Janet Jackson

Nem hajlandó megvédeni Michael Jacksont a húga

Nem hajlandó megvédeni Michael Jacksont a húga

Janet Jack­sonra meg­or­rol­tak a test­vé­rei, mert nem haj­landó meg­vé­deni Jacko em­lé­két.

Janet Jack­sonra meg­or­rol­tak a test­vé­rei, mert nem haj­landó meg­vé­deni Jacko em­lé­két.

Szívszorító: súlyos betegséggel küzd a népszerű énekesnő

Szívszorító vallomás: súlyos betegséggel küzd a népszerű énekesnő

Janet Jack­son meg­lepő őszin­te­ség­gel be­szélt arról, mi­lyen ször­nyű be­teg­ség­gel kell meg­küz­de­nie.

Janet Jack­son meg­lepő őszin­te­ség­gel be­szélt arról, mi­lyen ször­nyű be­teg­ség­gel kell meg­küz­de­nie.

Robbant a botrány, rendőröket riasztott volt férjére a sztáranyuka

Robbant a botrány, rendőröket riasztott volt férjére a sztáranyuka

Az anyu­kát, Janet Jack­sont az ag­gódó bé­bi­szit­ter hívta fel szom­ba­ton.

Az anyu­kát, Janet Jack­sont az ag­gódó bé­bi­szit­ter hívta fel szom­ba­ton.

Zokogva adta be a válópert a sztáranyuka, kiderült, mi tette tönkre házasságát

Zokogva adta be a válópert a sztáranyuka, kiderült, mi tette tönkre házasságát

Fáj­dal­mas dol­go­kon ment ke­resz­tül.

Az éne­kes­nő­nek fáj­dal­mas dol­go­kon kel­lett ke­resz­tül­men­nie.

Végre megmutatta kisbabáját a válófélben lévő Janet Jackson

Végre megmutatta kisbabáját a válófélben lévő 50 éves sztáranyuka

Egy hét­tel az­után, hogy be­je­len­tette vá­lá­sát, úgy dön­tött, nem rej­te­geti to­vább tün­déri kisfiát.

Megszületett az 50 éves Janet Jackson első gyermeke

Megszületett az 50 éves Janet Jackson első gyermeke

Egész­sé­ges kisfi­ú­nak adott éle­tet.

Bár sokan fél­tet­ték a kései gyer­mek­vál­la­lás­tól, Mi­chael Jack­son húga egész­sé­ges kisfi­ú­nak adott éle­tet.

Janet Jackson a színpadon zokogott

Janet Jackson a színpadon zokogott

Mély se­be­ket té­pett fel benne az egyik dala, és nem tudta vissza­tar­tani a könnyeit. A ra­jon­gók is meg­ha­tód­tak a je­le­net­től.

Mély se­be­ket té­pett fel benne az egyik dala, és nem tudta vissza­tar­tani a könnyeit. A ra­jon­gók is meg­ha­tód­tak a je­le­net­től.

Először fotózták le Janet Jacksont terhesen!

Először fotózták le Janet Jacksont terhesen!

Bár vol­tak plety­kák arról, hogy öt­ven­éve­sen nem lehet már vá­ran­dós, úgy lát­szik, tény­leg ha­tal­mas a po­cakja...

Bár vol­tak plety­kák arról, hogy öt­ven­éve­sen nem lehet már vá­ran­dós, úgy lát­szik, tény­leg ha­tal­mas a po­cakja...

Elképesztő szituációban kapták lencsevégre Janet Jacksont!

Elképesztő szituációban kapták lencsevégre Janet Jacksont!

Az 50 éve­sen anyai örö­mök elé néző éne­kesnő ha­tal­mas fel­tű­nést kel­tett.

Az 50 éve­sen anyai örö­mök elé néző éne­kesnő ha­tal­mas fel­tű­nést kel­tett az utcán!

Ágynak döntötte a terhesség Janet Jacksont

Ágynak döntötte a terhesség Janet Jacksont

Szi­gorú meg­fi­gye­lés alatt tart­ják.

Szi­gorú meg­fi­gye­lés alatt tart­ják az or­vo­sok, mivel a szer­ve­ze­té­nek már túl nagy meg­ter­he­lés a ba­ba­vá­rás.

Harminc éve titkolja első gyerekét Janet Jackson

Harminc éve titkolja első gyerekét Janet Jackson

Ki­tá­lalt a volt férje!

Úgy tűnik, be­bi­zo­nyo­so­dott a szó­be­széd, és a vi­lág­sztár va­ló­ban anya lett hosszú évek­kel ez­előtt. Ki­tá­lalt a volt férje!

Váratlan bejelentés: 50 évesen várja első gyermekét Janet Jackson

Váratlan bejelentés: 50 évesen várja első gyermekét Janet Jackson

Az éne­kesnő nem­rég el­ha­lasz­totta tur­né­ját, mert fér­jé­vel csa­lá­dot sze­ret­tek volna ala­pí­tani.

Azonnal műteni kell a világsztárt, minden fellépését lemondta

Azonnal műteni kell a világsztárt, minden fellépését lemondta

Egye­lőre nem tudni, hogy Janet Jack­son­nak mi­lyen se­bé­szeti be­avat­ko­zásra van szük­sége.

Janet Jackson külsejére nem hat az idő - Fotó

Janet Jackson külsejére nem hat az idő - Fotó

Az éne­kesnő hét hosszú év után tért vissza, de az arcán és a tes­tén egy­ál­ta­lán nem lát­szik ez az idő.