Kárpáti Rebeka

Intim fotóval teregette ki a magánéletét Kárpáti Rebeka

A szí­nésznő már jó ideje bol­dog kap­cso­lat­ban él fo­cista sze­rel­mé­vel.

A szí­nésznő már jó ideje bol­dog kap­cso­lat­ban él fo­cista sze­rel­mé­vel. Most egy ben­ső­sé­ges fotót osz­tott meg ket­te­jük­ről, és kü­lö­nös val­lo­mást tett.

Most lebuktak: ide szökött szerelmével Kárpáti Rebeka

Most lebuktak: ide szökött szerelmével Kárpáti Rebeka

Eg­zo­ti­kus kör­nye­zet­ben ün­ne­pel­tek a sze­rel­me­sek. Ren­ge­teg kép ké­szült a ka­land­ról!

Tél és Eu­rópa he­lyett eg­zo­ti­kus kör­nye­zet­ben ün­ne­pel­tek a sze­rel­me­sek. Ren­ge­teg kép ké­szült a ka­land­ról!

Nagyon kínos, bevallotta a lopást a népszerű magyar színésznő

Nagyon kínos, bevallotta a lopást a népszerű magyar színésznő

Azt is el­mondta, hogy ez már nem az első al­ka­lom volt.

Azt is el­mondta, hogy ez már nem az első al­ka­lom volt.

Sokkoló vallomás, elgázolták R. Kárpáti Pétert

Sokkoló vallomás, elgázolták R. Kárpáti Pétert

A nép­szerű so­ro­zat­sztár éve­kig tit­kolta bal­ese­tét a lánya, Kár­páti Re­beka előtt.

A nép­szerű so­ro­zat­sztár éve­kig tit­kolta bal­ese­tét a lánya, Kár­páti Re­beka előtt.

Nemsokára férjhez megy, exkluzív titkok Kárpáti Rebeka eljegyzéséről

Nemsokára férjhez megy, exkluzív titkok Kárpáti Rebeka eljegyzéséről

A gyö­nyörű mű­sor­ve­zető elő­ször a Ri­post­nak be­szél arról, mi­lyen volt a lány­ké­rés, és tett egy meg­lepő ki­je­len­tést is.

Így reagált a sztárszínész lánya, Kárpáti Rebeka eljegyzésére

Így reagált a sztárszínész lánya, Kárpáti Rebeka eljegyzésére

A szép­ség­ki­rálynő bol­do­gabb már nem is le­hetne, hi­szen ked­vese, Völ­gyi Dá­niel a hét­vé­gén meg­kérte a kezét.

Izgató látvány, bikiniben mutatta meg hatalmas melleit Kárpáti Rebeka!

Izgató látvány, bikiniben mutatta meg hatalmas melleit Kárpáti Rebeka!

Az egy­kori szép­ség­ki­rály­nőt a na­pok­ban je­gyezte el ked­vese, aki nem dön­tött rosszul.

Törölte a közös fotókat, szakított focista szerelmével a magyar műsorvezető

Törölte a közös fotókat, szakított focista szerelmével a magyar műsorvezető

A fi­a­tal szép­ség be­val­lotta, hogy nehéz erről ér­zel­mek nél­kül be­szél­nie, azok ugyanis még min­dig jelen van­nak.

Óriási bejelentés: Eljegyezték Kárpáti Rebekát, íme az első fotók

Óriási bejelentés: Eljegyezték Kárpáti Rebekát, íme az első fotók

A fi­a­tal ma­gyar szép­ség maga sem hitte el, ami vele tör­té­nik!

A fi­a­tal ma­gyar szép­ség maga sem hitte el, ami vele tör­té­nik!

Összecsomagolt, és elhagyta az országot a magyar sztárpár

Összecsomagolt, és elhagyta az országot a magyar sztárpár

Mesés helyre utaz­tak.

Ele­gük lett az esős idő­já­rás­ból. Mesés helyre utaz­tak.

Nem bírták egymás nélkül: kibékült szerelmével Kárpáti Rebeka

Nem bírták egymás nélkül: kibékült szerelmével Kárpáti Rebeka

A Nagy Duett új­don­sült ri­por­ter­nője a Ri­post­nak be­szélt a tör­tén­tek­ről.

Igazi botránykönyv: Berki mindenkit megaláz

Igazi botránykönyv: Berki mindenkit megaláz

Berki Krisz­tián el­sza­ba­dult ha­jó­ágyú­ként lő min­denre és min­den­kire maga körül.

Berki Krisz­tián el­sza­ba­dult ha­jó­ágyú­ként lő min­denre és min­den­kire maga körül.

Kommentháború! Kárpáti Rebekának csúnyán beszóltak!

Kommentháború! Kárpáti Rebekának csúnyán beszóltak!

A kom­men­telő a szép­ség meg­él­he­té­sét fir­tatta és nyíl­tan rá­kér­de­zett, hogy Re­beka miből él.

A kom­men­telő a szép­ség meg­él­he­té­sét fir­tatta és nyíl­tan rá­kér­de­zett, hogy Re­beka miből él.

Nagy baj érte a magyar színésznőt, rohamot kapott

Nagy baj érte a magyar színésznőt, rohamot kapott

Ve­ze­tés köz­ben lett rosszul.

A fi­a­tal so­ro­zat­sztár vá­rat­lan hely­zet­ben, ve­ze­tés köz­ben lett rosszul. Ki­de­rült, hogy nem ez volt az első ilyen eset.

Túlhajtotta magát Kárpáti Rebeka, meglett a következménye

Túlhajtotta magát Kárpáti Rebeka, meglett a következménye

Hogy ne tör­tén­jen na­gyobb baj, nehéz dön­tést ho­zott, és még a prog­ram­jait is le­mondta.

Nem hiszed el, kit fotóztunk le a TV2 stúdiójában

Nem hiszed el, kit fotóztunk le a TV2 stúdiójában

Csak úgy ra­gyog ked­vese ol­da­lán Kár­páti Re­beka. Va­sár­nap este fo­cista pár­já­val nézte a Sz­tár­ban Sztár meg egy kicsi élő adá­sát.

Csak úgy ra­gyog ked­vese ol­da­lán Kár­páti Re­beka. Va­sár­nap este fo­cista pár­já­val, Völ­gyi Da­ni­val a hely­szí­nen néz­ték meg a Sz­tár­ban Sztár meg egy kicsi élő adá­sát. A 2013-as Miss Hun­gary győz­tese ta­valy szep­tem­ber­ben je­len­tette be, hogy egy párt. Sze­rel­mük ki­állta az idő pró­bá­ját.

Férjhez megy a szépségkirálynő! Ilyen gyönyörű menyasszony lesz!

Férjhez megy a szépségkirálynő! Ilyen gyönyörű menyasszony lesz!

A szép­sé­get jövő nyá­ron ve­zeti oltár elé sze­relme!

A szép­sé­get jövő nyá­ron ve­zeti oltár elé sze­relme!

Itt a vége: Elvérzett a magyar sztárpár Ázsiában

Itt a vége: Elvérzett a magyar sztárpár Ázsiában

A páros férfi­tagja me­zít­láb fu­tott be...

A páros férfi­tagja me­zít­láb fu­tott be a célba, mert a ci­pője fel­törte a lábát az em­ber­fe­letti haj­szá­ban. Hiába tet­tek meg min­dent, véget ért az ázsiai ka­land.

Csalódás elől menekült Ázsiába a Jóban Rosszaban sztárja

Csalódás elől menekült Ázsiába a Jóban Rosszaban sztárja

Re­beka na­gyon rossz passz­ban volt, ami­kor meg­ke­res­ték az ázsiai ka­land le­he­tő­sé­gé­vel. Azóta újra sze­rel­mes.

Döbbenetes, hogyan néz ki smink nélkül Kárpáti Rebeka

Döbbenetes, hogyan néz ki smink nélkül Kárpáti Rebeka

A Jóban Rossz­ban szí­nész­nője arc­fes­ték nél­kül mu­tatta meg magát ra­jon­gó­i­nak.

A Jóban Rossz­ban szí­nész­nője arc­fes­ték nél­kül mu­tatta meg magát ra­jon­gó­i­nak.

Itt az idő, indul minden idők legkeményebb realityje

Itt az idő, indul minden idők legkeményebb realityje

No­vem­ber 7-én indul a TV2 nagy­sza­bású mű­sora, az Ázsia Exp­ressz.

No­vem­ber 7-én indul a TV2 nagy­sza­bású mű­sora, az Ázsia Exp­ressz. A sztá­rok nem ki­sebb fel­adatra vál­lal­koz­tak, mint hogy tel­je­sít­sék az erőt pró­báló kül­de­té­sét. Vi­et­nam­ból in­dul­nak, Thai­földre kell meg­ér­kez­niük, öt­ezer ki­lo­mé­tert tesz­nek meg.

Meglepő titkokat árult el új szerelméről Kárpáti Rebeka!

Meglepő titkokat árult el új szerelméről Kárpáti Rebeka!

A szí­nész­nőre hamar rá­ta­lált a bol­dog­ság a sza­kí­tása után, most el­mondta, ho­gyan is­mer­ke­dett megj ked­ve­sé­vel.

A szí­nész­nőre hamar rá­ta­lált a bol­dog­ság a sza­kí­tása után, most el­mondta, ho­gyan is­mer­ked­tek meg.

Őszinte vallomást tett Kárpáti Rebeka

Őszinte vallomást tett a TV2 sztárja

A Jóban Rossz­ban csi­nos szí­nész­nője munka miatt uta­zott kül­földre.

A Jóban Rossz­ban csi­nos szí­nész­nője munka miatt uta­zott kül­földre.

Nem titkolózik tovább: új párkapcsolatáról vallott Kárpáti Rebeka

Nem titkolózik tovább: új párkapcsolatáról vallott Kárpáti Rebeka

Elő­ször a Ri­post­nak szá­molt be meg­is­mer­ke­dé­sük pon­tos rész­le­te­i­ről.

Itt az első közös fotó, tényleg összejött a magyar sztárpár

Itt az első közös fotó, tényleg összejött a magyar sztárpár

Né­hány órája de­rült ki a ro­mánc.

Még csak né­hány órája de­rült ki, hogy egy­másba ga­ba­lyo­dott a sztár­pár, már fel is ke­rült az in­ter­netre az első közös fo­tó­juk.

Lázba hozta a férfiakat dögös, bikinis képével Kárpáti Rebeka

Lázba hozta a férfiakat dögös, bikinis képével Kárpáti Rebeka

A Jóban Rossz­ban sztárja sza­u­ná­zás előtt for­ró­sí­totta fel fo­tó­já­val a han­gu­la­tot.

Kiderült, mihez kezd szakítása után Kárpáti Rebeka

Kiderült, mihez kezd szakítása után Kárpáti Rebeka

A TV2 sztárja a Ri­post­nak me­sélt ak­tu­á­lis ér­zé­se­i­ről. Azt is el­mondta, mennyire vi­seli meg az el­vá­lás.

A TV2 sztárja a Ri­post­nak me­sélt ak­tu­á­lis ér­zé­se­i­ről. Azt is el­mondta, mennyire vi­seli meg az el­vá­lás.

Egy álom ért véget, szakított a szerelmével Kárpáti Rebeka!

Egy álom ért véget, szakított a szerelmével Kárpáti Rebeka!

Kö­zö­sen dön­töt­tek a búcsú mel­lett, ám egy­előre még kény­te­le­nek egy fedél alatt élni.

Meglepő vallomás, kitálalt vágyairól Kárpáti Rebeka

Meglepő vallomás, kitálalt vágyairól Kárpáti Rebeka

Meg­va­ló­sítja álmát.

A TV2 sztárja rég­óta dé­del­ge­tett álmát fogja meg­va­ló­sí­tani a na­pok­ban.

Ilyen szexi még sosem volt Kárpáti Rebeka

Ilyen szexi még sosem volt Kárpáti Rebeka

A Jóban Rossz­ban csi­nos szí­nész­nője mun­ká­val egy­be­kö­tött kül­földi uta­zás során mu­tatta meg tö­ké­le­tes ido­mait. Igazi bom­bázó vált be­lőle.

A Jóban Rossz­ban csi­nos szí­nész­nője mun­ká­val egy­be­kö­tött kül­földi uta­zás során mu­tatta meg tö­ké­le­tes ido­mait.

Aprócska bikinibe bújtatta hibátlan testét Kárpáti Rebeka

Aprócska bikinibe bújtatta hibátlan testét Kárpáti Rebeka

A dögös szí­nésznő tö­ké­le­tes ido­ma­i­val káp­ráz­tatta el az in­ter­ne­tet! Lát­vá­nya min­den­kép­pen megér egy misét!

A dögös szí­nésznő tö­ké­le­tes ido­ma­i­val káp­ráz­tatta el az in­ter­ne­tet! Lát­vá­nya megér egy misét!

Világsztárral forgatott a TV2 sztárja!

Világsztárral forgatott a TV2 sztárja!

A fi­a­tal szí­nész­nő­nek ha­tal­mas meg­tisz­tel­te­tés­ben volt része.

A fi­a­tal szí­nész­nő­nek ha­tal­mas meg­tisz­tel­te­tés­ben és sze­ren­csé­ben volt része.

Váratlanul érte az anyagi csőd a TV2 sztárját

Váratlanul érte az anyagi csőd a TV2 sztárját

Nehéz meg­ráz­kód­ta­tá­so­kon van túl.

Nehéz meg­ráz­kód­ta­tá­so­kon van túl.

Hatalmas változás következik be Kárpáti Rebeka életében

Hatalmas változás következik be Kárpáti Rebeka életében

A Jóban Rossz­ban sztárja nem félti a jö­vő­jét, min­den hely­zet­ben fel­ta­lálja magát.

A Jóban Rossz­ban sztárja nem félti a jö­vő­jét, min­den hely­zet­ben fel­ta­lálja magát.

Paranormális hangok zaklatták Kárpáti Rebekát

Paranormális hangok zaklatták Kárpáti Rebekát

Rend­sze­re­sen ijesztő han­go­kat hal­lott gyer­mek­ko­rá­ban, amikre a mai napig nem ta­lált ma­gya­rá­za­tot.

Rend­sze­re­sen ijesztő han­go­kat hal­lott gyer­mek­ko­rá­ban, amikre a mai napig nem ta­lált ma­gya­rá­za­tot.

Kárpáti Rebeka hibátlan testétől még az eső is elvonult

Kárpáti Rebeka hibátlan testétől még az eső is elvonult

Edzés után fo­tózta magát.

Edzés után fo­tózta magát, és a kép alap­ján már nincs szük­sége to­vábbi gyú­rásra, mert ennél job­ban nem lehet ki­nézni.

Titokzatos férfival jött össze Kárpáti Rebeka

Titokzatos férfival jött össze Kárpáti Rebeka

Egy ce­leb­bu­lin ke­rült kö­ze­lebbi kap­cso­latba az is­me­ret­len pa­si­val.

Az egy­kori Miss Uni­verse Hun­gary egy ce­leb­bu­lin ke­rült kö­ze­lebbi kap­cso­latba egy is­me­ret­len, jó­képű pa­si­val.

Pajzán álmaid lesznek Kárpáti Rebeka fotójától!

Pajzán álmaid lesznek Kárpáti Rebeka fotójától!

Annak el­le­nére, hogy so­ro­zat­sztár lett, Kár­páti Re­beka to­vábbra sem adta fel a mo­dell­kar­ri­er­jét. Ami­ért csak há­lá­sak le­he­tünk!

Annak el­le­nére, hogy so­ro­zat­sztár lett, Kár­páti Re­beka to­vábbra sem adta fel a mo­dell­kar­ri­er­jét. Ami­ért csak há­lá­sak le­he­tünk!

Balszerencsét hozott sztárjainknak a menyasszonyi ruha?

Balszerencsét hozott sztárjainknak a menyasszonyi ruha?

A ba­bo­ná­val nem tö­rődve több kap­cso­lat­ban élő ce­lebnő is fe­hérbe öl­tö­zött egy-egy fo­tó­zás ked­véért. Pár­jaik azóta sem vet­ték el őket.

Min­denki hal­lotta már azt az írat­lan sza­bályt, hogy ha­tal­mas sze­ren­csét­len­sé­get okoz, ha az es­küvő előtt a férfi meny­asszo­nyi ru­há­ban látja ked­ve­sét. Ezzel a ba­bo­ná­val nem tö­rődve több kap­cso­lat­ban élő ce­lebnő is fe­hérbe öl­tö­zött egy-egy fo­tó­zás ked­véért. Pár­jaik azóta sem vet­ték el őket.

Vigyázz, átvernek a hamisított sztárok a Facebookon!

Vigyázz, átvernek a hamisított sztárok a Facebookon!

Ka­muprofi­lok áraszt­ják el a netet.

Kár­páti Re­beka ne­vé­ben vá­la­szol­ga­tott és nyi­lat­ko­zott va­laki. A szép­ség­ki­rálynő az in­ter­net népét arra kérte, hogy se­gít­se­nek neki el­tün­tetni a fi­ó­kot.

Sminkelésből él jó néhány magyar celeb!

Sminkelésből él jó néhány magyar celeb!

A hazai sztár­vi­lág egy része fel­is­merte, hogy egy­szer a siker véget ér, és akkor már nem tud­nak egy­sze­rűen a ne­vük­ből meg­élni. Ezért töb­ben is új szakma után néz­tek...

A hazai sztár­vi­lág egy része fel­is­merte, hogy egy­szer a siker véget ér, és akkor már nem tud­nak egy­sze­rűen a ne­vük­ből meg­élni. Ezért töb­ben is új szakma után néz­tek, és ki­ta­nul­ták a smin­ke­lés rej­tel­meit egy kis mel­lé­kes be­vé­tel re­mé­nyé­ben.

Dögös bikinis képek Kárpáti Rebekáról

Dögös bikinis képek Kárpáti Rebekáról

R. Kár­páti Péter szép­ség­ki­rálynő lánya kevés tex­til­ben mu­tatta meg tes­tét.

R. Kár­páti Péter szép­ség­ki­rálynő lánya, Kár­páti Re­beka vi­szony­lag kevés tex­til­ben mu­tatta meg, hogy még min­dig tö­ké­le­tes a teste.

Akár Johnny Depp nője is lehetne a magyar szépségkirálynő - Fotó

Akár Johnny Depp nője is lehetne a magyar szépségkirálynő - Fotó

Kár­páti Re­beka a meg­szó­la­lá­sig ha­son­lít Va­nessa Pa­ra­dis-ra.

Kár­páti Re­beka klasszi­kus szép­sé­gét egy fe­kete-fehér fotón mu­tatta meg, amit a fran­cia éne­kesnő, Va­nessa Pa­ra­dis ih­le­tett. Az ele­gáns portré pedig annyira jól si­ke­rült, hogy a szép­ség­ki­rálynő tény­leg meg­szó­la­lá­sig ha­son­lít Depp egy­kori sze­rel­mére.

Szakított a szépségkirálynő

Szakított a szépségkirálynő

Kár­páti Re­beka és Gesz­tesi Máté is szingli lett.

Kár­páti Re­beka négy év után sza­kí­tott pár­já­val, és még azon is el­gon­dol­ko­zott, hogy el­hagyja az or­szá­got. De nem ő az egyet­len sztár, aki most lé­pett ki kap­cso­la­tá­ból.