Horváth Éva

A fodrászszékben került szorult helyzetbe Horváth Éva

A fodrászszékben került szorult helyzetbe Horváth Éva

Hor­váth Éva sokat ad a kül­se­jére.

Hor­váth Éva sokat ad a kül­se­jére. Épp egy fod­rá­szat­ban ké­nyez­tet­ték, ami­kor meg­tör­tént a baj.

Váratlan vendég érkezett Horváth Évához

Váratlan vendég érkezett Horváth Évához

Hor­váth Éva saját gye­rek­ko­rát éli újra a vad­re­gé­nyes tájon, ahol kisfi­á­val együtt lakik.

Hor­váth Éva saját gye­rek­ko­rát éli újra a vad­re­gé­nyes tájon, ahol kisfi­á­val együtt lakik.

Ezt kérdezik a rajongók: Mitől gömbölyödik Horváth Éva pocakja

Ezt kérdezik a rajongók: Mitől gömbölyödik Horváth Éva pocakja

Hor­váth Évát intim kér­dés­sel ta­lál­ták meg a kö­ve­tők, de sze­ren­csére a mo­dell jól re­a­gált.

Rémisztő látvány fogadta, azonnal sokkot kapott Horváth Éva

Rémisztő látvány fogadta, azonnal sokkot kapott Horváth Éva

Hor­váth Éva je­len­leg Balin nya­ral, de mint ki­de­rült, ott sem min­dig fe­né­kig tej­fel az élet.

Még mindig szoptatja másfél éves kisfiát Horváth Éva

Még mindig szoptatja másfél éves kisfiát Horváth Éva

Hor­váth Éva kisfia ugyan már más­fél éves el­múlt, mégis annyira sze­ret szo­pizni, hogy édes­anyja se­hogy sem tudja le­szok­tatni róla.

Hor­váth Éva kisfia ugyan már más­fél éves el­múlt, mégis annyira sze­ret szo­pizni, hogy édes­anyja se­hogy sem tudja le­szok­tatni róla.

Komoly elismerésben részesült: Ezt kapta Horváth Éva

Komoly elismerésben részesült: Ezt kapta Horváth Éva

Hor­váth Éva anya­ként ki­emel­ke­dően tel­je­sí­tett, ezért meg is ju­tal­maz­ták. Mos­tan­tól örökre em­lé­kez­het a kez­de­tekre.

Hor­váth Éva anya­ként ki­emel­ke­dően tel­je­sí­tett, ezért meg is ju­tal­maz­ták. Mos­tan­tól örökre em­lé­kez­het a kez­de­tekre.

Bajban van Horváth Éva, kisfia miatt kér segítséget

Bajban van Horváth Éva, kisfia miatt kér segítséget

A csi­nos mo­dell fia, Kris­tóf már las­san két­éves, még­sem képes rá­szokni a szi­lárd táp­lá­lékra. Pedig Éva már na­gyon sze­retné, ha fia kol­bászt enne.

A csi­nos mo­dell fia, Kris­tóf már las­san két­éves, még­sem képes rá­szokni a szi­lárd táp­lá­lékra. Pedig Éva már na­gyon sze­retné, ha fia kol­bászt enne.

Karácsonyi sztárposta: ezt üzenik egymásnak a hírességek az év utolsó napjaiban

Karácsonyi sztárposta: ezt üzenik egymásnak a hírességek

Töb­bek kö­zött Kul­csár Edina, Nagy Feró és Badár Tamás is át­adta jó­kí­ván­sá­gait.

Kitálalt a magyar sztár: Engem ne ajándékozzanak meg karácsonykor!

Kitálalt a magyar sztár: Engem ne ajándékozzanak meg karácsonykor!

Lip­tai Cla­u­dia, Ba­lázs Fecó, Hor­váth Éva, Nagy Adri és Kiss Endi mondta el a Ri­post-nak, ho­gyan ké­szül­nek a sze­re­tet ün­ne­pére.

Durva, mit művelt a színpadon Horváth Éva és Veréb Tamás

Durva, mit művelt a színpadon Horváth Éva és Veréb Tamás

Nem semmi! Élet­ve­szé­lyes pro­duk­ci­ó­val káp­ráz­tat­ták el a té­vé­né­ző­ket és a zsű­rit is.

Élet­ve­szé­lyes pro­duk­ci­ó­val káp­ráz­tat­ták el a té­vé­né­ző­ket és a zsű­rit is.

Kínzó fájdalmaktól szenved Horváth Éva

Kínzó fájdalmaktól szenved Horváth Éva

A sztár­pá­ros a show-világ egyik leg­fé­lel­me­te­sebb pro­duk­ci­ó­já­val ké­szült a pén­teki dön­tőre. Éva és Veréb Tamás öt méter ma­ga­san, ki­biz­to­sí­tás nél­kül lóg majd egy a tra­pé­zon.

A sztár­pá­ros a show-világ egyik leg­fé­lel­me­te­sebb pro­duk­ci­ó­já­val ké­szült a pén­teki dön­tőre.

Nem félti testét a csinos műsorvezető: még mindig szoptatja kisfiát

Csöppet sem félti testét a csinos műsorvezető: még mindig szoptatja kisfiát

Hor­váth Éva nem félti a tes­tét, még min­dig szop­tatja más­fél éves kisfiát, Kris­tó­fot.

Itt a videó: tangában rázta Horváth Éva és Köllő Babett

Itt a videó: tangában rázta Horváth Éva és Köllő Babett

Nyál­csor­gató pro­duk­ciót mu­tat­tak be.

Nyál­csor­gató pro­duk­ciót mu­tat­tak be a Csak show és más semmi szín­pa­dán.

Hoppá, hatalmasat villantott élő adásban Horváth Éva

Hoppá, hatalmasat villantott élő adásban Horváth Éva

Meg­mu­tat­ták, hogy tud­nak cé­lozni.

Iz­gal­mas pro­duk­ci­ó­val kez­dő­dött a Csak show és más semmi, a nézők még a szá­ju­kat is el­tá­tot­ták a lát­vány­tól. Örül­het aki látta.

Atyaég, mi történt Horváth Éva arcával?

Atyaég, mi történt Horváth Éva arcával?

A mű­sor­ve­zető is meg­le­pő­dött a dol­gon, meg is mu­tatta Ins­tag­ram-ol­da­lán a vég­ered­ményt. Vajon, hogy or­vo­sol­ják ezt a prob­lé­mát a pén­teki élő show-ra?

A mű­sor­ve­zető is meg­le­pő­dött a dol­gon, meg is mu­tatta Ins­tag­ram-ol­da­lán a vég­ered­ményt. Vajon, hogy or­vo­sol­ják ezt a prob­lé­mát a pén­teki élő show-ra?

Ez forró: Formás feneküket villogtatták a TV2 sztárjai

Ez forró: Formás feneküket villogtatták a TV2 sztárjai

Össze­ál­latk egy szexi fotó ere­jéig.

Köllő Ba­bett és Hor­váth Éva na­gyon jól néz­nek ki, ezért is áll­tak össze egy szexi fotó ere­jéig.

Félelmetes, ami történt: métereket zuhant a próbán Horváth Éva

Félelmetes, ami történt: métereket zuhant a próbán Horváth Éva

Pom­pom­lány­ként mu­tatja meg magát a Csak show és más sem­mi­ben.

Pom­pom­lány­ként mu­tatja meg magát a Csak show és más sem­mi­ben. Elég dö­cö­gő­sen in­dul­tak a pró­bák.

Megdöbbentő, sérüléséről mesélt Horváth Éva

Megdöbbentő, sérüléséről mesélt Horváth Éva

Csú­nya kék-zöld fol­to­kat szer­zett.

A mű­sor­ve­zető csú­nya kék-zöld fol­to­kat szer­zett.

Atyaég mi történhetett: Fakanállal verték fejbe Horváth Évát

Atyaég mi történhetett: Fakanállal verték fejbe Horváth Évát

Hor­váth Éva egy jó­pofa vi­deót akart meg­osz­tani a ra­jon­gók­kal, de nem ara­tott osz­tat­lan si­kert.

Meglepő vallomás, így tekint kolléganőjére Baronits Gábor

Meglepő vallomás, így tekint kolléganőjére Baronits Gábor

Hu­mo­ros sztori ke­rült szóba a Csak show és más semmi pró­bá­ján. A szí­nész igazi ra­jon­gója Hor­váth Évá­nak.

Hu­mo­ros sztori ke­rült szóba a Csak show és más semmi pró­bá­ján. A szí­nész igazi ra­jon­gója Hor­váth Évá­nak.

Új szerepben tér vissza a gyönyörű sztáranyuka

Új szerepben tér vissza a gyönyörű sztáranyuka

Az egy­kori szép­ség­ki­rálynő több mű­sor­ban bi­zo­nyí­totta már rá­ter­mett­sé­gét...

Az egy­kori szép­ség­ki­rálynő több mű­sor­ban bi­zo­nyí­totta már rá­ter­mett­sé­gét, de most egy iga­zán test­hez­álló fel­adat­tal tér vissza a kép­er­nyőre.

Bármit bevállal a siker érdekében Horváth Éva

Bármit bevállal a siker érdekében Horváth Éva

Hor­váth Éva nem fél.

Hor­váth Éva nem fél sem­mi­től, ha kell, vak­merő mu­tat­vá­nyok­ban is részt vesz.

Itt a valóság, ezt gondolják a nyilvános szoptatásról a magyar sztárok

Itt a valóság, ezt gondolják a nyilvános szoptatásról a magyar sztárok

Körbe járt az in­ter­ne­ten az a videó, ahol egy di­vat­be­mu­ta­tón, az egyik mo­dell a ki­fu­tón szop­tatta meg gyer­me­két.

Ezt nézd, mit vett a szájába Horváth Éva

Ezt nézd, mit vett a szájába Horváth Éva

Hor­váth Éva oda­fi­gyel a vo­na­la­ira, de ha arról van szó, nem veti meg a finom fa­la­to­kat. Leg­utóbb va­lami na­gyon meg­lepő ételt fo­gyasz­tott el.

Hor­váth Éva oda­fi­gyel a vo­na­la­ira, de ha arról van szó, nem veti meg a finom fa­la­to­kat. Leg­utóbb va­lami na­gyon meg­lepő ételt fo­gyasz­tott el.

Árulkodó fotó, menyasszonyi ruhában fotózták le Horváth Évát!

Árulkodó fotó, menyasszonyi ruhában fotózták le Horváth Évát!

A csi­nos édes­anya meg­lepő fény­ké­pet osz­tott meg ma­gá­ról.

A csi­nos édes­anya meg­lepő fény­ké­pet osz­tott meg ma­gá­ról, könnyen lehet, hogy gyer­meke ap­já­val es­kü­vőre ké­szül.

Sokkolta randipartnerét Horváth Éva látványa: így nézett ki

Sokkolta randipartnerét Horváth Éva látványa: így nézett ki

A sztár­anyuka ma is szé­gyelli a tör­tén­te­ket.

A sztár­anyuka ma is szé­gyelli a tör­tén­te­ket.

Szexért könyörögnek a férfiak Horváth Évának

Szexért könyörögnek a férfiak Horváth Évának

Nem ér­dekli őket, hogy 1 éve szült.

Az sem ér­dekli őket, hogy a csúcs­for­má­ban lévő hí­res­ség tar­tós, sta­bil pár­kap­cso­lat­ban él, és nem­rég szü­le­tett meg első gyer­meke.

Így beszél élete szerelméről Horváth Éva

Így beszél élete szerelméről Horváth Éva

El­múlt egy­éves első gyer­meke, Kris­tóf.

Ha­tal­ma­sat vál­to­zott a gyö­nyörű mo­dell élete, ami­óta meg­szü­le­tett első gyer­meke, Kris­tóf. Hor­vát Éva azt is tudta, hogy az anya­ság mi­lyen bol­doggá teszi.

Így babrált ki kisfia Horváth Évával

Így babrált ki kisfia Horváth Évával

Az ex-szép­ség­ki­rálynő kisfia na­gyon gyor­san cse­pe­re­dik...

Az ex-szép­ség­ki­rálynő kisfia na­gyon gyor­san cse­pe­re­dik...

Terhessége deformálta el Horváth Éva lábát: Ezt nézd!

Terhessége deformálta el Horváth Éva lábát: Ezt nézd!

Hor­váth Éva teste meg­vál­to­zott.

Hor­váth Évá­nak a ter­hes­ség miatt vál­to­zott meg a teste, emi­att kel­lett ki­cse­rél­nie a ru­ha­tá­rá­nak egy ré­szét.

Tündéri fotót osztott meg kisfiáról Horváth Éva

Tündéri fotót osztott meg kisfiáról Horváth Éva

So­káig nem lát­hatta a nagy­kö­zön­ség Kris­tóf arcát, de most már egy­ál­ta­lán nem ta­kar­gatja őt az anyja.

So­káig nem lát­hatta a nagy­kö­zön­ség Kris­tóf arcát, de most már egy­ál­ta­lán nem ta­kar­gatja őt az anyja.

Szuperszexi képet lőtt a magyar műsorvezető

Szuperszexi képet lőtt a magyar műsorvezető

Alig ta­karja va­lami.

Alig ta­karja va­lami a dögös sztár­anyuka, Hor­váth Éva for­más ido­mait. Ettől eláll a sza­vad!

Igazi sztárdömping az Inglot budapesti megnyitóján!

Igazi sztárdömping az Inglot budapesti megnyitóján!

Lon­don, Mi­lánó, Las Vegas - Csak né­hány exk­lu­zív hely­szín, ame­lyet már meg­hó­dí­tott a márka. 2018 ta­va­szán végre Bu­da­pestre is meg­ér­ke­zett!

Így küzdötte le félelmét Horváth Éva

Így küzdötte le félelmét Horváth Éva

Az egy­kori mo­dell egész Ázsiát be­járta alig 10 hó­na­pos kisfi­á­val. Most a Bali szi­ge­tén átélt él­mé­nyeit lát­ha­tod blog­já­nak leg­újabb epi­zód­já­ban.

Az egy­kori mo­dell egész Ázsiát be­járta alig 10 hó­na­pos kisfi­á­val. Most a Bali szi­ge­tén átélt él­mé­nyeit lát­ha­tod blog­já­nak leg­újabb epi­zód­já­ban.

Elképesztő fotó: Hatalmasat nőtt Horváth Éva kisfia!

Elképesztő fotó: Hatalmasat nőtt Horváth Éva kisfia!

Má­jus­ban szü­le­tett meg a gyö­nyörű mo­dell-mű­sor­ve­zető első gyer­meke! Kris­tóf na­gyon ara­nyos baba!

Má­jus­ban szü­le­tett meg a gyö­nyörű mo­dell-mű­sor­ve­zető első gyer­meke!

Horváth Éva ébredés után szelfizett a kisfiával!

Horváth Éva ébredés után szelfizett a kisfiával!

Éva és Kris­tóf tün­dé­riek!

A csi­nos édes­anya gyak­ran oszt meg ked­ves, csa­ládi fo­tó­kat! A leg­fris­sebb posztja talán az ed­digi leg­éde­sebb! Éva és Kris­tóf tün­dé­riek!

Nem semmi: arcpirító fotót posztolt a dögös magyar műsorvezető

Nem semmi: arcpirító fotót posztolt a dögös magyar műsorvezető

Hor­váth Éva a nya­ra­lá­sá­ról posz­tolt.

Hor­váth Éva a nya­ra­lá­sá­ról posz­tolt bi­ki­nis fotót: egy­szerre lett édes és szexi a kép.

Kisbabája miatt aggódik Horváth Éva!

Kisbabája miatt aggódik Horváth Éva!

A gyö­nyörű mo­dell-mű­sor­ve­zető két­ség­be­esett! Ta­ná­csot kér ra­jon­gó­i­tól! Nem tudja, mivel vegye rá gyer­me­két, hogy töb­bet egyen!

A gyö­nyörű mo­dell-mű­sor­ve­zető két­ség­be­esett! Ta­ná­csot kér ra­jon­gó­i­tól! Nem tudja, mivel vegye rá gyer­me­két, hogy töb­bet egyen!

Napi cukiság, úszni tanítja kisbabáját Horváth Éva

Napi cukiság, úszni tanítja kisbabáját Horváth Éva

A spor­to­lást soha nem korai el­kez­deni és ezt Hor­váth Éva is így gon­dolja, ezért me­den­cébe ug­rott.

A spor­to­lást soha nem korai el­kez­deni és ezt Hor­váth Éva is így gon­dolja, ezért me­den­cébe ug­rott.

Óriási átalakulások: Ezek a sztárok 2018-ban is tovább akarnak fogyni!

Óriási átalakulások: Ezek a sztárok 2018-ban is tovább akarnak fogyni!

Már most is el­ké­pesztő, mi­lyen ha­tal­mas vál­to­zá­son men­tek ke­resz­tül...

Nem csa­lás, nem ámí­tás: már most is el­ké­pesztő, mi­lyen ha­tal­mas vál­to­zá­son men­tek ke­resz­tül az is­mert ma­gyar szép­sé­gek, de el­árul­ták, az új évben sem áll­nak le a di­é­tá­val! Hiába, a pél­dás aka­rat­erő és az el­szánt­ság cso­dákra képes.

Olyan édes: Megmutatta kisbabáját Horváth Éva!

Olyan édes: Megmutatta kisbabáját Horváth Éva!

Ilyen cuki fotót még nem lát­tunk a csi­nos mo­dell gyer­me­ké­ről!

Ilyen cuki fotót még nem lát­tunk a csi­nos mo­dell gyer­me­ké­ről!

Zavarba ejtő: Befotóztak Horváth Éva lábai közé!

Zavarba ejtő: Befotóztak Horváth Éva lábai közé!

A gyö­nyörű mo­dell iz­gal­mas fény­ké­pet tett köz­szem­lére ma­gá­ról az Ins­tag­ra­mon!

A csa­lád­já­val Bali szi­ge­tén nya­raló gyö­nyörű mo­dell iz­gal­mas fény­ké­pet tett közzé ma­gá­ról az Ins­tag­ra­mon!

Kitört a vulkán: Balin ragadt családjával Horváth Éva!

Kitört a vulkán: Balin ragadt családjával Horváth Éva!

Le­állt a légi köz­le­ke­dés...

Még min­dig bi­zony­ta­lan, mikor ülhet re­pü­lőre a mű­sor­ve­zető és csa­ládja! Le­állt a légi köz­le­ke­dés az in­do­néz szi­ge­ten!

Világvége fenyegetheti a magyar hírességet a világ végén

Világvége fenyegetheti a magyar sztárt a világ végén

Vörös ri­asz­tást adtak arra a helyre, ahon­nan élet­je­let kül­dött a ma­gyar hí­res­ség. Sokan ag­gód­nak érte, nem alap­ta­la­nul.

Kitört a vulkán: Veszélyben Horváth Éva és családja, evakuáltak!

Kitört a vulkán: Veszélyben Horváth Éva és családja, evakuáltak!

Az eg­zo­ti­kus in­do­néz szi­ge­ten, Balin nya­ral Hor­váth Éva, pár­já­val és fél­éves gyer­me­kük­kel, Kris­tóffal.

Teljesen kétségbeesett a magyar színész, a neten kér segítséget

Teljesen kétségbeesett a magyar színész, a neten kér segítséget

Al­földi Ró­bert a Fa­ce­book ol­da­lára írta ki, hogy el­ve­szett Rozi nevű ku­tyája.

Kitört a pusztító tűzhányó: Horváth Éva épp ott nyaral családjával!

Kitört a pusztító tűzhányó: Horváth Éva épp ott nyaral családjával!

Az eg­zo­ti­kus Balin nya­ral Hor­váth Éva, pár­já­val és fél­éves gyer­me­kük­kel...

Az eg­zo­ti­kus Balin nya­ral Hor­váth Éva, pár­já­val és fél­éves gyer­me­kük­kel...

Hihetetlen, mi történt Horváth Éva hasával a szülés után!

Hihetetlen, mi történt Horváth Éva hasával a szülés után!

Vissza­nyerte az alak­ját.

Az új­don­sült édes­anya el­ké­pesz­tően rövid idő alatt nyerte vissza a szü­lés előtti alak­ját.

Sokan támadták, mégis bikinire vetkőzött Horváth Éva

Sokan támadták, mégis bikinire vetkőzött Horváth Éva

Ka­pott hi­de­get-me­le­get.

A gyö­nyörű mo­dell-mű­sor­ve­zető ka­pott is bátor tet­téért hi­de­get-me­le­get a kom­men­te­lők­től.

Falatnyi sortban mutatta meg tökéletes alakját Horváth Éva

Falatnyi sortban mutatta meg tökéletes alakját Horváth Éva

A gyö­nyörű mo­dell-mű­sor­ve­zető május ele­jén adott éle­tet kisfi­á­nak, Kris­tóf­nak.

A gyö­nyörű mo­dell-mű­sor­ve­zető május ele­jén adott éle­tet kisfi­á­nak, Kris­tóf­nak. Éva imádja első gyer­me­két.

Brutális képekkel küzd Zimány Linda

Brutális képekkel küzd Zimány Linda

Össze­fog­tak a sztá­rok, és egy ször­nyű, de annál ha­tá­so­sabb fo­tó­so­ro­za­ton meg­mu­tat­ták, mi lenne, ha a ku­tyák kí­noz­hat­nák meg az em­bert...

Össze­fog­tak a sztá­rok, és egy ször­nyű, de annál ha­tá­so­sabb fo­tó­so­ro­za­ton meg­mu­tat­ták, mi lenne, ha a ku­tyák kí­noz­hat­nák meg az em­bert....

Durván rátámadtak Horváth Évára

Durván rátámadtak Horváth Évára

A gyö­nyörű mo­dellt nehéz ki­hozni a sod­rá­ból, de most fel­há­bo­ro­dott.

A gyö­nyörű mo­dellt nehéz ki­hozni a sod­rá­ból, de most na­gyon fel­há­bo­ro­dott. Egy, a kö­zös­ségi ol­da­lára ki­tett fotó va­ló­sá­gos kom­ment­há­bo­rút in­dí­tott, kis­ma­mák vá­dol­ták meg őt azzal, hogy rossz anya.

Bikinis fotója miatt támadják Horváth Évát

Bikinis fotója miatt támadják Horváth Évát

A gyö­nyörű mű­sor­ve­zető alig három hó­nap­pal kisfia meg­szü­le­tése után máris vissza­nyerte cso­dá­la­tos alak­ját.

A gyö­nyörű mű­sor­ve­zető alig három hó­nap­pal kisfia meg­szü­le­tése után, már vissza­nyerte cso­dá­la­tos alak­ját. Éva a ter­hes­sége alatt nem hí­zott sokat, de per­sze Kris­tóf vi­lágra jötte után rajta is ma­rad­tak plusz­ki­lók. Ezért egy spe­ci­á­lis di­é­tát vá­lasz­tott, és szép las­san már edzeni is el­kez­dett.

Egyforma fürdőruhában nyaral a két sztár! De vajon kinek áll jobban?

Egyforma fürdőruhában nyaral a két sztár! De vajon kinek áll jobban?

Hi­he­tet­len, de Hor­váth Évá­nak és Mol­nár Szil­ágyi Szil­vi­nek ugyan­arra a Pal­mers für­dő­ru­hára esett a vá­lasz­tása!

Úgy tűnik, meg is van az idei nyár ked­venc für­dő­ru­hája! Hi­he­tet­len, de Hor­váth Évá­nak és Mol­nár Szil­ágyi Szil­vi­nek ugyan­arra a Pal­mers für­dő­ru­hára esett a vá­lasz­tása!

Itt az első fotó Horváth Éva kisbabájáról!

Itt az első fotó Horváth Éva kisbabájáról!

El­ké­pesztő fel­vé­telt mu­ta­tott szü­le­tendő kis­ba­bá­já­ról Hor­váth Éva! A cse­mete már most is gyö­nyörű! Hi­he­tet­len!

El­ké­pesztő fel­vé­telt mu­ta­tott szü­le­tendő kis­ba­bá­já­ról Hor­váth Éva! A cse­mete már most is gyö­nyörű!

Bikiniben pózol a sztáranyuka egy hónappal szülés után

Bikiniben pózol a magyar sztáranyuka egy hónappal szülés után

Hor­váth Éva bomba for­má­ban van. Alak­ján szinte meg sem lát­szik, hogy pár hete szü­le­tett meg kisfia, vi­szont arca ra­gyog a bol­dog­ság­tól.

Hor­váth Éva bomba for­má­ban van. Alak­ján szinte meg sem lát­szik, hogy pár hete szü­le­tett meg kisfia, vi­szont arca ra­gyog a bol­dog­ság­tól.

Alig tud felkelni az ágyból az állapotos Horváth Éva!

Alig tud felkelni az ágyból az állapotos Horváth Éva!

Az ál­la­po­tos mű­sor­ve­ze­tő­nek bár­me­lyik perc­ben meg­szü­let­het kisfia! Éva alig várja a meg­ható pil­la­na­tot!

Az ál­la­po­tos mű­sor­ve­ze­tő­nek bár­me­lyik perc­ben meg­szü­let­het kisfia! Éva alig várja a meg­ható pil­la­na­tot!

Sosem hinnéd, milyen döntést hozott a várandós Horváth Éva!

Sosem hinnéd, milyen döntést hozott a várandós Horváth Éva!

Az egy­kori szép­ség­ki­rálynő úgy ha­tá­ro­zott, a nála ke­vésbé sze­ren­csé­sek­nek ado­má­nyozza a ru­háit.

Az egy­kori szép­ség­ki­rálynő úgy ha­tá­ro­zott, a nála ke­vésbé sze­ren­csé­sek­nek ado­má­nyozza a ru­háit.

Felháborodott a busz utasainak viselkedésén a terhes műsorvezetőnő

Felháborodott a busz utasain a terhes műsorvezetőnő

Már csak hetek kér­dése és szülni fog Hor­váth Éva, azonm­ban hiába vi­gyáz min­den­nél job­ban, sokan nin­cse­nek te­kin­tet­tel ál­la­po­tára...

Horváth Éva Vadon Janival cicázott

Horváth Éva Vadon Janival cicázott

Egy kü­lön­le­ges, macs­kák­kal teli bel­vá­rosi ká­vé­zó­ban ta­lál­koz­tak!

Egy kü­lön­le­ges, macs­kák­kal teli bel­vá­rosi ká­vé­zó­ban ta­lál­koz­tak!

Nem hiszed el, milyen allergiáktól szenvednek a hazai sztárok

Nem hiszed el, milyen allergiáktól szenvednek a hazai sztárok

Becs­lé­sek sze­rint 400 mil­lió ember al­ler­giás ma a vi­lá­gon és ez a szám ro­ha­mo­san nö­vek­szik.

Ijesztő perceket élt át a várandós Horváth Éva

Ijesztő perceket élt át a várandós Horváth Éva

Össze­szedte min­den bá­tor­sá­gát!

Az első gyer­me­két váró mű­sor­ve­ze­tő­nek min­den bá­tor­sá­gát össze kel­lett szed­nie. Ezt nem sokan csi­nál­ták volna utána!

Furcsa ultrahang felvétel: Mi történik Horváth Éva magzatával?

Furcsa ultrahang felvétel: Mi történik Horváth Éva magzatával?

Le kel­lett áll­nia a ter­hes­ségi vi­ta­mi­nok sze­dé­sé­vel...

Le kel­lett áll­nia a ter­hes­ségi vi­ta­mi­nok sze­dé­sé­vel a gyö­nyörű mo­dell­nek...

Család konfliktus: Mi lesz a neve Horváth Éva kisfiának?

Család konfliktus: Mi lesz a neve Horváth Éva kisfiának?

Évá­nál ez na­gyon ne­he­zen megy!

Min­den kis­mama éle­té­ben el­ér­ke­zik a pil­la­nat, ami­kor mu­száj dön­tést hoz­nia gyer­meke nevét il­le­tően! Évá­nál ez na­gyon ne­he­zen megy!

Kismamaként mutatta meg bájait Horváth Éva

Kismamaként mutatta meg bájait Horváth Éva

A mű­sor­ve­zető csúcs­for­má­ban van.

Az egy­kori mo­dell ál­la­po­to­san is csúcs­for­má­ban van, amit most egy kis­mama fo­tó­zá­son mu­ta­tott meg a nagy­kö­zön­ség­nek.

Stresszes várakozás: Megjöttek Horváth Éva babájának genetikai leletei!

Stresszes várakozás: Megjöttek Horváth Éva babájának genetikai leletei!

A gyö­nyörű mű­sor­ve­zető el­árulta, kisfiút hord a szíve alatt!

A gyö­nyörű mű­sor­ve­zető el­árulta, kisfiút hord a szíve alatt!

Megdöbbentő kijelentést tett várandósságáról Horváth Éva

Megdöbbentő kijelentést tett várandósságáról Horváth Éva

Ta­vaszra várja gyer­me­két a mű­sor­ve­zető, de már pa­ra­mami lett.

Ta­vaszra várja gyer­me­két a mű­sor­ve­zető, de már pa­ra­mami lett.

Jóga közben mozog a baba Horváth Éva pocakjában!

Jóga közben mozog a baba Horváth Éva pocakjában!

Bom­ba­for­má­ban van!

A vá­ran­dós sztár nem ha­nya­golja el magát! A ter­hes­ség ideje alatt is bom­ba­for­má­ban van, rá­adá­sul ba­bája egész­sé­gé­ről is ő dönt!

Bíróságra megy kisbabája miatt Horváth Éva!

Bíróságra megy kisbabája miatt Horváth Éva!

Ez élete leg­bol­do­gabb idő­szaka!

Ez élete leg­bol­do­gabb idő­szaka, és nem en­gedi, hogy bárki kel­le­met­len pil­la­na­to­kat okoz­zon neki és csa­lád­já­nak!

Árulkodó fotót tett közzé születendő gyermekéről Horváth Éva!

Árulkodó fotót tett közzé születendő gyermekéről Horváth Éva!

A mo­dell a ter­hes­sége alatt is su­gár­zik a bol­dog­ság­tól.

A mo­dell a ter­hes­sége alatt is su­gár­zik a bol­dog­ság­tól, a ra­jon­gók pedig máris ta­lál­gatni kezd­tek.

Aggódik magzatáért Horváth Éva: Otthon is figyeli babája szívhangját!

Aggódik magzatáért Horváth Éva: Otthon is figyeli babája szívhangját!

Na­ponta vizs­gá­lat­nak veti alá magát ott­ho­ná­ban.

Na­ponta vizs­gá­lat­nak veti alá magát ott­ho­ná­ban.

Váratlan vallomás: Kisbabát vár Horváth Éva!

Váratlan vallomás: Kisbabát vár Horváth Éva!

Élete leg­bol­do­gabb idő­sza­kát éli!

Élete leg­bol­do­gabb idő­sza­kát éli a gyö­nyörű mo­dell-mű­sor­ve­zető, aki a Ri­post­nak el­árulta: anyai örö­mök elé néz!

Váratlan bejelentés: Terhes Horváth Éva!

Váratlan bejelentés: Terhes Horváth Éva!

Egy kü­lön­le­ges fo­tó­val hozta nyil­vá­nos­ságra: kis­ba­bát vár!

A gyö­nyörű mű­sor­ve­zető a kö­zös­ségi ol­da­lon, egy kü­lön­le­ges fo­tó­val hozta nyil­vá­nos­ságra: kis­ba­bát vár!

Horváth Éva rettegett terhessége elején

Horváth Éva rettegett terhessége elején

A mo­dell-mű­sor­ve­zető min­den­kit meg­le­pett, ami­kor po­ca­kos ké­pé­vel kö­zölte a vi­lág­gal, hogy vá­ran­dós. Évá­nak nem volt könnyű kor­szaka, de úgy tűnik, a ne­he­zén túl van.

A mo­dell-mű­sor­ve­zető min­den­kit meg­le­pett, ami­kor po­ca­kos ké­pé­vel kö­zölte a vi­lág­gal, hogy vá­ran­dós.

A sztárokat is meglátogatta a Mikulás

A sztárokat is meglátogatta a Mikulás

De­cem­ber 6-án ér­te­lem­szerű a kér­dés: vajon jók vol­tak-e ce­leb­je­ink egész évben? Lás­suk, mit ho­zott nekik a nagy sza­kállú Té­l­apó.

De­cem­ber 6-án ér­te­lem­szerű a kér­dés: vajon jók vol­tak-e ce­leb­je­ink egész évben? Lás­suk, mit ho­zott nekik a nagy sza­kállú Té­l­apó.

Őrjítő melltitkokat árultak el hazánk legszexibb sztárjai!

Őrjítő melltitkokat árultak el hazánk legszexibb sztárjai!

Tudod minek a vi­lág­napja van csü­tör­tö­kön? El­árul­juk: ez bi­zony a mell­tar­tó­men­tes vi­lág­nap!

Tudod minek a vi­lág­napja van csü­tör­tö­kön? El­árul­juk: ez bi­zony a mell­tar­tó­men­tes vi­lág­nap! Ki­de­rült, mit gon­dol­nak erről ha­zánk gyö­nyörű sztár­jai!

Vásárlás közben szabadultak el Horváth Éva rakoncátlan mellei!

Vásárlás közben szabadultak el Horváth Éva rakoncátlan mellei!

A gyö­nyörű mo­dell-mű­sor­ve­zető bom­ba­for­má­ban van! Éva meg­en­gedte a Ri­post­nak, hogy el­kí­sér­jük cipőt pró­bálni.

Itt valami készül: Esküvői ruhában fotózták le Horváth Évát!

Itt valami készül: Esküvői ruhában fotózták le Horváth Évát!

A gyö­nyörű mo­dell-mű­sor­ve­zető csak úgy tün­dö­köl! Bom­ba­for­má­ban van, szebb, mint va­laha!