Hadházy Ákos

Most Hadházy volt a soros, így tette magát nevetségessé

Most Hadházy volt a soros, így tette magát nevetségessé

Földre ve­tette magát a köz­té­vé­ben.

Egy új­ság­író be­mu­tatta neki, hogy mi­lyen volt, ami­kor a po­li­ti­kus a földre ve­tette magát a köz­té­vé­ben.

Hadházy egyre szegényebb, de luxushobbira azért még futja

Hadházy egyre szegényebb, de luxushobbira azért még futja

Mi­köz­ben egyre ke­ve­sebb a pénze, mégis egyre gaz­da­gabb.

Had­házy Ákos füg­get­len kép­vi­selő, mi­köz­ben egyre ke­ve­sebb a pénze, mégis egyre gaz­da­gabb.

Az agresszív ellenzék nem kér bocsánatot

Az agresszív ellenzék nem kér bocsánatot

Má­ju­sig kész a kor­mány­el­le­nes tün­te­té­sek ak­ció­terve - de­rült ki az Echo TV In­for­má­tor című mű­so­rá­ból, amely­ben Föl­diák And­rás, a SZEF el­nöke szólta el magát.

Má­ju­sig kész a kor­mány­el­le­nes tün­te­té­sek ak­ció­terve - de­rült ki az Echo TV In­for­má­tor című mű­so­rá­ból.