Ivkovics Sztojan

Nem kertelt a magyar kapitány: erre számíthatnak a szurkolók

Nem kertelt a magyar kapitány: erre számíthatnak a szurkolók

Iv­ko­vics Sz­to­jan sze­rint még kicsi ahhoz a ma­gyar ko­sár­vá­lo­ga­tott, hogy ki­jus­son a vi­lág­baj­nok­ságra.

Páros lábbal szállt bele a románokba a magyar kapitány

Páros lábbal szállt bele a románokba a magyar kapitány

Iv­ko­vics Sz­to­jan arról be­szélt, hogy Ma­gyar­or­szág min­den szem­pont­ból jobb, mint Ro­má­nia.