Gina-Maria Schumacher

Schumacher lánya megtörte a csendet, az apjáról is beszélt

Schumacher lánya megtörte a csendet, az apjáról is beszélt

Elő­ször nyi­lat­ko­zott a té­vé­ben.

Elő­ször nyi­lat­ko­zott a té­vé­ben a 21 éves le­ányzó. Van va­lami, ami­ben na­gyon kü­lön­bö­zik a Forma-1-es le­genda és a lánya, Gina-Maria Schu­m­a­cher.

Hoppá, titokzatos utas ült Mick Schumacher mellett az anyósülésen

Hoppá, titokzatos utas ült Mick Schumacher mellett az anyósülésen

Meg­lepő ven­dég a ver­se­nyen. Senki sem tudta, hogy a kis Schumi el­vitte ko­csi­kázni egyik csa­lád­tag­ját.

Meg­lepő ven­dég a ver­se­nyen. A kis Schumi el­vitte ko­csi­kázni egyik kö­zeli csa­lád­tag­ját.

Schumacher lánya megható üzenetet tett közzé

Schumacher lánya megható üzenetet tett közzé

Gina-Maria Schu­m­a­cher a világ leg­jobb apu­ká­já­nak ne­vezte a hét­sze­res F1-es baj­nok le­gen­dát.

Gina-Maria Schu­m­a­cher a világ leg­jobb apu­ká­já­nak ne­vezte a hét­sze­res F1-es baj­nok le­gen­dát. Ko­ráb­ban a csa­ládja adott ki egy köz­le­ményt.

Boldogan posztolt Schumacher lánya

Boldogan posztolt Michael Schumacher lánya

Ál­lati öröm, bő­vült az is­tálló.

Ál­lati öröm, bő­vült az is­tálló. Gina-Maria vele fe­led­heti ideig-óráig édes­apja ál­la­po­tát.

Megható Schumacher-fotó, üzent a legenda lánya

Megható Schumacher-fotó, üzent a legenda lánya

Szem nem marad szá­ra­zon. Ap­já­ról val­lott Gina a Forma-1 le­gen­dá­já­nak szü­le­tés­nap­ján.