Iszak Eszter

Szexi fotóval nosztalgiázik: megmutatta tökéletes idomait Iszak Eszti

Szexi fotóval nosztalgiázik: megmutatta tökéletes idomait Iszak Eszti

A mű­sor­ve­zető imád utazni, a me­xi­kói va­ká­ci­ó­já­ról mu­ta­tott egy képet.

A mű­sor­ve­zető imád utazni, a me­xi­kói va­ká­ci­ó­já­ról mu­ta­tott egy képet.

FRISS HÍREK

Fehérneműben fotózták le együtt Iszak Esztit és Liu Shaolin Sándort

Fehérneműben fotózták le együtt Iszak Esztit és Liu Shaolin Sándort

Szexi kép ké­szült a mo­dell­ről és az olim­piai baj­nok­gyors­kor­cso­lyá­zó­ról.

Nem szégyenlős: fehérneműre vetkőzött a magyar műsorvezető

Nem szégyenlős: fehérneműre vetkőzött a magyar műsorvezető

Iszak Esz­ter ismét meg­mu­tatta tö­ké­le­tes ido­mait.

Iszak Esz­ter ismét meg­mu­tatta tö­ké­le­tes ido­mait.

Nem szégyenlős, fehérneműre vetkőzött a magyar műsorvezető

Nem szégyenlős, fehérneműre vetkőzött a magyar műsorvezető

Iszak Eszti ismét szexi fo­tó­val lepte meg a ra­jon­góit.

Iszak Eszti ismét szexi fo­tó­val lepte meg a ra­jon­góit.

Komoly fájdalmakkal küzd, megműtötték Iszak Esztert

Komoly fájdalmakkal küzd, megműtötték Iszak Esztert

A mű­sor­ve­zető nem ha­lo­gat­hatta to­vább a be­avat­ko­zást, múlt héten kés alá fe­küdt.

A mű­sor­ve­zető nem ha­lo­gat­hatta to­vább a be­avat­ko­zást, múlt héten kés alá fe­küdt.

Valószínűtlenül tökéletes alakot villantott a magyar szépség

Valószínűtlenül tökéletes alakot villantott a magyar szépség

Esz­ter éppen egyik régi álmát váltja va­lóra több mint 8000 ki­lo­mé­terre Bu­da­pest­től. Mond­juk nem is ez a lé­nyeg....

Falatnyi bikiniben mutatta meg kőkemény popsiját Iszak Eszti - Fotó

Falatnyi bikiniben mutatta meg kőkemény popsiját Iszak Eszti - Fotó

Cso­dá­la­tos kör­nye­zet­ben pihen a mű­sor­ve­zető.

Cso­dá­la­tos kör­nye­zet­ben pihen a mű­sor­ve­zető.

Durván beszóltak a magyar hírességnek: Szégyen vagy!

Durván beszóltak a magyar hírességnek: Szégyen vagy!

Az olim­piai baj­nok úszónő nem­ré­gi­ben durva meg­jegy­zést ka­pott az egyik képe alá.

Az olim­piai baj­nok úszónő nem­ré­gi­ben durva meg­jegy­zést ka­pott az egyik képe alá. A kom­men­telő rá­adá­sul nem egy arc­ta­lan iri­gye volt, hanem egy tíz­éves kis­lány.

Jól indul a hétfő reggel: Iszak Eszti formás kebleitől leesik az állad

Jól indul a hétfő reggel: Iszak Eszti formás kebleitől leesik az állad

A mű­sor­ve­ze­tőnő meg­mu­tatta, ho­gyan telik nála a hét­vége.

A mű­sor­ve­ze­tőnő meg­mu­tatta, ho­gyan telik nála a hét­vége.

Itt a bizonyíték: elhagyta az országot Iszak Eszti

Itt a bizonyíték: elhagyta az országot Iszak Eszti

A mű­sor­ve­ze­tőt már na­gyon vár­ták ba­rá­tai, és Eszti is örült, hogy nem kell té­li­ka­bá­tot ven­nie.

A mű­sor­ve­ze­tőt már na­gyon vár­ták ba­rá­tai.

Szexi fotó: falatnyi bikiniben mutatta meg formás popsiját Iszak Eszti

Szexi fotó: falatnyi bikiniben mutatta meg formás popsiját Iszak Eszti

Egy ko­rábbi kép­pel nosz­tal­gi­á­zik a mű­sor­ve­zető. A férfiak nagy örö­mére van mit nézni ezen az iga­zán guszta test­ré­szen.

Bámulatos fotó, ledobta a ruháit Iszak Eszter

Bámulatos fotó, ledobta a ruháit Iszak Eszter

Ne hagyd ki!

A nép­szerű mo­dell va­dító lát­vá­nyá­tól fel­rob­bant az in­ter­net! Ne hagyd ki!

Tangás bikiniben mutatta meg kőkemény popsiját Iszak Eszter

Tangás bikiniben mutatta meg kőkemény popsiját Iszak Eszter

A szexi mo­dell-mű­sor­ve­zető bom­ba­for­mát vil­lan­tott a ka­me­rá­nak.

Rács mögé került Iszak Eszti

Rács mögé került Iszak Eszti

Va­laki már óva­dé­kot is fel­aján­lott a mű­sor­ve­ze­tő­nek.

Va­laki már fel is aján­lott óva­dé­kot, egy másik ra­jongó pedig bab­le­vest vinne a mo­dell­nek. Bí­zunk benne, hogy végül ki­sza­ba­dult!

Ez nem semmi, dögös bikinis fotóval köszönti az őszt Iszak Eszti!

Ez nem semmi, dögös bikinis fotóval köszönti az őszt Iszak Eszti!

A csi­nos mo­dell Spa­nyol­or­szág­ban hosszab­bítja meg a nya­rat.

A csi­nos mo­dell Spa­nyol­or­szág­ban hosszab­bítja meg a nya­rat, ahol szexi fotók is el­ké­szül­tek róla.

Kórházba került, infúzióra kötötték Iszak Esztert

Kórházba került, infúzióra kötötték Iszak Esztert

Egy fő­vá­rosi kli­ni­ká­ról posz­tolt.

A gyö­nyörű mű­sor­ve­zető egy fő­vá­rosi kli­ni­ká­ról posz­tolt az Ins­tag­ram-ol­da­lára.

Megmutatta kőkemény popsiját Iszak Eszter

Megmutatta kőkemény popsiját Iszak Eszter

Mi­a­mi­ban va­ká­ci­ó­zik.

A mo­dell-mű­sor­ve­zető Mi­a­mi­ban va­ká­ci­ó­zik. Szexi fotót töl­tött fel ma­gá­ról.

Fehérneműben fotózták le Iszak Esztert: ott a melle!

Fehérneműben fotózták le Iszak Esztert: ott a melle!

A gyö­nyörű mű­sor­ve­zető egy fo­tó­zás ked­véért dobta le a ru­háit. El­ké­pesztő for­mái van­nak!

A gyö­nyörű mű­sor­ve­zető egy fo­tó­zás ked­véért dobta le a ru­háit. El­ké­pesztő for­mái van­nak!

Lefotózták, szinte ruha nélkül hajolt be Iszak Eszter

Lefotózták, szinte ruha nélkül hajolt be Iszak Eszter

Kro­ket­te­zés köz­ben kap­ták len­cse­végre a szexi mű­sor­ve­ze­tőt. Gyö­nyörű a lát­vá­nya.

Kro­ket­te­zés köz­ben kap­ták len­cse­végre a szexi mű­sor­ve­ze­tőt. Gyö­nyörű a lát­vá­nya.

Újabb fordulat, ez a fotó buktatta le Iszak Esztert: nagy a boldogság

Újabb fordulat, ez a fotó buktatta le Iszak Esztert: nagy a boldogság

Kü­lö­nös fény­képre buk­kan­tunk Iszak Esz­ter Ins­tag­ram-ol­da­lán.

Kü­lö­nös fény­képre buk­kan­tunk Iszak Esz­ter Ins­tag­ram-ol­da­lán. A 30 éves mű­sor­ve­zető ismét hordja gyé­mánt­kö­vek­kel ki­ra­kott jegy­gyű­rű­jét, ami­vel még 2014 feb­ru­ár­já­ban kérte meg a kezét Dob­rády Ákos, a TNT együt­tes dal­szerző-éne­kese.

Teljesen átváltozott Iszak Eszti, garantáltan elalélsz új fotójától

Teljesen átváltozott Iszak Eszti, garantáltan elalélsz új fotójától

A dögös mű­sor­ve­zető ez­út­tal tel­je­sen új ol­da­lát mu­tatta meg. Mi így is imád­juk!

A dögös mű­sor­ve­zető ez­út­tal tel­je­sen új ol­da­lát mu­tatta meg. Mi így is imád­juk!

Bámulatos fotó, ledobta a ruhát Iszak Eszter

Bámulatos fotó, ledobta a ruhát Iszak Eszter

Min­den­kit el­káp­ráz­ta­tott.

Min­den­kit el­káp­ráz­ta­tott leg­fris­sebb fo­tó­já­val, amit az Ins­tag­ram-ol­da­lán cso­dál­ha­tunk meg.

Megtörte a csendet: Kitálalt a betegségéről Iszak Eszter!

Megtörte a csendet: Kitálalt a betegségéről Iszak Eszter!

Vi­gyáz­nia kell, mi­lyen te­re­pen edz...

A gyö­nyörű mű­sor­ve­zető spor­to­lási szo­ká­sa­i­ról me­sélt la­punk­nak, köz­ben el­árulta: be­teg­sé­gei miatt vi­gyáz­nia kell ma­gára.

Szomorú, ami Iszak Eszterrel történt Olaszországban

Szomorú, ami Iszak Eszterrel történt Olaszországban

A csi­nos mű­sor­ve­zető csak saját ma­gá­nak kö­szön­heti a tör­tén­te­ket, ami­ről be­szá­molt az Ins­tag­ram-ol­da­lán is.

A csi­nos mű­sor­ve­zető csak saját ma­gá­nak kö­szön­heti a tör­tén­te­ket, ami­ről be­szá­molt az Ins­tag­ram-ol­da­lán is.

Télből a nyárba menekülnek a magyar sztárok!

Télből a nyárba menekülnek a magyar sztárok!

A hideg, téli idő­já­rás he­lyett a ma­gyar hí­res­sé­gek me­le­gebb ég­haj­latra utaz­tak, ott pi­he­nik ki a ma­gu­kat.

A hideg, téli idő­já­rás he­lyett a ma­gyar hí­res­sé­gek me­le­gebb ég­haj­latra utaz­tak, ott pi­he­nik ki a ma­gu­kat.

Falatnyi bikiniben mutatta meg vadító bájait Iszak Eszti

Falatnyi bikiniben mutatta meg vadító bájait Iszak Eszti

Me­xi­kóba uta­zott a gyö­nyörű mű­sor­ve­zető, hogy el­me­ne­kül­jön ebből bor­zasztó ma­gyar hi­deg­ből.

Me­xi­kóba uta­zott a gyö­nyörű mű­sor­ve­zető, hogy el­me­ne­kül­jön ebből bor­zasztó ma­gyar hi­deg­ből. Ki is hasz­nálja a meleg időt, na­po­zik.

Saját magát buktatta le Iszak Eszter, mégis együtt van párjával

Saját magát buktatta le Iszak Eszter, mégis együtt van párjával

A mű­sor­ve­zető óvja ma­gán­éle­tét.

A gyö­nyörű mű­sor­ve­zető na­gyon óvja ma­gán­éle­tét. Ami­óta be­je­len­tet­ték Dob­rády Ákos­sal, hogy sza­kí­tot­tak, min­dig úgy ál­lítja be magát, mint aki szingli.

Paradicsomi helyen napozik Iszak Eszti

Paradicsomi helyen napozik Iszak Eszti

Újabb ma­gyar hí­res­ség dön­tött úgy, hogy elege van a hi­deg­ből.

Újabb ma­gyar hí­res­ség dön­tött úgy, hogy elege van a hi­deg­ből, in­kább me­le­gebb ég­haj­latra re­pült. Va­laki Thai­föl­det, va­laki a Maldív-szi­ge­te­ket, Iszak Eszti Me­xi­kót vá­lasz­totta.

Ezek történtek tavaly a magyar sztárvilágban

Ezek történtek tavaly a magyar sztárvilágban

Íme 2017 új sze­rel­mei és sza­kí­tá­sai.

Le­fújt es­kü­vők, szét­hul­lott há­zas­sá­gok és fel­me­le­gí­tett kap­cso­la­tok: íme 2017 új sztár­sze­rel­mei és sza­kí­tá­sai...

Vad volt a buli: Váratlan helyzetben fotózták le lszak Esztert

Vad volt a buli: Váratlan helyzetben fotózták le lszak Esztert

A szexi mű­sor­ve­zető későn vette észre, hogy fo­tóz­zák. Már nem tu­dott mit tenni el­lene.

Fordulat Iszak Eszti és Dobrády Ákos kapcsolatában, ez történt velük

Fordulat Iszak Eszti és Dobrády Ákos kapcsolatában, ez történt velük

Szo­morú pletyka ter­jed a sztár­pár­ról, akik ja­nu­ár­ban még együtt utaz­tak.

Szo­morú pletyka ter­jed a sztár­pár­ról, akik ja­nu­ár­ban még bol­do­gan utaz­tak el együtt Hol­ly­woodba...

Ledobta a felsőt Iszak Eszter, megmutatta formás melleit

Ledobta a felsőt Iszak Eszter, megmutatta formás melleit

El­­ké­­pesztő lát­­ványt nyújt!

Már nem ta­­kar­­gatja magát a dögös mű­­sor­­ve­­zető. El­­ké­­pesztő lát­­ványt nyújt!

Kacér fotót posztolt Iszak Eszti, szexibb, mint valaha

Kacér fotót posztolt Iszak Eszti, szexibb, mint valaha

Meg­vil­lan­totta tö­ké­le­tes alak­ját.

A fi­a­tal szép­ség nem sok ruhát ha­gyott magán, így meg­vil­lan­totta tö­ké­le­tes alak­ját.

Ledobta a felsőt Iszak Eszti, végre megmutatta formás melleit

Ledobta a felsőt Iszak Eszti, végre megmutatta formás melleit

Már nem ta­kar­gatja magát a dögös mű­sor­ve­zető.

Már nem ta­kar­gatja magát a dögös mű­sor­ve­zető. El­ké­pesztő lát­ványt nyújt!

Feljelentést fontolgat: ijesztő módon rabolták ki Iszak Esztert!

Feljelentést fontolgat: ijesztő módon rabolták ki Iszak Esztert!

A mű­sor­ve­ze­tő­től a re­pü­lő­té­ren lop­tak el há­rom­száz­ezer fo­rint ér­ték­ben pénzt és hol­mi­kat.

A mű­sor­ve­ze­tő­től a re­pü­lő­té­ren lop­tak el há­rom­száz­ezer fo­rint ér­ték­ben pénzt és hol­mi­kat.

Fedetlen keblek, formás popsik, buliztak a sztárok a Balaton Soundon

Fedetlen keblek, formás popsik, buliztak a sztárok a Balaton Soundon

A héten a Ba­la­ton So­un­don par­ti­zott a leg­több celeb. Mu­tat­juk ké­pek­ben, kinek mi­lyen for­róra si­ke­re­dett a party.

Mindenkit átvert Iszak Eszter és Dobrády Ákos!

Mindenkit átvert Iszak Eszter és Dobrády Ákos!

A pár ta­valy au­gusz­tus­ban sza­kí­tott.

A pár ta­valy au­gusz­tus­ban sza­kí­tott, és bár azóta több­ször fel­rep­pen­tek hírek az új­ra­me­le­gí­tett kap­cso­lat­ról, ők min­dig ta­gad­ták.

Bikiniben vallotta be Iszak Eszter: Ezzel lehet boldoggá tenni

Bikiniben vallotta be Iszak Eszter: Ezzel lehet boldoggá tenni

Nem kell más, csak három dolog és ettől bol­dog lesz a csi­nos mű­sor­ve­zető!

Nem kell más, csak három dolog és ettől bol­dog lesz a csi­nos mű­sor­ve­zető!

Iszak Eszter és Dobrády Ákos: biztos a békülés! Jöhet a baba

Iszak Eszter és Dobrády Ákos: biztos a békülés! Jöhet a baba

Feb­ruár óta újra egy párt alkot a Viva Tv csi­nos mű­sor­ve­ze­tője és a TNT front­em­bere.

Feb­ruár óta újra egy párt alkot a Viva Tv csi­nos mű­sor­ve­ze­tője és a TNT front­em­bere.

Árulkodó fotók: újra együtt Iszak Eszter és Dobrády Ákos?

Árulkodó fotók: újra együtt Iszak Eszter és Dobrády Ákos?

Együtt bu­liz­tak egy kon­cer­ten.

Ta­valy au­gusz­tusi sza­kí­tá­suk után most együtt bu­liz­tak egy kon­cer­ten.

Cindy Crawford fiával pózolt Iszak Eszter

Cindy Crawford fiával pózolt Iszak Eszter

Iszak Esz­ter mos­ta­ná­ban elég sokat uta­zik a világ körül.

Iszak Esz­ter mos­ta­ná­ban elég sokat uta­zik a világ körül, így al­kalma nyí­lik rá, hogy vi­lág­sztá­rok­kal ta­lál­koz­zon.

Itt a nyár: bikinire vetkőztek a magyar sztárok!

Itt a nyár: bikinire vetkőztek a magyar sztárok!

Be­kö­szön­tött a nyár, és mi­u­tán a vi­ha­ros napok el­múl­tak, a hő­mérő hi­gany­szála egyre fel­jebb kú­szik.

Be­kö­szön­tött a nyár, és mi­u­tán a vi­ha­ros napok el­múl­tak, a hő­mérő hi­gany­szála egyre fel­jebb kú­szik.

Nyári meleged lesz Iszak Eszti csodás, bikinis testétől

Nyári meleged lesz Iszak Eszti csodás, bikinis testétől

Elő­ször Los An­ge­les­ben, majd Me­xi­kó­ban járt a gyö­nyörű mű­sor­ve­zető volt vő­le­gé­nyé­vel, aki­vel sokak nagy örö­mére ki­bé­kül­tek.

Elő­ször Los An­ge­les­ben, majd Me­xi­kó­ban járt a gyö­nyörű mű­sor­ve­zető volt vő­le­gé­nyé­vel, aki­vel sokak nagy örö­mére ki­bé­kül­tek. Esz­ter egy gyö­nyörű fotót posz­tolt a Me­xi­kó­ból, a vall­ar­tai ten­ger­part­ról, a képet bi­zo­nyára ked­vese ké­szí­tette. Az biz­tos, Dob­rády Ákos min­dent meg­tett Esz­ter vissza­szer­zé­séért.

Iszak Eszter 12 éves kori álma teljesült!

Iszak Eszter 12 éves kori álma teljesült!

Iszak Esz­ter Ame­ri­kába me­ne­kült a mí­nu­szok elől! Az is­mert mo­dell-mű­sor­ve­zető két héten ke­resz­tül az Egye­sült Ál­la­mok­ban és Me­xi­kó­ban lazít.

Iszak Esz­ter Ame­ri­kába me­ne­kült a mí­nu­szok elől! Az is­mert mo­dell-mű­sor­ve­zető két héten ke­resz­tül az Egye­sült Ál­la­mok­ban és Me­xi­kó­ban lazít.

Végre: Újra együtt Iszak Eszter és Dobrády Ákos

Végre: Újra együtt Iszak Eszter és Dobrády Ákos

Ame­ri­ká­ban bé­kül­nek...

Esz­ter árul­kodó fo­tó­kat tesz közzé ame­ri­kai álom­nya­ra­lá­sá­ról, me­lye­ken ugyan Ákos nem sze­re­pel, de a Lokál egyik ol­va­sója össze­fu­tott velük a rep­té­ren.

Világsztárral találkozott Iszak Eszter

Világsztárral találkozott Iszak Eszter

Sokak ked­ven­cé­vel fu­tott össze.

A mű­sor­ve­zető sokak ked­ven­cé­vel fu­tott össze a ten­ge­ren­tú­lon. A képet kö­zös­ségi ol­da­lán mu­tatta meg kö­ve­tő­i­nek.

Szívszorító: Nehéz gyerekkoráról vallott Iszak Eszter

Szívszorító: Nehéz gyerekkoráról vallott Iszak Eszter

Csa­ládja sosem "úsz­kált" a pénz­ben.

A csi­nos mű­sor­ve­ze­tő­ről ke­ve­sen tud­ják, hon­nan jött. Ki­de­rült, csa­ládja sosem "úsz­kált" a pénz­ben.

Exkluzív! Dobrády Ákos őszintén a szakításáról!

Exkluzív! Dobrády Ákos őszintén a szakításáról!

Van élet egy hosszú sze­re­lem után is. Ákos jö­vő­beli ter­ve­i­ről mesél.

Iszak Eszter és Dobrády Ákos képtelenek elengedni egymást

Iszak Eszter és Dobrády Ákos képtelenek elengedni egymást

Újra fel­me­le­gí­te­nék a kap­cso­la­tu­kat.

A páros négy hó­napja sza­kí­tott, de most újra fel­me­le­gí­te­nék a kap­cso­la­tu­kat.

Visszafordíthatatlan! Ezt tette magával Iszak Eszti

Visszafordíthatatlan! Ezt tette magával Iszak Eszti

Döntő lé­pésre szánta el magát.

A nép­szerű mű­sor­ve­zető döntő lé­pésre szánta el magát és büsz­kén do­ku­men­tálta is, mit tett ma­gá­val... Nézd meg, mit csi­nált a szexi tévés!

Hoppá! Felszarvazták a válogatott hősét?

Hoppá! Felszarvazták a válogatott hősét?

Kivel költ­hette el ro­man­ti­kus va­cso­rá­ját Iszak Esz­ter?

Bár sem Iszak Esz­ter, sem Sza­lai Ádám nem is­mer­ték el, hogy egy párt al­kot­ná­nak, nem is ta­gad­ták a plety­ká­kat. Kivel költ­hette el ro­man­ti­kus va­cso­rá­ját a csi­nos mű­sor­ve­zető, mi­köz­ben Ádám Ri­gá­ban har­colt?

Izgató látványt nyújt Iszak Eszter észveszejtő dekoltázsa

Izgató látványt nyújt Iszak Eszter észveszejtő dekoltázsa

Erről a kép­ről na­po­kig nem fogod tudni le­venni a sze­me­det! Pil­la­na­tok alatt fel­rob­ban­totta az in­ter­ne­tet.

Erről a kép­ről na­po­kig nem fogod tudni le­venni a sze­me­det! Pil­la­na­tok alatt fel­rob­ban­totta az in­ter­ne­tet.

Tóth Gabi és Iszak Eszti közös mellvillantására nincsenek szavak!

Tóth Gabi és Iszak Eszti közös mellvillantására nincsenek szavak!

Pi­he­nés köz­ben arról sem fe­led­kez­tek meg, hogy egy igen ero­ti­kus fo­tó­val lep­jék meg ra­jon­gó­i­kat...

Pi­he­nés köz­ben arról sem fe­led­kez­tek meg, hogy egy igen ero­ti­kus fo­tó­val lep­jék meg ra­jon­gó­i­kat...

Kiderült, miért szakított Dobrády Ákos és Iszak Eszter!

Kiderült, miért szakított Dobrády Ákos és Iszak Eszter!

Már külön ott­honba is köl­töz­tek.

Már külön ott­honba is köl­töz­tek, Esz­ter­nek a ba­rát­női se­gí­tet­tek el­hur­col­kodni Szent­end­ré­ről.

Árulkodó fotók: Már a Szigeten is depressziósan bulizott Iszak Eszter!

Árulkodó fotók: Már a Szigeten is depressziósan bulizott Iszak Eszter!

A Ri­post len­cse­végre kapta a Szi­ge­ten a mű­sor­ve­ze­tőt, amint ma­gá­nyo­san, szo­mo­rúan tán­col­ga­tott.

Ez gyorsan ment: máris túltette magát a szakításon Iszak Eszter!

Ez gyorsan ment: máris túltette magát a szakításon Iszak Eszter!

Min­den jel arra mutat, hogy már egy­ál­ta­lán nem is bán­kó­dik.

A VIVA mű­sor­ve­ze­tője öt év után sza­kí­tott Dob­rády Ákos­sal, és min­den jel arra mutat, hogy már egy­ál­ta­lán nem is bán­kó­dik.

Egy válogatott focistára cserélte Dobrády Ákost Iszak Eszti

Egy válogatott focistára cserélte Dobrády Ákost Iszak Eszti

Nem­rég még es­kü­vőt ter­vez­tek. Aztán Ákos le­fo­gyott, majd jött a bom­ba­hír.

Nem­rég még es­kü­vőt ter­vez­tek. Aztán Ákos le­fo­gyott, majd jött a bom­ba­hír: sza­kí­ta­nak!

Híres magyar nők, akik még mindig nem mentek férjhez

Híres magyar nők, akik még mindig nem mentek férjhez

A si­ker­hez bol­dog kap­cso­lat is tár­sul.

Hiába is­mer­tek és gyö­nyö­rűek, az es­küvő még min­dig várat ma­gára, pedig a si­ke­res élet­hez bol­dog kap­cso­lat is tár­sul.

Augusztusra még nyaralást tervezett Dobrády Ákos és Iszak Eszter

Augusztusra még nyaralást tervezett Dobrády Ákos és Iszak Eszter

Nem­rég még nya­ral­tak, most vég­leg vége köz­tük min­den­nek.

Dob­rády Ákos és ked­vese nem­rég még a ter­ve­ik­ről me­sél­tek bol­do­gan, nem sok­kal ké­sőbb vég­leg kü­lön­köl­töz­tek.

Leleplezte esküvői titkait Iszak Eszter

Leleplezte esküvői titkait Iszak Eszter

A már jó ideje jegy­ben járó sze­rel­me­sek el­mond­ták, hogy úton-út­fé­len es­kü­vő­jük­ről kér­dez­ge­tik őket. Ezért ve­tet­tek most véget a ta­lál­ga­tá­sok­nak, és el­árul­tak egy-két iz­gal­mas tit­kot.

A már jó ideje jegy­ben járó sze­rel­me­sek el­mond­ták, hogy úton-út­fé­len es­kü­vő­jük­ről kér­dez­ge­tik őket. Ezért ve­tet­tek most véget a ta­lál­ga­tá­sok­nak, és el­árul­tak egy-két iz­gal­mas rész­le­tet.

Így reagáltak a magyar sztárok a vasárnapi Eb-vereségre

Így reagáltak a magyar sztárok a vasárnapi Eb-vereségre

Habár a nyol­cad­döntő a vég­ál­lo­mást je­len­tette a vá­lo­ga­tot­tunk szá­mára, mégis bol­doggá tet­tek min­den­kit.

Habár a nyol­cad­döntő a vég­ál­lo­mást je­len­tette a fiúk szá­mára, mégis bol­doggá tet­tek min­den­kit.

Focilázban ég az egész sztárvilág!

Focilázban ég az egész sztárvilág!

Nézd meg, ők ho­gyan örül­tek a ha­tal­mas si­ker­nek.

Az egész or­szág egy em­ber­ként szur­kolt ked­den a ma­gyar fo­ci­vá­lo­ga­tott­nak, ami­ből ter­mé­sze­te­sen sztár­ja­ink sem ma­rad­hat­tak ki. Nézd meg, ők ho­gyan örül­tek a ha­tal­mas si­ker­nek.

Erősen kivágott ruhákban pompáztak a dögös hazai sztárok

Erősen kivágott ruhákban pompáztak a dögös hazai sztárok

Gá­lázni gyűl­tek össze.

Csü­tör­tök este gá­lázni gyűlt össze a hazai sztár­vi­lág krémje, ami­ből jó páran ki­tűn­tek ult­ra­dö­gös ru­ha­vá­lasz­tá­sa­ik­kal.

Idén ezekre a magyar sztáresküvőkre készülhetsz!

Idén ezekre a magyar sztáresküvőkre készülhetsz!

Öt gi­gan­ti­kus ce­leb­kéz­fogó is vár­ható.

Mi­ni­mum öt gi­gan­ti­kus ce­leb­kéz­fo­góra szá­mít­ha­tunk, köz­tük több olyanra, me­lye­ket ta­valy­ról ha­lasz­tot­tak el.

Ezért nem házasodtak még össze Iszak Eszterék

Ezért nem házasodtak még össze Iszak Eszterék

Eszti el­árulta az oko­kat.

Iszak Esz­ter és Dob­rády Ákos már más­fél éve jegy­ben jár­nak, az es­kü­vő­jük azon­ban még várat ma­gára. Most ki­de­rült, mi ennek az oka.

Iszak Eszti még sosem volt ennyire dögös!

Iszak Eszti még sosem volt ennyire dögös!

A mű­sor­ve­zető mell­tar­tó­ban és le­tolt nad­rág­ban pó­zolt a ka­me­rák előtt, az el­ké­szült képek pedig pisz­ko­sul sze­xik let­tek.

A mű­sor­ve­zető mell­tar­tó­ban és le­tolt nad­rág­ban pó­zolt a ka­me­rák előtt, az el­ké­szült képek pedig pisz­ko­sul sze­xik let­tek.

Ezekkel a kamuhírekkel sokkoltak minket tavaly

Ezekkel a kamuhírekkel sokkoltak minket tavaly

Az em­be­rek vál­to­zat­la­nul sze­ret­nek plety­kálni, és a rossz­in­du­lat sem áll távol egye­sek­től.

Iszak Eszternél dögösebb menyasszonyt még nem láttál!

Iszak Eszternél dögösebb menyasszonyt még nem láttál!

Nem min­den­napi fotót osz­tott meg ra­jon­gó­i­val a szexi mű­sor­ve­zető, aki nem­rég es­kü­vői ru­há­ban pó­zolt.

Nagy lépésre szánta el magát Iszak Eszter és Dobrády Ákos

Nagy lépésre szánta el magát Iszak Eszter és Dobrády Ákos

A mű­sor­ve­zető és a ze­nész három év együtt járás után közös ott­honba köl­töz­nek.

A csi­nos mű­sor­ve­zető és a ze­nész három év együtt járás után közös ott­honba köl­töz­nek.

Társkeresőn bukkant fel Iszak Eszter fotója

Társkeresőn bukkant fel Iszak Eszter fotója

Az egyik leg­szebb ma­gyar mű­sor­ve­ze­tőnő saját ha­son­mása után nyo­moz!

Az egyik leg­szebb ma­gyar mű­sor­ve­ze­tőnő saját ha­son­mása után nyo­moz! Töb­ben is je­lez­ték, hogy van be­lőle még egy, aki mel­les­leg párt keres ma­gá­nak az in­ter­ne­ten.

Perverz állat markolászta Iszak Esztert

Perverz állat markolászta Iszak Esztert

A mű­sor­ve­zető ál­lat­kert­ben járt.

A VIVA tévé csi­nos mű­sor­ve­ze­tője ál­lat­kert­ben járt, ahol az egyik lakó in­ti­mebb kap­cso­latba sze­re­tett volna lépni vele. Vajon mit szólt ehhez Esz­ter?

Ha fázol, fűtsd magad szexi bikinis sztárok fotóival!

Ha fázol, fűtsd magad szexi bikinis sztárok fotóival!

A hideg idő­já­rás mind­annyi­un­kat arra kész­tet, hogy fel­idéz­zük a meleg, nyári na­po­kat. Szexi, für­dő­ru­hás sztá­rok ké­pe­i­vel pedig ez még könnyebb!

A hideg idő­já­rás mind­annyi­un­kat arra kész­tet, hogy fel­idéz­zük a meleg, nyári na­po­kat. Szexi, für­dő­ru­hás sztá­rok ké­pe­i­vel pedig ez még könnyebb!

Régóta vágyott a változásra Iszak Eszter

Régóta vágyott a változásra Iszak Eszter

Lé­leg­zet­el­ál­lí­tóan dögös fri­zu­rá­val lepte meg új fod­rá­sza a VIVA TV szexi mű­sor­ve­ze­tő­jét, aki ezt egy­ből meg is mu­tatta ra­jon­gó­i­nak.

Lé­leg­zet­el­ál­lí­tóan dögös fri­zu­rá­val lepte meg új fod­rá­sza a VIVA TV szexi mű­sor­ve­ze­tő­jét, aki ezt egy­ből meg is mu­tatta.

Fehér ruciban szexizett Iszak Eszti a tengerparton!

Fehér ruciban szexizett Iszak Eszti a tengerparton!

Szar­dí­nián nya­ralt szép mű­sor­ve­zető.

Szar­dí­nián nya­ralt a VIVA mű­sor­ve­ze­tője, aki fehér mi­ni­ru­há­ban mu­tatta meg hosszú comb­jait a stran­don.

Balszerencsét hozott sztárjainknak a menyasszonyi ruha?

Balszerencsét hozott sztárjainknak a menyasszonyi ruha?

Nem fog­lal­koz­tak a ba­bo­ná­val.

A ba­bo­ná­val nem tö­rődve több kap­cso­lat­ban élő ce­lebnő is fe­hérbe öl­tö­zött egy-egy fo­tó­zás ked­véért. Pár­jaik azóta sem vet­ték el őket.

Iszak Eszter gyerekként is gyönyörű volt

Iszak Eszter gyerekként is gyönyörű volt

A mű­sor­ve­zető-mo­dell régi fény­ké­pe­ket mu­ta­tott meg ma­gá­ról. Már fi­a­ta­lon is szebb volt az át­lag­nál.

A mű­sor­ve­zető-mo­dell régi fény­ké­pe­ket mu­ta­tott meg ma­gá­ról.

Iszak Eszti elölről és hátulról is megmutatta magát bikinijében - Fotó!

Iszak Eszti elölről és hátulról is megmutatta magát bikinijében - Fotó!

Szar­dí­ni­á­ról je­lent­ke­zett be a VIVA mű­sor­ve­ze­tője fa­lat­nyi bi­ki­ni­ben.

Szar­dí­ni­á­ról je­lent­ke­zett be a VIVA mű­sor­ve­ze­tője, aki fa­lat­nyi bi­ki­nik­ben na­po­zik a ten­ger­par­ton. Ilyen lapos hasat még nem lát­tál!

Megviselten, karikás szemmel is dögös a két műsorvezető - Fotó

Megviselten, karikás szemmel is dögös a két műsorvezető - Fotó

Iszak Eszti és Dukai Re­gina a re­pü­lő­té­ren fu­tot­tak össze, és meg­mu­tat­ták, hogy fes­ték nél­kül is jól néz­nek ki.

Iszak Eszti és Dukai Re­gina a rep­té­ren fu­tot­tak össze, és meg­mu­tat­ták, hogy fes­ték nél­kül is jól néz­nek ki.

Csiganyállal szépül Iszak Eszter - Fotó

Csiganyállal szépül Iszak Eszter - Fotó

Ijesztő csi­ga­nyál­maszk­ban bú­csúz­tatta a nya­rat Iszak Esz­ter.

Ijesztő csi­ga­nyál­maszk­ban bú­csúz­tatta a nya­rat Iszak Esz­ter, a Viva mű­sor­ve­ze­tője. A bájos tévés a stran­do­lás után úgy érezte, hogy bőre egy kis fel­üdü­lésre szo­rul, így fel­tette a bi­zarr, fehér masz­kot.

Iszak Eszter kiakadt: semmi sem igaz a szakításból!

Iszak Eszter kiakadt: semmi sem igaz a szakításból!

In­ge­rült Fa­ce­book poszt­ban fa­kadt ki.

A mű­sor­ve­zető egy in­ge­rült Fa­ce­book poszt­ban fa­kadt ki, mi­u­tán teg­nap bom­ba­ként rob­bant a hír: össze­ve­szett ked­ve­sé­vel, Dob­rády Ákos­sal.