Heidi Klum

Villantak a cicik és a combok az Oscar után

Villantak a cicik és a combok az Oscar után

Míg az Oscar-gá­lára min­denki ele­gán­san és elég vissza­fo­got­tan öl­tö­zött fel, a hi­va­ta­los utó­bu­lin már nem volt hiány vil­lan­tá­sok­ból.

Míg az Oscar-gá­lára min­denki ele­gán­san és elég vissza­fo­got­tan öl­tö­zött fel, a hi­va­ta­los utó­bu­lin már nem volt hiány vil­lan­tá­sok­ból.

Megint férjhez megy a 45 éves szupermodell? A vörös szőnyegen buktak le

Megint férjhez megy a 45 éves szupermodell? Lebukás a vörös szőnyegen

Heidi Klum jóval fi­a­ta­labb párt vá­lasz­tott ma­gá­nak, de lát­ha­tóan őt ez csep­pet sem za­varja.

Karácsonykor kérték meg a kezét: elkelt a világhírű modell

Karácsonykor kérték meg a kezét: elkelt a világhírű modell

A 45 éves Heidi Klum har­mad­szor is meny­asszony lett. 16 évvel fi­a­ta­labb sze­relme je­gyezte el.

A 45 éves Heidi Klum har­mad­szor is meny­asszony lett. 16 évvel fi­a­ta­labb sze­relme je­gyezte el.

Intim pillanat: Egymással bújt ágyba a két dögös sztáranyuka

Intim pillanat: Egymással bújt ágyba a két dögös sztáranyuka

A ra­jon­gó­kat igen­csak meg­osz­totta a nem min­den­napi szelfi.

A ra­jon­gó­kat igen­csak meg­osz­totta a nem min­den­napi szelfi.

Hanyagul kikosarazta a rappert a sztáranyuka, de valamiről ő se tudott

Hanyagul kikosarazta a rappert a sztáranyuka, de valamiről ő se tudott

A vi­lág­hírű mo­dell, Heidi Klum után ren­ge­teg férfi epe­de­zik.

Heidi Klum után ren­ge­teg férfi epe­de­zik.

Megrázó hír jött: gyászol Heidi Klum

Megrázó hír jött: gyászol Heidi Klum

A vi­lág­hírű top­mo­dell a szo­morú hírt az Ins­tag­ram-ol­da­lán osz­totta meg.

A vi­lág­hírű top­mo­dell a szo­morú hírt az Ins­tag­ram-ol­da­lán osz­totta meg.

Topless nyaral fiatal lovagjával a négygyerekes Heidi Klum

Topless nyaral fiatal lovagjával a négygyerekes Heidi Klum

Elő­ször uta­zott el ket­tes­ben 16 évvel fi­a­ta­labb sze­rel­mé­vel ki­kap­cso­lódni, és túl sok ruhát nem vitt ma­gá­val.

Most végzett az általános iskolában, de már kész nő a sztárcsemete

Most végzett az általános iskolában, de már kész nő a sztárcsemete

Nem esett messze a fá­já­tól Heidi Klum lánya.

Nem esett messze a fá­já­tól Heidi Klum lánya, aki egy­ál­ta­lán nem olyan, mint egy át­la­gos 14 éves - be­lőle is mo­dell lesz?

Villantak a cicik és a popsik az Oscar után

Villantak a cicik és a popsik az Oscar után

Maga az Oscar-gála is igazi di­vat­pa­rádé volt, de ce­re­mó­nia után mu­tat­ták meg iga­zán a híres höl­gyek, hogy mennyire sze­ret­nek öl­töz­ködni. Még­hozzá elég sze­xi­sen.

Maga az Oscar-gála is igazi di­vat­pa­rádé volt, de ce­re­mó­nia után mu­tat­ták meg iga­zán a híres höl­gyek, hogy mennyire sze­ret­nek öl­töz­ködni. Még­hozzá elég sze­xi­sen.

Lebukott, ezt a fiatal férfit csókolta az utcán Heidi Klum

Lebukott, ezt a fiatal férfit csókolta az utcán Heidi Klum

Árul­kodó le­si­fo­tók ké­szül­tek a friss sze­rel­me­sek­ről! De vajon mennyire ko­moly a ro­mánc?

Árul­kodó le­si­fo­tók ké­szül­tek a friss sze­rel­me­sek­ről! De vajon mennyire ko­moly a ro­mánc?

Azt a kevés ruhát se tudta magán tartani a sztáranyuka, amit felvett

Azt a kevés ruhát se tudta magán tartani a sztáranyuka, amit felvett

Az idei Grammy-gá­lára nem túl sok tex­tilt hú­zott ma­gára Heidi Klum, de ahogy ha­za­ért, még azt is le­dobta ma­gá­ról.

11 napot kellett várni, hogy Heidi Klum 2018-ban is levetkőzzön

11 napot kellett várni, hogy Heidi Klum 2018-ban is levetkőzzön

Nem áll távol a mez­te­len­ke­dés tőle.

A 44 éves top­mo­dell­től nem áll távol a mez­te­len­ke­dés, és most rög­tön két pro­jekt miatt is le­dobta a tex­tilt.

Leszbicsókkal köszöntette egymást a két dögös szupersztár

Leszbicsókkal köszöntette egymást a két dögös szupersztár

Heidi Klum és Emily Ra­taj­kowski annyira örül­tek egy­más­nak, hogy össze­hoz­ták a Gol­den Globe egyik leg­em­lé­ke­ze­te­sebb je­le­ne­tét.

Heidi Klum és Emily Ra­taj­kowski annyira örül­tek egy­más­nak, hogy össze­hoz­ták a Gol­den Globe egyik leg­em­lé­ke­ze­te­sebb je­le­ne­tét.

Lovaglás közben dobta le a ruháit a negyvenes sztáranyuka

Lovaglás közben dobta le a ruháit a negyvenes sztáranyuka

Heidi Klum nem tudja meg­ha­zud­tolni ön­ma­gát.

Heidi Klum nem tudja meg­ha­zud­tolni ön­ma­gát, és képes a leg­vá­rat­la­nabb hely­zet­ben is le­vet­kőzni.

Ilyen dögös falatnyi bikiniben a 44 éves sztármami!

Ilyen dögös falatnyi bikiniben a 44 éves sztármami!

A le­gen­dás top­mo­dell egy ka­ribi szi­ge­ten vet­kő­zött fa­lat­nyi bi­ki­nire leg­újabb fel­fe­de­zett­je­i­vel, és a munka vé­gez­té­vel mu­la­toz­tak egy ki­csit.

Heidi Klum is tud sokkolóan rosszul kinézni

Heidi Klum is tud sokkolóan rosszul kinézni

Nehéz el­kép­zelni, de igaz!

A német top­mo­dellt a világ egyik leg­szebb és leg­sze­xi­sebb nő­je­ként tart­ják szá­mon, de ez nem min­dig igaz rá.

Nem számított a korkülönbség, most mégis szakított Heidi Klum

Nem számított a korkülönbség, most mégis szakított Heidi Klum

A gyö­nyörű mo­dell évek óta bol­dog pár­kap­cso­lat­ban élt, de úgy tűnik, a gon­dok túl­nőt­tek raj­tuk.

Árulkodó fotók: Visszahódította szerelmét Heidi Klum

Árulkodó fotók: Visszahódította szerelmét Heidi Klum

Meg­bo­csá­tott hűt­len pár­já­nak.

Sokan már te­met­ték 3 éve tartó ro­mán­cu­kat, a mo­dell azon­ban be­bi­zo­nyí­totta, hogy ő a tö­ké­le­tes nő hűt­len párja szá­mára.

Jóformán pucéran ment partizni Heidi Klum

Jóformán pucéran ment partizni Heidi Klum

Új­fent be­bi­zo­nyí­totta a top­mo­dell, hogy túl a negy­ve­nen is ő a világ egyik leg­dö­gö­sebb nője.

Új­fent be­bi­zo­nyí­totta a top­mo­dell, hogy túl a negy­ve­nen is ő a világ egyik leg­dö­gö­sebb nője.

Lebukott, kollégájával enyelgett Heidi Klum

Lebukott, kollégájával enyelgett Heidi Klum

Forró per­ce­ket élt át a mo­dell és az 50 éves szív­tipró.

Forró per­ce­ket élt át a mo­dell és az 50 éves szív­tipró.

Heidi Klum vadmacskaként vadászik új párjára

Heidi Klum vadmacskaként vadászik új párjára

A német szu­per­bom­bázó nem bán­kó­dik ami­att, hogy fi­a­tal lo­vagja meg­csalta, máris ke­resi a kö­vet­kező pár­ját.

A német szu­per­bom­bázó nem bán­kó­dik ami­att, hogy fi­a­tal lo­vagja meg­csalta, máris ke­resi a kö­vet­kező pár­ját.

Az erkélyen meztelenkedett Heidi Klum

Az erkélyen meztelenkedett Heidi Klum

A le­gen­dás top­mo­dell bőven túl a negy­ve­nen sem fél meg­mu­tatni magát mind­össze egy fa­lat­nyi bi­ki­ni­al­só­ban.

A le­gen­dás top­mo­dell bőven túl a negy­ve­nen sem fél meg­mu­tatni magát mind­össze egy fa­lat­nyi bi­ki­ni­al­só­ban.

Halloweenkor nemcsak őrültek, dögösek is a sztárok

Halloweenkor nemcsak őrültek, dögösek is a sztárok

Mu­tat­juk a leg­va­dabb öt­le­te­ket!

Nincs öt­le­ted, miben bu­lizz az év leg­őrül­tebb nap­ján? Mu­tat­juk a sztá­rok leg­va­dabb jel­mez­öt­le­teit!

Kutyájával pucérkodott Heidi Klum

Kutyájával pucérkodott Heidi Klum

Szo­kat­lan part­ner­rel kap­ták le.

Szo­kat­lan part­ner­rel kap­ták len­cse­végre az ágy­ban ruha nél­kül fet­rengő szu­per­mo­dellt. Sokan len­né­nek a kutya he­lyé­ben...

Bukta! Hiába a jelmez, megint rajtakaptuk Palvin Barbit és Hamiltont

Bukta! Hiába a jelmez, megint rajtakaptuk Palvin Barbit és Hamiltont

Bár a ma­gyar top­mo­dell és a F1 pi­lóta is he­ve­sen ta­gad­nak...

Bár a ma­gyar top­mo­dell és a F1 pi­lóta is he­ve­sen ta­gad­ják, hogy egy párt al­kot­ná­nak, rendre le­buk­nak. Most min­dent el­kö­vet­tek, hogy be­le­ol­vad­ja­nak a buli for­ga­tagba, de ez sem jött be...

Félpucéran pancsolt fiatal szeretőjével Heidi Klum!

Félpucéran pancsolt fiatal szeretőjével Heidi Klum!

A 43 éves mo­dell laza húsz éves­nek néz ki a dögös top­less fo­tó­kon fi­a­tal ba­rátja, Vito Sch­na­bel mel­lett.

A 43 éves mo­dell laza húsz éves­nek néz ki a dögös top­less fo­tó­kon fi­a­tal ba­rátja, Vito Sch­na­bel mel­lett.

A legszexisebb sztármikulások

A legszexisebb sztármikulások

Eze­kért a mi­ku­lás­lá­nyo­kért sok min­denre ké­pe­sek len­né­nek a férfiak.

Most, hogy min­den­ki­hez meg­ér­ke­zett a Mi­ku­lás, meg­mu­tat­juk azo­kat a mi­ku­lás­lá­nyo­kat, akik saj­nos sen­kit nem lá­to­gat­tak meg idén.

Levetkőztek a dögös sztáranyukák. Neked melyik tetszik jobban?

Levetkőztek a dögös sztáranyukák. Neked melyik tetszik jobban?

Össze­sen hat gye­rek bol­dog anyu­kái.

Két rend­kí­vül si­ke­res, és még annál is szebb top­mo­dell, szinte mez­te­le­nül.

Szétszakadt a szoknya Heidi Klum fenekén

Szétszakadt a szoknya Heidi Klum fenekén

A német szu­per­mo­dell túl he­ve­sen par­ti­zott Can­nes-ban, ami­nek egy mé­re­tes vil­lan­tás lett a vége. Bár ez egy csep­pet sem za­varta.

A német szu­per­mo­dell túl he­ve­sen par­ti­zott Can­nes-ban, ami­nek egy mé­re­tes vil­lan­tás lett a vége. Bár ez egy csep­pet sem za­varta.

A melleké és a béna ruháké volt a főszerep az Emmy-n

A melleké és a béna ruháké volt a főszerep az Emmy-n

Ki­osz­tot­ták az idei Emmy-dí­ja­kat, amit né­há­nyan szexi, mások ret­tentő bi­zarr ru­há­ban ültek végig.

Elfenekelték Heidi Klum pucér hátsóját - Fotó

Elfenekelték Heidi Klum pucér hátsóját - Fotó

Heidi Klum és jóval fi­a­ta­labb pa­sija paj­kos fotót osz­tot­tak meg a vi­lág­gal.

Dögös vagy már túl izmos a sztármami? - Fotó

Dögös vagy már túl izmos a sztármami? - Fotó

Heidi Klum túl a negy­ve­nen sem ha­nya­golja el a tes­tét, azon­ban lehet, hogy kissé túl­zásba esett.

Elképesztő, szülés utáni sztárfogyások! - Fotók

Elképesztő, szülés utáni sztárfogyások! - Fotók

Né­me­lyik sztár­anyuka szinte pil­la­na­tok alatt vissza­nyeri az alak­ját.