Gáspár Virág

Megint üzent a NAV-nak Gáspár Győző

Megint üzent a NAV-nak Gáspár Győző

Mi­köz­ben a mil­li­ókra vár­nak...

Mi­köz­ben a Gás­pár csa­lád mes­si­ás­ként várja, hogy Eve­lin vissza­kapja a le­fog­lalt 200 mil­liót, va­la­hogy össze­spó­rol­tak egy va­gyont.

Elképesztő luxusajándékkal köszöntötte lányát Győzike!

Elképesztő luxusajándékkal köszöntötte lányát Győzike!

A show­man min­dig is nagy­lelkű volt, ha a csa­ládja jó­lé­té­ről volt szó.

Hi­he­tet­len lu­xus­ban ün­ne­pelte ki­seb­bik lánya 16. szü­le­tés­nap­ját Gás­pár Győző! A show­man min­dig is nagy­lelkű volt, ha a csa­ládja jó­lé­té­ről volt szó, így ter­mé­sze­tes, hogy Virág bu­lija során sem adta alább. Győ­zike az ér­ke­zés­nek is meg­adta a mód­ját: az ün­nep­ség hely­szí­nére egy tűz­pi­ros Fer­ra­ri­val gör­dült be Virág, és ez még csak a kez­det volt!

Emlékszel még? Ilyen cuki volt Gáspár Győző kislánya

Emlékszel még? Ilyen cuki volt Gáspár Győző kislánya

Hi­he­tet­len, hogy repül az idő! A kis virág a fél or­szá­got képes volt a té­vé­ké­szü­lé­kek elé ül­tetni annak ide­jén.

Hi­he­tet­len, hogy repül az idő! A kis Virág a fél or­szá­got képes volt a té­vé­ké­szü­lé­kek elé ül­tetni...

Drámaian lefogyott Gáspár Virág: Győzike kitálalt!

Drámaian lefogyott Gáspár Virág: Győzike kitálalt!

A roma show­man ki­seb­bik lánya el­ké­pesztő vál­to­zá­son ment ke­resz­tül! Hi­he­tet­len for­má­ban van! Rá sem lehet is­merni!

A roma show­man ki­seb­bik lánya el­ké­pesztő vál­to­zá­son ment ke­resz­tül! Hi­he­tet­len for­má­ban van! Rá sem lehet is­merni!

Döbbenetes vallomás: Már a tandíjra sincs pénze Győzikének

Döbbenetes vallomás: Már a tandíjra sincs pénze Győzikének

Úgy tűnik, vége az arany­élet­nek.

Úgy tűnik, vége az arany­élet­nek a Gás­pár csa­lád­ban. Mi­köz­ben a kö­zös­ségi ol­da­la­kon még igye­kez­nek meg­őrizni a lát­sza­tot, most ki­de­rült a nyers va­ló­ság.

Brutálisan lefogyott, rá sem ismerni Gáspár Győző lányára

Brutálisan lefogyott, rá sem ismerni Gáspár Győző lányára

Hosszú évek óta har­­colt a ki­­lók­­kal Győ­­zike ki­­seb­­bik lánya, ám az utóbbi hó­na­pok­ban lát­­vá­­nyos fo­­gyás­­nak in­­dult.

Hosszú évek óta har­­colt a ki­­lók­­kal Győ­­zike ki­­seb­­bik lánya, ám az utóbbi hó­na­pok­ban lát­­vá­­nyos fo­­gyás­­nak in­­dult.

Húga miatt sanyargatja magát Gáspár Evelin

Húga miatt sanyargatja magát Gáspár Evelin

Kő­ke­mény di­é­tába kezd­tek.

Kő­ke­mény di­é­tába kezd­tek.

Hatalmas bulira is telik a családi pótlékból Gáspáréknak

Hatalmas bulira is telik a családi pótlékból Gáspáréknak

Bár a NAV le­fog­lalta a csa­lád tel­jes va­gyo­nát, azért ez össze­jött.

Mi­köz­ben a NAV le­fog­lalta a csa­lád tel­jes va­gyo­nát, és Győző és Bea min­den­hol el­mond­ták mennyire nincs egy fil­lér­jük sem, olyan bulit csap­tak ka­masz­lá­nyuk­nak, ami­lyet egy fő­her­ceg is meg­iri­gyelne.

Lefogyott a sértő megjegyzésektől Gáspár Győző kislánya

Lefogyott a sértő megjegyzésektől Gáspár Győző kislánya

Hosszú évek óta har­colt a ki­lók­kal Győ­zike ki­seb­bik lánya, ám mind­ed­dig si­ker­te­le­nül.