Justin Theroux

Hűha, jegygyűrű villant a 49 éves sorozatsztár ujján

Hűha, jegygyűrű villant a 49 éves sorozatsztár ujján

Annyi bi­zo­nyos, hogy ezt az ék­szert nem ex­férje húzta az uj­jára. Még­sem szingli Jen­ni­fer Anis­ton?

Annyi bi­zo­nyos, hogy ezt az ék­szert nem ex­férje húzta az uj­jára. Még­sem szingli Jen­ni­fer Anis­ton?

Kiszivárgott, így vigasztalódik a dögös színésznő a válás bejelentése után

Kiszivárgott, így vigasztalódik a dögös színésznő a válás bejelentése után

Nem­rég je­len­tette be, hogy fér­jé­vel el­vál­nak út­jaik, de úgy tűnik, nem so­káig szo­mor­ko­dott.

Gyorsan jött a lebukás! Miatta vált el az álompár?

Gyorsan jött a lebukás! Miatta vált el az álompár?

A szí­nész még csak most sza­kí­tott Jen­ni­fer Anis­ton­nal, de máris egy másik nővel ro­man­ti­ká­zott.

A szí­nész még csak most sza­kí­tott Jen­ni­fer Anis­ton­nal, de máris egy másik nővel ro­man­ti­ká­zott. A kor­kü­lönb­ség se za­varja.

Máris továbblépett: magyar nővel bukott le Jennifer Aniston férje

Máris továbblépett: magyar nővel bukott le Jennifer Aniston férje

Az is lehet, hogy a sztár­pár vá­lá­sá­hoz is köze van a mű­vész­nő­nek.

Az is lehet, hogy a sztár­pár vá­lá­sá­hoz is köze van a fi­a­tal, ma­gyar szár­ma­zású mű­vész­nő­nek.

Végsőkig küzdött a sztárpár, mégis összetört az álmuk

Végsőkig küzdött a sztárpár, mégis összetört az álmuk

Az ame­ri­kai szí­nésznő és szí­nész párja na­gyon sze­ret­tek volna gye­re­ket és min­dent meg­tet­tek a há­zas­sá­gu­kért is.

Az ame­ri­kai szí­nésznő és szí­nész párja na­gyon sze­ret­tek volna gye­re­ket és min­dent meg­tet­tek a há­zas­sá­gu­kért is, de ku­dar­cot val­lot­tak.

Hatalmasat bukik Jennifer Aniston exe, erre ő sem számított

Hatalmasat bukik Jennifer Aniston exe, erre ő sem számított

A vá­lás­sal nagy va­gyo­no­kat ve­szít­het.

A vá­lás­sal nagy va­gyo­no­kat ve­szít­het, pél­dául az óri­ási gyé­mánt­gyű­rűt is, ami több mint 120 mil­lió fo­rint­nak meg­fe­lelő dol­lár­jába ke­rült.

Brad Pitt bekavart? Féltékenykedés miatt szakíthatott az álompár

Brad Pitt bekavart? Féltékenykedés miatt szakíthatott az álompár

Újabb hírek lát­tak nap­vi­lá­got Jen­ni­fer Anis­ton sza­kí­tá­sá­val kap­cso­lat­ban.

Újabb, meg­döb­bentő hírek lát­tak nap­vi­lá­got Jen­ni­fer Anis­ton sza­kí­tá­sá­val kap­cso­lat­ban. Lehet, hogy egy-két sze­rel­mes üze­net tette tönkre a Jó­ba­rá­tok című so­ro­zat óta mo­zifil­mek­ben hó­dító szí­nésznő kí­vül­ről bol­dog­nak tűnő há­zas­sá­gát...

Nem titok többé, 7 év után szakított párjával Jennifer Aniston

Nem titok többé, 7 év után szakított párjával Jennifer Aniston

Hiába a habos-babos vil­lám­es­küvő, el­hi­de­gül­tek egy­más­tól.

Hiába a habos-babos vil­lám­es­küvő, sze­rel­mük nem bírta ki a kri­ti­kus­nak szá­mító 7. évet.

Szétment a sztárpár, Jennifer Aniston azonnal súlyos döntést hozott

Szétment a sztárpár, Jennifer Aniston azonnal súlyos döntést hozott

A szí­nésznő és férje közös ott­ho­nuk­ban mond­ták ki a bol­do­gító igent.

A szí­nésznő és férje közös ott­ho­nuk­ban mond­ták ki a bol­do­gító igent, kap­cso­la­tuk azon­ban most véget ért, így Anis­ton a ház­tól is sza­ba­dulni akar.

Táncra perdült Ashton Kutcher: exkluzív videó a budapesti búcsúbuliról

Táncra perdült Ashton Kutcher: exkluzív videó a budapesti búcsúbuliról

Egy bu­da­pesti ét­te­rem­ben bú­csú­zott a fő­vá­ro­sunk­tól Mila Kunis és Ash­ton Kut­cher.

Jennifer Aniston hamarosan örökbe fogad

Jennifer Aniston hamarosan örökbe fogad

Meg­hozta a nagy dön­tést.

A szí­nésznő az el­múlt idő­szak­ban sokat gon­dol­ko­dott azon, hogy végre anya le­gyen. Végül az adop­tá­lás mel­lett dön­tött.

Közeleg a vég? Szétköltöznek Jennifer Anistonék

Közeleg a vég? Szétköltöznek Jennifer Anistonék

Mun­kája miatt kény­te­len hosszú hó­na­pokra egy másik föld­részre köl­tözni Jus­tin The­roux.

Az ott a gyászoló Jennifer Aniston terhespocakja?

Az ott a gyászoló Jennifer Aniston terhespocakja?

A képek alap­ján nem nagy me­rész­ség ki­je­len­teni, hogy a szí­nésznő első gyer­me­két várja.

Bizarr szertartáson búcsúztatták Jennifer Aniston édesanyját

Bizarr szertartáson búcsúztatták Jennifer Aniston édesanyját

Nem min­den­napi módon vet­tek bú­csút a szí­nésznő né­hány napja el­hunyt any­já­tól.

Tudj meg mindent az év meglepetés-sztáresküvőjéről!

Tudj meg mindent az év meglepetés-sztáresküvőjéről!

Jen­ni­fer Anis­ton és Jus­tin The­roux lag­zi­ján sztá­rok töm­ke­lege ivott, és ro­ko­nok sér­tőd­tek meg.