Kárpáti Rebeka

Itt az első közös fotó, tényleg összejött a magyar sztárpár

Itt az első közös fotó, tényleg összejött a magyar sztárpár

Né­hány órája de­rült ki a ro­mánc.

Még csak né­hány órája de­rült ki, hogy egy­másba ga­ba­lyo­dott a sztár­pár, már fel is ke­rült az in­ter­netre az első közös fo­tó­juk.

Őszinte vallomást tett Kárpáti Rebeka

Őszinte vallomást tett Kárpáti Rebeka

A Jóban Rossz­ban csi­nos szí­nész­nője munka miatt uta­zott kül­földre. Fo­lya­ma­to­san úton van, és szebb­nél szebb hely­szí­ne­ken jár, mégis jönne már haza.

A Jóban Rossz­ban csi­nos szí­nész­nője munka miatt uta­zott kül­földre. Fo­lya­ma­to­san úton van, és szebb­nél szebb hely­szí­ne­ken jár, mégis jönne már haza.

Nem titkolózik tovább: új párkapcsolatáról vallott Kárpáti Rebeka

Nem titkolózik tovább: új párkapcsolatáról vallott Kárpáti Rebeka

Elő­ször a Ri­post­nak szá­molt be meg­is­mer­ke­dé­sük pon­tos rész­le­te­i­ről a szexi so­ro­zat­sztár.

Elő­ször a Ri­post­nak szá­molt be meg­is­mer­ke­dé­sük pon­tos rész­le­te­i­ről.

Kiderült, mihez kezd szakítása után Kárpáti Rebeka

Kiderült, mihez kezd szakítása után Kárpáti Rebeka

A TV2 sztárja a Ri­post­nak me­sélt ak­tu­á­lis ér­zé­se­i­ről. Azt is el­mondta, mennyire vi­seli meg az el­vá­lás.

A TV2 sztárja a Ri­post­nak me­sélt ak­tu­á­lis ér­zé­se­i­ről. Azt is el­mondta, mennyire vi­seli meg az el­vá­lás.

Meglepő vallomás, kitálalt vágyairól Kárpáti Rebeka

Meglepő vallomás, kitálalt vágyairól Kárpáti Rebeka

Meg­va­ló­sítja álmát.

A TV2 sztárja rég­óta dé­del­ge­tett álmát fogja meg­va­ló­sí­tani a na­pok­ban.

Lázba hozta a férfiakat dögös, bikinis képével Kárpáti Rebeka

Lázba hozta a férfiakat dögös, bikinis képével Kárpáti Rebeka

A Jóban Rossz­ban sztárja sza­u­ná­zás előtt for­ró­sí­totta fel fo­tó­já­val a han­gu­la­tot.

Egy álom ért véget, szakított a szerelmével Kárpáti Rebeka!

Egy álom ért véget, szakított a szerelmével Kárpáti Rebeka!

Egye­lőre még kény­te­le­nek egy fedél alatt élni.

Kö­zö­sen dön­töt­tek a búcsú mel­lett, ám egy­előre még kény­te­le­nek egy fedél alatt élni.

Aprócska bikinibe bújtatta hibátlan testét Kárpáti Rebeka

Aprócska bikinibe bújtatta hibátlan testét Kárpáti Rebeka

A dögös szí­nésznő tö­ké­le­tes ido­ma­i­val káp­ráz­tatta el az in­ter­ne­tet! Lát­vá­nya min­den­kép­pen megér egy misét!

A dögös szí­nésznő tö­ké­le­tes ido­ma­i­val káp­ráz­tatta el az in­ter­ne­tet! Lát­vá­nya min­den­kép­pen megér egy misét!

Ilyen szexi még sosem volt Kárpáti Rebeka

Ilyen szexi még sosem volt Kárpáti Rebeka

A Jóban Rossz­ban csi­nos szí­nész­nője mun­ká­val egy­be­kö­tött kül­földi uta­zás során mu­tatta meg tö­ké­le­tes ido­mait. Igazi bom­bázó vált be­lőle.

A Jóban Rossz­ban csi­nos szí­nész­nője mun­ká­val egy­be­kö­tött kül­földi uta­zás során mu­tatta meg tö­ké­le­tes ido­mait.

Hatalmas változás következik be Kárpáti Rebeka életében

Hatalmas változás következik be Kárpáti Rebeka életében

Ős­szel min­den meg­vál­to­zik.

A Jóban Rossz­ban sztárja nem félti a jö­vő­jét, min­den hely­zet­ben fel­ta­lálja magát.

Világsztárral forgatott a TV2 sztárja!

Világsztárral forgatott a TV2 sztárja!

A fi­a­tal szí­nész­nő­nek ha­tal­mas meg­tisz­tel­te­tés­ben volt része.

A fi­a­tal szí­nész­nő­nek ha­tal­mas meg­tisz­tel­te­tés­ben és sze­ren­csé­ben volt része.

Váratlanul érte az anyagi csőd a TV2 sztárját

Váratlanul érte az anyagi csőd a TV2 sztárját

Szinte egy­ér­telmű volt, hogy Kár­páti Re­beka is a szín­padra ké­szül. Azon­ban a múlt­ban átélt meg­ráz­kód­ta­tá­sok miatt más­ként dön­tött.

Szinte egy­ér­telmű volt, hogy Kár­páti Re­beka is a szín­padra ké­szül. Azon­ban a múlt­ban átélt meg­ráz­kód­ta­tá­sok miatt más­ként dön­tött.

Paranormális hangok zaklatták Kárpáti Rebekát

Paranormális hangok zaklatták Kárpáti Rebekát

Rend­sze­re­sen ijesztő han­go­kat hal­lott gyer­mek­ko­rá­ban, amikre a mai napig nem ta­lált ma­gya­rá­za­tot.

Rend­sze­re­sen ijesztő han­go­kat hal­lott gyer­mek­ko­rá­ban, amikre a mai napig nem ta­lált ma­gya­rá­za­tot.

Pajzán álmaid lesznek Kárpáti Rebeka fotójától!

Pajzán álmaid lesznek Kárpáti Rebeka fotójától!

Nem adta fel a mo­dell­kar­ri­er­jét.

Annak el­le­nére, hogy so­ro­zat­sztár lett, Kár­páti Re­beka to­vábbra sem adta fel a mo­dell­kar­ri­er­jét. Ami­ért csak há­lá­sak le­he­tünk!

Kárpáti Rebeka hibátlan testétől még az eső is elvonult

Kárpáti Rebeka hibátlan testétől még az eső is elvonult

Edzés után fo­tózta magát.

Edzés után fo­tózta magát, és a kép alap­ján már nincs szük­sége to­vábbi gyú­rásra, mert ennél job­ban nem lehet ki­nézni.

Titokzatos férfival jött össze Kárpáti Rebeka

Titokzatos férfival jött össze Kárpáti Rebeka

Egy ce­leb­bu­lin ke­rült kö­ze­lebbi kap­cso­latba az is­me­ret­len pa­si­val.

Az egy­kori Miss Uni­verse Hun­gary egy ce­leb­bu­lin ke­rült kö­ze­lebbi kap­cso­latba egy is­me­ret­len, jó­képű pa­si­val.

Vigyázz, átvernek a hamisított sztárok a Facebookon!

Vigyázz, átvernek a hamisított sztárok a Facebookon!

Ka­muprofi­lok áraszt­ják el a netet.

Kár­páti Re­beka ne­vé­ben vá­la­szol­ga­tott és nyi­lat­ko­zott va­laki. A szép­ség­ki­rálynő az in­ter­net népét arra kérte, hogy se­gít­se­nek neki el­tün­tetni a fi­ó­kot.

Sminkelésből él jó néhány magyar celeb!

Sminkelésből él jó néhány magyar celeb!

A hazai sztár­vi­lág egy része fel­is­merte, hogy egy­szer a siker véget ér...

A hazai sztár­vi­lág egy része fel­is­merte, hogy egy­szer a siker véget ér, és akkor már nem tud­nak egy­sze­rűen a ne­vük­ből meg­élni. Ezért töb­ben is új szakma után néz­tek, és ki­ta­nul­ták a smin­ke­lés rej­tel­meit.

Akár Johnny Depp nője is lehetne a magyar szépségkirálynő - Fotó

Akár Johnny Depp nője is lehetne a magyar szépségkirálynő - Fotó

Kár­páti Re­beka a meg­szó­la­lá­sig ha­son­lít Depp egy­kori sze­rel­mére, Va­nessa Pa­ra­dis-ra.

Dögös bikinis képek Kárpáti Rebekáról

Dögös bikinis képek Kárpáti Rebekáról

R. Kár­páti Péter szép­ség­ki­rálynő lánya, Kár­páti Re­beka vi­szony­lag kevés tex­til­ben mu­tatta meg, hogy még min­dig tö­ké­le­tes a teste.

R. Kár­páti Péter szép­ség­ki­rálynő lánya, Kár­páti Re­beka vi­szony­lag kevés tex­til­ben mu­tatta meg, hogy még min­dig tö­ké­le­tes a teste.