Gáspár Evelin

Rendezni kell a sorait: A NAV-ból üzent Győzike

Rendezni kell a sorait: A NAV-ból üzent Győzike

Gás­pár Győző nem bírt ma­gá­val.

Gás­pár Győző nem bírt ma­gá­val, vi­deót ké­szí­tett és a NAV-ból üzent ra­jon­gó­i­nak.

Órákig nyomozott: elképesztő, mit csinált a világsztárral Gáspár Győző

Órákig nyomozott: elképesztő, mit csinált a világsztárral Gáspár Győző

A Gás­pár csa­lád órá­kon ke­resz­tül fi­gyelte ked­venc éne­ke­sü­ket, Ma­lu­mát.

A Gás­pár csa­lád órá­kon ke­resz­tül fi­gyelte ked­venc éne­ke­sü­ket, Ma­lu­mát.

Ázsia után arckezelésre szorul Gáspár Evelin

Ázsia után arckezelésre szorul Gáspár Evelin

Gás­pár Eve­lin él­vezte a for­ga­tást, de a bőrét meg­vi­selte az uta­zás. A csi­nos lány nem tit­kolta el a tör­tén­te­ket.

Gás­pár Eve­lin él­vezte a for­ga­tást, de a bőrét meg­vi­selte az uta­zás. A csi­nos lány nem tit­kolta el a tör­tén­te­ket.

Elképesztő csapat: Ők 14-en utaznak Ázsiába a TV2-vel

Elképesztő csapat: Ők 14-en utaznak Ázsiába a TV2-vel

Már csak né­hány nap...

Már csak né­hány nap, és kez­de­tét veszi min­den idők leg­ka­lan­do­sabb ce­le­b­re­a­li­ty­jé­nek for­ga­tása. Az Ázsia Exp­ressz 2 útja Sri Lan­kán és In­dián ke­resz­tül vezet

Megdöbbentő fotó: Megmutatta valódi arcát Gáspár Evelin

Megdöbbentő fotó: Megmutatta valódi arcát Gáspár Evelin

Gás­pár Eve­lin oda­fi­gyel ma­gára.

Gás­pár Eve­lin mos­tan­ság na­gyon oda­fi­gyel a meg­je­le­né­sére.

Gáspár Evelin megmutatta, mire vágyik most

Gáspár Evelin megmutatta, mire vágyik most

Te­kintve az itt­honi cudar időt, tel­je­sen meg­ért­jük Gás­pár Győ­zike na­gyob­bik lá­nyát.

Te­kintve az itt­honi cudar időt, tel­je­sen meg­ért­jük Gás­pár Győ­zike na­gyob­bik lá­nyát.

Gáspár Evelinnek elege lett: Nem leszek senki babája

Gáspár Evelinnek elege lett: Nem leszek senki babája

A 24 éves lány nem nya­lo­gatja a se­beit, in­kább bru­tá­lis edzésbe kez­dett és el­dön­tötte, mos­tan­tól csak ön­maga szá­mít.

A 24 éves lány nem nya­lo­gatja a se­beit, in­kább bru­tá­lis edzésbe kez­dett és el­dön­tötte, mos­tan­tól csak ön­maga szá­mít.

Egy szál bugyiban tetováltatott Gáspár Evelin

Egy szál bugyiban tetováltatott Gáspár Evelin

Gás­pár Eve­lin nem­rég a szem­öl­dö­két is ki­te­to­vál­tatta, de most egy igen intim helyre is var­ra­tott.

Gás­pár Eve­lin nem­rég a szem­öl­dö­két is ki­te­to­vál­tatta, de most egy igen intim helyre is var­ra­tott.

Gáspár Bea kitett magáért: Hihetetlen, amit művelt

Gáspár Bea kitett magáért: Hihetetlen, amit művelt

Et­tünk, it­tunk, mu­lat­tunk...

Csak Virág hi­ány­zott csü­tör­tök este Bea asszony - egy­előre - utolsó bor­va­cso­rá­já­ról. Et­tünk, it­tunk, mu­lat­tunk...

Abbahagyta a diétát Gáspár Evelin, megmutatta, mennyit hízott

Abbahagyta a diétát Gáspár Evelin, megmutatta, mennyit hízott

Győ­zike na­gyob­bik lánya az év vé­gére el­ha­nya­golta a di­é­tát. Jó­részt csak édes­sé­get evett, ami­nek meg is lett az ered­mé­nye.

Itt a vége: ezért szakított két év után Gáspár Evelin

Itt a vége: ezért szakított két év után Gáspár Evelin

Gás­pár Győ­zike na­gyob­bik lánya újra szingli. A rész­le­tek­ről be­szélt a Mok­ká­ban.

Gás­pár Győ­zike na­gyob­bik lánya újra szingli. A rész­le­tek­ről be­szélt a Mok­ká­ban.

Ilyet nem hallottál: édeshármasról vallott Győzike testvére

Ilyet nem hallottál: édeshármasról vallott Győzike testvére

Gás­pár csa­lád­ról szóló kép­te­len tör­té­ne­tek­nek se szeri, se száma. De min­dig van új a nap alatt...

Gás­pár csa­lád­ról szóló kép­te­len tör­té­ne­tek­nek se szeri, se száma. De min­dig van új a nap alatt...

Kitálalt volt barátjáról Gáspár Győző lánya, ezt mondta a férfiről!

Kitálalt volt barátjáról Gáspár Győző lánya, ezt mondta a férfiről!

Már két éve nem al­kot­nak egy párt.

Eve­lin és első sze­relme már két éve nem al­kot­nak egy párt, a lány­nak ettől füg­get­le­nül meg­van a vé­le­mé­nye Ta­más­ról.

Ez kemény lesz: Élőben tér vissza a Győzike show

Ez kemény lesz: Élőben tér vissza a Győzike show

A va­cso­rá­kon biz­to­san lesz min­den...

Bár azt eddig is le­he­tett tudni, hogy Bea vál­lal­ko­zá­sá­ban a tel­jes Gás­pár csa­lád nya­kig benne lesz, még­sem rak­tuk össze a képet.

Őszinte vallomás: Ezért nem bízik az emberekben Gáspár Győző lánya

Őszinte vallomás: Ezért nem bízik az emberekben Gáspár Győző lánya

Gás­pár Eve­lin nem bízza a vé­let­lenre, csak akkor be­szél a ma­gán­éle­té­ről, ha biz­ton­ság­ban érzi magát.

Ilyen még sosem történt a Győzike családjában

Ilyen még sosem történt a Győzike családjában

Győ­zike uj­jong örö­mé­ben, hi­szen csa­lád­já­ban ez az első eset, hogy va­laki ilyen ma­gasra ju­tott a ta­nu­lás­ban.

Győ­zike szinte uj­jong örö­mé­ben, hi­szen csa­lád­já­ban ez az első eset, hogy va­laki ilyen ma­gasra ju­tott a ta­nu­lás­ban. Virág lesz a kö­vet­kező!

Luxusjachton nyaralnak Győzikéék

Luxusjachton nyaralnak Győzikéék

A roma show­man és csa­ládja szá­mára csak most kez­dő­dik az igazi nyár.

A roma show­man és csa­ládja szá­mára csak most kez­dő­dik az igazi nyár. A csa­lád el­uta­zott a ten­ger­hez egy kis ha­jó­ká­zásra.

Nagy bejelentést tett Gáspár Evelin

Nagy bejelentést tett Gáspár Evelin

Gás­pár Győző és Bea asszony na­gyon büsz­kék na­gyob­bik lá­nyukra.

Gás­pár Győző és Bea asszony na­gyon büsz­kék na­gyob­bik lá­nyukra.

Elképesztő fotó: levetkőzött Gáspár Evelin

Elképesztő fotó: levetkőzött Gáspár Evelin

A show­man na­gyob­bik lánya dur­ván le­fo­gyott. Bi­ki­nis fotót tett közzé ma­gá­ról.

A show­man na­gyob­bik lánya dur­ván le­fo­gyott. Bi­ki­nis fotót tett közzé ma­gá­ról.

Visszafordíthatatlan, ezt tette a testével Gáspár Evelin!

Visszafordíthatatlan, ezt tette a testével Gáspár Evelin!

Győ­zike lánya bom­ba­for­má­ban van, ám már nem éri be a for­más ido­mok­kal, még töb­bet tett azért, hogy jól néz­zen ki.

Győ­zike lánya bom­ba­for­má­ban van, ám már nem éri be a for­más ido­mok­kal, még töb­bet tett azért, hogy jól néz­zen ki.

Gáspár Evelin: Rafkós vagyok, engem nem lehet lehúzni

Gáspár Evelin: Rafkós vagyok, engem nem lehet lehúzni

Eve­lin exk­lu­zív in­ter­jút adott.

Győ­zike lánya fel­nőtt, saját élete és mun­kája van. Eve­lin exk­lu­zív in­ter­jút adott a Ri­post­nak.

Gáspár Evelin: Hülye lennék szülni erre a világra!

Gáspár Evelin: Hülye lennék szülni erre a világra!

Ha­tá­ro­zott vé­le­mé­nye van.

Gás­pár Győző idő­sebb lá­nyá­nak ha­tá­ro­zott el­kép­ze­lése van a gyer­mek­vál­la­lás­ról, és nem is rej­tette véka alá.

Elképesztő fotó, sosem volt ilyen sovány Gáspár Evelin!

Elképesztő fotó, sosem volt ilyen sovány Gáspár Evelin!

Győ­zike na­gyob­bik lánya egy apák napi fény­ké­pen mu­tatta meg, mennyire le­fo­gyott.

Győ­zike na­gyob­bik lánya egy apák napi fény­ké­pen mu­tatta meg, mennyire le­fo­gyott. Az egy­kor duci kis­lány­nak már nyoma sin­csen az új ké­pe­ken.

Kiderült a vizsgálat eredménye, új diagnózist kapott Gáspár Evelin

Kiderült a vizsgálat eredménye, új diagnózist kapott Gáspár Evelin

Már­cius ele­jén mű­töt­ték. Most újabb fej­le­mé­nyek van­nak.

Már­cius ele­jén mű­töt­ték Győ­zike na­gyob­bik lá­nyát. Most újabb fej­le­mé­nyek van­nak.

Döbbenetes családi fotó került elő Gáspár Győzőékről!

Döbbenetes családi fotó került elő Gáspár Győzőékről!

A ra­jon­gók tel­je­sen meg­döb­ben­tek!

A show­man és csa­ládja tel­je­sen más­ként né­zett ki húsz évvel ez­előtt, mint ma­nap­ság, a ra­jon­gók tel­je­sen meg­döb­ben­tek!

Apja miatt nem kaphat diplomát Gáspár Evelin

Apja miatt nem kaphat diplomát Gáspár Evelin

Nem kap mun­kát sem Győ­zike lánya.

Hiába sze­retne el­he­lyez­kedni, nem kap mun­kát sem Gás­pár Győző na­gyob­bik lánya. Eve­lin sze­rint min­den­nek az apja el­leni NAV nyo­mo­zás az oka.

Durván lefogyott Gáspár Evelin

Durván lefogyott Gáspár Evelin

Eve­lin több­ször lát­vá­nyo­san le­fo­gyott, majd vissza is kúsz­tak rá a kilók. De most sze­mé­lyi edzőt fo­ga­dott, hogy nyárra tö­ké­le­te­sen mu­tas­son bi­ki­ni­ben.

Eve­lin több­ször lát­vá­nyo­san le­fo­gyott, majd vissza is kúsz­tak rá a kilók. De most sze­mé­lyi edzőt fo­ga­dott, hogy nyárra tö­ké­le­te­sen mu­tas­son bi­ki­ni­ben.

Lebukott, párkapcsolatáról vallott Gáspár Evelin

Lebukott, párkapcsolatáról vallott Gáspár Evelin

Gás­pár Győző na­gyob­bik lánya eddig tit­ko­ló­zott ma­gán­éle­té­ről. Most ki­bu­kott be­lőle az igaz­ság.

Gás­pár Győző na­gyob­bik lánya eddig tit­ko­ló­zott ma­gán­éle­té­ről. Most ki­bu­kott be­lőle az igaz­ság.

Meghökkentő! Gáspár Evelin lett a magyar Kylie Jenner- hasonmás!

Meghökkentő! Gáspár Evelin lett a magyar Kylie Jenner-hasonmás!

Gás­pá­rék lánya újab­ban a nép­szerű va­ló­ság­show-sztárra akar ha­son­lí­tani!

Gás­pá­rék na­gyob­bik lánya újab­ban a nép­szerű va­ló­ság­show-sztárra akar ha­son­lí­tani!

Fotó a műtőasztalról: megoperálják Gáspár Evelint!

Fotó a műtőasztalról: megoperálják Gáspár Evelint!

Be­a­vat­ko­zás előtti fény­ké­pet posz­tolt.

Gás­pár Győző na­gyob­bik lánya az Ins­tag­ram-ol­da­lára töl­tötte fel a be­avat­ko­zás előtti fény­ké­pet!

Komoly műtét előtt áll Gáspár Evelin, kiderült, mit mondott az orvos!

Komoly műtét előtt áll Gáspár Evelin, kiderült, mit mondott az orvos!

A fi­a­tal lány évek óta küzd a kel­le­met­len prob­lé­má­val, most úgy tűnik, meg­ol­dód­hat­nak a gond­jai.

Hatalmasat villantott Gáspár Evelin, de mit szól hozzá Győzike?

Hatalmasat villantott Gáspár Evelin, de mit szól hozzá Győzike?

Az edző­te­rem­ből posz­tolt.

A show­man na­gyob­bik lánya az edző­te­rem­ből posz­tolta leg­újabb fo­tó­ját.

Itt az újabb botrány: Gáspár Evelint elítélte a bíróság

Itt az újabb botrány: Gáspár Evelint elítélte a bíróság

Győ­zike lá­nyára ala­po­san rájár a rúd.

Győ­zike lá­nyára ala­po­san rájár a rúd. Nem elég, hogy édes­apja ellen fo­lya­ma­to­san nyo­moz a ha­tó­ság, most őt is el­ítél­ték ko­moly bűn­cse­lek­mé­nye­kért.

Győzikének elege lett: Perel és feljelentést tett

Győzikének elege lett: Perel és feljelentést tett

Már nem csak be­szél róla, de meg is tette a fel­je­len­tést a Gás­pár csa­lád feje.

Már nem csak be­szél róla, de meg is tette a fel­je­len­tést a Gás­pár csa­lád feje. Sőt, ennél is to­vább­ment, kár­té­rí­tést kö­ve­tel.

Lehull a lepel Győzike vagyonáról: Tőle érkeztek a százmilliók

Lehull a lepel Győzike vagyonáról: Tőle érkeztek a százmilliók

maga le­he­tett a gaz­da­sági csoda!

A show­man nagy­ma­mája maga le­he­tett az új­kori gaz­da­sági csoda! Ő lett volna a me­ző­gaz­da­sági Bill Gates?

Súlyosbították az ítéletét, élő adásban fakadt ki Gáspár Evelin

Súlyosbították az ítéletét, élő adásban fakadt ki Gáspár Evelin

Gás­pár Győző na­gyob­bik lá­nyát három évvel ez­előtti ügy miatt ítél­ték el. Most a Mok­ká­ban val­lott a rész­le­tek­ről.

Megint üzent a NAV-nak Gáspár Győző

Megint üzent a NAV-nak Gáspár Győző

Mi­köz­ben a Gás­pár csa­lád mes­si­ás­ként várja, hogy Eve­lin vissza­kapja a le­fog­lalt 200 mil­liót és a több ki­ló­nyi ara­nyat, va­la­hogy össze­spó­rol­tak egy lu­xus­nya­ra­lásra valót.

Mi­köz­ben a Gás­pár csa­lád mes­si­ás­ként várja, hogy Eve­lin vissza­kapja a le­fog­lalt 200 mil­liót, va­la­hogy össze­spó­rol­tak egy lu­xus­nya­ra­lásra valót.

Gáspár Evelin nagybátyja miatt nem tudott lefogyni

Gáspár Evelin nagybátyja miatt nem tudott lefogyni

Gás­pár Zsolti el­árulta, hogy ő volt a hibás azért, hogy Eve­lin­nek so­káig nem si­ke­rült le­ad­nia plusz ki­lóit...

Gás­pár Zsolti el­árulta, hogy ő volt a hibás azért, hogy Eve­lin­nek so­káig nem si­ke­rült le­ad­nia plusz ki­lóit...

Elképesztő történet: Nem hiszed el, mi derült ki Gáspár Evelinről!

Elképesztő történet: Nem hiszed el, mi derült ki Gáspár Evelinről!

A leg­több ember édes­ap­já­tól, édes­any­já­tól vagy test­vé­ré­től ta­nulja meg a ke­rék­pá­ro­zás rej­tel­meit. Nem így Győ­zike lánya!

Gáspár Evelin combvillantása megér egy misét

Gáspár Evelin combvillantása megér egy misét

Ettől le­esik az állad!

Eve­lin­nel kap­cso­lat­ban sok­szor fel­tet­tük már a kér­dést: miből lesz a cse­re­bo­gár? Most vi­szont már ez sem tük­rözi hűen, amit a leg­újabb ké­pein lá­tunk.

Gáspár Zsolti fia ritka betegségben szenved

Gáspár Zsolti fia ritka betegségben szenved

Gás­pár Győző öccse több mil­lió fo­rint­ról mon­dott le azért, hogy ki­fe­jezze há­lá­ját a fia éle­tét meg­mentő or­vo­sok­nak...

Gás­pár Győző öccse több mil­lió fo­rint­ról mon­dott le azért, hogy ki­fe­jezze há­lá­ját a fia éle­tét meg­mentő or­vo­sok­nak...

Nem hiszed el, hol bukkant fel Gáspár Győző lánya

Nem hiszed el, hol bukkant fel Gáspár Győző lánya

Eve­lin az egye­te­mis­ták által ala­pí­tott szer­ve­ző­dés havi in­gye­nes ese­mé­nyén volt nem­rég.

Eve­lin az egye­te­mis­ták által ala­pí­tott szer­ve­ző­dés havi in­gye­nes ese­mé­nyén volt nem­rég, erről fotót is posz­tolt Ins­tag­ramra!

Durván rárontott a NAV Győzikére, a lányát is óriási bajba sodorta

Durván rárontott a NAV Győzikére, a lányát is óriási bajba sodorta

A bajba ju­tott show­man már csak a bí­ró­ság dön­té­sé­ben bíz­hat. De vajon mit szól ehhez Eve­lin?

Gyűrűzik a botrány, már Gáspár Evelint is kihallgatták

Gyűrűzik a botrány, már Gáspár Evelint is kihallgatták

Gás­pár Győző lánya el­sírta magát.

A fi­a­tal lány a na­pok­ban állt az ügyé­szek elé, és lel­ki­leg meg­vi­selte a pro­ce­dúra, el­sírta magát a val­lo­más­té­tel­kor. Eve­lin pa­nas­szal élt.

Brutálisan szexi nő lett Gáspár Evelin, ezt nem hiszed el!

Brutálisan szexi nő lett Gáspár Evelin, ezt nem hiszed el!

Vi­lág­éle­té­ben súly­prob­lé­mák­kal küz­dött Gás­pár Győző na­gyob­bik lánya, a most 23 éves Eve­lin. Ka­masz­kor­ban vi­szont rá­haj­tott a sportra.

Vi­lág­éle­té­ben súly­prob­lé­mák­kal küz­dött Gás­pár Győző na­gyob­bik lánya, a most 23 éves Eve­lin. Ka­masz­kor­ban vi­szont rá­haj­tott a sportra. Meg­lepő az ered­mény!

Örömhírt jelentett be Gáspár Evelin, Győzike is ujjong

Örömhírt jelentett be Gáspár Evelin, Győzike is ujjong

A na­gyob­bik Gás­pár lány az Ins­tag­ram-ol­da­lán szá­molt be a fej­le­mé­nyek­ről.

A na­gyob­bik Gás­pár lány az Ins­tag­ram-ol­da­lán szá­molt be a fej­le­mé­nyek­ről.

Kínos, kidobták Gáspár Győzőt egy kávézóból

Kínos, kidobták Gáspár Győzőt egy kávézóból

Gás­pár Bea ki­kelt ma­gá­ból, mél­tat­la­nul bán­tak csa­lád­tag­ja­i­val. Az édes­anya nem tűri el, hogy bánt­sák sze­ret­teit.

Gás­pár Bea ki­kelt ma­gá­ból, mél­tat­la­nul bán­tak csa­lád­tag­ja­i­val. Az édes­anya nem tűri el, hogy bánt­sák sze­ret­teit.

Új módszerrel fogy Gáspár Evelin

Új módszerrel fogy Gáspár Evelin

Eve­lin már egy ideje el­érte az ide­á­lis ala­kot, ám...

Eve­lin már egy ideje el­érte az ide­á­lis ala­kot, ám to­vábbra sem volt elé­ge­dett ön­agá­val. Azt mondja, új mód­sze­ré­vel egy hét alatt három ki­ló­tól sza­ba­dult meg.

Gáspár Evelin vallomása a szüleiről: Valamiért a sors ezt mérte rám!

Gáspár Evelin vallomása a szüleiről: Valamiért a sors ezt mérte rám!

Győ­zike idő­seb­bik lá­nyá­nak sok­szor kel­lett ma­gya­ráz­kod­nia a szü­lei dön­té­sei miatt.

Újabb fájdalmas dologra derült fény a Gáspár család életéből

Újabb fájdalmas dologra derült fény a Gáspár család életéből

Egy be­teg­ség­gel is meg kell küz­de­nie.

Gás­pár Eve­lin eddig féltve őr­zött tit­ko­kat osz­tott meg ma­gán­éle­té­ből. Egy be­teg­ség­gel is meg kell küz­de­nie.

Nem hiszed el, milyen videóban bukkant fel Gáspár Evelin

Nem hiszed el, milyen videóban bukkant fel Gáspár Evelin

Győ­zike na­gyob­bik lánya egy test­hez si­muló ru­há­ban lát­ható, a videó pedig iga­zán dö­gösre si­ke­rült!

Ez durva: Elúszott Gáspár Bea 10 milliós nyereménye

Ez durva: Elúszott Gáspár Bea 10 milliós nyereménye

So­káig arról szolt a fáma, hogy a NAV le­fog­lalja azt a tíz­mil­liós nye­re­ményt is, amit Gás­pár Bea fő­zött össze.

So­káig arról szolt a fáma, hogy a NAV le­fog­lalja azt a tíz­mil­liós nye­re­ményt is, amit Gás­pár Bea fő­zött össze egy té­vé­mű­sor­ban.

Soha nem hallott titok derült ki Gáspár Győző lányáról

Soha nem hallott titok derült ki Gáspár Győző lányáról

So­ro­zat­ka­rak­ter­ről kapta a nevét.

Bea asszony élő vi­deói nem csak íny­csik­lan­do­zóak, de ér­de­kes tit­ko­kat is rej­te­nek a Gás­pár csa­lád éle­té­ből. Most ki­de­rült, kiről ne­vez­ték el na­gyob­bik lá­nyu­kat.

Ő így nyomorog: Egy lakás árát hordja csuklóján Gáspár Evelin

Ő így nyomorog: Egy lakás árát hordja csuklóján Gáspár Evelin

Mi­köz­ben Győ­zike és Bea fil­lé­res gon­dok­kal küz­de­nek a NAV fog­la­lás­so­ro­zat óta, Eve­lin dő­zsöl.

Majd negyven kilót fogyott Gáspár Evelin, így lett igazi bombázó

Majd negyven kilót fogyott Gáspár Evelin, így lett igazi bombázó

Nem bírt már a tü­körbe nézni Győ­zike lánya, ezért egy évvel ez­előtt edzeni kez­dett.

Nem bírt már a tü­körbe nézni Győ­zike lánya, ezért egy évvel ez­előtt edzeni kez­dett.

Megint áll a bál: besokallt Gáspár Evelin

Megint áll a bál: besokallt Gáspár Evelin

A na­gyob­bik Gás­pár lány dur­ván ne­ki­ment édes­ap­já­nak. Ez­út­tal nem vá­lo­gatta meg Győ­zi­ké­hez in­té­zett sza­vait.

A na­gyob­bik Gás­pár lány dur­ván ne­ki­ment édes­ap­já­nak. Ez­út­tal nem vá­lo­gatta meg Győ­zi­ké­hez in­té­zett sza­vait.

Kiakadt Gáspár Evelin! Mindenkit kiosztott Győzike lánya

Kiakadt Gáspár Evelin! Mindenkit kiosztott Győzike lánya

Dur­ván meg­mondta vé­le­mé­nyét.

A celeb lánya dur­ván meg­mondta vé­le­mé­nyét a ra­jon­gó­i­nak. Igaza van!

Mi történt? Saját lánya alázta porig Győzikét

Mi történt? Saját lánya alázta porig Győzikét

Ko­moly in­du­la­tok fe­szül­nek köz­tük.

Kí­vül­ről nézve az egyet­len sta­bil pon­tot éppen a csa­ládja je­len­tette Gás­pár Győ­ző­nek az utóbbi zűrös idő­szak­ban, de a fel­szín alatt ott sincs min­den rend­ben.

Döbbenetes vallomás: Már a tandíjra sincs pénze Győzikének

Döbbenetes vallomás: Már a tandíjra sincs pénze Győzikének

Vége az arany­élet­nek a Gás­pár csa­lád­ban. Mi­köz­ben a kö­zös­ségi ol­da­la­kon még igye­kez­nek meg­őrizni a lát­sza­tot, most ki­de­rült a va­ló­ság.

Úgy tűnik, vége az arany­élet­nek a Gás­pár csa­lád­ban. Mi­köz­ben a kö­zös­ségi ol­da­la­kon még igye­kez­nek meg­őrizni a lát­sza­tot, most ki­de­rült a nyers va­ló­ság.

Jó hírünk van: Maradt még tízmilliós luxusautó a Gáspár családban

Jó hírünk van: Maradt még tízmilliós luxusautó a Gáspár családban

Úgy tűnik, még­sem fog­lalt le min­den ér­té­ket tőlük a NAV.

Úgy tűnik, még­sem fog­lalt le min­den ér­té­ket tőlük a Nem­zeti Adó- és Vám­hi­va­tal!

Csak egy kis semmiség takarja Gáspár Evelin testét

Csak egy kis semmiség takarja Gáspár Evelin testét

Egész nap ké­nyez­tet­ték...

Egész nap ké­nyez­tet­ték a bot­rányba ke­ve­re­dett show­man na­gyob­bik lá­nyát!

Gáspár Bea gyógyíthatatlan? Már külföldön keres neki Győző orvost

Gáspár Bea gyógyíthatatlan? Már külföldön keres neki Győző orvost

Hó­na­pok­kal ez­előtt kez­dő­dött Bea asszony kál­vá­ri­ája. Pajzs­mi­rigy-alul­mű­kö­dés­ben szen­ved, ami miatt már 35 kilót hí­zott.

Szexi fotón mutatta meg elképesztő fogyását Gáspár Evelin

Szexi fotón mutatta meg elképesztő fogyását Gáspár Evelin

Győ­zike na­gyob­bik lánya lát­vá­nyos vál­to­zá­son ment ke­resz­tül az el­múlt hó­na­pok­ban.

Győ­zike na­gyob­bik lánya lát­vá­nyos vál­to­zá­son ment ke­resz­tül az el­múlt hó­na­pok­ban.

Visszaköveteli lánya lefoglalt aranyait Győzike

Visszaköveteli lánya lefoglalt aranyait Győzike

A ze­nész és ügy­védje ál­lítja, nem is fog­lal­hat­ták volna le a NAV em­be­rei Eve­lin több mil­liót érő ara­nyait.

A ze­nész és ügy­védje ál­lítja, nem is fog­lal­hat­ták volna le a NAV em­be­rei Eve­lin több mil­liót érő ara­nyait. Győ­zike addig nem nyug­szik, amíg vissza nem szerzi lánya ha­gya­té­kát, ami majd 12 mil­lió fo­rin­tot ér. A show­man ott­ho­nát áp­ri­lis­ban lep­ték el a kom­man­dó­sok.

Fillérekért adhatják el Győzike elbukott aranyát

Fillérekért adhatják el Győzike elbukott aranyát

Az angol ki­rály­nő­nek is be­csü­le­tére válna az az arany­tö­meg, amit a kom­man­dó­sok vit­tek el Győző széfjé­ből.

Az angol ki­rály­nő­nek is be­csü­le­tére válna az az arany­mennyi­ség, amit a NAV kom­man­dó­sai vit­tek el Gás­pár Győző széfjé­ből.

Ez nagyon durva: Gáspár Győzőt nem zavarja, hogy megverték a lányát

Ez nagyon durva: Gáspár Győzőt nem zavarja, hogy megverték a lányát

Gás­pár Eve­lin szinte fesz­te­le­nül be­szélt az Esti Frizbi fel­vé­te­lén arról a ja­nu­ári éj­sza­ká­ról...

Gyűrűzik a Győzike-botrány, újabb támadás érte - VIDEÓ

Gyűrűzik a Győzike-botrány, újabb támadás érte - VIDEÓ

Vissza­nyalt a fagyi...

Vissza­nyalt a fagyi, mi­u­tán a Frizbi fel­vé­te­lén ki­te­re­gette lánya szennye­sét Győ­zike. Ismét ha­zug­ság­gal vá­dol­ják.

A hírnév átka: zaklatják a magyar sztárok gyermekeit

A hírnév átka: zaklatják a magyar sztárok gyermekeit

Bánt­ják őket szü­leik tet­tei miatt.

Sokan azt hi­szik, hogy csak fény és csil­lo­gás a ma­gyar hí­res­sé­gek élete. . Bár­mit tesz­nek, arról na­po­kig be­szél­nek az em­be­rek és kri­ti­zál­nak.

Megszólalt lánya szakításáról Gáspár Győzike

Megszólalt lánya szakításáról Gáspár Győzike

El­árulta a show­man, hogy mit tud...

El­árulta a show­man, hogy mit tud a ki­ala­kult hely­zet­ről...

Elképesztő: Saját lánya buktatta le Győzikét

Elképesztő: Saját lánya buktatta le Győzikét

Gás­pár Győző csak kap­kodta a le­ve­gőt, ami­kor lánya az Esti Frizbi fel­vé­te­lén úgy dön­tött, ki­te­re­geti a csa­ládi szennyest és el­mondja, kivel csalta Bea asszonyt az apja

Gás­pár Győző csak kap­kodta a le­ve­gőt, ami­kor lánya az Esti Frizbi fel­vé­te­lén úgy dön­tött, ki­te­re­geti a csa­ládi szennyest.

Olyat villantott Gáspár Evelin, hogy még mi is meglepődtünk!

Olyat villantott Gáspár Evelin, hogy még mi is meglepődtünk!

Gás­pár Eve­lin el­ké­pesztő vi­deót tett közzé kö­zös­ségi ol­da­lán. Meg­mu­tatta, ho­gyan for­mázza göm­bö­lyűre fe­ne­két.

Gás­pár Eve­lin el­ké­pesztő vi­deót tett közzé kö­zös­ségi ol­da­lán. Meg­mu­tatta, ho­gyan for­mázza göm­bö­lyűre fe­ne­két.

Őszintén vallott az első szexről Gáspár Evelin

Őszintén vallott az első szexről Gáspár Evelin

Gás­pár Eve­lin őszin­tén me­sélt kap­cso­la­tá­ról, és a há­ló­szo­ba­tit­ko­kat sem hall­gatta el...

Gás­pár Eve­lin őszin­tén me­sélt kap­cso­la­tá­ról, és a há­ló­szo­ba­tit­ko­kat sem hall­gatta el...

Rá cserélte szerelmét Gáspár Evelin!

Rá cserélte szerelmét Gáspár Evelin!

Győ­zike na­gyob­bik lánya nem tit­kolja to­vább ér­zé­seit.

Győ­zike na­gyob­bik lánya a kö­zös­ségi ol­da­lán rán­totta le a lep­let. Nem tit­kolja to­vább ér­zé­seit: új sze­re­lem köl­tö­zött az éle­tébe.

Gáspár Evelin kiárusítja a családi vagyont

Gáspár Evelin kiárusítja a családi vagyont

Van­nak, akik el­aján­dé­koz­zák. Ő nem!

Van­nak, akik a Vö­rös­ke­reszt­hez for­dul­nak, ha a fe­les­le­ge­sen fel­hal­mo­zott cuc­ca­ik­tól már nem fér­nek el ott­ho­nuk­ban. Nos, Eve­lin nem ilyen lány.

Görcsös fogyókúrába kezdett Gáspár Evelin

Görcsös fogyókúrába kezdett Gáspár Evelin

Győ­zike na­gyob­bik lánya kép­te­len meg­álljt pa­ran­csolni ma­gá­nak. Ismét esze­ve­szett di­é­tába kez­dett. Vajon kiért sa­nyar­gatja magát fo­lya­ma­to­san?

Győ­zike na­gyob­bik lánya kép­te­len meg­álljt pa­ran­csolni ma­gá­nak. Ismét esze­ve­szett di­é­tába kez­dett. Vajon kiért sa­nyar­gatja magát fo­lya­ma­to­san?

Kiderült az igazság: párkapcsolatáról vallott Gáspár Evelin

Kiderült az igazság: párkapcsolatáról vallott Gáspár Evelin

Fel­dúl­tan re­a­gált a fel­röp­pent plety­kák­kal kap­cso­lat­ban. So­ka­kat meg­lepő ki­je­len­tést tett.

Fel­dúl­tan re­a­gált a fel­röp­pent plety­kák­kal kap­cso­lat­ban. So­ka­kat meg­lepő ki­je­len­tést tett.

Győzike 40 millió forintért tér vissza a képernyőre

Győzike 40 millió forintért tér vissza a képernyőre

Óri­ási össze­get kap a té­vé­mű­so­rért.

Óri­ási össze­get kap az új­ra­in­duló té­vé­mű­so­rért a ze­nész és csa­ládja, egy da­ra­big biz­to­san nem lesz­nek anyagi gond­jai...

Győzike megint átvert minket! Itt az igazság a lánya esküvőjéről

Győzike megint átvert minket! Itt az igazság a lánya esküvőjéről

Eve­lin sze­rint előbb lesz te­me­tése.

Es­kü­vői ruhás fo­tó­zás ide-vagy oda, Eve­lin olyan távol van a há­zas­ság­tól, mint Makó Je­ru­zsá­lem­től. Sőt a lány ál­lítja, előbb lesz te­me­tése, mint lag­zija.

Beterpesztve, kitett mellekkel köszönti az őszt Gáspár Evelin

Beterpesztve, kitett mellekkel köszönti az őszt Gáspár Evelin

Nem jel­lemző, hogy für­dő­ru­hás képet tölt fel ma­gá­ról. Úgy tűnik, most meg­tört a jég. Gás­pár Győző nagy­lá­nya már bi­ki­ni­ben is bát­ran pózol.

Nem jel­lemző, hogy für­dő­ru­hás képet tölt fel ma­gá­ról. Úgy tűnik, most meg­tört a jég. Gás­pár Győző nagy­lá­nya már bi­ki­ni­ben is bát­ran pózol.

A hír Igaz! Férjhez megy Győzike lánya!

A hír Igaz! Férjhez megy Győzike lánya!

Vége a ta­lál­ga­tá­sok­nak! Gás­pár Eve­lin nem csak sze­rel­mes, de már meny­asszony is, sőt még idén bi­tang nagy roma lag­zit is tar­ta­nak.

Vége a ta­lál­ga­tá­sok­nak! Gás­pár Eve­lin nem csak sze­rel­mes, de már meny­asszony is, sőt még idén bi­tang nagy roma lag­zit is tar­ta­nak.

Húga miatt sanyargatja magát Gáspár Evelin

Húga miatt sanyargatja magát Gáspár Evelin

Élet­mód­vál­tás­sal kezd­ték a nya­rat Gás­pár Győző lá­nyai. Kő­ke­mény di­é­tá­val sze­ret­nék el­tün­tetni a fölös ki­ló­kat.

Élet­mód­vál­tás­sal kezd­ték a nya­rat Gás­pár Győző lá­nyai. Kő­ke­mény di­é­tá­val sze­ret­nék el­tün­tetni a fölös ki­ló­kat.

Megmutatta, de tovább titkolózik párjáról Gáspár Evelin

Megmutatta, de tovább titkolózik párjáról Gáspár Evelin

Már vál­lalja a kap­cso­la­tu­kat.

Elég nagy bot­rány lett abból a le­si­fo­tó­ból, ami Győ­zike lá­nyá­ról és pár­já­ról ké­szült. Most vi­szont már nyíl­tan vál­lalja kap­cso­la­tát a fi­ú­val.

Ezzel lepte meg Gáspár Evelin az édesanyját

Ezzel lepte meg Gáspár Evelin az édesanyját

Tudta, mire vá­gyik ti­tok­ban anyu­kája.

Tudta, mire vá­gyik ti­tok­ban anyu­kája.