Horváth Éva

Így kertészkednek a magyar sztárnők

Így kertészkednek a magyar sztárnők

Új hobbi hódít a sztár­vi­lág­ban! Egyre több ma­gyar hí­res­ség vá­lasztja a ker­tész­ke­dést ki­kap­cso­ló­dá­sául. Most meg­mu­tat­juk, hol töl­tik a sza­bad­ide­jü­ket.

Új hobbi hódít a sztár­vi­lág­ban! Egyre több ma­gyar hí­res­ség vá­lasztja a ker­tész­ke­dést ki­kap­cso­ló­dá­sául. Most meg­mu­tat­juk, hol töl­tik a sza­bad­ide­jü­ket.

Nagyon dögös: falatnyi bikiniben csábít Horváth Éva

Nagyon dögös: falatnyi bikiniben csábít Horváth Éva

Meg­mu­tatta tö­ké­le­tes alak­ját.

Meg­mu­tatta tö­ké­le­tes alak­ját.

Tökös csaj lett Horváth Éva

Tökös csaj lett Horváth Éva

A csi­nos mo­dell új éle­tet kez­dett és lám meg is lett a gyü­möl­cse.Las­san szü­re­tel­het is a kert­jé­ben, ahol na­gyon bol­dog­nak érzi magát.

A csi­nos mo­dell új éle­tet kez­dett és lám meg is lett a gyü­möl­cse.Las­san szü­re­tel­het is a kert­jé­ben, ahol na­gyon bol­dog­nak érzi magát.

Így kínozzák a szúnyogok a celebeket

Így kínozzák a szúnyogok a celebeket

El­vi­sel­he­tet­len szú­nyog­in­vá­zi­ó­tól szen­ved­nek a víz­par­ton élők, de a vá­rosi la­ko­sok is meg­síny­lik a vér­szí­vók tá­ma­dá­sát.

El­vi­sel­he­tet­len szú­nyog­in­vá­zi­ó­tól szen­ved­nek a víz­par­ton élők, de a vá­rosi la­ko­sok is meg­síny­lik a vér­szí­vók tá­ma­dá­sát.

Nagy az öröm: büszkén jelentette be a jó hírt Horváth Éva

Nagy az öröm: büszkén jelentette be a jó hírt Horváth Éva

A mű­sor­ve­zető hó­na­pok óta dol­go­zott ezért, most végre le­arat­hatta a ba­bé­ro­kat.

A mű­sor­ve­zető hó­na­pok óta dol­go­zott ezért, most végre le­arat­hatta a ba­bé­ro­kat.

Ebbe belepirulsz: megmutatta hatalmas kebleit Horváth Éva

Ebbe belepirulsz: megmutatta hatalmas kebleit Horváth Éva

A sztár­anyuka bi­ki­nit hú­zott.

A sztár­anyuka bi­ki­nit hú­zott, a vég­ered­mény pedig ma­gáért be­szél.

Váratlan vendég érkezett Horváth Évához

Váratlan vendég érkezett Horváth Évához

Hor­váth Éva saját gye­rek­ko­rát éli.

Hor­váth Éva saját gye­rek­ko­rát éli újra a vad­re­gé­nyes tájon, ahol kisfi­á­val együtt lakik.

Nem akarják bárányhimlősen látni a gyerekeiket a magyar sztáranyukák

Nem akarják bárányhimlősen látni a gyerekeiket a magyar sztáranyukák

A kö­te­lező vé­dő­ol­tá­sok közé kerül a bá­rány­himlő el­leni vak­cina.

A kö­te­lező vé­dő­ol­tá­sok közé kerül a bá­rány­himlő el­leni vak­cina.

A fodrászszékben került szorult helyzetbe Horváth Éva

A fodrászszékben került szorult helyzetbe Horváth Éva

Hor­váth Éva sokat ad a kül­se­jére. Épp egy fod­rá­szat­ban ké­nyez­tet­ték, ami­kor meg­tör­tént a baj.

Hor­váth Éva sokat ad a kül­se­jére. Épp egy fod­rá­szat­ban ké­nyez­tet­ték, ami­kor meg­tör­tént a baj.

Tököt termeszt: Gazdasszony lett Horváth Éva

Tököt termeszt: Gazdasszony lett Horváth Éva

Má­so­dik gye­rek­ko­rát éli Éva.

Má­so­dik gye­rek­ko­rát éli Hor­váth Éva, aki a pa­nel­ből vi­dékre köl­tö­zött.

Még mindig szoptatja másfél éves kisfiát Horváth Éva

Még mindig szoptatja másfél éves kisfiát Horváth Éva

Nem könnyű a le­szok­ta­tás.

Hor­váth Éva kisfia ugyan már más­fél éves el­múlt, mégis annyira sze­ret szo­pizni, hogy édes­anyja se­hogy sem tudja le­szok­tatni róla.

Ezt kérdezik a rajongók: Mitől gömbölyödik Horváth Éva pocakja

Ezt kérdezik a rajongók: Mitől gömbölyödik Horváth Éva pocakja

Hor­váth Évát intim kér­dés­sel ta­lál­ták meg a kö­ve­tők.

Hor­váth Évát intim kér­dés­sel ta­lál­ták meg a kö­ve­tők, de sze­ren­csére a mo­dell jól re­a­gált.

Rémisztő látvány fogadta, azonnal sokkot kapott Horváth Éva

Rémisztő látvány fogadta, azonnal sokkot kapott Horváth Éva

Hor­váth Éva je­len­leg Balin nya­ral, de ott sem min­dig fe­né­kig tej­fel az élet.

Hor­váth Éva je­len­leg Balin nya­ral, de mint ki­de­rült, ott sem min­dig fe­né­kig tej­fel az élet.

Bajban van Horváth Éva, kisfia miatt kér segítséget

Bajban van Horváth Éva, kisfia miatt kér segítséget

Kris­tóf már las­san két­éves.

A csi­nos mo­dell fia, Kris­tóf már las­san két­éves, még­sem képes rá­szokni a szi­lárd táp­lá­lékra. Pedig Éva már na­gyon sze­retné, ha fia kol­bászt enne.

Komoly elismerésben részesült: Ezt kapta Horváth Éva

Komoly elismerésben részesült: Ezt kapta Horváth Éva

Hor­váth Éva anya­ként tel­je­sí­tett.

Hor­váth Éva anya­ként ki­emel­ke­dően tel­je­sí­tett, ezért meg is ju­tal­maz­ták.

Karácsonyi sztárposta: ezt üzenik egymásnak a hírességek az év utolsó napjaiban

Karácsonyi sztárposta: ezt üzenik egymásnak a hírességek

Töb­bek kö­zött Kul­csár Edina, Nagy Feró és Badár Tamás is át­adta jó­kí­ván­sá­gait.

Nem félti testét a csinos műsorvezető: még mindig szoptatja kisfiát

Csöppet sem félti testét a csinos műsorvezető: még mindig szoptatja kisfiát

Hor­váth Éva nem félti a tes­tét, még min­dig szop­tatja más­fél éves kisfiát, Kris­tó­fot.

Durva, mit művelt a színpadon Horváth Éva és Veréb Tamás

Durva, mit művelt a színpadon Horváth Éva és Veréb Tamás

Élet­ve­szé­lyes pro­duk­ciót lát­hat­tunk.

Élet­ve­szé­lyes pro­duk­ci­ó­val káp­ráz­tat­ták el a té­vé­né­ző­ket és a zsű­rit is.

Kínzó fájdalmaktól szenved Horváth Éva

Kínzó fájdalmaktól szenved Horváth Éva

Fé­lel­me­tes pro­duk­ciót lát­ha­tunk pén­te­ken este.

A sztár­pá­ros a show-világ egyik leg­fé­lel­me­te­sebb pro­duk­ci­ó­já­val ké­szült a pén­teki dön­tőre. Éva és Veréb Tamás öt méter ma­ga­san, ki­biz­to­sí­tás nél­kül lóg majd egy a tra­pé­zon.

Itt a videó: tangában rázta Horváth Éva és Köllő Babett

Itt a videó: tangában rázta Horváth Éva és Köllő Babett

Nyál­csor­gató pro­duk­ciót mu­tat­tak be a Csak show és más semmi szín­pa­dán. Ez bru­tá­lis!

Nyál­csor­gató pro­duk­ciót mu­tat­tak be a Csak show és más semmi szín­pa­dán. Ez bru­tá­lis!

Ismét hergeli a népet Köllő Babett, formás popsijától eláll a szavunk

Ismét hergeli a népet Köllő Babett, formás popsijától eláll a szavunk

A zsűri kap­kod­hat a le­ve­gő­ért pén­tek este.

A zsűri kap­kod­hat a le­ve­gő­ért pén­tek este.

Ez forró: Formás feneküket villogtatták a TV2 sztárjai

Ez forró: Formás feneküket villogtatták a TV2 sztárjai

Össze­ál­latk egy szexi fotó ere­jéig.

Köllő Ba­bett és Hor­váth Éva na­gyon jól néz­nek ki, ezért is áll­tak össze egy szexi fotó ere­jéig.

Atyaég, mi történt Horváth Éva arcával?

Atyaég, mi történt Horváth Éva arcával?

A mű­sor­ve­zető is meg­le­pő­dött a dol­gon, meg is mu­tatta Ins­tag­ram-ol­da­lán a vég­ered­ményt. Vajon hogy or­vo­sol­ják ezt a prob­lé­mát a pén­teki élő show-ra?

A mű­sor­ve­zető is meg­le­pő­dött a dol­gon, meg is mu­tatta Ins­tag­ram-ol­da­lán a vég­ered­ményt. Vajon hogy or­vo­sol­ják ezt a prob­lé­mát a pén­teki élő show-ra?

Hoppá, hatalmasat villantott élő adásban Horváth Éva

Hoppá, hatalmasat villantott élő adásban Horváth Éva

Iz­gal­mas pro­duk­ci­ó­val kez­dő­dött a Csak show és más semmi ötö­dik élő adása.

Iz­gal­mas pro­duk­ci­ó­val kez­dő­dött a Csak show és más semmi, a nézők nagy örö­mére.

Félelmetes, ami történt: métereket zuhant a próbán Horváth Éva

Félelmetes, ami történt: métereket zuhant a próbán Horváth Éva

Hor­váth Éva és Cur­tis pom­pom­lány­ként és fi­ú­ként csil­log­tat­hat­ják meg a tu­dá­su­kat ma este a Csak show és más sem­mi­ben.

Meglepő vallomás, így tekint kolléganőjére Baronits Gábor

Meglepő vallomás, így tekint kolléganőjére Baronits Gábor

Hu­mo­ros sztori ke­rült elő.

Hu­mo­ros sztori ke­rült szóba a Csak show és más semmi pró­bá­ján.

Megdöbbentő, sérüléséről mesélt Horváth Éva

Megdöbbentő, sérüléséről mesélt Horváth Éva

A mű­sor­ve­zető csú­nya kék-zöld fol­to­kat szer­zett a műsor első pró­bája alatt.

A mű­sor­ve­zető csú­nya kék-zöld fol­to­kat szer­zett a műsor első pró­bája alatt.

Atyaég mi történhetett: Fakanállal verték fejbe Horváth Évát

Atyaég mi történhetett: Fakanállal verték fejbe Horváth Évát

Hor­váth Éva egy jó­pofa vi­deót akart meg­osz­tani.

Hor­váth Éva egy jó­pofa vi­deót akart meg­osz­tani a ra­jon­gók­kal, de nem ara­tott osz­tat­lan si­kert.

Új szerepben tér vissza a gyönyörű sztáranyuka

Új szerepben tér vissza a gyönyörű sztáranyuka

Több­ször bi­zo­nyí­tott már.

Az egy­kori szép­ség­ki­rálynő több mű­sor­ban bi­zo­nyí­totta már rá­ter­mett­sé­gét, de most egy iga­zán test­hez­álló fel­adat­tal tér vissza a kép­er­nyőre.

Ezt nézd, mit vett a szájába Horváth Éva

Ezt nézd, mit vett a szájába Horváth Éva

Hor­váth Éva oda­fi­gyel a vo­na­la­ira, de nem veti meg a finom fa­la­to­kat sem.

Hor­váth Éva oda­fi­gyel a vo­na­la­ira, de ha arról van szó, nem veti meg a finom fa­la­to­kat.

Bármit bevállal a siker érdekében Horváth Éva

Bármit bevállal a siker érdekében Horváth Éva

Hor­váth Éva nem fél.

Hor­váth Éva nem fél sem­mi­től, ha kell, vak­merő mu­tat­vá­nyok­ban is részt vesz.

Szexért könyörögnek a férfiak Horváth Évának

Szexért könyörögnek a férfiak Horváth Évának

Nem ér­dekli őket, hogy 1 éve szült.

Az sem ér­dekli őket, hogy a csúcs­for­má­ban lévő hí­res­ség tar­tós, sta­bil pár­kap­cso­lat­ban él, és nem­rég szü­le­tett meg első gyer­meke.

Itt a valóság, ezt gondolják a nyilvános szoptatásról a magyar sztárok

Itt a valóság, ezt gondolják a nyilvános szoptatásról a magyar sztárok

Hor­váth Éva pél­dául bár­hol meg­eteti mások előtt kisfiát.

Hor­váth Éva pél­dául bár­hol meg­eteti mások előtt kisfiát.

Árulkodó fotó, menyasszonyi ruhában fotózták le Horváth Évát!

Árulkodó fotó, menyasszonyi ruhában fotózták le Horváth Évát!

A csi­nos édes­anya meg­lepő fény­ké­pet osz­tott meg ma­gá­ról, könnyen lehet, hogy gyer­meke ap­já­val es­kü­vőre ké­szül.

Sokkolta randipartnerét Horváth Éva látványa: így nézett ki

Sokkolta randipartnerét Horváth Éva látványa: így nézett ki

A sztár­anyuka ma is szé­gyelli a tör­tén­te­ket. Erről a Mi­csoda Nők!-ben be­szélt Vár­ko­nyi An­di­nak.

Így beszél élete szerelméről Horváth Éva

Így beszél élete szerelméről Horváth Éva

Ha­tal­ma­sat vál­to­zott a gyö­nyörű mo­dell élete, ami­óta meg­szü­le­tett első gyer­meke, Kris­tóf.

Ha­tal­ma­sat vál­to­zott a gyö­nyörű mo­dell élete, ami­óta meg­szü­le­tett első gyer­meke, Kris­tóf. Éva bol­do­gabb, mint va­laha.

Így babrált ki kisfia Horváth Évával

Így babrált ki kisfia Horváth Évával

Az ex-szép­ség­ki­rálynő kisfia na­gyon gyor­san cse­pe­re­dik, és min­den nap kü­lö­nös dol­gok­kal lepi meg édes­any­ját... A leg­utóbbi akció azon­ban ki­csit drága volt.

Az ex-szép­ség­ki­rálynő kisfia na­gyon gyor­san cse­pe­re­dik, és min­den nap kü­lö­nös dol­gok­kal lepi meg édes­any­ját... A leg­utóbbi akció azon­ban ki­csit drága volt.

Szuperszexi képet lőtt a magyar műsorvezető

Szuperszexi képet lőtt a magyar műsorvezető

Alig ta­karja va­lami.

Alig ta­karja va­lami a dögös sztár­anyuka, Hor­váth Éva for­más ido­mait. Ettől eláll a sza­vad!

Igazi sztárdömping az Inglot budapesti megnyitóján!

Igazi sztárdömping az Inglot budapesti megnyitóján!

Lon­don, Mi­lánó, Las Vegas - Csak né­hány exk­lu­zív hely­szín, ame­lyet már meg­hó­dí­tott a márka. 2018 ta­va­szán végre Bu­da­pestre is meg­ér­ke­zett!

Tündéri fotót osztott meg kisfiáról Horváth Éva

Tündéri fotót osztott meg kisfiáról Horváth Éva

So­káig nem lát­hatta a nagy­kö­zön­ség Kris­tóf arcát, de most már egy­ál­ta­lán nem ta­kar­gatja őt az anyja.

So­káig nem lát­hatta a nagy­kö­zön­ség Kris­tóf arcát, de most már egy­ál­ta­lán nem ta­kar­gatja őt az anyja.

Terhessége deformálta el Horváth Éva lábát: Ezt nézd!

Terhessége deformálta el Horváth Éva lábát: Ezt nézd!

Hor­váth Évá­nak a ter­hes­ség miatt vál­to­zott meg a teste, emi­att kel­lett ki­cse­rél­nie a ru­ha­tá­rá­nak egy ré­szét.

Hor­váth Évá­nak a ter­hes­ség miatt vál­to­zott meg a teste, emi­att kel­lett ki­cse­rél­nie a ru­ha­tá­rát.

Elképesztő fotó: Hatalmasat nőtt Horváth Éva kisfia!

Elképesztő fotó: Hatalmasat nőtt Horváth Éva kisfia!

Má­jus­ban szü­le­tett...

Má­jus­ban szü­le­tett meg a gyö­nyörű mo­dell-mű­sor­ve­zető első gyer­meke!

Kisbabája miatt aggódik Horváth Éva!

Kisbabája miatt aggódik Horváth Éva!

A gyö­nyörű mo­dell-mű­sor­ve­zető két­ség­be­esett! Ta­ná­csot kér ra­jon­gó­i­tól!

A gyö­nyörű mo­dell-mű­sor­ve­zető két­ség­be­esett! Ta­ná­csot kér ra­jon­gó­i­tól! Nem tudja, mivel vegye rá gyer­me­két, hogy töb­bet egyen!

Így küzdötte le félelmét Horváth Éva

Így küzdötte le félelmét Horváth Éva

Az egy­kori mo­dell egész Ázsiát be­járta alig 10 hó­na­pos kisfi­á­val. Most a Bali szi­ge­tén átélt, kü­lön­le­ges él­mé­nyeit lát­ha­tod blog­já­nak leg­újabb epi­zód­já­ban.

Az egy­kori mo­dell egész Ázsiát be­járta alig 10 hó­na­pos kisfi­á­val. Most a Bali szi­ge­tén átélt kü­lön­le­ges él­mé­nyeit lát­ha­tod blog­já­nak leg­újabb epi­zód­já­ban.

Horváth Éva ébredés után szelfizett a kisfiával!

Horváth Éva ébredés után szelfizett a kisfiával!

A csi­nos édes­anya gyak­ran oszt meg ked­ves, csa­ládi fo­tó­kat! A leg­fris­sebb posztja talán az ed­digi leg­éde­sebb! Éva és Kris­tóf tün­dé­riek!

A csi­nos édes­anya, aki­nek egyik nagy szen­ve­dé­lye az uta­zás, s erről kis­ba­bája miatt sem mond le. In­kább viszi ma­gá­val Kris­tó­fot! A mo­dell rá­adá­sul gyak­ran oszt meg ked­ves, csa­ládi fo­tó­kat! A leg­fris­sebb posztja talán az ed­digi leg­éde­sebb! Éva és Kris­tóf tün­dé­riek!

Nem semmi: arcpirító fotót posztolt a dögös magyar műsorvezető

Nem semmi: arcpirító fotót posztolt a dögös magyar műsorvezető

Hor­váth Éva a nya­ra­lá­sá­ról posz­tolt bi­ki­nis fotót: egy­szerre lett édes és szexi a kép.

Hor­váth Éva a nya­ra­lá­sá­ról posz­tolt: egy­szerre lett édes és szexi a kép.

Napi cukiság, úszni tanítja kisbabáját Horváth Éva

Napi cukiság, úszni tanítja kisbabáját Horváth Éva

A spor­to­lás soha nem korai.

A spor­to­lást soha nem korai el­kez­deni és ezt Hor­váth Éva is így gon­dolja, ezért me­den­cébe ug­rott.

Óriási átalakulások: Ezek a sztárok 2018-ban is tovább akarnak fogyni!

Óriási átalakulások: Ezek a sztárok 2018-ban is tovább akarnak fogyni!

Már most is el­ké­pesztő, mi­lyen ha­tal­mas vál­to­zá­son men­tek ke­resz­tül, de el­árul­ták, az új évben sem áll­nak le a di­é­tá­val!

Kitört a vulkán: Balin ragadt családjával Horváth Éva!

Kitört a vulkán: Balin ragadt családjával Horváth Éva!

Le­állt a légi köz­le­ke­dés...

Még min­dig bi­zony­ta­lan, mikor ülhet re­pü­lőre a mű­sor­ve­zető és csa­ládja! Le­állt a légi köz­le­ke­dés az in­do­néz szi­ge­ten!

Üdítő látvány: falatnyi bikinire vetkőzött a tél közepén Horváth Éva

Üdítő látvány: falatnyi bikinire vetkőzött a tél közepén Horváth Éva

Hor­váth Éva mos­ta­ná­ban sok időt tölt für­dő­ru­há­ban és lát­ha­tóan él­vezi a dol­got.

Hor­váth Éva mos­ta­ná­ban sok időt tölt für­dő­ru­há­ban és él­vezi a dol­got.

Olyan édes: Megmutatta kisbabáját Horváth Éva!

Olyan édes: Megmutatta kisbabáját Horváth Éva!

Ilyen cuki fotót még nem lát­tunk a csi­nos mo­dell gyer­me­ké­ről!

Zavarba ejtő: Befotóztak Horváth Éva lábai közé!

Zavarba ejtő: Befotóztak Horváth Éva lábai közé!

Iz­gal­mas képet mu­ta­tott ma­gá­ról.

A csa­lád­já­val Bali szi­ge­tén nya­raló gyö­nyörű mo­dell iz­gal­mas fény­ké­pet tett közzé ma­gá­ról az Ins­tag­ra­mon! Lát­szik, hogy sze­reti a ka­mera.

Világvége fenyegetheti a magyar sztárt a világ végén

Világvége fenyegetheti a magyar sztárt a világ végén

Vörös ri­asz­tást adtak arra a helyre, ahon­nan nem­rég kül­dött élet­je­let a ma­gyar hí­res­ség.

Vörös ri­asz­tást adtak arra a helyre, ahon­nan élet­je­let kül­dött a ma­gyar hí­res­ség. Sokan ag­gód­nak érte.

Kitört a vulkán: Veszélyben Horváth Éva és családja, evakuáltak!

Kitört a vulkán: Veszélyben Horváth Éva és családja, evakuáltak!

Balin nya­ral Hor­váth Éva, pár­já­val és fél­éves gyer­me­kük­kel, Kris­tóffal.

Az eg­zo­ti­kus in­do­néz szi­ge­ten, Balin nya­ral Hor­váth Éva, pár­já­val és fél­éves gyer­me­kük­kel, Kris­tóffal.

Hihetetlen, mi történt Horváth Éva hasával a szülés után!

Hihetetlen, mi történt Horváth Éva hasával a szülés után!

Vissza­nyerte az alak­ját.

Az új­don­sült édes­anya el­ké­pesz­tően rövid idő alatt nyerte vissza a szü­lés előtti alak­ját.

Sokan támadták, mégis bikinire vetkőzött Horváth Éva

Sokan támadták, mégis bikinire vetkőzött Horváth Éva

Ka­pott hi­de­get-me­le­get.

A gyö­nyörű mo­dell-mű­sor­ve­zető ka­pott is bátor tet­téért hi­de­get-me­le­get a kom­men­te­lők­től.

Kitört a pusztító tűzhányó: Horváth Éva épp ott nyaral családjával!

Kitört a pusztító tűzhányó: Horváth Éva épp ott nyaral családjával!

Az eg­zo­ti­kus Balin nya­ral Hor­váth Éva, pár­já­val és fél­éves gyer­me­kük­kel...

Az eg­zo­ti­kus, in­do­néz szi­ge­ten, Balin nya­ral Hor­váth Éva, pár­já­val és fél­éves gyer­me­kük­kel, Kris­tóffal. Nem messze tőlük ki­tört az Agung vul­kán. Éva azon­nal be­szá­molt la­punk­nak a kinti hely­zet­ről!

Teljesen kétségbeesett a magyar színész, a neten kér segítséget

Teljesen kétségbeesett a magyar színész, a neten kér segítséget

Al­földi Ró­bert a Fa­ce­book ol­da­lára írta ki, hogy el­ve­szett Rozi nevű ku­tyája. A jó­szág a Dam­ja­nich ut­cá­ból tűnt el.

Al­földi Ró­bert a Fa­ce­book ol­da­lára írta ki, hogy el­ve­szett Rozi nevű ku­tyája. A Dam­ja­nich ut­cá­ból tűnt el.

Brutális képekkel küzd Zimány Linda

Brutális képekkel küzd Zimány Linda

Össze­fog­tak a sztá­rok és egy ször­nyű fo­tó­so­ro­za­tot ké­szí­tet­tek.

Össze­fog­tak a sztá­rok, és egy ször­nyű, de annál ha­tá­so­sabb fo­tó­so­ro­za­ton meg­mu­tat­ták, mi lenne, ha a ku­tyák kí­noz­hat­nák meg az em­bert...

Bikinis fotója miatt támadják Horváth Évát

Bikinis fotója miatt támadják Horváth Évát

Gyors fo­gyása miatt bánt­ják.

A gyö­nyörű mű­sor­ve­zető alig három hó­nap­pal kisfia meg­szü­le­tése után máris vissza­nyerte cso­dá­la­tos alak­ját. Ez né­hány anyuka sze­rint ár­tal­mas.

Falatnyi sortban mutatta meg tökéletes alakját Horváth Éva

Falatnyi sortban mutatta meg tökéletes alakját Horváth Éva

A gyö­nyörű mo­dell-mű­sor­ve­zető május ele­jén adott éle­tet kisfi­á­nak.

A gyö­nyörű mo­dell-mű­sor­ve­zető május ele­jén adott éle­tet kisfi­á­nak, Kris­tóf­nak. Azóta sem győz be­telni első gyer­me­ké­nek lát­vá­nyá­val. Sze­ren­csére nem hí­zott sokat vá­ran­dós­sága alatt, azt a pár ki­lo­gram­mot pedig már si­ke­rült is le­ad­nia.

Összeomlott a gyásztól Horváth Éva

Összeomlott a gyásztól Horváth Éva

Még friss a seb, amit imá­dott ku­tyá­já­nak, Icu­ká­nak az el­vesz­tése oko­zott. Ra­jon­gói mé­lyen együtt­érez­nek Évá­val.

Még friss a seb, amit imá­dott ku­tyá­já­nak, Icu­ká­nak az el­vesz­tése oko­zott. Ra­jon­gói mé­lyen együtt­érez­nek Évá­val.

Egyforma fürdőruhában nyaral a két sztár! De vajon kinek áll jobban?

Egyforma fürdőruhában nyaral a két sztár! De vajon kinek áll jobban?

Hi­he­tet­len, de Hor­váth Évá­nak és Mol­nár Szil­ágyi Szil­vi­nek ugyan­arra a Pal­mers für­dő­ru­hára esett a vá­lasz­tása!

Úgy tűnik, meg is van az idei nyár ked­venc für­dő­ru­hája! Hi­he­tet­len, de Hor­váth Évá­nak és Mol­nár Szil­ágyi Szil­vi­nek ugyan­arra a Pal­mers für­dő­ru­hára esett a vá­lasz­tása!

Bikiniben pózol a magyar sztáranyuka egy hónappal szülés után

Bikiniben pózol a sztáranyuka egy hónappal szülés után

Hor­váth Éva bomba for­má­ban van. Alak­ján szinte meg sem lát­szik, hogy pár hete szü­le­tett meg kisfia, vi­szont arca ra­gyog a bol­dog­ság­tól.

Felháborodott a busz utasainak viselkedésén a terhes műsorvezetőnő

Felháborodott a busz utasain a terhes műsorvezetőnő

Már csak hetek kér­dése és szülni fog Hor­váth Éva, azonm­ban hiába vi­gyáz min­den­nél job­ban, sokan nin­cse­nek te­kin­tet­tel ál­la­po­tára...

Itt az első fotó Horváth Éva kisbabájáról!

Itt az első fotó Horváth Éva kisbabájáról!

El­ké­pesztő fel­vé­telt mu­ta­tott szü­le­tendő kis­ba­bá­já­ról Hor­váth Éva! A cse­mete már most is gyö­nyörű! Hi­he­tet­len!

El­ké­pesztő fel­vé­telt mu­ta­tott szü­le­tendő kis­ba­bá­já­ról Hor­váth Éva! A cse­mete már most is gyö­nyörű!

Alig tud felkelni az ágyból az állapotos Horváth Éva!

Alig tud felkelni az ágyból az állapotos Horváth Éva!

Min­den­órás!

Az ál­la­po­tos mű­sor­ve­ze­tő­nek bár­me­lyik perc­ben meg­szü­let­het kisfia! Éva alig várja a meg­ható pil­la­na­tot!

Sosem hinnéd, milyen döntést hozott a várandós Horváth Éva!

Sosem hinnéd, milyen döntést hozott a várandós Horváth Éva!

El­ado­má­nyozza a ru­háit.

Az egy­kori szép­ség­ki­rálynő úgy ha­tá­ro­zott, a nála ke­vésbé sze­ren­csé­sek­nek ado­má­nyozza a ru­háit.

Horváth Éva Vadon Janival cicázott

Horváth Éva Vadon Janival cicázott

Egy kü­lön­le­ges, macs­kák­kal teli bel­vá­rosi ká­vé­zó­ban ta­lál­koz­tunk Hor­váth Évá­val és Vadon Já­nos­sal. Mind­ket­ten bol­do­gan me­sél­tek a kis házi ked­ven­cük­höz fű­ződő kap­cso­la­tuk­ról.

Egy kü­lön­le­ges, macs­kák­kal teli bel­vá­rosi ká­vé­zó­ban ta­lál­koz­tunk Hor­váth Évá­val és Vadon Já­nos­sal. Mind­ket­ten bol­do­gan me­sél­tek a kis házi ked­ven­cük­höz fű­ződő kap­cso­la­tuk­ról.

Nem hiszed el, milyen allergiáktól szenvednek a hazai sztárok

Nem hiszed el, milyen allergiáktól szenvednek a hazai sztárok

Becs­lé­sek sze­rint 400 mil­lió ember al­ler­giás ma a vi­lá­gon.

Becs­lé­sek sze­rint 400 mil­lió ember al­ler­giás ma a vi­lá­gon és ez a szám ro­ha­mo­san nö­vek­szik.

Család konfliktus: Mi lesz a neve Horváth Éva kisfiának?

Család konfliktus: Mi lesz a neve Horváth Éva kisfiának?

Évá­nál ez na­gyon ne­he­zen megy!

Min­den kis­mama éle­té­ben el­ér­ke­zik a pil­la­nat, ami­kor mu­száj dön­tést hoz­nia gyer­meke nevét il­le­tően! Évá­nál ez na­gyon ne­he­zen megy!

Kismamaként mutatta meg bájait Horváth Éva

Kismamaként mutatta meg bájait Horváth Éva

A mű­sor­ve­zető csúcs­for­má­ban van.

Az egy­kori mo­dell ál­la­po­to­san is csúcs­for­má­ban van, amit most egy kis­mama fo­tó­zá­son mu­ta­tott meg a nagy­kö­zön­ség­nek.

Furcsa ultrahang felvétel: Mi történik Horváth Éva magzatával?

Furcsa ultrahang felvétel: Mi történik Horváth Éva magzatával?

Le kel­lett áll­nia a ter­hes­ségi vi­ta­mi­nok sze­dé­sé­vel...

Le kel­lett áll­nia a ter­hes­ségi vi­ta­mi­nok sze­dé­sé­vel a gyö­nyörű mo­dell­nek, mert túl nagyra nőtt po­cak­já­ban a kisfia!

Ijesztő perceket élt át a várandós Horváth Éva

Ijesztő perceket élt át a várandós Horváth Éva

Az első gyer­me­két váró mű­sor­ve­ze­tő­nek min­den bá­tor­sá­gát össze kel­lett szed­nie.

Az első gyer­me­két váró mű­sor­ve­ze­tő­nek min­den bá­tor­sá­gát össze kel­lett szed­nie. Ezt nem sokan csi­nál­ták volna utána!

Árulkodó fotót tett közzé születendő gyermekéről Horváth Éva!

Árulkodó fotót tett közzé születendő gyermekéről Horváth Éva!

A mo­dell a ter­hes­sége alatt is su­gár­zik a bol­dog­ság­tól, a ra­jon­gók pedig máris ta­lál­gatni kezd­tek.

Stresszes várakozás: Megjöttek Horváth Éva babájának genetikai leletei!

Stresszes várakozás: Megjöttek Horváth Éva babájának genetikai leletei!

A gyö­nyörű mű­sor­ve­zető el­árulta, kisfiút hord a szíve alatt!

A gyö­nyörű mű­sor­ve­zető el­árulta, kisfiút hord a szíve alatt! Éva arról is me­sélt, kéz­hez kapta az összes vizs­gá­lat ered­mé­nyét, mely­ből ki­de­rült, egész­sé­ges-e po­cak­já­ban a gyer­meke!

Jóga közben mozog a baba Horváth Éva pocakjában!

Jóga közben mozog a baba Horváth Éva pocakjában!

A vá­ran­dós sztár nem ha­nya­golja el magát! A ter­hes­ség ideje alatt is bom­ba­for­má­ban van, rá­adá­sul ba­bája egész­sé­gé­ről is ő dönt!

A vá­ran­dós sztár nem ha­nya­golja el magát! A ter­hes­ség ideje alatt is bom­ba­for­má­ban van, rá­adá­sul ba­bája egész­sé­gé­ről is ő dönt!

Aggódik magzatáért Horváth Éva: Otthon is figyeli babája szívhangját!

Aggódik magzatáért Horváth Éva: Otthon is figyeli babája szívhangját!

A gyö­nyörű kis­mama sze­retné ma­xi­má­lis biz­ton­ság­ban tudni kis­ba­bája egész­sé­gét!

Horváth Éva rettegett terhessége elején

Horváth Éva rettegett terhessége elején

A mo­dell-mű­sor­ve­zető min­den­kit meg­le­pett vá­ran­dós ké­pé­vel.

A mo­dell-mű­sor­ve­zető min­den­kit meg­le­pett, ami­kor po­ca­kos ké­pé­vel kö­zölte a vi­lág­gal, hogy vá­ran­dós.