Geri Horner

Őrjöngenek a rajongók, a pénzüket követelik a Spice Girls koncert után

Őrjöngenek a rajongók, a pénzüket követelik a Spice Girls koncert után

Éve­ket vár­tak a ki­lenc­ve­nes évek le­gen­dás lány­csa­pa­tá­nak vissza­té­ré­sére.

Éve­ket vár­tak a ki­lenc­ve­nes évek le­gen­dás lány­csa­pa­tá­nak vissza­té­ré­sére.

Durván elhanyagolja magát a sztáranyuka, de megvan rá az oka

Durván elhanyagolja magát a sztáranyuka, de megvan rá az oka

Pedig egy­kor oda­fi­gyelt tes­tére.

Már a leg­alap­ve­tőbb­nek tűnő dol­gok­kal sem fog­lal­ko­zik az éne­kesnő, aki egy­kor na­gyon oda­fi­gyelt tes­tére.

Végre nyilatkozott a Spice Girl a leszbikus kalandról, szereti Mel B-t

Végre nyilatkozott a Spice Girl a leszbikus kalandról, szereti Mel B-t

A két éne­kesnő kö­zött nem volt semmi.

A két éne­kesnő kö­zött nem volt semmi, leg­alábbis ezt ál­lítja a másik fél, Geri Hor­ner.

Árulkodó fotó, óriási drogbotrányba keveredtek a Spice Girls tagjai

Árulkodó fotó, óriási drogbotrányba keveredtek a Spice Girls tagjai

De tény­leg, mi az a fehér port rejtő kis zacskó ott az asz­ta­lon?

De tény­leg, mi az a fehér port rejtő kis zacskó ott az asz­ta­lon?

Véres támadás érte Geri Halliwellt

Véres támadás érte Geri Halliwellt

Onnan érte a tá­ma­dás, ahon­nan a leg­ke­vésbé várta volna.

Onnan érte a tá­ma­dás, ahon­nan a leg­ke­vésbé várta volna, hi­szen az el­kö­ve­tő­nek ételt és ott­hont ad évek óta.

Gólyahír: Megszületett a világhírű énekesnő kisfia

Gólyahír: Megszületett a világhírű énekesnő kisfia

Bol­do­gan je­len­tette be gyer­meke szü­le­té­sét a 44 éves éne­kesnő.

Nyíltan mesélt étkezési zavarairól Geri Halliwell

Nyíltan mesélt étkezési zavarairól Geri Halliwell

Foly­ton meg­hány­tatta magát ti­tok­ban, még a tár­sai sem tud­tak róla.