Hosszú Katinka

Hosszú Katinka megható üzenetet tett közé

Hosszú Katinka elérzékenyült, megható üzenetet tett közé

A világ összes anyu­ká­ját kö­szön­tötte.

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszónő min­den anyu­kát szív­ből kö­szön­tött.

Szívmelengető üzenet, Hosszú Katinkára rátörtek az emlékek

Szívmelengető üzenet, Hosszú Katinkára rátörtek az emlékek

Az Iron Lady már ké­szen áll a hét­végi bu­da­pesti ver­senyre. Csü­tör­tö­kön még el­kapta őt a nosz­tal­gia.

Az Iron Lady már ké­szen áll a hét­végi bu­da­pesti ver­senyre. Csü­tör­tö­kön még el­kapta őt a nosz­tal­gia.

Hosszú Katinkát másolja Cristiano Ronaldo, belőle is hős lesz

Hosszú Katinkát másolja Cristiano Ronaldo

Saját kép­re­gény-so­ro­za­tot indít a por­tu­gál sztár­fo­cista.

Saját kép­re­gény-so­ro­za­tot indít a por­tu­gál sztár­fo­cista. Ha­son­ló­val már meg­pró­bál­ko­zott az Iron Lady is.

Hosszú Katinka különleges ajándékot kapott a sorstól a szülinapjára

Hosszú Katinka különleges ajándékot kapott a sorstól a szülinapjára

Rég nem lá­tott ven­dég buk­kant fel a baj­noknő la­ká­sá­nál.

Rég nem lá­tott ven­dég buk­kant fel a há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok la­ká­sá­nál.

Hosszú Katinka elárulta: erről álmodni sem mert

Hosszú Katinka elárulta: erről álmodni sem mert

Másra is kell időt sza­kí­ta­nia.

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszó­nő­nek a ver­se­nyek mel­lett másra is kell időt sza­kí­ta­nia. Három arany­ér­met nyert a hét­vé­gén.

Történelmi siker, Hosszú Katinka ezt is megcsinálta

Történelmi siker, Hosszú Katinka ezt is megcsinálta

Meg­nyerte az első szá­mot.

Az Iron Lady nyerte meg a Baj­no­kok So­ro­zata el­ne­ve­zésű úszó­vi­a­dal első ver­seny­szá­mát. Egy bronz­ér­met is szer­zett szom­ba­ton.

Leesik az állad, Hosszú Katinka megmutatta tökéletes izmait

Leesik az állad, Hosszú Katinka megmutatta tökéletes izmait

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszónő ezt a reg­gelt is az edző­te­rem­ben kezdte.

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszónő ezt a reg­gelt is az edző­te­rem­ben kezdte.

Kiderült, Hosszú Katinka ezért nem keresi a szerelmet

Kiderült, Hosszú Katinka ezért nem keresi a szerelmet

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszónő és ko­rábbi edző­társa, Dudás Dá­niel kap­cso­la­tá­ról még 2017-ben je­len­tek meg az első plety­kák.

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszónő és ko­rábbi edző­társa, Dudás Dá­niel kap­cso­la­tá­ról még 2017-ben je­len­tek meg az első plety­kák.

Koko keményen beszólt Hosszú Katinkának

Koko keményen beszólt Hosszú Katinkának

Bru­tá­li­san meg­dol­goz­tat­ták, és...

Úszó­sztá­runk boksz­edzésre ment Baján, ahol bru­tá­li­san meg­dol­goz­tat­ták. Rá­adá­sul még ka­pott is a fe­jére, ha nem adott bele min­dent - is.

Hosszú Katinka újra együtt nagy szerelmével

Hosszú Katinka újra együtt nagy szerelmével

Haj­nali közös képet posz­tolt.

Föl­dobta a vörös rúzs, és... Haj­nali közös képet posz­tolt a ver­seny­ma­ra­ton után ha­za­tért ma­gyar úszó­sztár.

Szexi vérvörösre váltott Katinka, sistereg az internet

Szexi vérvörösre váltott Katinka, sistereg az internet

Dögös fo­tó­val je­lent­ke­zett Ins­tag­ram-ol­da­lán a há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszónő.

Dögös fo­tó­val je­lent­ke­zett Ins­tag­ram-ol­da­lán a há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszónő. Nem ma­rad­tak el a bókok.

Hoppá, Hosszú Katinka az olimpiai bajnok karjaiban ünnepelt

Hoppá, Hosszú Katinka az olimpiai bajnok karjaiban ünnepelt

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszónk, Hosszú Ka­tinka pa­rá­dés tel­je­sít­ményt nyúj­tott Svéd­or­szág­ban.

Hosszú Katinka megállíthatatlan, rengeteg érmet nyert a hétvégén

Hosszú Katinka megállíthatatlan, rengeteg érmet nyert a hétvégén

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszónő a szom­bati két arany után va­sár­nap is meg­is­mé­telte ezt a bra­vú­ros tel­je­sít­ményt.

Nagyon boldog estéje volt Hosszú Katinkának, ez az oka

Nagyon boldog estéje volt Hosszú Katinkának, ez az oka

Szom­ba­ton két ara­nyat nyert.

A pén­teki ezüst­érem után, szom­ba­ton két ara­nyat nyert a há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszónő, a stock­holmi nem­zet­közi ver­se­nyen.

Durván megviccelték rajongóikat a magyar sztárok, ezt tették!

Durván megviccelték rajongóikat a magyar sztárok, ezt tették!

Ked­ven­ce­ik­kel együtt ne­vet­tek.

A három hí­res­ség jól át­vert min­den­kit bo­lon­dok napja al­kal­má­ból, ám a kö­ve­tőik ezt nem bán­ták, ked­ven­ce­ik­kel együtt ne­vet­tek.

Hosszú Katinka és Shane Tusup hátat fordított egymásnak

Hosszú Katinka és Shane Tusup hátat fordított egymásnak

A klasszis úszónő, és az újab­ban gol­fo­zás­sal pró­bál­kozó ex­férje is ha­sonló po­zí­ci­ó­ban töl­tött fel képet.

A klasszis úszónő, és az újab­ban gol­fo­zás­sal pró­bál­kozó ex­férje is ha­sonló po­zí­ci­ó­ban töl­tött fel képet Ins­tag­ramra.

Hosszú Katinka emiatt örül, hogy elvált Shane Tusuptól

Hosszú Katinka emiatt örül, hogy elvált Shane Tusuptól

Sokat se­gí­tett neki a válás.

Az Iron Lady a deb­re­ceni úszó ob után már Hel­sin­ki­ben ver­se­nyez, ahol szin­tén hal­mozza az arany­ér­me­ket. Sokat se­gí­tett neki a válás.

Hosszú Katinka már megint átvert mindenkit

Hosszú Katinka már megint átvert mindenkit

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszó imádja a bo­lon­dok nap­ját, most is meg­tré­fálta a ra­jon­góit.

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszó imádja a bo­lon­dok nap­ját, szinte min­den évben ki­ta­lál va­lami tré­fát.

Megvan a fotó, cenzúrázták Hosszú Katinkát

Megvan a fotó, cenzúrázták Hosszú Katinkát

Az Iron Lady már az olim­piát is szóba hozta a ma­gyar úszó­baj­nok­sá­got kö­ve­tően.

Az Iron Lady már az olim­piát is szóba hozta a ma­gyar úszó­baj­nok­sá­got kö­ve­tően. A két­száz és a négy­száz ve­gyes biz­tos pont nála.

Óriási átverés: Hosszú Katinka lebuktatta a világsztárt

Óriási átverés: Hosszú Katinka lebuktatta a világsztárt

Katka rá­ta­pin­tott a lé­nyegre.

Katka rá­ta­pin­tott a lé­nyegre. Úszó­klasszi­sunk tel­je­sen új meg­vi­lá­gí­tásba he­lyezte a sport­vi­lá­got szinte sok­koló hírt. Pedig sze­mé­lyes ked­ven­cé­ről van szó.

Forró fotó, így még nem láttad Hosszú Katinka fenekét

Forró fotó, így még nem láttad Hosszú Katinka fenekét

A ten­ger­par­ton ka­pott masszást.

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszónő Mar­seille-ben, a ten­ger­par­ton ka­pott masszást. Szom­ba­ton a világ idei leg­jobb­já­val nyert 200 ve­gye­sen.

Hosszú Katinka boldogan mondta: Nyomtam egy óriási juhuuu-t

Hosszú Katinka boldogan mondta: Nyomtam egy óriási juhuuu-t

Maga is meg­le­pő­dött, ami­kor az ered­mény­jel­zőn meg­látta az ide­jét.

Maga is meg­le­pő­dött, ami­kor az ered­mény­jel­zőn meg­látta az ide­jét. Úszó­sztá­runk edző­jé­nek is le­esett az álla.

33 perc alatt 1600-an lájkolták Hosszú Katinkát, ez brutális

33 perc alatt 1600-an lájkolták Hosszú Katinkát, ez brutális

A ma­gyar úszó­csil­lag semmi egye­bet nem tett, csak meg­mu­tatta or­szág­nak-vi­lág­nak, amit tud!

A ma­gyar úszó­csil­lag semmi egye­bet nem tett, csak meg­mu­tatta or­szág­nak-vi­lág­nak, amit tud!

Kiderült, mennyi pénzt kap idén Hosszú Katinka

Kiderült, mennyi pénzt kap idén Hosszú Katinka

Min­den évben külön dön­te­nek majd.

Min­den évben külön dön­te­nek majd az Iron Swim Bu­da­pest anyagi tá­mo­ga­tá­sá­nak mér­té­ké­ről a fő­vá­ros il­le­té­ke­sei.

Égi jel a medencében: fantasztikus glória Hosszú Katinka fölött

Égi jel a medencében: fantasztikus glória Hosszú Katinka fölött

Már a bu­bo­rék­fú­jás is megy neki.

Most már a víz alatti bu­bo­rék­fú­jás is megy az Iron Lady­nek. Ehhez az kel­lett, hogy min­den edzés után ki­tar­tóan gya­ko­rol­jon.

Ennek a hírnek Hosszú Katinka és Shane Tusup sem örülhet

Ennek a hírnek Hosszú Katinka és Shane Tusup sem örülhet

El­dőlt, hogy LeB­ron James nem lesz ott az észak-ame­ri­kai profi ko­sár­labda-baj­nok­ság rá­ját­szá­sá­ban.

El­dőlt, hogy a Los An­ge­les La­kers és LeB­ron James nem lesz ott az észak-ame­ri­kai profi ko­sár­labda-baj­nok­ság (NBA) rá­ját­szá­sá­ban.

Sejtelmes üzenet, így még sosem láttuk Hosszú Katinkát

Sejtelmes üzenet, így még sosem láttuk Hosszú Katinkát

Az úszónő dögös bőr­sze­re­lést hú­zott, a fotót pedig kü­lö­nös sorok kí­sé­re­té­ben tette közzé.

Az úszónő dögös bőr­sze­re­lést hú­zott, a fotót pedig kü­lö­nös sorok kí­sé­re­té­ben tette közzé.

Váratlan helyen tűnt fel Hosszú Katinka

Váratlan helyen tűnt fel Hosszú Katinka

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszónő vé­let­le­nül be­le­csöp­pent egy bow­ling­ver­senybe. Az ama­tő­rök kö­zött nem ta­lált le­győ­zőre.

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszónő vé­let­le­nül be­le­csöp­pent egy bow­ling­ver­senybe. Az ama­tő­rök kö­zött nem ta­lált le­győ­zőre.

A válás eltitkolt részletei: Ennyi pénzt vitt el Tusup Katinkától

A válás eltitkolt részletei: Ennyi pénzt vitt el Tusup Katinkától

Az egyre fur­csább ki­je­len­té­sek­kel elő­ruk­koló ame­ri­kai csak egy fel­té­tel­lel ment bele a vá­lásba. Ka­tinka nagy árat fi­ze­tett...

Hosszú Katinka példaképe egyre nagyobb pácban van

Hosszú Katinka példaképe egyre nagyobb pácban van

Ilyen 2005 óta nem tör­tént vele.

A Los An­ge­les La­kersben pat­tog­tató LeB­ron James 2005 óta elő­ször ma­rad­hat le a rá­ját­szás­ról. Egy másik el­ké­pesztő so­ro­zata is meg­sza­kad­hat.

Apja elárulta, miben változott meg Hosszú Katinka a válása óta

Apja elárulta, miben változott meg Hosszú Katinka a válása óta

Az Iron Lady nyu­god­tabb lett.

Hosszú Ist­ván el­me­sélte, hogy lánya nyu­god­tabb és ki­egyen­sú­lyo­zot­tabb lett. Ennek pedig na­gyon örül az egy­kori ki­váló ko­sár­lab­dázó.

Váratlan fordulat, erre készül Hosszú Katinka

Váratlan fordulat, erre készül Hosszú Katinka

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszó­nő­ről már ké­szült könyv.

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszó­nő­ről már ké­szült könyv, ez­út­tal film­mel pró­bál­kozna. Ma­gyar stáb­bal dol­gozna új öt­le­tén, kül­föl­dön is for­gat­ná­nak.

Hosszú Katinka végre kipakolt Shane Tusupról és a válásukról

Hosszú Katinka végre kipakolt Shane Tusupról és a válásukról

Őszin­tén val­lott az ame­ri­kai edző-férj­ről és a zá­tonyra fu­tott kap­cso­la­tuk­ról.

Meg­törte a csen­det: őszin­tén val­lott az ame­ri­kai edző-férj­ről és a zá­tonyra fu­tott kap­cso­la­tuk­ról.

Nagyágyú segít Hosszú Katinkának, aki új sportágba nevezne be

Nagyágyú segít Hosszú Katinkának, aki új sportágba nevezne be

Ke­mény Dénes üzent úszó­sztá­runk­nak. A le­gen­dás ví­zi­labda-ka­pi­tány ta­ná­csa­i­val va­lóra vál­hat­nak Katka álmai.

19 éves fiú dobja fel Hosszú Katinka napjait

19 éves fiú dobja fel Hosszú Katinka napjait

Remek hu­mora van a fi­a­tal­em­ber­nek.

A Joe-nak be­cé­zett úszó két hete kezdte az edzé­se­ket az Iron Swim­ben, hamar meg­ked­vel­ték a töb­biek. Az Iron Lady a fi­a­tal­em­ber hu­mo­rát emelte ki.

Meglepő fotó, itt még biztosan nem láttad Hosszú Katinkát

Meglepő fotó, itt még biztosan nem láttad Hosszú Katinkát

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszónő a hét­vé­gén Mi­lá­nó­ban ver­seny­zett. Egy kis vá­ros­né­zésre is volt ideje.

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszónő a hét­vé­gén Mi­lá­nó­ban ver­seny­zett. Vá­ros­né­zésre is volt ideje.

Nagy fordulatot vett Hosszú Katinka élete, óriási dobásra készül

Nagy fordulatot vett Hosszú Katinka élete

Nyá­ron még ve­szély­ben volt a kar­ri­erje, azóta ma­gára ta­lált. Idén még ma­ga­sabbra akarja emelni a lécet.

Nyá­ron még ve­szély­ben volt a kar­ri­erje, azóta ma­gára ta­lált. Idén még ma­ga­sabbra akarja emelni a lécet.

Shane Tusup így riogatja Hosszú Katinkát: Ezen besírsz

Shane Tusup így riogatja Hosszú Katinkát: Ezen besírsz

Úgy tűnik, egy idő­ben edze­nek.

Van abban va­lami ab­szurd, hogy a vá­ló­fél­ben lévő egy­kori sze­rel­me­sek csak­nem egy idő­ben néz­nek le a kon­di­te­rembe.

Óriási elismerésben részesült a magyar sztár

Óriási elismerésben részesült a magyar sztár

Ra­sovszky Eu­rópa leg­jobbja lett.

Ra­sovszky Kris­tóf Eu­rópa leg­jobbja lett a férfi nyílt­vízi úszók kö­zött. Hosszú Ka­tinka ez­út­tal csak má­so­dik lett a nők­nél a svéd Sarah Sjöst­röm mö­gött.

Hosszú Katinka víz alá került egy férfival a medencében

Hosszú Katinka víz alá került egy férfival a medencében

Lát­ha­tóan a leg­na­gyobb egyet­ér­tés­ben le­beg­tek a ha­tal­mas uszoda ví­zé­nek alján.

Nem volt du­la­ko­dás, lát­ha­tóan a leg­na­gyobb egyet­ér­tés­ben le­beg­tek a ha­tal­mas uszoda ví­zé­nek alján. Az pedig na­gyon gyor­san ki­de­rült, hogy nem sport­társ a sze­ren­csés il­lető.

Megvan az Év női sportolója, megszakadt Hosszú Katinka nagy sorozata

Megvan az Év női sportolója, megszakadt Hosszú Katinka nagy sorozata

Kozák Dan­uta a ma­gyar úszó­baj­nok mel­lett Babos Tí­meát előzte meg.

Kozák Dan­uta a ma­gyar úszó­baj­nok mel­lett Babos Tí­meát előzte meg.

Különös dologra bukkant a Ripost: Ezért járt Budapesten Shane Tusup

Különös dologra bukkant a Ripost: Ezért járt Budapesten Shane Tusup

Úgy fest, Hosszú Ka­tinka és Shane Tusup immár min­den szin­ten meg­sza­kí­totta a vi­szo­nyát...

Friss fejlemény a magyar úszóbotrányban

Friss fejlemény a magyar úszóbotrányban, így zárulhat a dráma

Új kon­di­ter­met kap­nak a spor­to­lók.

Szer­dán adják át a Duna Aréna új kon­di­ter­mét a vá­lo­ga­tott spor­to­lók­nak. Így el­ke­rül­he­tővé vál­nak a to­vábbi viták.

Verrasztó Dávid elárulta, ez az igazság az úszóbotrányban

Verrasztó Dávid elárulta, ez az igazság az úszóbotrányban

Meg­kap­ták új, csúcs­mo­dern edző­ter­mü­ket a ma­gyar úszó-vá­lo­ga­tott tag­jai a Duna Aré­ná­ban.

Meg­kap­ták új, csúcs­mo­dern edző­ter­mü­ket a ma­gyar úszó-vá­lo­ga­tott tag­jai a Duna Aré­ná­ban. A ver­seny­zők így abban az idő­pont­ban is tré­nin­gez­het­nek az uszo­dá­ban, mint a há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok Hosszú Ka­tinka.

Így eshet el rengeteg pénztől Hosszú Katinka

Megjött a figyelmeztetés: Hosszú Katinka rengeteg pénztől eshet el

A ma­gyar úszó­baj­nok sze­rint az új liga miatt az olim­pia idő­vel hát­térbe szo­rul­hat. Ez a hely­zet az ál­lami tá­mo­ga­tást is érin­tené.

A ma­gyar úszó­baj­nok sze­rint az új liga miatt az olim­pia idő­vel hát­térbe szo­rul­hat. Ez a hely­zet az ál­lami tá­mo­ga­tást is érin­tené.

Úszóbotrány, Hosszú Katinka minden részletet elárult

Úszóbotrány, Hosszú Katinka minden részletet elárult

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok Hosszú Ka­tinka ál­lítja, nincs né­zet­el­té­rés közte, és a többi úszó kö­zött.

Hosszú Ka­tinka ál­lítja, nincs né­zet­el­té­rés közte, és a többi úszó kö­zött.

Mit csinált Tusup Budapesten? Hosszú Katinka válaszolt

Mit csinált Tusup Budapesten? Hosszú Katinka válaszolt

Tusup a céges ügye­i­ket in­tézte.

Hosszú Ka­tinka ko­rábbi férje-edzője, Shane Tusup Bu­da­pes­ten járt, céges ügye­i­ket in­tézte.

Áll a bál Hosszú Katinka körül, megszólalt Kapás Bogi edzője

Áll a bál Hosszú Katinka körül, kiborította a bilit Kapás Bogi edzője

Kon­di­te­rem he­lyett bor­dás­fal jut. Feb­ruár kö­ze­pére meg­ol­dód­hat a mél­tat­lan hely­zet, de addig?

Hosszú Katinka több élsportolót is kitiltott a Duna Arénából

Hosszú Katinka több élsportolót is kitiltott a Duna Arénából

A Fradi úszó­i­nak in­gáz­nia kell.

A Fradi úszó­i­nak in­gáz­nia kell a Nép­li­get és a Duna Aréna kö­zött a ki­til­tás miatt. Az Iron Lady nagy hang­súlyt fek­tet a szá­raz­földi edzé­sekre.

Titkos találka, megegyezett Hosszú Katinka és Shane Tusup

Titkos találka, megegyezett Hosszú Katinka és Shane Tusup

Fény de­rült végre a ti­tokra. Vége az egy­kori álom­pár több mint egy éve tartó há­bo­rú­já­nak?

Hosszú Katinka színházban járt, nem egyedül

Hosszú Katinka színházban járt, nem egyedül

Az Iron Lady az édes­any­já­val töl­tötte az estét. Az edzé­sek kö­zött jut idő egy kis szó­ra­ko­zásra is.

Az Iron Lady az édes­any­já­val töl­tötte az estét. Az edzé­sek kö­zött jut idő egy kis szó­ra­ko­zásra is. Két ver­seny után újra itt­hon van.

Árulkodó pesti fotó, itt bukkant fel Shane Tusup

Árulkodó pesti fotó, itt bukkant fel Shane Tusup

Újabb jel arra, hogy zaj­lik a válás.

Újabb jel arra, hogy ja­vá­ban zaj­lik Hosszú Ka­tin­káék vá­lása. A bí­ró­ság­nál ebé­delt és ká­vé­zott úszó­sztá­runk ko­rábbi edzője, egy­ben férje.

Hosszú Katinka megtörte a csendet, élete nehéz időszakáról vallott

Hosszú Katinka megtörte a csendet, élete nehéz időszakáról vallott

Ja­vára vált, hogy ta­valy ki­csit meg­sza­kí­totta a nagy ro­ha­nást. Újult erő­vel foly­tatja az útját a to­kiói olim­pia felé.

Hosszú Katinka rég nem látott családtaggal találkozott

Hosszú Katinka rég nem látott családtaggal találkozott

A lu­xem­burgi ver­seny első nap­ját egy kü­lön­le­ges va­cso­rá­val zárta.

Nehéz nap van úszó­sztá­runk mö­gött. A lu­xem­burgi ver­seny első nap­ját egy kü­lön­le­ges va­cso­rá­val zárta.

Bajban van Shane Tusup, segítséget kér

Bajban van Shane Tusup, segítséget kér

Ta­nács­ta­lan a haj­dani úszó­edző. Hosszú Ka­tinka exe új éle­tet kez­dett gol­fo­zó­ként, de máris ne­héz­ségbe üt­kö­zött.

Ta­nács­ta­lan a haj­dani úszó­edző. Hosszú Ka­tinka exe új éle­tet kez­dett gol­fo­zó­ként, de máris ne­héz­ségbe üt­kö­zött.

Új sportágba vág bele Hosszú Katinka klubja: Itt vannak a részletek

Új sportágba vág bele Hosszú Katinka klubja: Itt vannak a részletek

Hosszú távra ter­vez az Iron Swim.

Sok min­den sze­re­pel az Iron Swim hosszú távú ter­ve­i­ben. Egye­lőre sztár­pó­lós nél­kül ok­tat­ják a ví­zi­lab­dát a gye­re­kek­nek.

Hosszú Katinka nagyon nehéz napokon van túl

Hosszú Katinka nagyon nehéz napokon van túl

Az Iron Lady két arany­ér­met nyert.

Az Iron Lady két arany­ér­met nyert a hét­vé­gén Ant­wer­pen­ben. Leg­kö­ze­lebb Lu­xem­burg­ban áll rajt­hoz, majd Gö­rög­or­szág kö­vet­ke­zik.

Hosszú Katinka megmutatta új szövetségesét

Hosszú Katinka megmutatta új szövetségesét

Ki ez a férfi az ol­da­lán? A jelek sze­rint nem csak ver­se­nyezni ment Lu­xem­burgba a ma­gyar úszó­csil­lag.

Ki ez a férfi az ol­da­lán? A jelek sze­rint nem csak ver­se­nyezni ment Lu­xem­burgba a ma­gyar úszó­csil­lag.

Shane Tusup hagyatéka most nagyon jól jön Hosszú Katinkának

Shane Tusup hagyatéka most nagyon jól jön Hosszú Katinkának

Vissza­tért a régi mód­szer­hez. Tudja, mi­lyen re­cept vezet a győ­zel­mek­hez.

Vissza­tért a régi mód­szer­hez. Ta­pasz­ta­lat­ból tudja, mi­lyen si­ker­re­cept vezet a győ­zel­mek­hez.

Sokatmondó: Tusup már nyilvánosan sem vállalja a tetkóit

Sokatmondó: Tusup már nyilvánosan sem vállalja a tetkóit

Rej­te­geti a test­var­rá­sait.

Az ame­ri­kai hosszú idő után mu­tatta meg magát a nagy­vi­lág­nak, a Hosszú Ka­tin­kára em­lé­kez­tető test­var­rá­sai vi­szont rejtve ma­rad­tak.

Fantasztikus hírre ébredt Hosszú Katinka

Fantasztikus hírre ébredt Hosszú Katinka

Új szu­per­so­ro­za­tot indít a FINA, Bu­da­pes­ten is lesz ver­seny.

Új szu­per­so­ro­za­tot indít a FINA, amely­nek má­so­dik ál­lo­mása Bu­da­pes­ten lesz a Duna Aré­ná­ban. Cseh László és Milák Kris­tóf is rajt­hoz áll­hat.

Rejtélyes üzenetet tett közzé Hosszú Katinka: mi lehet a háttérben?

Rejtélyes üzenetet tett közzé Hosszú Katinka: mi lehet a háttérben?

A ma­gyar baj­noknő ér­de­kes szö­ve­get osz­tott meg az Ins­tag­ra­mon.

A ma­gyar baj­noknő ér­de­kes szö­ve­get osz­tott meg az Ins­tag­ra­mon. Csak ta­lál­gatni lehet, hogy mire utalt ezzel.

Ez a véleménye Hosszú Katinka apjának Shane Tusupról

Ez a véleménye Hosszú Katinka apjának Shane Tusupról

Hosszú Ist­ván sze­rint lehet, hogy Shane dühbe gurul majd a golf­pá­lyán.

Shane Tusup hátat for­dí­tott az úszó­me­den­cé­nek és úgy dön­tött, hogy a golf vi­lá­gá­ban akar si­ke­re­ket el­érni. Hosszú Ist­ván sze­rint elő­for­dul­hat, hogy az ame­ri­kai dühbe gurul majd a golf­pá­lyán, ahogy az uszo­dá­ban is tette.

Megfejtettük, miért áll golfozónak Tusup

Megfejtettük, miért áll golfozónak Shane Tusup

Csak jól jár­hat a hir­te­len vál­tás­sal Hosszú Ka­tinka exe. A pénz, pénzt fial.

Akár­mi­lyen meg­lepő a be­je­len­tése, csak jól jár­hat a hir­te­len vál­tás­sal Hosszú Ka­tinka exe. A pénz, pénzt fial.

Elég volt, Hosszú Katinka döntést hozott Shane Tusuppal kapcsolatban

Elég volt, Hosszú Katinka döntést hozott Shane Tusuppal kapcsolatban

Az ame­ri­kai edző hosszú idő után adott hírt ma­gá­ról, a golf­ban kép­zeli el a jö­vő­jét.

Tusup fütyült az egy éve megtett ígéreteire

Shane Tusup fütyült az egy éve megtett ígéreteire

2018. ja­nuár 11-én ma­gya­rul fo­gad­ko­zott az ame­ri­kai úszó­edző.

2018. ja­nuár 11-én ma­gya­rul fo­gad­ko­zott az ame­ri­kai, ebből vi­szont nem sok min­den va­ló­sult meg. Még a gye­re­kek­nek is hátat for­dí­tott.

Meglepetés, Hosszú Katinka nem pihenni ment Hawaiira

Meglepetés, Hosszú Katinka nem pihenni ment Hawaiira

Az úszó­nőt más fából fa­rag­ták.

Más­nak talán eszébe sem jutna dol­gozni a pa­ra­di­csomi szi­ge­ten. Ka­tin­kát azon­ban más fából fa­rag­ták, ko­moly célok le­beg­nek a szeme előtt.

Váratlan dolog történt Hosszú Katinkával, mi lehet a baj?

Váratlan dolog történt Hosszú Katinkával, mi lehet a baj?

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszónő hon­lap­ját fel­füg­gesz­tet­ték, a kö­zös­ségi mé­di­á­ban azon­ban to­vábbra is aktív.

Az olim­piai baj­nok úszónő hon­lap­ját fel­füg­gesz­tet­ték, a kö­zös­ségi mé­di­á­ban­to­vábbra is aktív.

Hosszú Katinka nem lehet boldog, de a rajongók örülhetnek

Hosszú Katinka nem lehet boldog, de a rajongók örülhetnek

Ha­tal­mas ak­ciók a ter­mé­kekre.

Csu­pán hat té­tel­ből lehet vá­sá­rolni az Iron Lady-ter­mé­kek közül, eze­ket azon­ban na­gyon ked­vez­mé­nyes áron lehet el­érni. Mi tör­tén­he­tett?

Hihetetlen program, így telik Hosszú Katinka egy napja

Hihetetlen program, így telik Hosszú Katinka egy napja

Reg­gel fél ötkor kezdi a napot.

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszónő reg­gel fél ötkor kezdi a napot. Ren­ge­te­get edz az Iron Lady, hat­kor már az edző­te­rem­ben van.

Karácsony óta először posztolt képet Hosszú Katinka, ezt látni kell

Karácsony óta először posztolt képet Hosszú Katinka, ezt látni kell

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszónő Ha­waii szi­ge­té­ről je­lent­ke­zett be a kö­zös­ségi ol­da­lain.

A ma­gyar baj­noknő Ha­waii szi­ge­té­ről je­lent­ke­zett be a kö­zös­ségi ol­da­lain.

Sérülést szenvedett Hosszú Katinka kedvence

Emiatt szomorkodhatott Hosszú Katinka karácsony második napján

LeB­ron James ágyék­sé­rü­lés miatt dőlt ki a Gol­den State War­ri­ors el­leni meccsen.

LeB­ron James ágyék­sé­rü­lés miatt dőlt ki a Gol­den State War­ri­ors el­leni meccsen.

Hosszú Katinka elárulta magát, napokig bűnözni készül

Hosszú Katinka elárulta magát, napokig bűnözni készül

A ka­rá­cso­nyi ter­ve­i­ről be­szélt. Van, ami­nek egy­sze­rűen kép­te­len el­len­állni oda­haza Baján, az ün­ne­pek­kor.

Hosszú Katinka ismét bearanyozta a napunkat

Hosszú Katinka ismét bearanyozta a napunkat

A cso­dás úszónő ismét ki­tett ma­gáért.

A cso­dás úszónő ismét ki­tett ma­gáért Svájc­ban. Bra­vú­ros ered­ményt ért el. Már csü­tör­tö­kön is re­me­kelt.

Durvul az úszóháború, Hosszú Katinkát zsarolták?

Durvul az úszóháború, Hosszú Katinkát zsarolták?

Még a vi­lág­baj­nok­sá­gok, olim­piák boj­kottja is szóba jött a FINA ellen szer­vez­kedő úszó­sztá­rok­nál.

Még a vi­lág­baj­nok­sá­gok, olim­piák boj­kottja is szóba jött a FINA ellen szer­vez­kedő úszó­sztá­rok­nál.

Váratlan fordulat, itt láthatjuk a jövőben Hosszú Katinkát

Váratlan fordulat, itt láthatjuk a jövőben Hosszú Katinkát

A Ma­gyar Idők in­for­má­ci­ója sze­rint a ma­gyar baj­noknő át­iga­zol saját klub­já­ból a Fe­renc­vá­rosba.

A Ma­gyar Idők in­for­má­ci­ója sze­rint a ma­gyar baj­noknő át­iga­zol saját klub­já­ból a Fe­renc­vá­rosba.

Hatalmas magyar sportsiker, Hosszú Katinka és a pólósok lettek a legjobbak

Hatalmas magyar sportsiker, Hosszú Katinka és a pólósok lettek a legjobbak

Hosszú Ka­tinka lett az év női úszója, a ma­gyar férfi ví­zi­labda-vá­lo­ga­tott lett az év csa­pata a vizes spor­to­kat tö­mö­rítő nem­zet­közi szö­vet­ség­nél (FINA).

Érdekes fotó, így még nem láttad Hosszú Katinka érmeit

Érdekes fotó, így még nem láttad Hosszú Katinka érmeit

Az Irony Lady négy arany­ér­met nyert.

Az Irony Lady négy arany­ér­met és egy ezüs­töt szer­zett a Kí­ná­ban ren­de­zett rövid pá­lyás úszó-vi­lág­baj­nok­sá­gon. Meg­mu­tatta, hogy ké­szül egy Ins­tag­ram-képe.

Ez a siker titka? Különleges trükk segített Hosszú Katinkának

Ez a siker titka? Különleges trükk segített Hosszú Katinkának

Pet­rov Árpád az úszó­sztár­ral közös mun­ká­juk­ról árult el ku­lissza­tit­ko­kat.

Pet­rov Árpád az úszó­sztár­ral közös mun­ká­juk­ról árult el ku­lissza­tit­ko­kat. Az edző már tudja, mivel hat­hat az Iron Ladyre.

Hosszú Katinka váratlan vallomása: Halálközeli élményem volt

Hosszú Katinka váratlan vallomása: Halálközeli élményem volt

Nem akarja már kí­nozni magát. Az el­len­sé­ge­i­nek sem kí­vánja, amit átélt.

Nem akarja már kí­nozni magát. Úszó­sztá­runk az el­len­sé­ge­i­nek sem kí­vánja, amit átélt.

Hosszú Katinka megállíthatatlan, megvan az újabb világbajnoki arany

Hosszú Katinka megállíthatatlan, megvan az újabb világbajnoki arany

Az Iron Lady so­ro­zat­ban ne­gyed­szer lett baj­nok 100 ve­gye­sen.

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok so­ro­zat­ban ne­gyed­szer lett baj­nok 100 ve­gye­sen.

Hosszú Katinka komoly döntést hozott, aranyat érhet

Hosszú Katinka komoly döntést hozott, újabb aranyat érhet

Az Iron Lady dobta az 50 hátat.

Az Iron Lady dobta az 50 mé­te­res hát­úszást, így ki­pi­hen­ten mehet neki a 100 ve­gyes dön­tő­jé­nek.

Hosszú Katinka hihetetlen nyilatkozatot adott újabb vb-aranya után

Hosszú Katinka hihetetlen nyilatkozatot adott újabb vb-aranya után

Csak egy rö­vidke szó járt az agyá­ban. Szé­dü­le­tes si­kert ara­tott, pedig nem fo­ga­dott szót az edző­jé­nek, és le­ve­gőt sem vett.