Gary McCann

Gyomorfogató, amit az eltűnt Maddie szüleinek át kellett élniük

Gyomorfogató, amit az eltűnt Maddie szüleinek át kellett élniük

A kis­lány szü­lei már több mint egy év­ti­zede ha­za­vár­ják, de van­nak, akik nem tart­ják tisz­te­let­ben

Őrjöngenek a kis Maddie szülei, ez teheti tönkre a nyomozást

Őrjöngenek a kis Maddie szülei, ez teheti tönkre a nyomozást

A szü­lők egy­ál­ta­lán nem örül­nek annak, hogy kis­lá­nyuk el­tű­né­sé­ről már do­ku­men­tumfilm is ké­szült.

Sejtelmes nyilatkozat: még a héten megtalálhatják az eltűnt Maddie-t?

Sejtelmes nyilatkozat: még a héten megtalálhatják az eltűnt Maddie-t?

A kis­lány szü­lei azt gon­dol­ják, hogy másik két gyer­me­kük szü­le­tés­nap­jáig elő fog ke­rülni Mad­die is.