Kárpáti Rebeka

Így reagált lánya, Kárpáti Rebeka eljegyzésére a sztárszínész

Így reagált lánya, Kárpáti Rebeka eljegyzésére a sztárszínész

A szép­ség­ki­rálynő bol­dog, hi­szen ked­vese, Dá­niel meg­kérte a kezét.

A szép­ség­ki­rálynő bol­dog, hi­szen ked­vese, Völ­gyi Dá­niel a hét­vé­gén meg­kérte a kezét.

Nem bírták egymás nélkül: kibékült szerelmével Kárpáti Rebeka

Nem bírták egymás nélkül: kibékült szerelmével Kárpáti Rebeka

A Nagy Duett új­don­sült ri­por­ter­nője a Ri­post­nak be­szélt a tör­tén­tek­ről.

Óriási bejelentés: Eljegyezték Kárpáti Rebekát, íme az első fotók

Óriási bejelentés: Eljegyezték Kárpáti Rebekát, íme az első fotók

A fi­a­tal ma­gyar szép­ség maga sem hitte el, ami vele tör­té­nik!

A fi­a­tal ma­gyar szép­ség maga sem hitte el, ami vele tör­té­nik!

Összecsomagolt, és elhagyta az országot a magyar sztárpár

Összecsomagolt, és elhagyta az országot a magyar sztárpár

Ele­gük lett az esős idő­já­rás­ból. A sze­rel­me­sek mesés helyre utaz­tak. Megér­ke­zett az első fotó.

Ele­gük lett az esős idő­já­rás­ból. A sze­rel­me­sek mesés helyre utaz­tak. Megér­ke­zett az első fotó.

Törölte a közös fotókat, szakított focista szerelmével a magyar műsorvezető

Törölte a közös fotókat, szakított focista szerelmével a magyar műsorvezető

A fi­a­tal szép­ség be­val­lotta, hogy nehéz erről ér­zel­mek nél­kül be­szél­nie.

A fi­a­tal szép­ség be­val­lotta, hogy nehéz erről ér­zel­mek nél­kül be­szél­nie.

Kommentháború! Kárpáti Rebekának csúnyán beszóltak!

Kommentháború! Kárpáti Rebekának csúnyán beszóltak!

A szép­ség­ki­rály­nő­nek az egyik kö­ve­tője szólt be a kö­zös­ségi ol­da­lán. A kom­men­telő a szép­ség meg­él­he­té­sét fir­tatta és nyíl­tan rá­kér­de­zett, hogy miből él.

Nem hiszed el, kit fotóztunk le a TV2 stúdiójában

Nem hiszed el, kit fotóztunk le a TV2 stúdiójában

Csak úgy ra­gyog Kár­páti Re­beka.

Ra­gyog ked­vese ol­da­lán Kár­páti Re­beka. Va­sár­nap este fo­cista pár­já­val, Völ­gyi Da­ni­val együtt néz­ték meg a Sz­tár­ban Sztár meg egy kicsi élő adá­sát.

Igazi botránykönyv: Berki mindenkit megaláz

Igazi botránykönyv: Berki mindenkit megaláz

Berki Krisz­tián el­sza­ba­dult ha­jó­ágyú­ként lő min­denre és min­den­kire maga körül.

Berki Krisz­tián el­sza­ba­dult ha­jó­ágyú­ként lő min­denre és min­den­kire maga körül. Még Amb­rus At­tila meg­fon­tolt­sága sem képes arra, hogy kul­tu­rált me­der­ben tartsa.

Túlhajtotta magát Kárpáti Rebeka, meglett a következménye

Túlhajtotta magát Kárpáti Rebeka, meglett a következménye

Hogy ne tör­tén­jen na­gyobb baj, még a prog­ram­jait is le­mondta.

Hogy ne tör­tén­jen na­gyobb baj, még a prog­ram­jait is le­mondta.

Nagy baj érte a magyar színésznőt, rohamot kapott

Nagy baj érte a magyar színésznőt, rohamot kapott

A fi­a­tal so­ro­zat­sztár vá­rat­lan hely­zet­ben, ve­ze­tés köz­ben lett rosszul. Nem ez volt az első ilyen eset.

A fi­a­tal so­ro­zat­sztár vá­rat­lan hely­zet­ben, ve­ze­tés köz­ben lett rosszul. Ki­de­rült, hogy nem ez volt az első ilyen eset.

Döbbenetes, hogyan néz ki smink nélkül Kárpáti Rebeka

Döbbenetes, hogyan néz ki smink nélkül Kárpáti Rebeka

Arc­fes­ték nél­kül mu­tatta meg magát.

A Jóban Rossz­ban szí­nész­nője arc­fes­ték nél­kül mu­tatta meg magát ra­jon­gó­i­nak.

Itt a vége: Elvérzett a magyar sztárpár Ázsiában

Itt a vége: Elvérzett a magyar sztárpár Ázsiában

A páros férfi­tagja me­zít­láb fu­tott be a célba, mert a ci­pője fel­törte a lábát az em­ber­fe­letti haj­szá­ban. Hiába tet­tek meg min­dent...

A páros férfi­tagja me­zít­láb fu­tott be a célba, mert a ci­pője fel­törte a lábát az em­ber­fe­letti haj­szá­ban. Hiába tet­tek meg min­dent, szá­mukra véget ért az ázsiai ka­land.

Csalódás elől menekült Ázsiába a Jóban Rosszaban sztárja

Csalódás elől menekült Ázsiába a Jóban Rosszaban sztárja

Re­beka na­gyon rossz passz­ban volt, ami­kor meg­ke­res­ték...

Re­beka na­gyon rossz passz­ban volt, ami­kor meg­ke­res­ték az ázsiai ka­land le­he­tő­sé­gé­vel.

Itt az idő, indul minden idők legkeményebb realityje

Itt az idő, indul minden idők legkeményebb realityje

No­vem­ber 7-én indul a TV2 nagy­sza­bású mű­sora, az Ázsia Exp­ressz.

Meglepő titkokat árult el új szerelméről Kárpáti Rebeka!

Meglepő titkokat árult el új szerelméről Kárpáti Rebeka!

Hamar rá­ta­lált a bol­dog­ság.

A szí­nész­nőre hamar rá­ta­lált a bol­dog­ság a sza­kí­tása után, most el­mondta, ho­gyan is­mer­ke­dett meg új ked­ve­sé­vel.

Őszinte vallomást tett Kárpáti Rebeka

Őszinte vallomást tett a TV2 sztárja

A Jóban Rossz­ban csi­nos szí­nész­nője munka miatt uta­zott kül­földre.

A Jóban Rossz­ban csi­nos szí­nész­nője munka miatt uta­zott kül­földre.

Egy álom ért véget, szakított a szerelmével Kárpáti Rebeka!

Egy álom ért véget, szakított a szerelmével Kárpáti Rebeka!

Kö­zö­sen dön­töt­tek a búcsú mel­lett, ám egy­előre még kény­te­le­nek egy fedél alatt élni.

Nem titkolózik tovább: új párkapcsolatáról vallott Kárpáti Rebeka

Nem titkolózik tovább: új párkapcsolatáról vallott Kárpáti Rebeka

Elő­ször a Ri­post­nak szá­molt be meg­is­mer­ke­dé­sük pon­tos rész­le­te­i­ről a szexi so­ro­zat­sztár.

Elő­ször a Ri­post­nak szá­molt be meg­is­mer­ke­dé­sük pon­tos rész­le­te­i­ről.

Itt az első közös fotó, tényleg összejött a magyar sztárpár

Itt az első közös fotó, tényleg összejött a magyar sztárpár

Né­hány órája de­rült ki a ro­mánc.

Még csak né­hány órája de­rült ki, hogy egy­másba ga­ba­lyo­dott a sztár­pár, már fel is ke­rült az in­ter­netre az első közös fo­tó­juk.

Kiderült, mihez kezd szakítása után Kárpáti Rebeka

Kiderült, mihez kezd szakítása után Kárpáti Rebeka

A Ri­post­nak me­sélt ér­zé­se­i­ről.

A Jóban Rossz­ban sztárja ki­zá­ró­lag a Ri­post­nak me­sélt ak­tu­á­lis ér­zé­se­i­ről. Azt is el­mondta, mennyire vi­seli meg az el­vá­lás.

Meglepő vallomás, kitálalt vágyairól Kárpáti Rebeka

Meglepő vallomás, kitálalt vágyairól Kárpáti Rebeka

A TV2 sztárja rég­óta dé­del­ge­tett álmát fogja meg­va­ló­sí­tani a na­pok­ban. La­punk­nak me­sélt a rész­le­tek­ről.

A TV2 sztárja rég­óta dé­del­ge­tett álmát fogja meg­va­ló­sí­tani a na­pok­ban. La­punk­nak me­sélt a rész­le­tek­ről.

Lázba hozta a férfiakat dögös, bikinis képével Kárpáti Rebeka

Lázba hozta a férfiakat dögös, bikinis képével Kárpáti Rebeka

A Jóban Rossz­ban sztárja sza­u­ná­zás előtt for­ró­sí­totta fel fo­tó­já­val a han­gu­la­tot.

A Jóban Rossz­ban sztárja sza­u­ná­zás előtt for­ró­sí­totta fel fo­tó­já­val a han­gu­la­tot.

Aprócska bikinibe bújtatta hibátlan testét Kárpáti Rebeka

Aprócska bikinibe bújtatta hibátlan testét Kárpáti Rebeka

Lát­vá­nya megér egy misét!

A dögös szí­nésznő tö­ké­le­tes ido­ma­i­val káp­ráz­tatta el az in­ter­ne­tet! Lát­vá­nya min­den­kép­pen megér egy misét!

Hatalmas változás következik be Kárpáti Rebeka életében

Hatalmas változás következik be Kárpáti Rebeka életében

Ős­szel min­den meg­vál­to­zik.

A Jóban Rossz­ban sztárja nem félti a jö­vő­jét, min­den hely­zet­ben fel­ta­lálja magát.

Ilyen szexi még sosem volt Kárpáti Rebeka

Ilyen szexi még sosem volt Kárpáti Rebeka

A Jóban Rossz­ban csi­nos szí­nész­nője mun­ká­val egy­be­kö­tött kül­földi uta­zás során mu­tatta meg tö­ké­le­tes ido­mait. Igazi bom­bázó vált be­lőle.

A Jóban Rossz­ban csi­nos szí­nész­nője mun­ká­val egy­be­kö­tött kül­földi uta­zás során mu­tatta meg tö­ké­le­tes ido­mait. Igazi bom­bázó vált be­lőle.

Világsztárral forgatott a TV2 sztárja!

Világsztárral forgatott a TV2 sztárja!

A fi­a­tal szí­nész­nő­nek ha­tal­mas meg­tisz­tel­te­tés­ben és sze­ren­csé­ben volt része, ami­kor évek­kel ez­előtt meg­ka­pott egy sze­re­pet. Azóta újra ta­lál­ko­zott a sztár­ral.

A fi­a­tal szí­nész­nő­nek ha­tal­mas meg­tisz­tel­te­tés­ben és sze­ren­csé­ben volt része.

Paranormális hangok zaklatták Kárpáti Rebekát

Paranormális hangok zaklatták Kárpáti Rebekát

El­me­sélt egy ré­misztő tör­té­ne­tet.

A szí­nésznő ijesztő han­go­kat hal­lott gyer­mek­ko­rá­ban, amikre a mai napig nem ta­lált ma­gya­rá­za­tot. El­me­sélt egy ré­misztő tör­té­ne­tet.

Pajzán álmaid lesznek Kárpáti Rebeka fotójától!

Pajzán álmaid lesznek Kárpáti Rebeka fotójától!

Nem adta fel a mo­dell­kar­ri­er­jét.

Annak el­le­nére, hogy so­ro­zat­sztár lett, Kár­páti Re­beka to­vábbra sem adta fel a mo­dell­kar­ri­er­jét. Ami­ért csak há­lá­sak le­he­tünk!

Váratlanul érte az anyagi csőd a TV2 sztárját

Váratlanul érte az anyagi csőd a TV2 sztárját

Szinte egy­ér­telmű volt, hogy Kár­páti Re­beka is a szín­padra ké­szül. Azon­ban a múlt­ban átélt meg­ráz­kód­ta­tá­sok miatt más­ként dön­tött.

Szinte egy­ér­telmű volt, hogy Kár­páti Re­beka is a szín­padra ké­szül. Azon­ban a múlt­ban átélt meg­ráz­kód­ta­tá­sok miatt más­ként dön­tött.

Kárpáti Rebeka hibátlan testétől még az eső is elvonult

Kárpáti Rebeka hibátlan testétől még az eső is elvonult

Kár­páti Re­beka edzés után fo­tózta magát, és a kép alap­ján már nincs szük­sége to­vábbi gyú­rásra, mert ennél job­ban nem lehet ki­nézni.

Kár­páti Re­beka edzés után fo­tózta magát, és a kép alap­ján már nincs szük­sége to­vábbi gyú­rásra, mert ennél job­ban nem lehet ki­nézni.

Titokzatos férfival jött össze Kárpáti Rebeka

Titokzatos férfival jött össze Kárpáti Rebeka

Az egy­kori Miss Uni­verse Hun­gary, Kár­páti Re­beka egy ce­leb­bu­lin ke­rült kö­ze­lebbi kap­cso­latba egy is­me­ret­len, jó­képű pa­si­val.

Az egy­kori Miss Uni­verse Hun­gary, Kár­páti Re­beka egy ce­leb­bu­lin ke­rült kö­ze­lebbi kap­cso­latba egy is­me­ret­len, jó­képű pa­si­val.

Balszerencsét hozott sztárjainknak a menyasszonyi ruha?

Balszerencsét hozott sztárjainknak a menyasszonyi ruha?

Nem fog­lal­koz­tak a ba­bo­ná­val.

A ba­bo­ná­val nem tö­rődve több kap­cso­lat­ban élő ce­lebnő is fe­hérbe öl­tö­zött egy-egy fo­tó­zás ked­véért. Pár­jaik azóta sem vet­ték el őket.

Sminkelésből él jó néhány magyar celeb!

Sminkelésből él jó néhány magyar celeb!

A hazai sztár­vi­lág egy része fel­is­merte, hogy egy­szer a siker véget ér...

A hazai sztár­vi­lág egy része fel­is­merte, hogy egy­szer a siker véget ér, és akkor már nem tud­nak egy­sze­rűen a ne­vük­ből meg­élni. Ezért töb­ben is új szakma után néz­tek, és ki­ta­nul­ták a smin­ke­lés rej­tel­meit.

Vigyázz, átvernek a hamisított sztárok a Facebookon!

Vigyázz, átvernek a hamisított sztárok a Facebookon!

Kár­páti Re­beka leg­újabb ál­do­zat, a szép­ség­ki­rálynő ne­vé­ben nyi­lat­ko­zott és vá­la­szolt va­laki.

Dögös bikinis képek Kárpáti Rebekáról

Dögös bikinis képek Kárpáti Rebekáról

Kevés tex­til­ben mu­tatta meg, hogy tö­ké­le­tes a teste.

Kevés tex­til­ben mu­tatta meg, hogy tö­ké­le­tes a teste.

Szakított a szépségkirálynő

Szakított a szépségkirálynő

Kár­páti Re­beka újra szingli. Na meg Gesz­tesi Máté is.

Az egy­kori szép­ség­ki­rálynő, Kár­páti Re­beka négy év után sza­kí­tott pár­já­val,dDe nem ő az egyet­len a sztá­rok közül, aki mos­ta­ná­ban lett szingli.