Hosszú Katinka

Ez a látvány fogadta Hosszú Katinkát, amikor hazatért

Ez a látvány fogadta Hosszú Katinkát, amikor hazatért

Úszó­sztá­runk újra Bu­da­pes­ten van a he­te­kig tartó ázsiai ver­seny­kör­útja után.

Úszó­sztá­runk újra Bu­da­pes­ten van az ázsiai ver­seny­kör­útja után. Kü­lön­le­ges vá­ro­sok­ban járt, de fő­vá­ro­sunk sem pis­kóta.

FRISS HÍREK

Fejlemény az úszóháborúban, mélyütés Hosszú Katinkának

Fejlemény az úszóháborúban, mélyütés Hosszú Katinkának

Hiába volt min­den cir­kusz? Úszó­sztá­runk da­colt a fe­nye­ge­tőző FINA-val, de a szer­ve­zők végül vissza­koz­tak.

Hosszú Katinka újabb aranyat nyert, mégsem lehet teljesen boldog

Hosszú Katinka újabb aranyat nyert, mégsem lehet teljesen boldog

Az Iron Lady nyerte a 200 ve­gyes dön­tő­jét.

Az Iron Lady nyerte a 200 ve­gyes dön­tő­jét az úszó vi­lág­kupa-so­ro­zat szin­ga­púri ál­lo­má­sán.

Itt a bizonyíték, Hosszú Katinka padlógázt adott

Itt a bizonyíték, Hosszú Katinka padlógázt adott

Na­gyot haj­rá­zik a ma­gyar úszó­sztár. Edzője op­ti­mista sza­vait alá­tá­maszt­ják az idő­ered­mé­nyek is.

Na­gyot haj­rá­zik a ma­gyar úszó­sztár. Edzője op­ti­mista sza­vait alá­tá­maszt­ják az idő­ered­mé­nyek is.

Zokogó rajongók és tömeghisztéria: rendőrök óvták meg Hosszú Katinkát

Zokogó rajongók és tömeghisztéria: rendőrök óvták meg Hosszú Katinkát

Edzője, Pet­rov Árpád árulta el a ma­gyar vi­lág­sztár to­kiói ka­land­ját.

Edzője, Pet­rov Árpád árulta el a ma­gyar vi­lág­sztár to­kiói ka­land­ját. Ro­naldo, Fe­de­rer és Messi sehol sincs.

Itt a bizonyíték, Hosszú Katinka beillene Baywatch-sztárnak is

Itt a bizonyíték, Hosszú Katinka beillene Baywatch-sztárnak is

Nem akár­mi­lyen bó­ko­kat ka­pott. Dús haj­zu­ha­tag, egy­be­ré­szes piros für­dő­ruha: is­me­rős, ugye?

Úszóháború újratöltve: Hosszú Katinka üzent, megszólalt Gyárfás is

Úszóháború újratöltve: Hosszú Katinka üzent, megszólalt Gyárfás is

Me­gint áll a bál a sport­ág­ban. A ma­gyar vi­lág­sztár nem hát­rál meg, bár­hogy is ka­pá­ló­zik a nem­zet­közi szö­vet­ség.

Nehéz helyzetben Hosszú Katinka, ez vár rá a héten

Nehéz helyzetben Hosszú Katinka, ez vár rá a héten

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszónő hat érmet szer­zett a vi­lág­kupa-so­ro­zat to­kiói ál­lo­má­sán.

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszónő hat érmet szer­zett a vi­lág­kupa-so­ro­zat to­kiói ál­lo­má­sán. Szin­ga­púr­ban előz­het Ka­tinka.

Hosszú Katinka különleges ajándékot kapott

Hosszú Katinka különleges ajándékot kapott a felkelő nap országában egy távol-keleti rajongójától

A japán fő­vá­ros­ban, To­ki­ó­ban lepte meg egy ra­jon­gója a vi­lág­ku­pára ké­szülő ma­gyar úszó­sztárt. Is­me­rős a kép, mégis új.

A japán fő­vá­ros­ban, To­ki­ó­ban lepte meg egy ra­jon­gója a vi­lág­ku­pára ké­szülő ma­gyar úszó­sztárt. Bár is­me­rős a Hosszú Ka­tin­ká­ról ké­szült egy­kori kép, mégis új­sze­rűen hat.

Hosszú Katinka csattanós választ adott az őt ért fenyegetésre

Hosszú Katinka csattanós választ adott az őt ért fenyegetésre

Nem lehet meg­za­varni az Iron Ladyt, aki két arannyal To­ki­ó­ban.

Nem lehet meg­za­varni a há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszót, aki két arany­érem­mel nyi­tott To­ki­ó­ban.

Hosszú Katinka Egerszegi Krisztinát emlegette a kínaiaknak

Hosszú Katinka Egerszegi Krisztinát emlegette a kínaiaknak

Ott­hon érzi magát Pe­king­ben. Pél­da­ké­pe­i­ről val­lott a vi­lág­kupa-vi­a­da­lon si­kert si­kerre hal­mozó ma­gyar úszó­sztár.

Hosszú Katinka odacsapott az ellenfeleinek

Hosszú Katinka odacsapott az ellenfeleinek, ez lett az eredménye

Már három arany­nál tart Pe­king­ben.

Az Iron Lady már a har­ma­dik arany­ér­mé­nél tart Pe­king­ben. Ver­rasztó Dá­vid­nak is össze­jött egy do­bo­gós he­lye­zés.

Mi történt Hosszú Katinkával? Ijesztő fotót osztott meg

Mi történt Hosszú Katinkával? Ijesztő fotót osztott meg

Az Iron Lady Pe­king­ben ün­ne­pelte a hal­lo­weent, még aján­dé­kot is ka­pott. Pén­te­ken már a ver­seny­zésé a fő­sze­rep.

Az Iron Lady Pe­king­ben ün­ne­pelte a hal­lo­weent, még aján­dé­kot is ka­pott. Pén­te­ken már a ver­seny­zésé a fő­sze­rep.

Kiderült, Dudás Dániel ezért nem kísérte el külföldre Hosszú Katinkát

Dudás Dániel ezért tartott Hosszú Katinkával

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszó az edző­jé­vel re­pült Ázsi­ába.

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszó az edző­jé­vel re­pült Ázsi­ába. Csa­pat­tár­sai már az or­szá­gos baj­nok­ságra ké­szül­nek.

Dudás nélkül versenyez Hosszú Katinka

Hosszú Katinkának most Dudás Dániel nélkül kell versenyeznie

A ne­ve­zési lis­tán nem sze­re­pel a neve.

Kí­ná­ban foly­ta­tó­dik az úszók vi­lág­kupa so­ro­zata, Dudás neve ez­út­tal nem sze­re­pel a ne­ve­zési lis­tán.

Vidám fotó, így kezdte Hosszú Katinka a reggelt

Vidám fotó, így kezdte Hosszú Katinka a reggelt

Fi­a­ta­lok­kal tré­nin­ge­zett.

Az Iron Lady nem­ré­gi­ben meg­sze­rezte a 400. vi­lág­kupa-ara­nyát, de to­vábbra sem áll le az edzé­sek­kel. Fi­a­ta­lok­kal tré­nin­ge­zett.

Megszólalt a kapitány, ilyen Hosszú Katinka Shane Tusup nélkül

Megszólalt a kapitány, ilyen Hosszú Katinka Shane Tusup nélkül

Jó for­má­ban van az Iron Lady.

A Vi­lág­ku­pán lát­szott, hogy mennyire jó for­má­ban van az Iron Lady.

Meglepő dolgot árult el lányáról Hosszú Katinka édesapja

Meglepő dolgot árult el lányáról Hosszú Katinka édesapja

Fel­fedte a csa­ládi tit­kot!

Az egy­kori profi ko­sár­lab­dázó fel­fedte a csa­ládi tit­kot!

Hosszú Katinka mesterien reagált egy negatív hozzászólásra

Hosszú Katinka mesterien reagált egy negatív hozzászólásra

Nem hagyta szó nél­kül a kom­men­tet.

Nem hagyta szó nél­kül az Iron Lady a mocs­ko­lódó kom­men­tet. A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszónő su­gár­zik a bol­dog­ság­tól, nem tud­ják el­ron­tani a ked­vét.

Kiderült, kivel él együtt új otthonában Hosszú Katinka

Kiderült, kivel él együtt új budai otthonában Hosszú Katinka

Új társ a min­den­na­pok­ban.

Új társ van az ol­da­lán a min­den­na­pok­ban. Sok­kal több köti össze őket a mun­ka­kap­cso­lat­nál.

Hosszú Katinka vallomása: így változott meg az élete Tusup nélkül

Hosszú Katinka vallomása: így változott meg az élete Tusup nélkül

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok nem élte meg ku­darc­ként a sza­kí­tást.

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok nem élte meg ku­darc­ként a sza­kí­tást, ami csak erő­sebbé tette.

Hosszú Katinka elárulta, mi hiányzott neki korábban

Hosszú Katinka elárulta, mi hiányzott neki korábban

Alig várta az új edző­jé­vel meg­kez­dett, kő­ke­mény munka foly­ta­tá­sát. Nyerő pá­rost al­kot­nak Pet­rov Ár­pád­dal.

Alig várta az új edző­jé­vel meg­kez­dett, kő­ke­mény munka foly­ta­tá­sát. Nyerő pá­rost al­kot­nak Pet­rov Ár­pád­dal.

Hosszú Katinka édesapja újra boldog, ez az oka

Tusup eltűnésével Hosszú Katinka édesapja is újra boldog

Vissza­tért az igai Ka­tinka.

A csa­ládja is vissza­kapta az igazi Ka­tin­kát. A büszke apuka le­ír­ha­tat­lan pil­la­na­to­kat élt át a Duna Aré­ná­ban.

Nem hiszed el, mit kapott Hosszú Katinka

Nem hiszed el, mit ajándékozott Egerszegi Krisztina Hosszú Katinkának

Eger­szegi Kisz­tina adott neki egy Rubik-koc­kát.

Öt­szö­rös olim­piai baj­no­kunk sze­mé­lye­sen is gra­tu­lálni tu­dott az Iron Lady­nek a Duna Aré­ná­ban.

Lejárt a türelem: a NAV célkeresztjébe került Hosszú Katinka cége

Lejárt a türelem: a NAV célkeresztjébe került Hosszú Katinka cége

El­já­rást in­dí­tot­tak az Iron Cor­pora­tion Kft. ellen.

El­já­rást in­dí­tot­tak az Iron Cor­pora­tion Kft. ellen, amely­ben Shane Tusup is ér­de­kelt tu­laj­do­nos­ként.

Hosszú Katinka meglepő titkot árult el a Duna Aréna közönségének

Hosszú Katinka meglepő titkot árult el a Duna Aréna közönségének

A Ka­tinka Bu­da­pes­ten gyűj­tötte be a 400. és a 401. vi­lág­kupa-érmét.

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok Bu­da­pes­ten gyűj­tötte be a 400. és a 401. vi­lág­kupa-érmét.

Lenyomozták Hosszú Katinkát, titokzatos üzenetet kapott

Lenyomozták Hosszú Katinkát, titokzatos üzenetet kapott

Hol­lan­di­á­ban sem búj­hat el.

Úszó­sztá­run­kat nagy meg­le­pe­tés érte a vi­lág­kupa-ver­seny előtt. Hol­lan­di­á­ban sem búj­hat el a rend­kí­vül le­le­mé­nyes ra­jon­gói elől.

Tusup ördögi tervet eszelt ki, lecsap Hosszú Katinkára

Tusup ördögi tervet eszelt ki, lecsap Hosszú Katinkára

Két ügy­vé­det is bevet az ame­ri­kai.

Az ame­ri­kai edző két ügy­vé­det is fo­ga­dott annak ér­de­ké­ben, hogy győz­te­sen jöj­jön ki a vá­ló­per­ből. Az olim­piai baj­no­kot a szü­lei is fél­tik.

Katinka nagy tervvel vág neki a budapesti világkupának

Hosszú Katinka nagy tervvel vág neki a budapesti világkupának

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok hat egyéni szám­ban áll rajt­hoz a Duna Aré­ná­ban.

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok hat egyéni szám­ban áll rajt­hoz a Duna Aré­ná­ban. A célja az, hogy a le­hető leg­több érmet be­sö­pörje. A Ri­post kér­dé­sére nem csak az arany­ér­met érő glas­gow-i, de a mos­tani for­má­ját is ér­té­kelte.

Tusup nélkül is óriási a sikere Hosszú Katinka klubjának

Tusup nélkül is óriási a sikere Hosszú Katinka klubjának

Ren­ge­te­gen hagy­ták el az Iron Aqua­ti­csot az olim­piai baj­nok úszó ked­véért. Az úszó­is­ko­lába is ren­ge­te­gen je­lent­kez­tek.

Ren­ge­te­gen hagy­ták el az Iron Aqua­ti­csot az olim­piai baj­nok úszó ked­véért. Az úszó­is­ko­lába is ren­ge­te­gen je­lent­kez­tek.

Kijózanító pofon: kipakolt egy bennfenntes Hosszú Katinkáról

Kijózanító pofon: kipakolt egy bennfenntes Hosszú Katinkáról

Újra dől­nek az ara­nyak, csak­hogy ez csa­lóka...

Újra dől­nek az ara­nyak, csak­hogy... Egye­lőre csa­lóka a kép, de van re­mény az igazi fel­tá­ma­dásra.

Hosszú Katinka edzőnek állt, nem akárki lett a tanítványa

Hosszú Katinka edzőnek állt, nem akárki lett a tanítványa

Az Iron Lady is ott lesz a Duna Aré­ná­ban a jövő héten meg­ren­de­zésre ke­rülő vi­lág­ku­pán. Ez­út­tal tré­nin­get tar­tott.

Szerelmes képet posztolt Hosszú Katinka

Szerelmes képet posztolt Hosszú Katinka

Ha­za­tért Do­há­ból az úszó­sztár.

Ha­za­tért Do­há­ból az úszó­sztár. Na­gyon várta már ezt. Nem csak Bu­da­pest vi­szont­lá­tása miatt su­gár­zik a bol­dog­ság­tól.

Ezt nagyon imádja Hosszú Katinka, először csinált ilyet

Ezt nagyon imádja Hosszú Katinka, először csinált ilyet

A hát­úszás­nál új dol­got pró­bált ki.

Az Iron Lady pén­te­ken két ara­nyat és egy bronz­ér­met nyert a vi­lág­kupa-so­ro­zat dohai ál­lo­má­sán. A hát­úszás­nál új dol­got pró­bált ki.

Megtört a jég, Hosszú Katinka kibékült az úszótársával

Megtört a jég, Hosszú Katinka kibékült az úszótársával

Ka­zany­ban együtt nyer­tek érmet.

Az Iron Lady a vk-so­ro­zat ka­za­nyi ál­lo­má­sán Ja­ka­bos Zsu­zsan­ná­val, Ver­rasztó Dá­vid­dal és Dudás Dá­ni­el­lel nyert érmet a ve­gyes ve­gyes­vál­tó­val.

Micsoda gesztus, Hosszú Katinka a síró riválisát vigasztalta

Micsoda gesztus, Hosszú Katinka a síró riválisát vigasztalta

Hosszú Ka­tinka 200 méter pil­lan­gón győ­zött, aztán meg­vil­lan­totta sport­em­beri nagy­sá­gát.

Hosszú Ka­tinka 200 méter pil­lan­gón győ­zött, aztán meg­vil­lan­totta sport­em­beri nagy­sá­gát.

Dzsudzsák gyanúsan népszerű lett Ázsiában

Dzsudzsák gyanúsan népszerű lett Ázsiában

Itt va­lami nem stim­mel. 13-szor több in­do­néz szur­ko­lója van, mint ma­gyar.

Itt va­lami na­gyon nem stim­mel. 13-szor több in­do­néz szur­ko­lója van, mint ma­gyar. Ba­lázs az Ins­tag­ra­mon messze le­kö­rözi Hosszú Ka­tin­kát.

Hosszú Katinka nem tudja végleg törölni a múltat

Hosszú Katinka nem tudja végleg törölni a múltat

Nem tö­rölte még a közös ké­pe­ket.

A kö­zös­ségi ol­da­lán to­vábbra is meg­van­nak a közös fotók, a szép em­lé­kek ko­rábbi pár­já­val. Miért nem törli a ké­pe­ket a klasszis úszónő?

Izzik a levegő Hosszú Katinka körül: mindent elmond a bennfentes

Izzik a levegő Hosszú Katinka körül: mindent elmond a bennfentes

Hosszú Ka­tinka és Dudás Dá­niel is ki­vá­lóan sze­re­pelt az első vi­lág­ku­pán...

Hosszú Ka­tinka és Dudás Dá­niel is ki­vá­lóan sze­re­pelt az első vi­lág­ku­pán...

Hosszú Katinka egyre több időt tölt együtt úszótársával

Hosszú Katinka egyre több időt tölt együtt úszótársával

Hosszú Ka­tinka remek ered­mé­nye­ket ért el az úszók idei vi­lág­kupa-so­ro­za­tá­nak nyi­tó­ál­lo­má­sán.

Hosszú Ka­tinka remek ered­mé­nye­ket ért el az úszók idei vi­lág­kupa-so­ro­za­tá­nak nyi­tó­ál­lo­má­sán.

Szép emlékek, Hosszú Katinka boldogan nosztalgiázik

Szép emlékek, Hosszú Katinka boldogan nosztalgiázik

Pén­te­ken kez­dő­dik a vk-so­ro­zat.

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok Ka­zany­ban úszott elő­ször nagy­me­den­cés vi­lág­csú­csot. Pén­te­ken kez­dő­dik a vi­lág­kupa-so­ro­zat.

Hosszú Katinka újra elhagyta az országot

Hosszú Katinka újra elhagyta az országot

A ma­gyar úszó Ka­zany­ban áll rajt­hoz a 2018-as vi­lág­kupa első ál­lo­má­sán.

A ma­gyar úszó­baj­nok Ka­zany­ban áll rajt­hoz a 2018-as vi­lág­kupa első ál­lo­má­sán most hét­vé­gén. Ok­tó­ber ele­jén Bu­da­pestre lá­to­gat a me­zőny.

Hosszú Katinka együtt ünnepelt Dudás Danival - Fotó

Hosszú Katinka együtt ünnepelt Dudás Danival - Fotó

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­no­kot Ka­zanyba is el­kí­sérte az Iron Swim úszója. Ver­rasztó Dávid és Ja­ka­bos Zsu­zsanna sem ma­radt ki a bu­li­ból.

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­no­kot Ka­zanyba is el­kí­sérte az Iron Swim úszója. Ver­rasztó Dávid és Ja­ka­bos Zsu­zsanna sem ma­radt ki a bu­li­ból.

Hosszú Katinka elárulta: ennél nincs jobb dolog

Hosszú Katinka elárulta: ennél nincs jobb dolog

Bol­do­gan sétál leg­újabb fo­tó­ján. Az edzé­sek mel­lett az ét­ke­zé­sére is na­gyon oda kell fi­gyel­nie.

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszónő bol­do­gan sétál leg­újabb fo­tó­ján. Az edzé­sek mel­lett az ét­ke­zé­sére is na­gyon oda kell fi­gyel­nie.

Meglepő fotó, Hosszú Katinka megmutatta az otthonát

Meglepő fotó, Hosszú Katinka megmutatta az otthonát

Itt érzi magát a leg­job­ban.

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszónő itt érzi magát a leg­job­ban. Az au­gusz­tusi Eu­rópa-baj­nok­sá­gon 200 ve­gye­sen szer­zett arany­ér­met.

Hiányzik Tusup? Itt tart Hosszú Katinka új egyesülete

Hiányzik Tusup? Itt tart Hosszú Katinka új egyesülete

Hosszú Ka­tinka nem pa­nasz­kod­hat.

Hosszú Ka­tinka nem pa­nasz­kod­hat. Az új egye­sü­lete is ko­moly nép­sze­rű­ség­nek ör­vend.

Hoppá: újabb fordulat Hosszú Katinka életében

Hoppá: újabb fordulat Hosszú Katinka életében

Az úszónő élete egyre ki­egyen­sú­lyo­zot­tabb, nem csak a sport­ban, hanem a ma­gán­éle­té­ben is...

Az úszónő élete egyre ki­egyen­sú­lyo­zot­tabb, nem csak a sport­ban, hanem a ma­gán­éle­té­ben is... Ki­de­rült, mos­ta­ná­ban miért mo­so­lyog annyit!

Hosszú Katinka meglepődött, nagyon boldog az úszónő

Hosszú Katinka meglepődött, nagyon boldog az úszónő

A glas­gow-i úszó Eu­rópa-baj­nok­sá­gon arany­ér­met szerző Iron Lady ke­mé­nyen ké­szül.

A glas­gow-i úszó Eu­rópa-baj­nok­sá­gon arany­ér­met szerző Iron Lady ke­mé­nyen ké­szül. Ismét Ins­tag­ra­mon osz­tott meg egy képet az edzé­sé­ről.

Csupa mosoly, így mulat Hosszú Katinka

Csupa mosoly, így mulat Hosszú Katinka

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszónő az Eu­rópa-baj­nok­ság után sem áll le az edzé­sek­kel. Vi­dá­man kezdte a hétfő reg­gelt is a klasszis spor­toló.

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszónő az Eu­rópa-baj­nok­ság után sem áll le az edzé­sek­kel. Vi­dá­man kezdte a hétfő reg­gelt is a klasszis spor­toló.

Tusup döntött, így szabadul meg végleg Hosszú Katinkától

Shane Tusup döntött, így szabadul meg végleg Hosszú Katinkától

Ko­moly lé­pésre szánta el magát.

Az ame­ri­kai min­den olyan te­to­vá­lást el­tün­tet a tes­té­ről, ame­lye­ket fe­le­sége miatt var­ra­tott ma­gára.

Ezt látni kell, Hosszú Katinka új dolgot próbált ki

Ezt látni kell, Hosszú Katinka új dolgot próbált ki

Vic­ces képet osz­tott meg.

A glas­gow-i úszó Eb-n arany­ér­met szerző Iron Lady vic­ces képet osz­tott meg. Nem­ré­gi­ben új la­kást ta­lált a há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszónő.

Hosszú Katinka lakást váltott, új partnerét is megmutatta

Hosszú Katinka lakást váltott, új partnerét is megmutatta

A ma­gyar úszó­ki­rálynő el­köl­tö­zött.

A ma­gyar úszó­ki­rálynő az Eu­rópa-baj­nok­ság vé­gez­té­vel el­köl­tö­zött, gyor­san ta­lált ma­gá­nak házi ked­ven­cet is. Cuki fotó ké­szült róla.

Hosszú szenzációs meglepetést szerzett az úszó Eb-n!

Hosszú Katinka szenzációs meglepetést szerzett az úszó Eb-n!

Arany­ér­mes lett 200 ve­gye­sen.

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok remek úszás­sal nyerte meg a 200 méter ve­gyes dön­tő­jét a 2018-as úszó Eb-n.

Durva, mit művelt Hosszú Katinka a színfalak mögött: elárulta a szemtanú

Durva, mit művelt Hosszú Katinka a színfalak mögött: elárulta a szemtanú

Ezért nincs esé­lyük úszó­sztá­runk­kal szem­ben az el­len­fe­le­i­nek.

Már a be­me­le­gí­tés­nél eldől min­den. Ezért nincs esé­lyük úszó­sztá­runk­kal szem­ben az el­len­fe­le­i­nek.

Édesapjának elárulta, a szívével nyert aranyat Hosszú Katinka

Édesapjának elárulta, így nyert aranyat Hosszú Katinka

Hosszú Ka­tinka újra be­bi­zo­nyí­totta, hogy a leg­na­gyobb úszók közé tar­to­zik.

Hosszú Katinka üzent, ennek most sokan nem örülnek

Hosszú Katinka üzent a világnak, ennek most sokan nem örülnek

Újra ret­teg­het­nek tőle a ri­vá­li­sok.

Még soha nem érezte magát ennyire mo­ti­vált­nak az úszó­baj­nok. Újra ret­teg­het­nek tőle a ri­vá­li­sok.

Váratlan fordulat, Hosszú Katinka visszalépett az úszó Eb-n

Váratlan fordulat, Hosszú Katinka visszalépett az úszó Eb-n

Az Iron Lady 100 méter háton a ne­gye­dik lett.

Az Iron Lady 100 méter háton a ne­gye­dik lett, 200 ve­gye­sen be­ju­tott a dön­tőbe.

Hosszú Katinka döbbenetes ígérete: megölöm magam a vízben!

Hosszú Katinka döbbenetes ígérete: megölöm magam a vízben!

Min­dent ki fog adni ma­gá­ból a 200 ve­gyes dön­tő­jé­ben.

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszó min­dent ki fog adni ma­gá­ból a 200 ve­gyes dön­tő­jé­ben.

Így hangoltak az Eb-re a magyar úszósztárok

Meghökkentő babonák, így hangoltak az Eb-re a magyar úszósztárok

Hosszú Ka­tinka a kö­röm­fes­tésre, Cseh László pedig a haj­nyí­rásra es­kü­szik.

Hosszú Ka­tinka a kö­röm­fes­tésre, Cseh László pedig a haj­nyí­rásra es­kü­szik. A töb­bi­ek­nek is van ri­tu­á­lé­juk.

Botrányok, betegségek után: gyógyír az Eb úszóinknak

Botrányok, betegségek után: gyógyír az Eb úszóinknak

Hosszú Ka­tinka és több társa is zak­la­tott idő­szak után ver­se­nyez. Most az ér­mek­nél is na­gyobb a tét.

Hosszú Katinka mosolyog, ilyen volt az első versenyszáma az Eb-n

Hosszú Katinka mosolyog, ilyen volt az első versenyszáma az Eb-n

Az Iron lady még egy új ba­rá­tot is szer­zett Glas­gow-ban.

Az Iron lady még egy új ba­rá­tot is szer­zett Glas­gow-ban. Három szám­ban áll majd rajt­hoz a kon­ti­nens­vi­a­da­lon.

Amire senki sem számított: Hosszú Katinka óriási győzelmet aratott

Amire senki sem számított: Hosszú Katinka óriási győzelmet aratott

Meg­le­pe­tést oko­zott úszó­sztá­runk a For­bes-lis­tán.

Meg­le­pe­tés a For­bes-lis­tán. Úszó­nőnk új sze­rep­lő­ként le­kö­rö­zött min­den sztárt és hí­res­sé­get.

Hosszú Katinka őszintén vallott magánéleti válságáról

Hosszú Katinka őszintén vallott magánéleti válságáról

Nehéz hó­na­pok van­nak mö­götte.

Nehéz hó­na­pok van­nak mö­götte. Vi­szont meg­ígérte, hogy min­dent kiad majd ma­gá­ból az au­gusz­tus­ban raj­toló Eu­rópa-baj­nok­sá­gon.

Hosszú Katinka végre előrukkolt vele, ő az új edzője

Hosszú Katinka végre előrukkolt vele, ő az új edzője

Erről a fo­tó­ról min­den ki­de­rül.

Nincs több ta­lál­ga­tás, új idő­szá­mí­tás kez­dő­dik úszó­sztá­runk­nál. Ha eddig ké­tel­ked­tél a hír­ben, erről a fo­tó­ról min­den ki­de­rül.

Elcsíptük a levelet: durva lépésre szánta el magát Hosszú Katinka

Elcsíptük a levelet: durva lépésre szánta el magát Hosszú Katinka

Drasz­ti­kus vál­to­zá­sok úszó­sztá­runk klub­já­nál. Innen már nincs visszaút.

Drasz­ti­kus vál­to­zá­sok tör­tén­tek úszó­sztá­runk klub­já­nál. Innen már nincs visszaút.

Friss fotó, Hosszú Katinka váratlan helyen bukkant fel

Friss fotó, Hosszú Katinka váratlan helyen bukkant fel

Az Iron Ladyt a Hun­ga­ror­in­gen vit­ték körbe egy két­ülé­ses F1-es au­tó­val. Marco Rossi sem ma­radt ki a mó­ká­ból.

Az Iron Ladyt a Hun­ga­ror­in­gen vit­ték körbe egy két­ülé­ses F1-es au­tó­val. Marco Rossi sem ma­radt ki a mó­ká­ból.

Megoldódott a rejtély: Hosszú Katinka magyar edzőt választott

Megoldódott a rejtély: Hosszú Katinka magyar edzőt választott

Az Iron Lady az au­gusz­tusi Eb-rajt­jáig még az ame­ri­kai Dave Sa­ló­val ké­szül. A klasszis úszónő új egye­sü­le­tet ala­pí­tott.

Mindenkit meglepett Hosszú Katinka, megvan az új edzője

Mindenkit meglepett Hosszú Katinka, megvan az új edzője

Új egye­sü­le­tet is ala­pít­hat.

Új egye­sü­le­tet is ala­pít­hat a há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszónő. Az au­gusz­tusi Eu­rópa-baj­nok­sá­gon hat szám­ban áll­hat rajt­hoz.

Eláll a szavad: csábító fotó készült Hosszú Katinkáról

Eláll a szavad: csábító fotó készült Hosszú Katinkáról

Lenge ru­há­ban fo­tóz­ták le.

Lenge ru­há­ban fo­tóz­ták le a há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszó­nőt, aki au­gusz­tus­ban a Glas­gow-i Eu­rópa-baj­nok­sá­gon áll majd rajt­hoz.

Szexi, Hosszú Katinka legújabb fotójától leesik az állad

Szexi, Hosszú Katinka legújabb fotójától leesik az állad

Tet­szett a kép a ra­jon­gók­nak.

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszónő ismét ér­de­kes kép­pel je­lent­ke­zett Ins­tag­ram-ol­da­lán. A ra­jon­gók­nak na­gyon tet­szett a fotó.

Hosszú Katinka megkapta azt, amire nagyon vágyott

Hosszú Katinka megkapta azt, amire nagyon vágyott

Tel­jes a bol­dog­ság a há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszó­nő­nél. Az új sze­re­lés­ben job­ban mehet a fel­ké­szü­lés.

Tel­jes a bol­dog­ság a há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszó­nő­nél. Az új sze­re­lés­ben job­ban mehet a fel­ké­szü­lés.

Őszinte vallomás: Hosszú Katinka a válásáról beszélt

Őszinte vallomás: Hosszú Katinka a válásáról beszélt

Pró­bál a fej­lő­dé­sére kon­cent­rálni.

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszónő pró­bál a fej­lő­dé­sére kon­cent­rálni. Gőz­erő­vel ké­szül az au­gusz­tusi Eu­rópa-baj­nok­ságra ko­rábbi edzője irá­nyí­tá­sá­val.

Kiderült, itt lakik Hosszú Katinka Amerikában

Kiderült, itt lakik Hosszú Katinka Amerikában

Gőz­erő­vel ké­szül az Eb-re.

Gőz­erő­vel ké­szül az au­gusz­tusi Eu­rópa-baj­nok­ságra. Sok vidám ké­pe­ket tölt fel kö­zös­ségi ol­da­lára a há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszónő.

Elképesztő változás, elájultak a rajongók Hosszú Katinka fotójától

Elképesztő változás, elájultak a rajongók Hosszú Katinka fotójától

Az Iron Lady új meg­je­le­né­sé­vel min­den­kit ámu­latba ej­tett.

Az Iron Lady le­cse­rélte az úszód­resszt, új meg­je­le­né­sé­vel min­den­kit ámu­latba ej­tett.

Rémálom vár Hosszú Katinkára: évekig civakodhat Tusuppal a pénzen

Rémálom vár Hosszú Katinkára: évekig civakodhat Tusuppal a pénzen

2 mil­li­árd fo­rint­nyi va­gyon el­osz­tása a tét.

2 mil­li­árd fo­rint­nyi va­gyon el­osz­tása a tét. A peren kí­vüli meg­egye­zés je­lent­heti a ki­utat.

Hosszú Katinka elárulta, ezt szereti igazán

Hosszú Katinka elárulta, ezt szereti igazán

Ke­mé­nyen edz az Iron Lady.

Ke­mé­nyen tré­nin­ge­zik a há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszónő. Az edző­te­rem­ben kezdte a reg­gelt, bol­dog, hogy azt csi­nál­hatja, amit iga­zán sze­ret.

Árulkodó fotó, Hosszú Katinka végleg lecserélte Shane Tusupot

Árulkodó fotó, Hosszú Katinka végleg lecserélte Shane Tusupot

A kö­zös­ségi mé­di­á­ban is el­jött a vál­tás ideje. A Duna-par­ton ké­szült fo­tóra cse­rélte le Tu­su­pot.

Hosszú Katinka döntött, ez vár rá a következő években

Hosszú Katinka döntött, ez vár rá a következő években

A Cleve­land Ca­va­liers el­vesz­tette olim­piai baj­nok szur­ko­ló­ját. Az Iron Lady már vá­sá­rolt is egy base­ball­sap­kát új ked­ven­cei cí­me­ré­vel.

A Cleve­land Ca­va­liers el­vesz­tette olim­piai baj­nok szur­ko­ló­ját. Az Iron Lady már vá­sá­rolt is egy base­ball­sap­kát új ked­ven­cei cí­me­ré­vel.

Hosszú Katinka nagyon mosolyog, ez az oka

Hosszú Katinka nagyon mosolyog, ez az oka

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszónő ki­csat­tan a bol­dog­ság­tól. Imád­ják a ra­jon­gók Ka­tinka új fo­tóit.

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszónő ki­csat­tan a bol­dog­ság­tól. Imád­ják a ra­jon­gók az Iron Lady új fo­tóit.

Hosszú Katinka komoly döntést hozott a válásával kapcsolatban

Hosszú Katinka komoly döntést hozott a válásával kapcsolatban

Feb­ru­ár­ban adta be a vá­ló­ke­re­se­tet a há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszónő. Hi­va­ta­lo­san is le­zárná az ügyet.

Nagy a baj, ilyen sokba került Hosszú Katinkának a magánéleti válság

Nagy a baj, ilyen sokba került Hosszú Katinkának a magánéleti válság

Dur­ván meg­csap­pan­tak úszó­sztá­runk be­vé­te­lei az el­múlt hó­na­pok­ban. Csak hosszú­tá­von jól jöj­jön ki be­lőle!

Meglepő fotó, ritkán látni így Hosszú Katinkát

Meglepő fotó, ritkán látni így Hosszú Katinkát

Ez az öl­tö­zet is na­gyon jól áll neki. A kom­men­te­lők el vol­tak ra­gad­tatva az Iron Lady leg­újabb fo­tó­já­tól.

Ez az öl­tö­zet is na­gyon jól áll neki. A kom­men­te­lők el vol­tak ra­gad­tatva az Iron Lady leg­újabb fo­tó­já­tól.

Beszédes poszt Hosszú Katinkától, árulkodó szavak

Beszédes poszt Hosszú Katinkától, árulkodó szavak

Ér­de­kes idé­zet ke­rült ki az úszónő Ins­tag­ram-ol­da­lára.

Ér­de­kes idé­zet ke­rült ki az úszónő Ins­tag­ram-ol­da­lára.

Tusup visszavág? Keresztbe tehet Hosszú Katinkának

Tusup visszavág? Durván keresztbe tehet Hosszú Katinkának

Ebből akár csú­nya per is lehet. Több fron­ton tá­mad­hatja úszó­sztá­run­kat a sér­tett ame­ri­kai edző-férj.

Ebből akár csú­nya per is lehet. Több fron­ton tá­mad­hatja úszó­sztá­run­kat a sér­tett ame­ri­kai edző-férj.

Óriási változás, Tusup nélkül rá sem ismerni Hosszú Katinkára

Óriási változás, Tusup nélkül rá sem ismerni Hosszú Katinkára

Újra köz­vet­len, mo­soly­gós, em­beri.

Va­ló­ban ezt teszi az akar­nok Shane Tusup tá­vol­léte? Újra köz­vet­len, mo­soly­gós em­beri lény lett a meg­kö­ze­lít­he­tet­len szu­per­hős­ből.

Nem bírta tovább, Jakabos Zsuzsa is kitálalt Shane Tusupról

Nem bírta tovább, Jakabos Zsuzsa is kitálalt Shane Tusupról

Fog­hatja a fejét az ame­ri­kai edző, aki egyre lej­jebb csú­szik a nép­sze­rű­ségi lis­tán.