Jennifer Aniston

Bikinis testet villantott az 50 éves színésznő, mindenki csak ámul

Bikinis testet villantott az 50 éves színésznő, mindenki csak ámul

Úgy tűnik, rajta nem lát­szik az idő mú­lása, hisz még most is fe­szes és kar­csú alakja van.

Úgy tűnik, rajta nem lát­szik az idő mú­lása, hisz még most is fe­szes és kar­csú alakja van.

Melltartó nélkül, latex ruhában lesték meg Jennifer Anistont

Melltartó nélkül, latex ruhában lesték meg Jennifer Anistont

Iga­zán dögös fo­tó­so­ro­zat ké­szült.

Iga­zán dögös fo­tó­so­ro­zat ké­szült az 50 éves szí­nész­nő­ről.

Kitálalt Jennifer Aniston, ezt mondta utoljára Angelina Jolie-nak

Kitálalt Jennifer Aniston, ezt mondta utoljára Angelina Jolie-nak

Mára már na­gyon bánja az el­hang­zot­ta­kat, hisz naiv volt.

Mára már na­gyon bánja az el­hang­zot­ta­kat, hisz akkor még naiv volt.

Újra összejött Brad Pitt és Jennifer Aniston? Maga a színész vallott kapcsolatukról

Újra összejött Brad Pitt és Jennifer Aniston? Maga a színész vallott kapcsolatukról

Brad Pitt re­a­gált arra a kér­désre, össze­jött-e egy­kori fe­le­sé­gé­vel.

Brad Pitt re­a­gált arra a kér­désre, össze­jött-e egy­kori fe­le­sé­gé­vel.

Reszketett a félelemtől, búcsúüzenetet írt lányának a sztármami

Reszketett a félelemtől, búcsúüzenetet írt lányának a sztármami

A szí­nésznő re­pü­lőn ült, ami­kor fül­sü­ke­títő dur­ra­nást hal­lott.

A szí­nésznő re­pü­lőn ült, ami­kor fül­sü­ke­títő dur­ra­nást hal­lott.

Jennifer Aniston igazi hollywoodi fertőt hozott össze a szülinapján

Jennifer Aniston igazi hollywoodi fertőt hozott össze a szülinapján

A szí­nész­nő­nek sok a ba­rátja, akik közül sokan sze­xu­á­lis kap­cso­lat­ban vol­tak egy­más­sal.

Ilyen nincs, meztelen fotó került elő a szuperszexi 50 éves színésznőről

Ilyen nincs, meztelen fotó került elő a szuperszexi 50 éves színésznőről

Rá­adá­sul a képen egy férfit ölel­get... Az is ki­de­rült, hogy ki ez a rej­té­lyes pasas, aki iga­zán közel ke­rült a dögös sztár­hoz.

Elképesztő, ezt eddig mindenki előtt titkolta Jennifer Aniston és Brad Pitt

Elképesztő, ezt eddig mindenki előtt titkolta Jennifer Aniston és Brad Pitt

Be­in­dul­tak a plety­kák most, hogy fény de­rült ti­tok­za­tos kap­cso­la­tukra!

Be­in­dul­tak a plety­kák most, hogy fény de­rült ti­tok­za­tos kap­cso­la­tukra! Nem csoda, hogy Brad Pitt a szí­nésznő szü­li­nap­ján is meg­je­lent.

Ez igen, alaposan felöntött a garatra a szőke sztáranyuka - lefotózták

Ez igen, alaposan felöntött a garatra a szőke sztáranyuka - lefotózták

A 42 éves szí­nésznő ren­de­sen meg­ün­ne­pelte ba­rát­nője 50. szü­le­tés­nap­ját.

A 42 éves szí­nésznő ren­de­sen meg­ün­ne­pelte ba­rát­nője 50. szü­le­tés­nap­ját.

Hűha, ezért borult egymás nyakába Jennifer Aniston és Brad Pitt

Hűha, ezért borult egymás nyakába Jennifer Aniston és Brad Pitt

Sza­kí­tá­suk óta nem lát­ták együtt a pá­rost. Hiába is pró­bált tit­ko­lózni Brad!

Sza­kí­tá­suk óta nem lát­ták együtt a pá­rost. Hiába is pró­bált tit­ko­lózni Brad, nagy volt az öröm!

Hűha! Nem hiszed el, mit mondott Budapestről Jennifer Aniston

Hűha! Nem hiszed el, mit mondott Budapestről Jennifer Aniston

A szí­nésznő még Brad Pitt tár­sa­sá­gá­ban járt ná­lunk, és most meg­osz­tott né­hány em­lé­ket.

Titok a múltból, ez keserítette meg végérvényesen Jennifer Aniston életét

Titok a múltból, ez keserítette meg végérvényesen Jennifer Aniston életét

A szí­nész­nő­nek nem a férfi­ak­kal kez­dőd­tek a prob­lé­mái, hanem saját édes­any­já­val.

Nyilvánossá tették: óriási sztárokat nyomott le a 33 éves színésznő

Nyilvánossá tették: óriási sztárokat nyomott le a 33 éves színésznő

A szu­per­hő­sös fil­mek­ből is is­mert sztár el­ké­pesztő össze­get ke­re­sett.

A szu­per­hő­sös fil­mek­ből is is­mert hol­ly­woodi sztár el­ké­pesztő össze­get ke­re­sett ta­valy.

"Sérült árunak" tartják, kiakadt a 49 éves színésznő

"Sérült árunak" tartják, teljesen kiakadt a 49 éves színésznő

Épp csak túl van a vá­lá­son, mégis azzal zak­lat­ják a sztárt, hogy miért nem vál­lal gyer­me­ket...

Épp csak túl van a vá­lá­son, mégis azzal zak­lat­ják a sztárt, hogy miért nem vál­lal gyer­me­ket...

Hűha, jegygyűrű villant a 49 éves sorozatsztár ujján

Hűha, jegygyűrű villant a 49 éves sorozatsztár ujján

Még­sem szingli Jen­ni­fer Anis­ton?

Annyi bi­zo­nyos, hogy ezt az ék­szert nem ex­férje húzta az uj­jára. Még­sem szingli Jen­ni­fer Anis­ton?

Lebukott Jennifer Aniston: két férfival is randizik

Lebukott Jennifer Aniston: két férfival is randizik

Nem is ap­rózza el...

Öt hó­nap­pal a vá­lása után ismét ran­dizni kez­dett a Jó­ba­rá­tok sztárja. És nem is ap­rózza el...

Mit titkolhat? Mélyen hallgat rejtélyes sérüléséről Jennifer Aniston

Mit titkolhat? Mélyen hallgat rejtélyes sérüléséről Jennifer Aniston

A gyö­nyörű szí­nésznő már több mint egy hó­napja csuk­ló­vé­dő­ben je­le­nik meg, de nem árult el róla sem­mit.

Nem hiszed el, ki miatt hiúsulhat meg a Jóbarátok folytatása

Nem hiszed el, ki miatt hiúsulhat meg a Jóbarátok folytatása

Pedig mil­liók vár­ják az új ré­sze­ket.

Mil­liók sze­ret­nék, ha foly­ta­tódna a si­ker­so­ro­zat. Az em­be­re­ket az sem ér­dekli, hogy el­telt több, mint húsz év.

Micsoda egybeesés: kínosan kerüli a találkozót exével Jennifer Aniston

Micsoda egybeesés: kínosan kerüli a találkozót exével Jennifer Aniston

A volt há­zas­pár ugyan­arra a par­tira volt hi­va­ta­los.

A volt há­zas­pár ugyan­arra a par­tira volt hi­va­ta­los, ám meg­ol­dot­ták, hogy ne kell­jen ta­lál­koz­niuk egy­más­sal.

Gyorsan jött a lebukás! Miatta vált el az álompár?

Gyorsan jött a lebukás! Miatta vált el az álompár?

A szí­nész még csak most sza­kí­tott.

A szí­nész még csak most sza­kí­tott Jen­ni­fer Anis­ton­nal, de máris egy másik nővel ro­man­ti­ká­zott. A kor­kü­lönb­ség se za­varja.

Kiszivárgott, így vigasztalódik a dögös színésznő a válás bejelentése után

Kiszivárgott, így vigasztalódik a dögös színésznő a válás bejelentése után

Nem­rég je­len­tette be, hogy fér­jé­vel el­vál­nak út­jaik, de úgy tűnik, nem so­káig szo­mor­ko­dott.

Lebukott, így vigasztalódik a szakítás után Jennifer Aniston

Lebukott, így vigasztalódik a szakítás után Jennifer Aniston

A szí­nésznő ren­ge­teg se­gít­sé­get kap a ba­rát­nő­i­től.

A szí­nésznő ren­ge­teg se­gít­sé­get kap a ba­rát­nő­i­től, akik egy pil­la­natra sem hagy­ják ma­gára a sztárt.

Végsőkig küzdött a sztárpár, mégis összetört az álmuk

Végsőkig küzdött a sztárpár, mégis összetört az álmuk

Az ame­ri­kai szí­nésznő és szí­nész párja na­gyon sze­ret­tek volna gye­re­ket és min­dent meg­tet­tek a há­zas­sá­gu­kért is.

Az ame­ri­kai szí­nésznő és szí­nész párja na­gyon sze­ret­tek volna gye­re­ket és min­dent meg­tet­tek a há­zas­sá­gu­kért is, de ku­dar­cot val­lot­tak.

Hatalmasat bukik Jennifer Aniston exe, erre ő sem számított

Hatalmasat bukik Jennifer Aniston exe, erre ő sem számított

A vá­lás­sal nagy va­gyo­no­kat ve­szít­het.

A vá­lás­sal nagy va­gyo­no­kat ve­szít­het, pél­dául az óri­ási gyé­mánt­gyű­rűt is, ami több mint 120 mil­lió fo­rint­nak meg­fe­lelő dol­lár­jába ke­rült.

Brad Pitt bekavart? Féltékenykedés miatt szakíthatott az álompár

Brad Pitt bekavart? Féltékenykedés miatt szakíthatott az álompár

Újabb hírek lát­tak nap­vi­lá­got Jen­ni­fer Anis­ton sza­kí­tá­sá­val kap­cso­lat­ban.

Újabb, meg­döb­bentő hírek lát­tak nap­vi­lá­got Jen­ni­fer Anis­ton sza­kí­tá­sá­val kap­cso­lat­ban. Lehet, hogy egy-két sze­rel­mes üze­net tette tönkre a Jó­ba­rá­tok című so­ro­zat óta mo­zifil­mek­ben hó­dító szí­nésznő kí­vül­ről bol­dog­nak tűnő há­zas­sá­gát...

Újra összejön az álompár? Váratlanul mindkét sztárszínész szingli lett

Újra összejön az álompár? Váratlanul mindkét sztárszínész szingli lett

Brad Pitt és Jen­ni­fer Anis­ton szing­li­sége fel­tü­zelte a ra­jon­gó­kat.

Brad Pitt és Jen­ni­fer Anis­ton szing­li­sége fel­tü­zelte a ra­jon­gó­kat.

Nem titok többé, 7 év után szakított párjával Jennifer Aniston

Nem titok többé, 7 év után szakított párjával Jennifer Aniston

Hiába a habos-babos vil­lám­es­küvő, sze­rel­mük nem bírta ki a kri­ti­kus­nak szá­mító 7. évet.

Meglepő valóság: így néznek ki a sztárok smink nélkül...

Meglepő valóság: így néznek ki a sztárok smink nélkül...

Ők is em­be­rek. Nem, tö­ké­le­te­sek!

Ők is em­be­rek. Nem, nem tö­ké­le­te­sek! Meg is mu­tat­juk, mi­lyen az arcuk a hét­köz­na­po­kon. Akkor, ami­kor éppen nin­cse­nek reflek­tor­fény­ben.

Szétment a sztárpár, Jennifer Aniston azonnal súlyos döntést hozott

Szétment a sztárpár, Jennifer Aniston azonnal súlyos döntést hozott

A szí­nésznő és férje közös ott­ho­nuk­ban mond­ták ki a bol­do­gító igent.

A szí­nésznő és férje közös ott­ho­nuk­ban mond­ták ki a bol­do­gító igent, kap­cso­la­tuk azon­ban most véget ért, így Anis­ton a ház­tól is sza­ba­dulni akar.

Hatalmas átverés, Jennifer Anistonék miatt háborognak

Hatalmas átverés, Jennifer Anistonék miatt háborognak

A hét­vé­gén em­be­rek mil­li­óit hozta lázba egy videó, amit a Jó­ba­rá­tok mo­zifilm elő­ze­te­se­ként adtak el. Azon­ban az egész csak egy óri­ási át­ve­rés.

A hét­vé­gén em­be­rek mil­li­óit hozta lázba egy videó, amit a Jó­ba­rá­tok mo­zifilm elő­ze­te­se­ként adtak el. Azon­ban az egész csak egy óri­ási át­ve­rés.

Angelina Jolie nagyon nem örült Jennifer Aniston látványának

Angelina Jolie nagyon nem örült Jennifer Aniston látványának

A Gol­den Globe leg­job­ban várt pil­la­nata volt Brad Pitt ex­fe­le­sé­ge­i­nek ta­lál­ko­zása.

A Gol­den Globe leg­job­ban várt pil­la­nata volt Brad Pitt ex­fe­le­sé­ge­i­nek ta­lál­ko­zása.

Brad Pitt tizenhárom év után nyilvánosan üzent Jennifer Anistonnak!

Brad Pitt tizenhárom év után nyilvánosan üzent Jennifer Anistonnak!

A sztár­pár 2004-ben, An­gel­ina Jolie miatt sza­kí­tott, most Pitt őszin­tén kért el­né­zést.

Ezért lett közellenség Jennifer Anistonból

Ezért lett közellenség Jennifer Anistonból

Az in­ter­net népe és a szü­lők őr­jön­ge­nek mi­atta.

Az in­ter­net népe és a szü­lők őr­jön­ge­nek, mi­u­tán a szí­nésznő gye­re­kek előtt tett fel­há­bo­rító ki­je­len­tést.

Jennifer Aniston hamarosan örökbe fogad

Jennifer Aniston hamarosan örökbe fogad

Meg­hozta a nagy dön­tést.

A szí­nésznő az el­múlt idő­szak­ban sokat gon­dol­ko­dott azon, hogy végre anya le­gyen. Végül az adop­tá­lás mel­lett dön­tött.

Össztűz alatt Angelina! Kitálalt Jennifer Aniston barátnője

Össztűz alatt Angelina! Kitálalt Jennifer Aniston barátnője

Bár sokan sze­re­tik ál­do­zat­ként em­le­getni An­gel­ina Jolie-t, Chel­sea Hand­ler­nek egész más a vé­le­mé­nye!

Jennifer Aniston kitálalt a válásról

Jennifer Aniston kitálalt a válásról

Ki­kérte ma­gá­nak, hogy foly­ton meg­szé­gye­ní­tik. Szá­nal­mas, gye­rek­te­len lénnyé ala­cso­nyít­ják le, de azért ennél több­ről szól az élet...

Ki­kérte ma­gá­nak, hogy foly­ton meg­szé­gye­ní­tik. Szá­nal­mas, gye­rek­te­len lénnyé ala­cso­nyít­ják le, de azért ennél több­ről szól az élet...

Retteghet Jennifer Aniston, kiteregetik a sötét titkait!

Retteghet Jennifer Aniston, kiteregetik a sötét titkait!

Köny­vet írnak róla.

Anyja egy­kori ápo­ló­nője nem bírja to­vább ma­gá­ban tar­tani, hogy mi­lyen go­nosz ember is va­ló­já­ban a szí­nésznő. Köny­vet ír róla.

Jennifer Aniston életét is tönkreteszi a Brangelina-válás

Jennifer Aniston életét is tönkreteszi a Brangelina-válás

El­ké­pesztő ál­hí­rek kap­tak szárnyra Anis­ton­nal kap­cso­lat­ban, mi­u­tán Brad Pit­tet el­hagyta An­gel­ina Jolie.

El­ké­pesztő ál­hí­rek kap­tak szárnyra Anis­ton­nal kap­cso­lat­ban, mi­u­tán Brad Pit­tet el­hagyta An­gel­ina Jolie.

Így reagált Jennifer Aniston a Brangelina-válásra

Így reagált Jennifer Aniston a Brangelina-válásra

Sosem hitte, hogy volt férje szá­mára An­gel­ina volna az igazi. Túl­sá­go­san el­térő a sze­mé­lyi­sé­gük.

Sosem hitte, hogy volt férje szá­mára An­gel­ina volna az igazi. Túl­sá­go­san el­térő a sze­mé­lyi­sé­gük.

Még utoljára megalázta halott anyját Jennifer Aniston

Még utoljára megalázta halott anyját Jennifer Aniston

A hol­ly­woodi szí­nésznő még min­dig nem eny­hült meg Nancy iránt.

Topless süttette magát Jennifer Aniston

Topless süttette magát Jennifer Aniston

Él­vezi az olasz nap­sü­tést.

A szí­nésznő az olasz nap­sü­tés­ben mu­tatta meg magát nem túl sok tex­til­től bo­rítva. Közel az öt­ven­hez is fan­tasz­ti­ku­san néz ki.

Közeleg a vég? Szétköltöznek Jennifer Anistonék

Közeleg a vég? Szétköltöznek Jennifer Anistonék

Mun­kája miatt kény­te­len hosszú hó­na­pokra egy másik föld­részre köl­tözni Jus­tin The­roux. Ami­ből a fe­le­sé­gé­nek vég­te­le­nül elege van.

Mun­kája miatt kény­te­len hosszú hó­na­pokra egy másik föld­részre köl­tözni Jus­tin The­roux. Ami­ből a fe­le­sé­gé­nek vég­te­le­nül elege van.

Jennifer Anistont kitagadta az anyja a halála előtt

Jennifer Anistont kitagadta az anyja a halála előtt

Még a ha­lá­los ágyán sem tudta ren­dezni Nancy a né­zet­el­té­ré­sü­ket lá­nyá­val, ezért a vég­ren­de­le­té­ből is ki­zárta.

Még a ha­lá­los ágyán sem tudta ren­dezni Nancy a né­zet­el­té­ré­sü­ket lá­nyá­val, ezért a vég­ren­de­le­té­ből is ki­zárta a szí­nész­nőt.

Álló mellbimbókkal tereli a figyelmet Jennifer Aniston

Álló mellbimbókkal tereli a figyelmet Jennifer Aniston

A szí­nésznő mell­tartó nél­kül sé­tált.

A szí­nésznő mell­tartó nél­kül lé­pett az ut­cára, hogy az em­be­rek ne azt fi­gyel­jék, nő-e a ter­hes­ség­től a po­cakja vagy sem.

Jennifer Aniston betegeskedő apjával sem foglalkozik

Jennifer Aniston betegeskedő apjával sem foglalkozik

Pedig nem­rég ve­szí­tette el az any­ját.

A neves szí­nész szíve miatt egyre rosszab­bul van, de híres lánya még­sem tö­rő­dik vele. Pedig Jen nem­rég ve­szí­tette el az édes­any­ját.

Jennifer Aniston nagy bejelentést tett a terhességével kapcsolatban

Jennifer Aniston nagy bejelentést tett a terhességével kapcsolatban

A szí­nész­nő­nek elege lett be­lőle, hogy min­denki vele van el­fog­lalva.

A szí­nész­nő­nek elege lett be­lőle, hogy min­denki azzal van el­fog­lalva, hogy most akkor vá­ran­dós vagy sem. Ke­mény hang­vé­telű nyílt le­ve­let írt.

Pólót lyukasztó mellbimbókat villantott a terhes Jennifer Aniston

Pólót lyukasztó mellbimbókat villantott a terhes Jennifer Aniston

Első gye­re­két várja a szí­nésznő, de mell­tar­tót nem hord to­vábbra sem.

Egyre biz­to­sabb, hogy első gye­re­két várja a szí­nésznő, de ez nem jár együtt azzal, hogy mell­tar­tót is hor­dani kezd­jen.

Bizarr szertartáson búcsúztatták Jennifer Aniston édesanyját

Bizarr szertartáson búcsúztatták Jennifer Aniston édesanyját

Töb­ben za­varba is jöt­tek.

Nem min­den­napi módon vet­tek bú­csút a szí­nésznő né­hány napja el­hunyt any­já­tól. Töb­ben za­varba is jöt­tek a ce­re­mó­nián.

Teljesen összetört a gyásztól Jennifer Aniston

Teljesen összetört a gyásztól Jennifer Aniston

El­hunyt sú­lyos beteg édes­anyja.

Hosszú be­te­ges­ke­dést kö­ve­tően el­hunyt Jen­ni­fer Anis­ton édes­anyja, Nancy Dow, aki­vel soha nem ren­dez­het­ték konflik­tu­su­kat.

Tudj meg mindent az év meglepetés-sztáresküvőjéről!

Tudj meg mindent az év meglepetés-sztáresküvőjéről!

Jen­ni­fer Anis­to­nék nem ap­róz­ták el.

Jen­ni­fer Anis­ton és Jus­tin The­roux lag­zi­ján sztá­rok töm­ke­lege ivott, ro­ko­nok sér­tőd­tek meg, és min­denki meg­le­pő­dött.

Így öregedtek meg a Jóbarátok szereplői

Így öregedtek meg a Jóbarátok szereplői

A fo­lya­ma­tos is­mét­lé­sek­nek hála, a Jó­ba­rá­tok sztár­jai örökfi­a­tal­nak tűn­nek a tévé kép­er­nyőin ke­resz­tül, de a va­ló­ság­ban igen­csak meg­lát­szik raj­tuk az el­telt húsz év.

A fo­lya­ma­tos is­mét­lé­sek­nek hála, a Jó­ba­rá­tok sztár­jai örökfi­a­tal­nak tűn­nek a tévé kép­er­nyőin ke­resz­tül, de a va­ló­ság­ban igen­csak meg­lát­szik raj­tuk az el­telt húsz év.

Összeházasodtak Jennifer Anistonék - Fotó

Összeházasodtak Jennifer Anistonék - Fotó

Min­den jel arra utal, hogy végre oltár elé ve­zette Jen­ni­fer Anis­tont sze­relme, Jus­tin The­roux.

Min­den jel arra utal, hogy hosszú hu­za­vona után, végre oltár elé ve­zette Jen­ni­fer Anis­tont sze­relme, Jus­tin The­roux.

Vele csalta Jennifer Aniston Brad Pittet

Vele csalta Jennifer Aniston Brad Pittet

Ki­de­rült, hogy már jóval ha­ma­rabb fél­re­lé­pett, mint ahogy Brad.

Az eddig ál­do­zat­ként ke­zelt Jen­ni­fer Anis­ton­ról ki­de­rült, hogy már jóval ha­ma­rabb fél­re­lé­pett, mint ahogy Brad be­an­ge­li­ná­zott.

Perverz ízlése van Jennifer Anistonnak

Perverz ízlése van Jennifer Anistonnak

Bár­mily meg­lepő, nem sze­reti, ha a férfiak el­tün­te­tik a sza­gu­kat.

Bár­mily meg­lepő és kissé vissza­ta­szító, de Jen­ni­fer Anis­ton nem sze­reti, ha a férfiak zu­ha­nyoz­nak, el­tün­te­tik a sza­gu­kat.

Ilyen képet még nem láttál Jennifer Anistonról!

Ilyen képet még nem láttál Jennifer Anistonról!

Tudod, mi­lyen min­denki ked­venc Ra­chel Greenje a régi or­rá­val, és az iko­ni­kus­nak szá­mító fri­zu­rája nél­kül?

Tudod, mi­lyen min­denki ked­venc Ra­chel Greenje a régi or­rá­val, és az iko­ni­kus­nak szá­mító fri­zu­rája nél­kül?