Hosszú Katinka

Így ünnepelte aranyát Hosszú Katinka: furcsa fotók a színfalak mögül

Így ünnepelt Hosszú Katinka: furcsa fotók a színfalak mögül

Nem csak a vi­lág­baj­noki ér­mé­vel fo­tóz­ko­dott...

Nem csak a vi­lág­baj­noki ér­mé­vel fo­tóz­ko­dott, de saját ma­gá­val és Homer Simp­son­nal is.

Nehéz időszak: így él most Hosszú Katinka és új szerelme

Nehéz időszak: így él most Hosszú Katinka és új szerelme

Nem lehet könnyű nekik!

Sokan azt hit­ték, Máté majd min­den kül­földi ese­ményre el­kí­séri az Iron Lady-t.

Hihetetlen kezdés, Hosszú Katinka egyre közelebb a történelmi sikerhez

Hihetetlen kezdés, Hosszú Katinka egyre közelebb a történelmi sikerhez

Szen­zá­ciós úszás­sal kez­dett a kvang­dzsui vizes vb-n.

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok klasszis szen­zá­ciós úszás­sal kez­dett a kvang­dzsui vizes vb-n.

Hosszú Katinka nagy húzásra készül: szinte biztos, hogy visszalép

Hosszú Katinka nagy húzásra készül: szinte biztos, hogy visszalép

Be­vált re­cep­tet követ: elő­ször rá­ijeszt a vi­lágra, aztán... Ko­ráb­ban már fé­nye­sen be­jött ugyanez a tak­ti­kája.

Be­vált re­cep­tet követ: elő­ször rá­ijeszt a vi­lágra, aztán... Ko­ráb­ban már be­jött ugyanez a tak­ti­kája.

Rajtakapták, így töltötte az estéjét Hosszú Katinka

Rajtakapták, így töltötte az estéjét Hosszú Katinka

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszónő Szin­ga­púr­ban edző­tá­bo­ro­zik. Jut ideje a fel­töl­tő­désre is.

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszónő Szin­ga­púr­ban edző­tá­bo­ro­zik. Jut ideje a fel­töl­tő­désre is a klasszis ver­seny­ző­nek.

Kiderült, így teljesít az ágyban Hosszú Katinka

Kiderült, így teljesít az ágyban Hosszú Katinka

Három pasi sem bírt vele.

Három pasi sem bírt vele. Egy nagy ver­senyt máris fö­lé­nye­sen meg­nyert az Ázsi­á­ban edző­tá­bo­rozó Iron Lady.

Shane Tusup reagált Hosszú Katinka új kapcsolatára? Érdekes üzenet

Shane Tusup reagált Hosszú Katinka új kapcsolatára? Érdekes üzenet

Az Iron Lady ko­rábbi férje és edzője sokat sej­tető idé­ze­tet írt ki kö­zös­ségi ol­da­lára. Vajon tény­leg Ka­tin­káék­nak cí­mezte?

Érdekes fotó készült Hosszú Katinkáról Ázsiában

Érdekes fotó készült Hosszú Katinkáról Ázsiában

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszónő je­len­leg Szin­ga­púr­ban edző­tá­bo­ro­zik a vi­lág­baj­nok­ság előtt.

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszónő je­len­leg Szin­ga­púr­ban edző­tá­bo­ro­zik a vi­lág­baj­nok­ság előtt.

Hosszú Katinka megmutatta a szerelmét, íme a szerencsés

Hosszú Katinka megmutatta a szerelmét, íme a szerencsés

Elő­ször lát­ható együtt a pár a nagy nyil­vá­nos­ság előtt.

Elő­ször lát­ható együtt a pár a nagy nyil­vá­nos­ság előtt.

Ez igen, meglepő őszinteséggel vallott a nehézségekről Hosszú Katinka

Ez igen, meglepő őszinteséggel vallott a nehézségekről Hosszú Katinka

A vi­lág­baj­nok úszó el­árulta, hogy az el­múlt tíz évben ren­ge­teg ne­héz­sé­gen ment ke­resz­tül, de ez tette azzá, aki.

Hoppá, Hosszú Katinka nem a szerelmével ruccant le lazítani a Balcsira

Hoppá, Hosszú Katinka nem a szerelmével ruccant le lazítani a Balcsira

Úszó­dressz he­lyett apró bi­kini. Csa­jos dél­után­nal kap­cso­ló­dott ki a nagy haj­tás kö­ze­pette az Iron Lady.

Elvették Hosszú Katinka csúcsát, és kizárták a versenyből

Elvették Hosszú Katinka csúcsát, és kizárták a versenyből

13 éve nem tör­tént vele ha­sonló. Ki­de­rült, mi volt az oka a hi­bá­nak. Így is ma­gyar nyerte az ara­nyat, többi úszónk pa­rá­dé­zott Ró­má­ban.

13 éve nem tör­tént vele ha­sonló. Ki­de­rült, mi volt az oka a hi­bá­nak. Így is ma­gyar nyerte az ara­nyat, többi úszónk pa­rá­dé­zott Ró­má­ban.

Titkokról és meglepő nehézségekről vallott Hosszú Katinka edzője

Titkokról és nehézségekről vallott Hosszú Katinka edzője

Üröm az öröm­ben. Hiába ver­se­nyez csúcs­for­má­ban úszó­sztá­runk, saj­nos ne­ga­tí­vu­mo­kat is ta­pasz­tal­tak az edző­jé­vel.

Hiába ver­se­nyez csúcs­for­má­ban úszó­sztá­runk, saj­nos ne­ga­tí­vu­mo­kat is ta­pasz­tal­tak az edző­jé­vel.

Megszólalt Hosszú Katinka új szerelmének apja

Véleményt nyilvánított, megszólalt Hosszú Katinka új szerelmének apja

Azt akarja, hogy fia bol­dog le­gyen.

Az édes­apa sze­rint az a leg­fon­to­sabb, hogy gyer­meke bol­dog le­gyen.

Izgalmas boldogság! Kiderült: Hosszú Katinka elvált férfit szeret

Izgalmas boldogság! Kiderült: Hosszú Katinka elvált férfit szeret

A Ri­post meg­tudta: akár­csak az úszó­fe­no­mén Ka­tin­ká­nak, Má­té­nak is volt már egy fél­re­si­ke­rült há­zas­sága!

Most már biztos: belé szerelmes Hosszú Katinka

Most már biztos: belé szerelmes Hosszú Katinka

Vá­lása után rá­ta­lált a bol­dog­ság.

Nem sok­kal vá­lása után rá­ta­lált a bol­dog­ság az olim­piai baj­nokra. Meg­is­mer­ke­dé­sük az uszoda vi­lá­gá­hoz kap­cso­ló­dik.

Nézd meg, ez a fotó ad erőt Hosszú Katinkának

Nézd meg, ez a fotó ad erőt Hosszú Katinkának

Három érmet is nyert.

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszónő három érmet is nyert In­dia­na­po­lis­ban, a Baj­no­kok So­ro­zata utolsó ál­lo­má­sán. A szur­ko­lók­kal fo­tóz­ko­dott.

Lebukott, újra szerelmes Hosszú Katinka: ő az a férfi

Lebukott, újra szerelmes Hosszú Katinka: ő az a férfi

Az olim­pi­kont Bar­ce­lo­ná­ban kap­ták len­cse­végre új pár­já­val. Ra­gyog a bol­dog­ság­tól.

Az olim­pi­kont Bar­ce­lo­ná­ban kap­ták len­cse­végre új pár­já­val. Ra­gyog a bol­dog­ság­tól.

Hosszú Katinka retteg, elárulta gyerekkori traumáját

Hosszú Katinka retteg, elárulta gyerekkori traumáját

Néha rém­ál­mok gyöt­rik.

Néha rém­ál­mok gyöt­rik há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok­nőn­ket. A szom­széd kert­jé­ben kez­dő­dött min­den.

Nagy bejelentést tett Hosszú Katinka, ennek sokan fognak örülni

Nagy bejelentést tett Hosszú Katinka, ennek sokan fognak örülni

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszónő kö­zös­ségi ol­da­lán le­írta: újabb sztár­úszó csat­la­ko­zik a csa­pa­tá­hoz.

Kö­zös­ségi ol­da­lán szá­molt be Ka­tinka arról, hogy újabb sztár­úszó csat­la­ko­zik a csa­pa­tá­hoz.

Sorsfordító bejelentést tett Hosszú Katinka a pályafutásáról

Sorsfordító bejelentést tett Hosszú Katinka a pályafutásáról

Döb­be­ne­tes, mire ké­szül! Szí­vük­höz kap­hat­nak a ri­vá­li­sai. Rá­cá­fol min­den ed­digi ta­pasz­ta­latra a ma­gyar úszó­sztár.

Hosszú Katinka, Jakabos Zsú és társaik csodát tettek Budapesten

Hosszú Katinka, Jakabos Zsú és társaik csodát tettek Budapesten

Kü­lön­le­ges győ­zel­met arat­tak. Több össze­te­vője van ennek a kí­na­iak fe­lett ara­tott fö­lé­nyes si­ker­nek.

Hosszú Katinka ebben legyőzi még Egerszegi Krisztinát is

A háromszoros olimpiai, és hétszeres világbajnok Hosszú Katinka ebben legyőzi még Egerszegi Krisztinát is

Olyanra ké­szül, ami eddig egy­ál­ta­lán nem volt jel­lemző a leg­jobb úszókra. Saját ma­gá­nak ka­parta ki a gesz­te­nyét.

Olyanra ké­szül a sport­fe­no­mén, ami eddig egy­ál­ta­lán nem volt jel­lemző a leg­jobb úszókra. Saját ma­gá­nak ka­parta ki a gesz­te­nyét.

Szívmelengető üzenet, Hosszú Katinkára rátörtek az emlékek

Szívmelengető üzenet, Hosszú Katinkára rátörtek az emlékek

Az Iron Lady már ké­szen áll a hét­végi bu­da­pesti ver­senyre. Csü­tör­tö­kön még el­kapta őt a nosz­tal­gia.

Az Iron Lady már ké­szen áll a hét­végi bu­da­pesti ver­senyre. Csü­tör­tö­kön még el­kapta őt a nosz­tal­gia.

Hosszú Katinka megható üzenetet tett közé

Hosszú Katinka elérzékenyült, megható üzenetet tett közé

A világ összes anyu­ká­ját kö­szön­tötte.

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszónő min­den anyu­kát szív­ből kö­szön­tött.

Katinka különleges ajándékot kapott a sorstól a szülinapjára

Hosszú Katinka különleges ajándékot kapott a sorstól a szülinapjára

Fel­do­bó­dott az Iron Lady.

Rég nem lá­tott ven­dég buk­kant fel a baj­noknő la­ká­sá­nál. Az Iron Lady na­gyon örült az új­bóli ta­lál­ko­zás­nak.

Hosszú Katinkát másolja Cristiano Ronaldo, belőle is hős lesz

Hosszú Katinkát másolja Cristiano Ronaldo, a sztárfocistából is hős lesz

Saját kép­re­gény-so­ro­za­tot indít a por­tu­gál sztár­fo­cista.

Saját kép­re­gény-so­ro­za­tot indít a por­tu­gál sztár­fo­cista, mely­hez már moz­gó­ké­pes elő­ze­tes is ké­szült. Kép­re­génnyel ko­ráb­ban az Iron Lady, azaz Hosszú Ka­tinka is meg­pró­bál­ko­zott.

Leesik az állad, Hosszú Katinka megmutatta tökéletes izmait

Leesik az állad, Hosszú Katinka megmutatta tökéletes izmait

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszónő ezt a reg­gelt is az edző­te­rem­ben kezdte.

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszónő ezt a reg­gelt is az edző­te­rem­ben kezdte.

Hosszú Katinka elárulta: erről álmodni sem mert

Hosszú Katinka elárulta: erről álmodni sem mert

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszó­nő­nek a ver­se­nyek mel­lett másra is kell időt sza­kí­ta­nia.

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszó­nő­nek a ver­se­nyek mel­lett másra is kell időt sza­kí­ta­nia. Három arany­ér­met nyert a hét­vé­gén.

Történelmi siker, Hosszú Katinka ezt is megcsinálta

Történelmi siker, Hosszú Katinka ezt is megcsinálta

Meg­nyerte az első szá­mot.

Az Iron Lady nyerte meg a Baj­no­kok So­ro­zata el­ne­ve­zésű úszó­vi­a­dal első ver­seny­szá­mát. Egy bronz­ér­met is szer­zett szom­ba­ton.

Hosszú Katinka tízmilliókért úszik a szuperversenyen

Hosszú Katinka tízmilliókért úszik a szuperversenyen

Ki­har­colta a for­ra­dalmi fej­lő­dést.

Ki­har­colta a for­ra­dalmi fej­lő­dést há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok­nőnk, de nem ki­zá­ró­lag ma­gá­nak, hanem min­den úszó­nak.

Kiderült, Hosszú Katinka ezért nem keresi a szerelmet

Kiderült, Hosszú Katinka ezért nem keresi a szerelmet

Együtt van Dudás Dá­ni­el­lel?

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszónő és ko­rábbi edző­társa, Dudás Dá­niel kap­cso­la­tá­ról még 2017-ben je­len­tek meg az első plety­kák.

Társkeresőn tűnt fel Hosszú Katinka, visszaéltek a fotójával

Társkeresőn tűnt fel Hosszú Katinka, visszaéltek a fotójával

Nem ő re­giszt­rált a Tin­derre...

Az úszó­klasszis­nak esze ágá­ban sincs az in­ter­ne­ten ke­resni a sze­rel­met!

Koko keményen beszólt Hosszú Katinkának

Koko keményen beszólt Hosszú Katinkának

Úszó­sztá­runk boksz­edzésre ment Baján, ahol bru­tá­li­san meg­dol­goz­tat­ták.

Úszó­sztá­runk boksz­edzésre ment Baján, ahol bru­tá­li­san meg­dol­goz­tat­ták. Rá­adá­sul még ka­pott is a fe­jére, ha nem adott bele min­dent.

Hosszú Katinka újra együtt nagy szerelmével

Hosszú Katinka újra együtt nagy szerelmével

Haj­nali közös képet posz­tolt.

Föl­dobta a vörös rúzs, és... Haj­nali közös képet posz­tolt a ver­seny­ma­ra­ton után ha­za­tért ma­gyar úszó­sztár.

Szexi vérvörösre váltott Katinka, sistereg az internet

Szexi vérvörösre váltott Katinka, sistereg az internet

Dögös fo­tó­val je­lent­ke­zett.

Dögös fo­tó­val je­lent­ke­zett Ins­tag­ram-ol­da­lán a há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszónő. Nem ma­rad­tak el a bókok sem a kép alatt.

Hoppá, Hosszú Katinka az olimpiai bajnok karjaiban ünnepelt

Hoppá, Hosszú Katinka az olimpiai bajnok karjaiban ünnepelt

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok Hosszú Ka­tinka pa­rá­dés tel­je­sít­ményt nyúj­tott Svéd­or­szág­ban.

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok Hosszú Ka­tinka pa­rá­dés tel­je­sít­ményt nyúj­tott Svéd­or­szág­ban.

Hosszú Katinka megállíthatatlan, rengeteg érmet nyert a hétvégén

Hosszú Katinka megállíthatatlan, rengeteg érmet nyert a hétvégén

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszónő va­sár­nap két ara­nyat nyert.

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszónő a szom­bati két arany után va­sár­nap is meg­is­mé­telte ezt a bra­vú­ros tel­je­sít­ményt.

Hosszú Katinka és Shane Tusup hátat fordított egymásnak

Hosszú Katinka és Shane Tusup hátat fordított egymásnak

Ér­de­kes ké­pe­ket osz­tot­tak meg.

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszónő, és az újab­ban gol­fo­zás­sal pró­bál­kozó ex­férje is ha­sonló po­zí­ci­ó­ban töl­tött fel képet Ins­tag­ram-ol­da­lára.

Nagyon boldog estéje volt Hosszú Katinkának, ez az oka

Nagyon boldog estéje volt Hosszú Katinkának, ez az oka

A pén­teki ezüst­érem után, szom­ba­ton két ara­nyat nyert a há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszónő, a stock­holmi nem­zet­közi ver­se­nyen.

A pén­teki ezüst­érem után, szom­ba­ton két ara­nyat nyert a há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszónő, a stock­holmi nem­zet­közi ver­se­nyen.

Hosszú Katinka emiatt örül, hogy elvált Shane Tusuptól

Hosszú Katinka emiatt örül, hogy elvált Shane Tusuptól

Az Iron Lady a deb­re­ceni úszó ob után már Hel­sin­ki­ben ver­se­nyez. Sokat se­gí­tett neki a válás.

Az Iron Lady a deb­re­ceni úszó ob után már Hel­sin­ki­ben ver­se­nyez. Sokat se­gí­tett neki a válás.

Hosszú Katinka már megint átvert mindenkit

Hosszú Katinka már megint átvert mindenkit

Nem ma­radt el az áp­ri­lis el­se­jei tréfa.

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszó imádja a bo­lon­dok nap­ját. Most azt le­beg­tette be, hogy a Fa­ce­book- és Ins­tag­ram-ol­da­lát is tö­rölni fogja

Cenzúrázták Hosszú Katinkát

Megvan a fotó, cenzúrázták Hosszú Katinkát

Az Iron Lady már az olim­piát is szóba hozta az ob-t kö­ve­tően.

Az Iron Lady már az olim­piát is szóba hozta a ma­gyar úszó­baj­nok­sá­got kö­ve­tően. A két­száz és a négy­száz ve­gyes biz­tos pont nála.

Durván megviccelték rajongóikat a magyar sztárok, ezt tették!

Durván megviccelték rajongóikat a magyar sztárok, ezt tették!

A három hí­res­ség jól át­vert min­den­kit bo­lon­dok napja al­kal­má­ból, ám a kö­ve­tőik ezt nem bán­ták.

A három hí­res­ség jól át­vert min­den­kit bo­lon­dok napja al­kal­má­ból, ám a kö­ve­tőik ezt nem bán­ták, ked­ven­ce­ik­kel együtt ne­vet­tek.

Hosszú Katinka boldogan mondta: Nyomtam egy óriási juhuuu-t

Hosszú Katinka boldogan mondta: Nyomtam egy óriási juhuuu-t

Maga is meg­le­pő­dött, ami­kor az ered­mény­jel­zőn meg­látta az ide­jét.

Maga is meg­le­pő­dött, ami­kor az ered­mény­jel­zőn meg­látta az ide­jét. Úszó­sztá­runk edző­jé­nek is le­esett az álla.

Óriási átverés: Hosszú Katinka lebuktatta a világsztárt

Óriási átverés: Hosszú Katinka lebuktatta a világsztárt

Rá­ta­pin­tott a lé­nyegre. Úszó­klasszi­sunk új meg­vi­lá­gí­tásba he­lyezte a sport­vi­lá­got szinte sok­koló hírt.

Rá­ta­pin­tott a lé­nyegre. Úszó­klasszi­sunk új meg­vi­lá­gí­tásba he­lyezte a sport­vi­lá­got szinte sok­koló hírt.

Forró fotó, így még nem láttad Hosszú Katinka fenekét

Forró fotó, így még nem láttad Hosszú Katinka fenekét

A ten­ger­par­ton ka­pott masszást.

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszónő Mar­seille-ben, a ten­ger­par­ton ka­pott masszást. Szom­ba­ton a világ idei leg­jobb­já­val nyert 200 ve­gye­sen.

33 perc alatt 1600-an lájkolták Hosszú Katinkát, ez brutális

33 perc alatt 1600-an lájkolták Hosszú Katinkát, ez brutális

A ma­gyar úszó­csil­lag semmi egye­bet nem tett, csak meg­mu­tatta or­szág­nak-vi­lág­nak, amit tud!

Ennek a hírnek Hosszú Katinka és Shane Tusup sem örülhet

Ennek a hírnek Hosszú Katinka és Shane Tusup sem örülhet

A La­kers nem lesz ott a rá­ját­szás­ban.

El­dőlt, hogy LeB­ron James nem lesz ott az észak-ame­ri­kai profi ko­sár­labda-baj­nok­ság rá­ját­szá­sá­ban.

Váratlan helyen tűnt fel Hosszú Katinka

Hoppá, váratlan helyen tűnt fel Hosszú Katinka

Az iron Lady vé­let­le­nül be­le­csöp­pent egy bow­ling­ver­senybe.

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszónő vé­let­le­nül be­le­csöp­pent egy bow­ling­ver­senybe. Az ama­tő­rök kö­zött nem ta­lált le­győ­zőre.

Kiderült, mennyi pénzt kap idén Hosszú Katinka

Kiderült, mennyi pénzt kap idén Hosszú Katinka

Min­den évben külön dön­te­nek majd az Iron Swim Bu­da­pest anyagi tá­mo­ga­tá­sá­nak mér­té­ké­ről a fő­vá­ros il­le­té­ke­sei.

Min­den évben külön dön­te­nek majd az Iron Swim Bu­da­pest anyagi tá­mo­ga­tá­sá­nak mér­té­ké­ről a fő­vá­ros il­le­té­ke­sei.

Égi jel a medencében: fantasztikus glória Hosszú Katinka fölött

Égi jel a medencében: fantasztikus glória Hosszú Katinka fölött

Már a bu­bo­rék­fú­jás is megy neki.

Most már a víz alatti bu­bo­rék­fú­jás is megy az Iron Lady­nek. Ehhez az kel­lett, hogy min­den edzés után ki­tar­tóan gya­ko­rol­jon.

Sejtelmes üzenet, így még sosem láttuk Hosszú Katinkát

Sejtelmes üzenet, így még sosem láttuk Hosszú Katinkát

Az úszónő dögös bőr­sze­re­lést hú­zott.

Az úszónő dögös bőr­sze­re­lést hú­zott, a fotót pedig kü­lö­nös sorok kí­sé­re­té­ben tette közzé.

Hosszú Katinka példaképe egyre nagyobb pácban van

Hosszú Katinka példaképe egyre nagyobb pácban van

LeB­ron James 2005 óta elő­ször ma­rad­hat le a rá­ját­szás­ról. Egy másik el­ké­pesztő so­ro­zata is meg­sza­kad­hat.

LeB­ron James 2005 óta elő­ször ma­rad­hat le a rá­ját­szás­ról. Egy másik el­ké­pesztő so­ro­zata is meg­sza­kad­hat.

Hosszú Katinka végre kipakolt Shane Tusupról és a válásukról

Hosszú Katinka végre kipakolt Shane Tusupról és a válásukról

Meg­törte a csen­det az úszónő. Őszin­tén val­lott az ame­ri­kai edző-férj­ről és a zá­tonyra fu­tott kap­cso­la­tuk­ról.

Nagyágyú segít Hosszú Katinkának, aki új sportágba nevezne be

Nagyágyú segít Hosszú Katinkának, aki új sportágba nevezne be

Ke­mény Dénes üzent úszó­sztá­runk­nak. A le­gen­dás ví­zi­labda-ka­pi­tány ta­ná­csa­i­val va­lóra vál­hat­nak Katka álmai.

Apja elárulta, miben változott meg Hosszú Katinka a válása óta

Apja elárulta, miben változott meg Hosszú Katinka a válása óta

Hosszú Ist­ván el­me­sélte, hogy lánya nyu­god­tabb és ki­egyen­sú­lyo­zot­tabb lett. Ennek pedig na­gyon örül az egy­kori ki­váló ko­sár­lab­dázó.

Hosszú Ist­ván el­me­sélte, hogy lánya nyu­god­tabb és ki­egyen­sú­lyo­zot­tabb lett. Ennek pedig na­gyon örül az egy­kori ki­váló ko­sár­lab­dázó.

Meglepő fotó, itt még biztosan nem láttad Hosszú Katinkát

Meglepő fotó, itt még biztosan nem láttad Hosszú Katinkát

Meg­nézte Mi­lá­nót az Iron Lady.

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszónő a hét­vé­gén Mi­lá­nó­ban ver­seny­zett. Egy kis vá­ros­né­zésre is volt ideje az Iron Lady­nek.

Nagy fordulatot vett Hosszú Katinka élete

Nagy fordulatot vett Hosszú Katinka élete, óriási dobásra készül

Nyá­ron még ve­szély­ben volt a kar­ri­erje, azóta ma­gára ta­lált.

Nyá­ron még ve­szély­ben volt a kar­ri­erje, azóta ma­gára ta­lált az Iron Lady. Idén még ma­ga­sabbra akarja emelni a lécet az olim­piai baj­nok úszó.

Váratlan fordulat, erre készül Hosszú Katinka

Váratlan fordulat, erre készül Hosszú Katinka

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszó­nő­ről már ké­szült könyv, ez­út­tal film­mel pró­bál­kozna. Ma­gyar stáb­bal dol­gozna új öt­le­tén, kül­föl­dön is for­gat­ná­nak.

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszó­nő­ről már ké­szült könyv, ez­út­tal film­mel pró­bál­kozna. Ma­gyar stáb­bal dol­gozna új öt­le­tén, kül­föl­dön is for­gat­ná­nak.

Hosszú Katinka víz alá került egy férfival a medencében

Hosszú Katinka víz alá került egy férfival a medencében

Lát­ha­tóan a leg­na­gyobb egyet­ér­tés­ben le­beg­tek a ha­tal­mas uszoda ví­zé­nek alján.

Nem volt du­la­ko­dás, lát­ha­tóan a leg­na­gyobb egyet­ér­tés­ben le­beg­tek a ha­tal­mas uszoda ví­zé­nek alján. Az pedig na­gyon gyor­san ki­de­rült, hogy nem sport­társ a sze­ren­csés il­lető.

Shane Tusup így riogatja Hosszú Katinkát: Ezen besírsz

Shane Tusup így riogatja Hosszú Katinkát: Ezen besírsz

A vá­ló­fél­ben lévő egy­kori sze­rel­me­sek csak­nem egy idő­ben néz­nek le a kon­di­te­rembe.

A vá­ló­fél­ben lévő egy­kori sze­rel­me­sek csak­nem egy idő­ben néz­nek le a kon­di­te­rembe.

Óriási elismerésben részesült a magyar sztár

Óriási elismerésben részesült a magyar sztár

Ra­sovszky Eu­rópa leg­jobbja lett.

Ra­sovszky Kris­tóf Eu­rópa leg­jobbja lett a férfi nyílt­vízi úszók kö­zött. Hosszú Ka­tinka ez­út­tal csak má­so­dik lett a nők­nél a svéd Sarah Sjöst­röm mö­gött.

Megszakadt Hosszú Katinka nagy sorozata

Megvan az Év női sportolója, megszakadt Hosszú Katinka nagy sorozata

Kozák Dan­uta lett 2018-ban az Év női spor­to­lója.

Kozák Dan­uta a ma­gyar úszó­baj­nok mel­lett Babos Tí­meát előzte meg.

Verrasztó Dávid elárulta, ez az igazság az úszóbotrányban

Verrasztó Dávid elárulta, ez az igazság az úszóbotrányban

Átad­ták az új edző­ter­met.

Meg­kap­ták új, csúcs­mo­dern edző­ter­mü­ket a ma­gyar úszó-vá­lo­ga­tott tag­jai a Duna Aré­ná­ban. Ki­pró­bál­ták az új esz­kö­zö­ket a spor­to­lók.

Úszóbotrány, Hosszú Katinka minden részletet elárult

Úszóbotrány, Hosszú Katinka minden részletet elárult

Hosszú Ka­tinka őszin­tén be­szélt.

Hosszú Ka­tinka ál­lítja, nincs né­zet­el­té­rés közte, és a többi úszó kö­zött.

Különös dologra bukkant a Ripost: Ezért járt Budapesten Shane Tusup

Különös dologra bukkant a Ripost: Ezért járt Budapesten Shane Tusup

Úgy fest, Shane Tusup és exe min­den szin­ten meg­sza­kí­totta a vi­szo­nyát...

Úgy fest, Shane Tusup és exe min­den szin­ten meg­sza­kí­totta a vi­szo­nyát...

Friss fejlemény a magyar úszóbotrányban

Friss fejlemény a magyar úszóbotrányban, így zárulhat a dráma

Új kon­di­ter­met kap­nak a spor­to­lók.

Szer­dán adják át a Duna Aréna új kon­di­ter­mét a vá­lo­ga­tott spor­to­lók­nak. Így el­ke­rül­he­tővé vál­nak a to­vábbi viták.

Így eshet el rengeteg pénztől Hosszú Katinka

Megjött a figyelmeztetés: Hosszú Katinka rengeteg pénztől eshet el

Sós Csaba már most fi­gyel­mez­tet.

A ma­gyar úszó­baj­nok sze­rint az új liga miatt az olim­pia idő­vel hát­térbe szo­rul­hat.

Mit csinált Tusup Budapesten? Hosszú Katinka válaszolt

Mit csinált Tusup Budapesten? Hosszú Katinka válaszolt

Hosszú Ka­tinka ko­rábbi férje-edzője, Shane Tusup Bu­da­pes­ten járt, céges ügye­i­ket in­tézte.

Hosszú Ka­tinka ko­rábbi férje-edzője, Shane Tusup Bu­da­pes­ten járt, céges ügye­i­ket in­tézte.

Áll a bál Hosszú Katinka körül, megszólalt Kapás Bogi edzője

Áll a bál Hosszú Katinka körül, megszólalt Kapás Bogi edzője

Kon­di­te­rem he­lyett bor­dás­fal jut a reg­geli tré­nin­ge­ken.

Kon­di­te­rem he­lyett bor­dás­fal jut. Feb­ruár kö­ze­pére meg­ol­dód­hat a mél­tat­lan hely­zet, de addig?

Hosszú Katinka színházban járt, nem egyedül

Hosszú Katinka színházban járt, nem egyedül

Édes­any­já­val töl­tötte az estét.

Az Iron Lady az édes­any­já­val töl­tötte az estét. Az edzé­sek kö­zött jut idő egy kis szó­ra­ko­zásra is. Két ver­seny után újra itt­hon van.

Árulkodó pesti fotó, itt bukkant fel Shane Tusup

Árulkodó pesti fotó, itt bukkant fel Shane Tusup

Újabb jel arra, hogy zaj­lik a válás.

Újabb jel arra, hogy ja­vá­ban zaj­lik Hosszú Ka­tin­káék vá­lása. A bí­ró­ság­nál ebé­delt és ká­vé­zott úszó­sztá­runk ko­rábbi edzője, egy­ben férje.

Hosszú Katinka több élsportolót is kitiltott a Duna Arénából

Hosszú Katinka több élsportolót is kitiltott a Duna Arénából

A Fradi úszó­i­nak in­gáz­nia kell a Nép­li­get és a Duna Aréna kö­zött a ki­til­tás miatt.

A Fradi úszó­i­nak in­gáz­nia kell a Nép­li­get és a Duna Aréna kö­zött a ki­til­tás miatt.

Hosszú Katinka megtörte a csendet, élete nehéz időszakáról vallott

Hosszú Katinka megtörte a csendet, élete nehéz időszakáról vallott

Újult erő­vel foly­tatja az útját a to­kiói olim­pia felé.

Ja­vára vált, hogy ta­valy ki­csit meg­sza­kí­totta a nagy ro­ha­nást. Újult erő­vel foly­tatja az útját.

Hosszú Katinka rég nem látott családtaggal találkozott

Hosszú Katinka rég nem látott családtaggal találkozott

Nehéz nap van úszó­sztá­runk mö­gött. A lu­xem­burgi ver­seny első nap­ját egy kü­lön­le­ges va­cso­rá­val zárta.

Bajban van Shane Tusup, segítséget kér

Bajban van Shane Tusup, segítséget kér

Hosszú Ka­tinka exe új éle­tet kez­dett gol­fo­zó­ként, de ne­héz­ségbe üt­kö­zött.

Ta­nács­ta­lan a haj­dani úszó­edző. Hosszú Ka­tinka exe új éle­tet kez­dett gol­fo­zó­ként, meg­szál­lott­ként gya­ko­rol, de máris vá­rat­lan ne­héz­ségbe üt­kö­zött.

Megegyezett Hosszú Katinka és Shane Tusup

Titkos találka, megegyezett Hosszú Katinka és Shane Tusup

Fény de­rült végre a ti­tokra. Vége az egy­kori álom­pár több mint egy éve tartó há­bo­rú­já­nak?

Fény de­rült végre a ti­tokra. Vége az egy­kori álom­pár több mint egy éve tartó há­bo­rú­já­nak?

Hosszú Katinka megmutatta új szövetségesét

Hosszú Katinka megmutatta új szövetségesét

Ki ez a férfi az ol­da­lán? A jelek sze­rint nem csak ver­se­nyezni ment Lu­xem­burgba a ma­gyar úszó­csil­lag.

Ki ez a férfi az ol­da­lán? A jelek sze­rint nem csak ver­se­nyezni ment Lu­xem­burgba a ma­gyar úszó­csil­lag.

Új sportágba vág bele Hosszú Katinka klubja: Itt vannak a részletek

Új sportágba vág bele Hosszú Katinka klubja: Itt vannak a részletek

Hosszú távra ter­vez az Iron Swim. Egye­lőre sztár­pó­lós nél­kül ok­tat­ják a ví­zi­lab­dát a gye­re­kek­nek.

Hosszú távra ter­vez az Iron Swim. Egye­lőre sztár­pó­lós nél­kül ok­tat­ják a ví­zi­lab­dát a gye­re­kek­nek.

Hosszú Katinka nagyon nehéz napokon van túl

Hosszú Katinka nagyon nehéz napokon van túl

Az Iron Lady két arany­ér­met nyert.

Az Iron Lady két arany­ér­met nyert a hét­vé­gén Ant­wer­pen­ben. Leg­kö­ze­lebb Lu­xem­burg­ban áll rajt­hoz, majd Gö­rög­or­szág kö­vet­ke­zik.

Shane Tusup hagyatéka most nagyon jól jön Hosszú Katinkának

Shane Tusup hagyatéka most nagyon jól jön Hosszú Katinkának

Vissza­tért a régi mód­szer­hez. Ta­pasz­ta­lat­ból tudja, mi­lyen si­ker­re­cept vezet a győ­zel­mek­hez.