Gareth Bale

Beteg magyar gyerekek álmát váltotta valóra a Real Madrid sztárja

Beteg magyar gyerekek álmát váltotta valóra a Real Madrid sztárja

Ga­reth Bale Wales lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott­já­val járt Bu­da­pes­ten.

Ga­reth Bale Wales lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott­já­val járt Bu­da­pes­ten, az egyik edzés előtt nemes gesz­tust tett.

Lecsapott az adóhatóság a Real Madrid sztárjára

Lecsapott az adóhatóság, nagy bajba került a Real Madrid játékosa

Most Ga­reth Bale ke­rült sorra.

A spa­nyol adó­hi­va­tal most Ga­reth Bale-től kö­ve­tel vissza ren­ge­teg pénzt. Ha­sonló bot­rá­nya volt Cris­ti­ano Ro­nal­dó­nak is.

Kiborította a bilit a Real Madrid sztárja

Kiborította a bilit a Real Madrid sztárja, csapattársainak is üzent

Luka Mod­ric sze­rint nem sza­bad a bal­sze­ren­csére fogni a rossz ered­mé­nye­ket. Az arany­lab­dás csil­lag sze­rint a já­té­ko­sok­nak ma­guk­ban kell ke­res­niük a hi­bá­kat.

Luka Mod­ric sze­rint nem sza­bad a bal­sze­ren­csére fogni a rossz ered­mé­nye­ket.

Fogják a fejüket a Real szurkolói, nagy csapás érte a csapatot

Fogják a fejüket a Real szurkolói, nagy csapás érte a csapatot

Ga­reth Bale megint meg­sé­rült. A walesi sztárt azóta ül­dözi a bal­sze­ren­cse, hogy Mad­ridba szer­ző­dött.

Ga­reth Bale megint meg­sé­rült. A walesi sztárt azóta ül­dözi a bal­sze­ren­cse, hogy Mad­ridba szer­ző­dött.

Kiderült az igazság: Zidane valójában ezért hagyta ott a Real Madridot

Kiderült az igazság: Zidane valójában ezért hagyta ott a Real Madridot

Flo­ren­tino Pérez meg­szegte az ígé­re­tét.

Flo­ren­tino Pérez meg­szegte az ígé­re­tét, a fran­cia le­genda pedig azon­nal hátat for­dí­tott neki. Ha nincs Bale ol­ló­zós gólja, min­den más­képp ala­kul­ha­tott volna.

Gólyahír, újra apa lett a Real Madrid sztárja

Gólyahír, újra apa lett a Real Madrid sztárja

Idén már há­rom­gyer­me­kes apu­ka­ként nyer­het BL-t a walesi klasszis.

Idén már há­rom­gyer­me­kes apu­ka­ként nyer­het Baj­no­kok Li­gá­ját a walesi klasszis. A két kis­lány után kisfiú ér­ke­zett a csa­ládba. Ins­tag­ram-ol­da­lán mu­tatta meg a csöpp­sé­get a Real Mad­rid sztárja.

Ez nem hiányzott Ronaldónak, újabb pofont kapott a Juventus sztárja

Ez nem hiányzott Ronaldónak, újabb pofont kapott a Juventus sztárja

A por­tu­gál fo­cis­tá­nak Ga­reth Bale szúrt oda, rövid időn belül má­sod­szor.

A por­tu­gál fo­cis­tá­nak Ga­reth Bale szúrt oda, rövid időn belül má­sod­szor. Köz­ben a 183 cen­ti­mé­ter magas vi­lág­baj­nok spa­nyol hát­véd, Ser­gio Ramos ér­de­kes, ám csep­pet sem kö­ve­tendő re­kor­dot ál­lí­tott fel. Íme a rész­le­tek!

Ennyi volt? Új klub után nézhet a Real Madrid szupersztárja

Ennyi volt? Új klub után nézhet a Real Madrid szupersztárja

Bale bol­dog­ta­lan.

Bale ki­lenc gólt szer­zett az idei sze­zon­ban a spa­nyol baj­nok­ság­ban. A Real Mad­rid 2013-ban 101 mil­lió eu­ró­ért vá­sá­rolta meg a wale­sit.

Nagy a baj a Real Madridnál, rossz hírt közöltek a csapat sztárjáról

Nagy a baj a Real Madridnál, rossz hírt közöltek a csapat sztárjáról

Ga­reth Bale az el­múlt sze­zon­ban is ren­ge­teg volt sé­rült.

Ga­reth Bale az el­múlt sze­zon­ban is ren­ge­teg volt sé­rült. Köz­ben újra edzésbe állt Ser­gio Ramos.

Félelmetes névsor, ezek a sztárok nem lesznek ott a foci vb-n

Félelmetes névsor, ezek a sztárok nem lesznek ott a foci vb-n

Nél­kü­lük sze­gé­nyebb lesz a vb.

Nél­kü­lük sze­gé­nyebb lesz a jövő nyári vi­lág­baj­nok­ság. Ez a ti­zen­egy esé­lyes lenne a vb-si­kerre is. Ha­tal­mas a já­té­ko­sok össz­ér­téke.