Gwyneth Paltrow

Lebuktatta magát a sztármami, így leplezte le mocskos hálószobatitkait

Lebuktatta magát a sztármami, így leplezte le mocskos hálószobatitkait

A két­gyer­me­kes Gwy­neth Palt­row-ról ezt sokan nem gon­dol­ták volna, de úgy tűnik, hogy sze­ret az ágy­ban kí­sér­le­tezni.

Jennifer Aniston igazi hollywoodi fertőt hozott össze a szülinapján

Jennifer Aniston igazi hollywoodi fertőt hozott össze a szülinapján

A szí­nész­nő­nek sok a ba­rátja, akik közül sokan nem csak ba­rá­tok.

A szí­nész­nő­nek sok a ba­rátja, akik közül sokan nem csak ba­rá­tok.

Balesetet okozott a színésznő: a súlyos sérült milliókra perli

Balesetet okozott a színésznő: a súlyos sérült milliókra perli

Gwy­neth Palt­row egy szó nél­kül el­hagyta a hely­színt, a sú­lyos sé­rült sem ér­de­kelte.

Gwy­neth Palt­row egy szó nél­kül el­hagyta a hely­színt, a sú­lyos sé­rült sem ér­de­kelte.

Hűha, az exével töltötte a szilvesztert a színész sztármami

Hűha, az exével töltötte a szilvesztert a színész sztármami

Nem iga­zán ér­dekli, hogy mások mit gon­dol­nak erről, hisz ő és a gyer­me­kei is bol­do­gok.

Nem iga­zán ér­dekli, hogy mások mit gon­dol­nak erről, hisz ő és a gyer­me­kei is bol­do­gok.

Itt az első fotó a sztármami esküvőjéről, sokáig titkolózott

Itt az első fotó a sztármami esküvőjéről, sokáig titkolózott

A 46 éves sztár­szí­nésznő gyö­nyörű volt csip­kés ru­há­já­ban a tit­kos es­kü­vőn.

Titokban újból férjhez ment a sztármami, itt vannak az első fotók a privát esküvőről

Titokban újból férjhez ment a sztármami, itt vannak az első fotók a privát esküvőről

A lag­zira több hí­res­ség is hi­va­ta­los volt, így a pap­araz­zik elől nem si­ke­rült el­tit­kolni tel­je­sen a bulit.

Nagyon örült Brad Pitt exbarátnője, miután szakítottak

Nagyon örült Brad Pitt exbarátnője, miután szakítottak

Gwy­neth Palt­row még min­dig bomba for­má­ban van, és ezt öröm­mel meg is mu­tatja. Sőt a ma­gán­éle­té­ről is be­szélt.

Gwy­neth Palt­row még min­dig bomba for­má­ban van, és ezt öröm­mel meg is mu­tatja. Sőt a ma­gán­éle­té­ről is be­szélt.

Megtartotta volt férje nevét a sztáranyuka, elképesztő oka van

Megtartotta volt férje nevét a sztáranyuka, elképesztő oka van

A 45 éves szí­nésznő igye­ke­zett a vá­lást is csen­de­sen, bé­ké­sen le­bo­nyo­lí­tani, a nevet vi­szont sze­rette volna meg­tar­tani.

A 45 éves szí­nésznő igye­ke­zett a vá­lást is csen­de­sen, bé­ké­sen le­bo­nyo­lí­tani, a nevet vi­szont sze­rette volna meg­tar­tani.

Hihetetlen fotó, meg sem lehet különböztetni a sztármamit és 14 éves lányát

Hihetetlen fotó, meg sem lehet különböztetni a sztármamit és 14 éves lányát

Édes­ap­jára is kí­sér­te­ti­e­sen ha­son­lít.

A ti­né­dzser egyéb­ként édes­ap­jára is kí­sér­te­ti­e­sen ha­son­lít.

Őrület, a sztáranyuka direkt veri át egészségtippjeivel az embereket

Őrület, a sztáranyuka direkt veri át egészségtippjeivel az embereket

A 45 éves szí­nész­nőt egész egy­sze­rűen hi­de­gen hagy­ják a té­nyek és ra­gasz­ko­dik kétes mód­sze­re­i­hez.

"Megöllek" - üvöltött Brad Pitt, majd felkente a falra a producert

"Megöllek" - üvöltött Brad Pitt, majd felkente a falra a producert

A szí­nész azért dü­hö­dött fel, mert a pro­du­cer az ő pár­ját is zak­latta.

A sztár­szí­nész azért dü­hö­dött fel, mert a hír­hedt pro­du­cer az ő pár­ját is zak­latta. Ezt pedig nem hagy­hatta annyi­ban.

Se bugyi, se más: mindent textilt ledobott a dögös sztáranyuka

Se bugyi, se más: mindent textilt ledobott a dögös sztáranyuka

Eddig rej­te­ge­tett fotó ke­rült elő a 45 éves szí­nész anyu­ká­ról.

Eddig rej­te­ge­tett fotó ke­rült elő a 45 éves szí­nész anyu­ká­ról - a ra­jon­gók leg­na­gyobb örö­mére.

Készül a botrány? Volt férje vezetné oltárhoz a világhírű színésznőt

Készül a botrány? Volt férje vezetné oltárhoz a világhírű színésznőt

Jóban van exé­vel.

A 45 éves sztár­anyuka most is jóban van exé­vel, ám ez mégis ki­csit túl­zás­nak tűnik.

Kitálalt az Oscar-díjas színésznő, ez volt a gond az álompasikkal

Kitálalt az Oscar-díjas színésznő, ez volt a gond az álompasikkal

Úgy érzi, most végre révbe ért.

Gwy­neth Palt­row úgy érzi, most végre révbe ért. Ezért azon­ban saját ma­gá­val is ko­mo­lyan meg kel­lett küz­de­nie.

Nagy bejelentést tett az álompár, igent mondott a gyönyörű színésznő

Nagy bejelentést tett az álompár, igent mondott a gyönyörű színésznő

Mint ki­de­rült, eddig ti­tok­ban tar­tot­ták el­jegy­zé­sü­ket. Most azon­ban meg­ható so­rok­kal hoz­ták nyil­vá­nos­ságra az öröm­hírt.

Volt menyasszonya vigasztalja Brad Pittet

Volt menyasszonya vigasztalja Brad Pittet

Gwy­neth Palt­row fel­aján­lotta szol­gá­la­tait ex­sze­rel­mé­nek.

Gwy­neth Palt­row fel­aján­lotta szol­gá­la­tait a vá­ló­fél­ben lévő ex­sze­rel­mé­nek, hi­szen neki nagy ta­pasz­ta­lata van a sza­kí­tá­sok­ban.

Itt a bizonyíték: Kolléganője exférjét csábította el Dakota Johnson

Itt a bizonyíték: Kolléganője exférjét csábította el Dakota Johnson

A friss sze­rel­me­sek egy rep­té­ren buk­tak le.

A friss sze­rel­me­sek egy rep­té­ren buk­tak le. Vajon mennyire lesz tar­tós a ro­mánc?

Eddig bírta, kitálalt szakításáról Gwyneth Paltrow

Eddig bírta, kitálalt szakításáról Gwyneth Paltrow

Úgy dön­tött, el­árulja az oko­kat!

Több híres férfi­vel is együtt élt, de mind­egyik kap­cso­lat fáj­dal­mas véget ért. Most úgy dön­tött, el­árulja az oko­kat!

Szupermarketben villantott Gwyneth Paltrow!

Szupermarketben villantott Gwyneth Paltrow!

Ra­gyogó for­má­ban van!

A nép­szerű szí­nésznő a negy­ve­nen túl is ra­gyogó for­má­ban van, nem csoda, hogy bát­ran dobta le a tex­tilt...

Nézd meg smink nélkül a 44 éves Gwyneth Paltrow-t!

Nézd meg smink nélkül a 44 éves Gwyneth Paltrow-t!

Már nem mai csirke, két gye­re­ket is szült, mégis ra­gyogó for­má­ban van. Szép­sé­gé­nek titka egy­szerű...

Már nem mai csirke, két gye­re­ket is szült, mégis ra­gyogó for­má­ban van. Szép­sé­gé­nek titka egy­szerű...