Jennifer Aniston

Lebukott Jennifer Aniston: két férfival is randizik

Lebukott Jennifer Aniston: két férfival is randizik

Nem is ap­rózza el...

Öt hó­nap­pal a vá­lása után ismét ran­dizni kez­dett a Jó­ba­rá­tok sztárja. És nem is ap­rózza el...

"Sérült árunak" tartják, kiakadt a 49 éves színésznő

"Sérült árunak" tartják, teljesen kiakadt a 49 éves színésznő

Épp csak túl van a vá­lá­son, mégis azzal zak­lat­ják a sztárt, hogy miért nem vál­lal gyer­me­ket...

Épp csak túl van a vá­lá­son, mégis azzal zak­lat­ják a sztárt, hogy miért nem vál­lal gyer­me­ket...

Hűha, jegygyűrű villant a 49 éves sorozatsztár ujján

Hűha, jegygyűrű villant a 49 éves sorozatsztár ujján

Annyi bi­zo­nyos, hogy ezt az ék­szert nem ex­férje húzta az uj­jára. Még­sem szingli Jen­ni­fer Anis­ton?

Annyi bi­zo­nyos, hogy ezt az ék­szert nem ex­férje húzta az uj­jára. Még­sem szingli Jen­ni­fer Anis­ton?

Mit titkolhat? Mélyen hallgat rejtélyes sérüléséről Jennifer Aniston

Mit titkolhat? Mélyen hallgat rejtélyes sérüléséről Jennifer Aniston

Már több mint egy hó­napja csuk­ló­vé­dő­ben je­le­nik meg min­den­hol.

Már több mint egy hó­napja csuk­ló­vé­dő­ben je­le­nik meg min­den­hol.

Gyorsan jött a lebukás! Miatta vált el az álompár?

Gyorsan jött a lebukás! Miatta vált el az álompár?

A szí­nész még csak most sza­kí­tott.

A szí­nész még csak most sza­kí­tott Jen­ni­fer Anis­ton­nal, de máris egy másik nővel ro­man­ti­ká­zott. A kor­kü­lönb­ség se za­varja.

Kiszivárgott, így vigasztalódik a dögös színésznő a válás bejelentése után

Kiszivárgott, így vigasztalódik a dögös színésznő a válás bejelentése után

Nem­rég je­len­tette be, hogy fér­jé­vel el­vál­nak út­jaik, de úgy tűnik, nem so­káig szo­mor­ko­dott.

Micsoda egybeesés: kínosan kerüli a találkozót exével Jennifer Aniston

Micsoda egybeesés: kínosan kerüli a találkozót exével Jennifer Aniston

A volt há­zas­pár ugyan­arra a par­tira volt hi­va­ta­los.

A volt há­zas­pár ugyan­arra a par­tira volt hi­va­ta­los, ám meg­ol­dot­ták, hogy ne kell­jen ta­lál­koz­niuk egy­más­sal.

Lebukott, így vigasztalódik a szakítás után Jennifer Aniston

Lebukott, így vigasztalódik a szakítás után Jennifer Aniston

A szí­nésznő ren­ge­teg se­gít­sé­get kap a ba­rát­nő­i­től.

A szí­nésznő ren­ge­teg se­gít­sé­get kap a ba­rát­nő­i­től, akik egy pil­la­natra sem hagy­ják ma­gára. A sztárra ha­ma­ro­san le­ve­gő­vál­to­zás vár, ami a benn­fen­te­sek sze­rint ki­fe­je­zet­ten jót tesz majd neki, hi­szen tá­mo­ga­tói cso­dás víz­partra vi­szik.

Nem hiszed el, ki miatt hiúsulhat meg a Jóbarátok folytatása

Nem hiszed el, ki miatt hiúsulhat meg a Jóbarátok folytatása

Mil­liók sze­ret­nék, ha foly­tatná a hat jó barát. Az em­be­re­ket a sze­rep­lők öre­ge­dése sem za­varja.

Vi­lág­szerte mil­liók sze­ret­nék, ha újra össze­állna a hat jó barát. Az em­be­re­ket az sem ér­dekli, hogy a sze­rep­lők öre­ged­tek.

Végsőkig küzdött a sztárpár, mégis összetört az álmuk

Végsőkig küzdött a sztárpár, mégis összetört az álmuk

Na­gyon sze­ret­tek volna gye­re­ket.

Az ame­ri­kai szí­nésznő és szí­nész párja na­gyon sze­ret­tek volna gye­re­ket és min­dent meg­tet­tek a há­zas­sá­gu­kért is, de ku­dar­cot val­lot­tak.

Brad Pitt bekavart? Féltékenykedés miatt szakíthatott az álompár

Brad Pitt bekavart? Féltékenykedés miatt szakíthatott az álompár

Újabb hírek lát­tak nap­vi­lá­got Jen­ni­fer Anis­ton sza­kí­tá­sá­val kap­cso­lat­ban. Sze­rel­mes üze­net tette tönkre kap­cso­la­tát...

Hatalmasat bukik Jennifer Aniston exe, erre ő sem számított

Hatalmasat bukik Jennifer Aniston exe, erre ő sem számított

A vá­lás­sal nagy va­gyo­no­kat ve­szít­het, pél­dául az óri­ási gyé­mánt­gyű­rűt is, ami több mint 120 mil­lió fo­rint­nak meg­fe­lelő dol­lár­jába ke­rült.

A vá­lás­sal nagy va­gyo­no­kat ve­szít­het, pél­dául az óri­ási gyé­mánt­gyű­rűt is, ami több mint 120 mil­lió fo­rint­nak meg­fe­lelő dol­lár­jába ke­rült.

Nem hiszed el, kivel vigasztalódik a válófélben lévő Jennifer Aniston

Nem hiszed el, kivel vigasztalódik a válófélben lévő Jennifer Aniston

Ér­de­kes dol­go­kat ko­tyo­gott ki egy neve el­hall­ga­tá­sát kérő barát.

Ér­de­kes dol­go­kat ko­tyo­gott ki egy neve el­hall­ga­tá­sát kérő barát.

Újra összejön az álompár? Váratlanul mindkét sztárszínész szingli lett

Újra összejön az álompár? Váratlanul mindkét sztárszínész szingli lett

Brad Pitt és Jen­ni­fer Anis­ton szing­li­sége fel­tü­zelte a ra­jon­gó­kat, bár a szí­nésznő még csak most je­len­tette be vá­lá­sát.

Szétment a sztárpár, Jennifer Aniston azonnal súlyos döntést hozott

Szétment a sztárpár, Jennifer Aniston azonnal súlyos döntést hozott

A szí­nésznő és férje közös ott­ho­nuk­ban mond­ták ki a bol­do­gító igent, kap­cso­la­tuk azon­ban most véget ért.

Nem titok többé, 7 év után szakított párjával Jennifer Aniston

Nem titok többé, 7 év után szakított párjával Jennifer Aniston

Hiába a habos-babos vil­lám­es­küvő, sze­rel­mük nem bírta ki a kri­ti­kus­nak szá­mító 7. évet.

Brad Pitt tizenhárom év után nyilvánosan üzent Jennifer Anistonnak!

Brad Pitt tizenhárom év után nyilvánosan üzent Jennifer Anistonnak!

A sztár­pár 2004-ben, An­gel­ina Jolie miatt sza­kí­tott, most Pitt őszin­tén kért el­né­zést.

Meglepő valóság: így néznek ki a sztárok smink nélkül...

Meglepő valóság: így néznek ki a sztárok smink nélkül...

Ők is em­be­rek. Nem, nem tö­ké­le­te­sek! Meg is mu­tat­juk, mi­lyen az arcuk, ami­kor éppen nincs szét­re­tu­sálva.

Ők is em­be­rek. Nem, nem tö­ké­le­te­sek! Meg is mu­tat­juk, mi­lyen az arcuk, ami­kor éppen nincs szét­re­tu­sálva.

Hatalmas átverés, Jennifer Anistonék miatt háborognak

Hatalmas átverés, Jennifer Anistonék miatt háborognak

Em­be­rek mil­li­óit hozta lázba a videó.

A hét­vé­gén em­be­rek mil­li­óit hozta lázba egy videó, amit a Jó­ba­rá­tok mo­zifilm elő­ze­te­se­ként adtak el. Azon­ban az egész csak egy óri­ási át­ve­rés.

Angelina Jolie nagyon nem örült Jennifer Aniston látványának

Angelina Jolie nagyon nem örült Jennifer Aniston látványának

Elég em­lé­ke­ze­tes lett a pil­la­nat.

A Gol­den Globe leg­job­ban várt pil­la­nata volt Brad Pitt ex­fe­le­sé­ge­i­nek ta­lál­ko­zása, és tény­leg elég em­lé­ke­ze­tes lett.

Ezért lett közellenség Jennifer Anistonból

Ezért lett közellenség Jennifer Anistonból

Az in­ter­net népe és a szü­lők őr­jön­ge­nek, mi­u­tán a szí­nésznő gye­re­kek előtt tett fel­há­bo­rító ki­je­len­tést. Ek­kora hibát még nem kö­ve­tett el.

Az in­ter­net népe és a szü­lők őr­jön­ge­nek, mi­u­tán a szí­nésznő gye­re­kek előtt tett fel­há­bo­rító ki­je­len­tést. Ek­kora hibát még nem kö­ve­tett el.

Jennifer Aniston hamarosan örökbe fogad

Jennifer Aniston hamarosan örökbe fogad

A szí­nésznő az el­múlt idő­szak­ban sokat gon­dol­ko­dott azon, hogy végre anya le­gyen.

A szí­nésznő az el­múlt idő­szak­ban sokat gon­dol­ko­dott azon, hogy végre anya le­gyen. Végül az adop­tá­lás mel­lett dön­tött.

Retteghet Jennifer Aniston, kiteregetik a sötét titkait!

Retteghet Jennifer Aniston, kiteregetik a sötét titkait!

Köny­vet írnak róla.

Anyja egy­kori ápo­ló­nője nem bírja to­vább ma­gá­ban tar­tani, hogy mi­lyen go­nosz ember is va­ló­já­ban a szí­nésznő. Köny­vet ír róla.

Jennifer Aniston kitálalt a válásról

Jennifer Aniston kitálalt a válásról

Ki­kérte ma­gá­nak, hogy foly­ton meg­szé­gye­ní­tik. Szá­nal­mas, gye­rek­te­len lénnyé ala­cso­nyít­ják le, de azért ennél több­ről szól az élet...

Ki­kérte ma­gá­nak, hogy foly­ton meg­szé­gye­ní­tik. Szá­nal­mas, gye­rek­te­len lénnyé ala­cso­nyít­ják le, de azért ennél több­ről szól az élet...

Össztűz alatt Angelina! Kitálalt Jennifer Aniston barátnője

Össztűz alatt Angelina! Kitálalt Jennifer Aniston barátnője

Bár sokan sze­re­tik ál­do­zat­ként em­le­getni Jolie-t, Chel­sea Hand­ler­nek egész más a vé­le­mé­nye!

Bár sokan sze­re­tik ál­do­zat­ként em­le­getni Jolie-t, Chel­sea Hand­ler­nek egész más a vé­le­mé­nye!

Így reagált Jennifer Aniston a Brangelina-válásra

Így reagált Jennifer Aniston a Brangelina-válásra

Sosem hitt ben­nük.

Sosem hitte, hogy volt férje szá­mára An­gel­ina volna az igazi. Túl össze­tett a sze­mé­lyi­sége, Brad pedig egy egy­szerű srác.

Közeleg a vég? Szétköltöznek Jennifer Anistonék

Közeleg a vég? Szétköltöznek Jennifer Anistonék

A szí­nész­nő­nek vég­te­le­nül elege van.

Mun­kája miatt kény­te­len hosszú hó­na­pokra egy másik föld­részre köl­tözni Jus­tin The­roux. Ami­ből a fe­le­sé­gé­nek vég­te­le­nül elege van.

Jennifer Aniston életét is tönkreteszi a Brangelina-válás

Jennifer Aniston életét is tönkreteszi a Brangelina-válás

El­ké­pesztő plety­kák és ál­hí­rek kap­tak szárnyra Anis­ton­nal kap­cso­lat­ban, mi­u­tán Brad Pit­tet el­hagyta An­gel­ina Jolie.

El­ké­pesztő plety­kák és ál­hí­rek kap­tak szárnyra Anis­ton­nal kap­cso­lat­ban, mi­u­tán Brad Pit­tet el­hagyta An­gel­ina Jolie. Na­gyon úgy tűnik, nála sincs min­den rend­ben...

Még utoljára megalázta halott anyját Jennifer Aniston

Még utoljára megalázta halott anyját Jennifer Aniston

A hol­ly­woodi szí­nésznő még min­dig nem eny­hült meg Nancy iránt.

A hol­ly­woodi szí­nésznő még min­dig nem eny­hült meg Nancy iránt, és olyat tett, ami­nél nehéz lett volna job­ban meg­gya­lázni va­laki em­lé­két.

Topless süttette magát Jennifer Aniston

Topless süttette magát Jennifer Aniston

A szí­nésznő az olasz nap­sü­tés­ben mu­tatta meg magát nem túl sok tex­til­től bo­rítva. Közel az öt­ven­hez is fan­tasz­ti­ku­san néz ki.

A szí­nésznő az olasz nap­sü­tés­ben mu­tatta meg magát nem túl sok tex­til­től bo­rítva. Közel az öt­ven­hez is fan­tasz­ti­ku­san néz ki.

Jennifer Anistont kitagadta az anyja a halála előtt

Jennifer Anistont kitagadta az anyja a halála előtt

A vég­ren­de­le­té­ből is ki­zárta.

Még a ha­lá­los ágyán sem tudta ren­dezni Nancy a né­zet­el­té­ré­sü­ket lá­nyá­val, ezért a vég­ren­de­le­té­ből is ki­zárta a szí­nész­nőt.

Jennifer Aniston nagy bejelentést tett a terhességével kapcsolatban

Jennifer Aniston nagy bejelentést tett a terhességével kapcsolatban

A szí­nész­nő­nek elege lett be­lőle, hogy min­denki azzal van el­fog­lalva, hogy most akkor vá­ran­dós vagy sem.

Álló mellbimbókkal tereli a figyelmet Jennifer Aniston

Álló mellbimbókkal tereli a figyelmet Jennifer Aniston

A szí­nésznő mell­tartó nél­kül sé­tált.

A szí­nésznő mell­tartó nél­kül lé­pett az ut­cára, hogy az em­be­rek ne azt fi­gyel­jék, nő-e a ter­hes­ség­től a po­cakja vagy sem.

Bizarr szertartáson búcsúztatták Jennifer Aniston édesanyját

Bizarr szertartáson búcsúztatták Jennifer Aniston édesanyját

Töb­ben za­varba is jöt­tek.

Nem min­den­napi módon vet­tek bú­csút a szí­nésznő né­hány napja el­hunyt any­já­tól. Töb­ben za­varba is jöt­tek a ce­re­mó­nián.

Pólót lyukasztó mellbimbókat villantott a terhes Jennifer Aniston

Pólót lyukasztó mellbimbókat villantott a terhes Jennifer Aniston

Egyre biz­to­sabb, hogy első gye­re­két várja a szí­nésznő, de ez nem jár együtt azzal, hogy mell­tar­tót is hor­dani kezd­jen.

Az ott a gyászoló Jennifer Aniston terhespocakja?

Az ott a gyászoló Jennifer Aniston terhespocakja?

Fél­re­ért­he­tet­len képek.

A képek alap­ján nem nagy me­rész­ség ki­je­len­teni, hogy az édes­any­ját nem­rég el­ve­szítő szí­nésznő első gyer­me­két várja.

Teljesen összetört a gyásztól Jennifer Aniston

Teljesen összetört a gyásztól Jennifer Aniston

Hosszú be­te­ges­ke­dést kö­ve­tően el­hunyt Jen­ni­fer Anis­ton édes­anyja, Nancy Dow.

Hosszú be­te­ges­ke­dést kö­ve­tően el­hunyt Jen­ni­fer Anis­ton édes­anyja, Nancy Dow, aki­vel soha nem ren­dez­het­ték konflik­tu­su­kat.

Tudj meg mindent az év meglepetés-sztáresküvőjéről!

Tudj meg mindent az év meglepetés-sztáresküvőjéről!

Jen­ni­fer Anis­ton és Jus­tin The­roux lag­zi­ján sztá­rok töm­ke­lege ivott, és ro­ko­nok sér­tőd­tek meg.

Jen­ni­fer Anis­ton és Jus­tin The­roux lag­zi­ján sztá­rok töm­ke­lege ivott, ro­ko­nok sér­tőd­tek meg, és min­denki meg­le­pő­dött.

Vele csalta Jennifer Aniston Brad Pittet

Vele csalta Jennifer Aniston Brad Pittet

Ki­de­rült, hogy már jóval ha­ma­rabb fél­re­lé­pett, mint ahogy Brad.

Az eddig ál­do­zat­ként ke­zelt Jen­ni­fer Anis­ton­ról ki­de­rült, hogy már jóval ha­ma­rabb fél­re­lé­pett, mint ahogy Brad be­an­ge­li­ná­zott.

Perverz ízlése van Jennifer Anistonnak

Perverz ízlése van Jennifer Anistonnak

Bár­mily meg­lepő, nem sze­reti, ha a férfiak el­tün­te­tik a sza­gu­kat.

Bár­mily meg­lepő és kissé vissza­ta­szító, de Jen­ni­fer Anis­ton nem sze­reti, ha a férfiak zu­ha­nyoz­nak, el­tün­te­tik a sza­gu­kat.

Összeházasodtak Jennifer Anistonék - Fotó

Összeházasodtak Jennifer Anistonék - Fotó

Min­den jel arra utal, hogy hosszú hu­za­vona után, végre oltár elé ve­zette Jen­ni­fer Anis­tont sze­relme, Jus­tin The­roux.

Min­den jel arra utal, hogy hosszú hu­za­vona után, végre oltár elé ve­zette Jen­ni­fer Anis­tont sze­relme, Jus­tin The­roux.

Így öregedtek meg a Jóbarátok szereplői

Így öregedtek meg a Jóbarátok szereplői

A fo­lya­ma­tos is­mét­lé­sek­nek hála, a Jó­ba­rá­tok sztár­jai örökfi­a­tal­nak tűn­nek a tévé kép­er­nyőin ke­resz­tül, de a va­ló­ság­ban igen­csak meg­lát­szik raj­tuk az el­telt húsz év.

A fo­lya­ma­tos is­mét­lé­sek­nek hála, a Jó­ba­rá­tok sztár­jai örökfi­a­tal­nak tűn­nek a tévé kép­er­nyőin ke­resz­tül, de a va­ló­ság­ban igen­csak meg­lát­szik raj­tuk az el­telt húsz év.

Ilyen képet még nem láttál Jennifer Anistonról!

Ilyen képet még nem láttál Jennifer Anistonról!

Nézd meg, mi­lyen min­denki ked­venc Ra­chel Greenje a régi or­rá­val, és az iko­ni­kus­nak szá­mító fri­zu­rája nél­kül.

Tudod, mi­lyen min­denki ked­venc Ra­chel Greenje a régi or­rá­val, és az iko­ni­kus­nak szá­mító fri­zu­rája nél­kül? Ha a vá­lasz nem, akkor kat­tints!

Akik hetente esnek teherbe

Akik hetente esnek teherbe

A vá­ran­dós­ság min­den nő éle­té­nek leg­szebb idő­szaka. Ki­véve, ha va­la­ki­ről csak a média ta­lálja ki foly­ton, hogy ter­hes, és ezzel az őrü­letbe ker­ge­tik.

A vá­ran­dós­ság min­den nő éle­té­nek leg­szebb idő­szaka. Ki­véve, ha va­la­ki­ről csak a média ta­lálja ki foly­ton, hogy ter­hes, és ezzel az őrü­letbe ker­ge­tik. Egy kósza gon­do­lat ere­jéig te­gyük fel, hogy a nem­zet­közi bul­vár­saj­tó­ban meg­je­lent ezen plety­kák egy­től-egyig iga­zak.