Geri Horner

Árulkodó fotó, óriási drogbotrányba keveredtek a Spice Girls tagjai

Árulkodó fotó, óriási drogbotrányba keveredtek a Spice Girls tagjai

De tény­leg, mi az a fehér port rejtő kis zacskó ott az asz­ta­lon?

De tény­leg, mi az a fehér port rejtő kis zacskó ott az asz­ta­lon?

Gólyahír: Megszületett a világhírű énekesnő kisfia

Gólyahír: Megszületett a világhírű énekesnő kisfia

Bol­do­gan je­len­tette be gyer­meke szü­le­té­sét a 44 éves éne­kesnő, aki csak négy hó­napja tu­datta a vi­lág­gal, hogy vá­ran­dós.

Durván elhanyagolja magát a sztáranyuka, de megvan rá az oka

Durván elhanyagolja magát a sztáranyuka, de megvan rá az oka

Már a leg­alap­ve­tőbb­nek tűnő dol­gok­kal sem fog­lal­ko­zik az éne­kesnő, aki egy­kor na­gyon oda­fi­gyelt tes­tére.

Már a leg­alap­ve­tőbb­nek tűnő dol­gok­kal sem fog­lal­ko­zik az éne­kesnő, aki egy­kor na­gyon oda­fi­gyelt tes­tére.

Jön a baba: Megmutatta gömbölyödő pocakját Geri Halliwell!

Jön a baba: Megmutatta gömbölyödő pocakját Geri Halliwell!

Élete leg­bol­do­gabb idő­sza­kát éli a sze­rel­mes vi­lág­sztár! Első közös gyer­me­két várja új fér­jé­től...

Véres támadás érte Geri Halliwellt

Véres támadás érte Geri Halliwellt

Onnan érte a tá­ma­dás, ahon­nan a leg­ke­vésbé várta volna, hi­szen az el­kö­ve­tő­nek ételt és ott­hont ad évek óta.

Onnan érte a tá­ma­dás, ahon­nan a leg­ke­vésbé várta volna, hi­szen az el­kö­ve­tő­nek ételt és ott­hont ad évek óta.

Nyíltan mesélt étkezési zavarairól Geri Halliwell

Nyíltan mesélt étkezési zavarairól Geri Halliwell

Majd­nem tönk­re­ment bele.

Foly­ton meg­hány­tatta magát ti­tok­ban, még a tár­sai sem tud­tak róla. Majd­nem tel­je­sen tönk­re­ment az ön­ér­té­ke­lési gond­jai miatt.