Fucsovics Márton

Váratlan, Babos Tímea Fucsovics Mártont kritizálta

Váratlan, Babos Tímea Fucsovics Mártont kritizálta

A Ro­land Gar­ros ve­gyes pá­ro­sa­i­nak nyol­cad­dön­tő­jé­ben 6:0, 6:4 arány­ban ka­pott ki a ma­gyar páros.

A Ro­land Gar­ros ve­gyes pá­ro­sa­i­nak nyol­cad­dön­tő­jé­ben 6:0, 6:4 arány­ban ka­pott ki a ma­gyar páros a Csang Suaj, Peers ket­tős­től.

Égi átok: hihetetlen, mi történt Fucsoviccsal

Égi átok: hihetetlen, mi történt Fucsoviccsal

Rá­fá­zott a mün­cheni idő­já­rásra.

Rá­fá­zott a mün­cheni idő­já­rásra. Nyert hely­zet­ben volt Marci, de az eső ki­se­gí­tette el­len­fe­lét a csá­vá­ból.

Emiatt szenvedhet Fucsovics Márton? Rossz formában a magyar klasszis

Emiatt szenvedhet Fucsovics Márton? Rossz formában a magyar klasszis

Ko­rábbi edző­jé­vel, Sá­volt At­ti­lá­val már­ci­us­ban ért véget a közös munka.

Ko­rábbi fő­edző­jé­vel, Sá­volt At­ti­lá­val már­ci­us­ban ért véget a közös munka. Azóta nincs jó for­má­ban.

Mi történhetett? Veszélyben Fucsovics Márton

Mi történhetett? Veszélyben Fucsovics Márton

Fu­cso­vics Már­ton két szett­ben (6:4, 6:2) ki­ka­pott az ar­gen­tin Fe­de­rico Del­bo­nis­tól.

Fu­cso­vics Már­ton két szett­ben (6:4, 6:2) ki­ka­pott az ar­gen­tin Fe­de­rico Del­bo­nis­tól a genfi sa­lak­pá­lyás férfi te­nisz­torna nyol­cad­dön­tő­jé­ben.

Dupla öröm, remekül sikerült Fucsovics Márton napja

Dupla öröm, remekül sikerült Fucsovics Márton napja

A ma­gyar te­nisz­klasszis a má­so­dik for­du­lóba ju­tott a bar­ce­lo­nai sa­lak­pá­lyás tor­nán.

A ma­gyar te­nisz­klasszis a má­so­dik for­du­lóba ju­tott a bar­ce­lo­nai sa­lak­pá­lyás tor­nán.

Nagy bejelentést tett Fucsovics Márton

Nagy bejelentést tett Fucsovics Márton

A ma­gyar te­ni­szező új klub­nál foly­tatja a pá­lya­fu­tá­sát.

A vi­lág­rang­lista 37. he­lyén álló ma­gyar te­ni­szező új klub­nál foly­tatja a pá­lya­fu­tá­sát. Az utóbbi hó­na­pok­ban már új együt­te­sé­nél edzett Fu­cso­vics Marci.

Megszólalt Fucsovics Marci, sorsdöntő lépésre készül

Megszólalt Fucsovics Marci, sorsdöntő lépésre készül

A 2020-as olim­pia lebeg a szeme előtt.

Az első számú ma­gyar te­ni­szező ott akar lenni az olim­pián, ezért békét kötne a szö­vet­ség­gel. A konflik­tu­sok­tól tu­da­to­san tartja távol magát.

Ennél cukibb fotót még nem láttál Fucsovics Marciról és szerelméről

Ennél cukibb fotót még nem láttál Fucsovics Marciról és szerelméről

A klasszis ma­gyar te­ni­szező gőz­erő­vel ké­szül a monte-carlói ver­senyre.

A klasszis ma­gyar te­ni­szező gőz­erő­vel ké­szül a monte-carlói sa­lak­pá­lyás ver­senyre.

Szakított edzőjével Fucsovics Márton, ez az oka

Szakított edzőjével Fucsovics Márton, ez az oka

Már nem Sá­volt At­tila a ma­gyar te­nisz­klasszis tré­nere. In­dian Wells-be már nem kí­sérte el Fu­cso­vics Már­tont a ko­rábbi fő­edző.

Már nem Sá­volt At­tila a ma­gyar te­nisz­klasszis tré­nere. In­dian Wells-be már nem kí­sérte el Fu­cso­vics Már­tont a ko­rábbi fő­edző.

Több mint ellenfelek: Federer a reptérről rögtön Fucsovicshoz sietett

Több mint ellenfelek: Federer a reptérről rögtön Fucsovicshoz sietett

Lehet, leg­kö­ze­lebb a Miami Open dön­tő­jé­ben ta­lál­koz­nak majd?

Lehet, hogy leg­kö­ze­lebb a Mi­a­mi­ban meg­ren­de­zésre ke­rülő te­nisz­torna dön­tő­jé­ben ta­lál­koz­nak majd?

Fucsovics Márton fotójánál cukibbat nem láttál a héten

Fucsovics Márton fotójánál cukibbat nem láttál a héten

Kis­ku­tyá­já­val uta­zott a rep­térre.

A ma­gyar te­nisz­klasszis kis­ku­tyá­já­val uta­zott a rep­térre. Az Egye­sült Ál­la­mok­ban ver­se­nyez jövő héten, az In­dian Wells-i tor­nán.

Ez a szerelem, így ébredtek Fucsovics Mártonék

Ez a szerelem, így ébredtek Fucsovics Mártonék

Ha­za­re­pült Bu­da­pestre.

A ma­gyar te­nisz­sztár ha­za­re­pült Bu­da­pestre, azon­ban pár nap múlva már Ame­ri­ká­ban áll rajt­hoz. Sze­rel­mé­ről posz­tolt képet reg­gel.

Világsztárok áradoznak Fucsovicsról, nagyon közel az áttörés

Világsztárok áradoznak Fucsovicsról, nagyon közel az áttörés

Még a sváj­ciak sze­rint is egyen­rangú el­len­fele volt Fe­de­r­er­nek.

Még a sváj­ciak sze­rint is egyen­rangú el­len­fele volt Fe­de­r­er­nek. Djok­ovics és Wi­lan­der is di­cséri.

Hoppá, Fucsovics rendesen feldühítette Federert

Hoppá, Fucsovics rendesen feldühítette Federert

Marci remek hú­zá­sa­i­val néha ki­hozta a sod­rá­ból a svájci vi­lág­klasszist. Végül mégis a rutin dön­tött.

Marci remek hú­zá­sa­i­val néha ki­hozta a sod­rá­ból a svájci vi­lág­klasszist. Végül mégis a rutin dön­tött.

Fucsovics nehéz napja, keresztbe kellett tennie a barátjának

Fucsovics nehéz napja, keresztbe kellett tennie a barátjának

Nem volt könnyű hely­zet­ben.

A ma­gyar te­ni­sze­ző­nek nem volt könnyű Dzumhur ellen ját­sza­nia. A ma­gyar szur­ko­lók is sokat se­gí­tet­tek neki.

Tátottuk a szánkat, így döntöttek a magyar sportrajongók

Tátottuk a szánkat, így döntöttek a magyar sportrajongók

Te­nisz vagy darts?

Te­nisz vagy darts? Több mint 21 ezer sza­va­zat ér­ke­zett a Sport Tv Fa­ce­book ol­da­lán.

Emiatt sikerült jól Fucsovics Márton szófiai tornája

Emiatt sikerült jól Fucsovics Márton szófiai tornája

Két szett­ben ki­ka­pott Fu­cso­vics.

Pá­lya­fu­tása má­so­dik ATP-dön­tő­jé­ben, két szett­ben ka­pott ki (4:6, 3:6) az orosz Da­nyiil Med­ve­gyev ellen a ma­gyar klasszis. Hét­főn Rot­ter­damba uta­zik.

Magyar csoda Melbourne-ben: Babos és Fucsovics is nagyon meglepődött

Magyar csoda Melbourne-ben: Babos és Fucsovics is nagyon meglepődött

Erre ők sem szá­mí­tot­tak. Meg­jött az ön­bi­zal­muk, in­nen­től már cél a Grand Slam-tor­na­győ­ze­lem.

Bravúros teljesítmény, Fucsovics Márton komoly sikert ért el

Bravúros teljesítmény, Fucsovics Márton komoly sikert ért el

Pá­lya­fu­tása má­so­dik ATP-elő­dön­tő­jét is meg­nyerte Fu­cso­vics Már­ton. Dön­tőt játsz­hat Szófi­á­ban.

Pá­lya­fu­tása má­so­dik ATP-elő­dön­tő­jét is meg­nyerte Fu­cso­vics Már­ton. Dön­tőt játsz­hat Szófi­á­ban.

Régi ismerős tartja Fucsovics edzéseit

Lépett Fucsovics Marci, régi ismerős került be az edzői stábjába

Oli­vier Tauma se­gíti a ma­gyar te­ni­szező fel­ké­szü­lé­sét a jö­vő­ben.

Oli­vier Tauma se­gíti a ma­gyar te­ni­szező fel­ké­szü­lé­sét a jö­vő­ben. A pénz miatt dönt­het­tek a fran­cia tré­ner mel­lett.

Fucsovics Márton nehéz helyzetben, a barátja ellen játszik

Fucsovics Márton nehéz helyzetben, a barátja ellen játszik

Klasszis lesz az el­len­fél.

A ma­gyar te­ni­szező be­ju­tott a har­ma­dik for­du­lóba a szófiai, 524 ezer euró (166 mil­lió fo­rint) össz­dí­ja­zású ke­mény pá­lyás te­nisz­tor­nán.

Fucsovics Marci így élte meg a vegyes páros-szüzessége elvesztését

Fucsovics Marci így élte meg a vegyes páros-szüzessége elvesztését

Babos Tímea la­za­sága meg­nyug­tatta őt.

A nyír­egy­házi te­ni­szező az ele­jén iz­gult, de Babos Tímea la­za­sága meg­nyug­tatta.

Örömhírt jelentettek be, nagy dobásra készül Babos és Fucsovics

Örömhírt jelentettek be, nagy dobásra készül Babos és Fucsovics

Ér­de­kes si­ker­re­cep­tet adott meg a leg­jobb ma­gyar férfi te­ni­szező.

Ebből nagy dol­gok sül­het­nek ki. Ér­de­kes si­ker­re­cep­tet adott meg a leg­jobb ma­gyar férfi te­ni­szező.

Nagy magyar teniszsiker született, amíg te aludtál

Nagy magyar teniszsiker született, amíg te aludtál

Babos ün­ne­pel­het a páros után.

Nem vé­let­le­nül repes a bol­dog­ság­tól a leg­jobb ma­gyar já­té­kos. Babos Tímea ün­ne­pel­het, Fu­cso­vics Már­ton sé­rül­ten küz­dött na­gyot.

Kellemetlen meglepetés érte Fucsovics Marcit

Kellemetlen meglepetés érte Fucsovics Marcit

Nem bírt a hazai ked­venc­cel.

Nem bírt a hazai szur­ko­lók ked­ven­cé­vel. Leg­jobb já­té­ko­sunk ki­emelt­ként ka­pott ki a syd­neyi te­nisz­torna nyol­cad­dön­tő­jé­ben.

Hoppá, világsztár szeretett bele Fucsovics Marci játékába

Hoppá, világsztár szeretett bele Fucsovics Marci teniszsztárunk játékába

Mats Wi­lan­der odáig van a ma­gyar te­ni­szező stí­lu­sáért.

Mats Wi­lan­der odáig van a ma­gyar te­ni­szező stí­lu­sáért. A svéd te­nisz­le­genda sze­rint leg­jobb férfi já­té­ko­sunk bár­kit meg­ver­het. S hogy miket mon­dott még? El­árul­juk!

Ugyanaz győzte le Fucsovicsot és a Liverpoolt is

Ugyanaz győzte le Fucsovicsot és a Liverpoolt is

Így dön­te­nek a mil­li­mé­te­rek­ről.

Így dön­te­nek vitás hely­ze­tek­ben a mil­li­mé­te­rek­ről. A já­ték­ve­ze­tők talán más­hogy ítél­tek volna, de nincs apel­láta.

"Tévedtem, sajnálom" - őszinte szavak a magyar sztártól

"Tévedtem, sajnálom" - őszinte szavak a magyar sztártól

Fu­cso­vics koc­káz­ta­tott, nem jött be.

Fu­cso­vics Már­ton biz­tos volt benne, hogy a só­lyom­szem az ő ja­vára ítél majd. A vissza­né­zés után azon­ban Djok­ovics örül­he­tett.

Fucsovics Mártonnak hiányzott a szerelme, itt találkoztak újra

Fucsovics Mártonnak hiányzott a szerelme, itt találkoztak újra

A ma­gyar te­nisz­klasszis Do­há­ban párja nél­kül ver­seny­zett, Auszt­rá­li­á­ban azon­ban már ott lesz a hely­szí­nen Anett.

A ma­gyar te­nisz­klasszis Do­há­ban párja nél­kül ver­seny­zett, Auszt­rá­li­á­ban azon­ban már ott lesz a hely­szí­nen Anett.

Ígéretes jelek: Így válhat valóra Fucsovics Marci álma

Ígéretes jelek: Így válhat valóra Fucsovics Marci álma

Ha nem las­sít a ma­gyar te­ni­szező, akkor a TOP 10 sem lesz el­ér­he­tet­len a szá­mára.

A ma­gyar te­ni­szező rövid időn belül két­szer is meg­szo­ron­gatta Novak Djok­ovi­csot. Ha ezen az úton halad to­vább, akkor a TOP 10 sem el­ér­he­tet­len.

Fucsovics meglepte Djokovicsot, de nem volt pardon

Fucsovics meglepte Djokovicsot, de nem volt pardon

Leg­jobb te­ni­sze­zőnk óri­ási meccset ját­szott a 14-sze­res Grand Slam-győz­tes vi­lág­sztár­ral.

Leg­jobb te­ni­sze­zőnk óri­ási meccset ját­szott a 14-sze­res Grand Slam-győz­tes vi­lág­sztár­ral. Marci meg­iz­zasz­totta a szerb vi­lág­el­sőt.

Micsoda évkezdés, Fucsovics a világelső Djokovics ellen lép pályára

Micsoda évkezdés, Fucsovics a világelső Djokovics ellen lép pályára

A vi­lág­rang­lista 36. he­lyén álló Fu­cso­vics Már­ton két szett­ben le­győzte Ma­rius Co­pilt a dohai te­nisz­tor­nán.

Tanúvallomást tett Fucsovics Marci edzője

Tanúvallomást tett Fucsovics Márton edzője

Sá­volt At­tila a bí­ró­ság előtt ta­gadta, hogy testi sér­tést kö­ve­tett el.

Sá­volt At­tila el­is­merte, hogy hó­go­lyót do­bott a szom­szédja irá­nyába, de a testi sér­tést ta­gadta. Mo­gács Dá­niel fe­le­sége egy­mil­lió fo­rin­tos sé­re­lem­dí­jat kö­ve­tel.

Óriási bejelentés: Babos és Fucsovics együtt folytatják

Óriási bejelentés: Babos és Fucsovics együtt folytatják

Együtt in­dul­nak ve­gyes pá­ros­ként.

A MOL-csa­pat két ki­váló te­ni­sze­zője az Aust­ra­lian Open­től kez­dő­dően annyi Grand Sla­men indul együtt ve­gyes pá­ros­ban, amennyin csak tud.

Forró fotó, egzotikus helyen nyaral a magyar sztár és szerelme

Forró fotó, egzotikus helyen nyaral a magyar sztár és szerelme

Fu­cso­vics Már­to­nék egy tró­pusi szi­ge­ten pi­he­nik ki az év fá­ra­dal­mait. Ta­valy a Maldív-szi­ge­te­ken jár­tak.

Örülhetnek a rajongók: csodálatos hírről számolt be Fucsovics Marci

Örülhetnek a rajongók: csodálatos hírről számolt be Fucsovics Marci

A leg­jobb ma­gyar férfi te­ni­szező már a 36. he­lyen áll az egyéni vi­lág­rang­lis­tán.

A leg­jobb ma­gyar férfi te­ni­szező már a 36. he­lyen áll az egyéni vi­lág­rang­lis­tán.

Meglepő, sztáredzővel folytathatja Fucsovics Márton

Meglepő, sztáredzővel folytathatja Fucsovics Márton

Nagy ne­vek­kel tár­gyal Sá­volt At­tila.

Nagy ne­vek­kel tár­gyal Sá­volt At­tila. Fu­cso­vics célja, hogy top hú­szas já­té­kos le­gyen. Je­len­leg a 37. he­lyen áll a férfi te­ni­sze­zők vi­lág­rang­lis­tá­ján.

Őrületes összeg, ennyit keresett idén a magyar sztár

Őrületes összeg, ennyit keresett idén a magyar sztár

Je­len­leg a 37. a vi­lág­rang­lis­tán.

Fu­cso­vics Már­ton töb­bet ke­re­sett 2018-ban, mint az ed­digi tíz aktív évé­ben össze­sen. Je­len­leg a 37. a férfi te­ni­sze­zők vi­lág­rang­lis­tán.

Fucsovics Márton bizakodó, ezt tervezi a bécsi tenisztornán

Fucsovics Márton bizakodó, ezt tervezi a bécsi tenisztornán

A ma­gyar te­ni­szező három hete ki­ka­pott Fog­ni­ni­től, most vi­szont győ­zel­met ün­ne­pel­he­tett el­lene.

A ma­gyar te­ni­szező három hete ki­ka­pott Fog­ni­ni­től, most vi­szont győ­zel­met ün­ne­pel­he­tett el­lene. Ver­hető el­len­fél kö­vet­ke­zik.

Fucsovics nagyon népszerű, ez történt vele Bécsben

Fucsovics nagyon népszerű, ez történt vele Bécsben

A vi­lág­rang­lista 40. he­lyén álló te­ni­sze­zőt meg­ro­ha­moz­ták a ra­jon­gók. Si­ker­rel vette az első kört az oszt­rák tor­nán.

A vi­lág­rang­lista 40. he­lyén álló te­ni­sze­zőt meg­ro­ha­moz­ták a ra­jon­gók. Si­ker­rel vette az első kört az oszt­rák tor­nán az első számú ma­gyar já­té­kos.

Új csapatba került Fucsovics Márton

Bejelentették: új csapatba került Fucsovics Márton

Mos­tan­tól a leg­jobb ma­gyar férfi te­ni­sze­zőt is a MOL tá­mo­gatja.

Mos­tan­tól a leg­jobb ma­gyar férfi te­ni­sze­zőt is a MOL tá­mo­gatja. A 26 éves spor­toló örül, sze­rint si­kerre van ítélve az együtt­mű­kö­dé­sük.

Döntött a szövetség, ez vár Fucsovics Márton edzőjére

Döntött a szövetség, ez vár Fucsovics Márton edzőjére

Ezen­túl já­té­kosa dönt a fi­ze­té­sé­ről.

Fel­mond­ják Sá­volt At­tila meg­bí­zási szer­ző­dé­sét, fi­ze­té­sé­ről ez­után a já­té­kosa dönt­het. A tré­ner­nek eddig 6 ezer eurót utal­tak ha­vonta.

Tervezett esküvőjéről beszélt Fucsovics Márton

Tervezett esküvőjéről beszélt Fucsovics Márton

A leg­jobb ma­gyar te­ni­szező a kar­ri­er­jére kon­cent­rál, nincs ideje a szer­ve­zésre. Egye­lőre nem is tudja, mikor lesz a lagzi.

A leg­jobb ma­gyar te­ni­szező a kar­ri­er­jére kon­cent­rál, nincs ideje a szer­ve­zésre. Egye­lőre nem is tudja, mikor lesz a lagzi, ami idén lett volna.

Fucsovics Marci örömhírt osztott meg a Facebookon

Fucsovics Marci örömhírt osztott meg a Facebookon

El­árulta, mi a leg­jobb szá­mára. Ez fon­to­sabb, mint a szö­vet­ség­gel foly­ta­tott haj­cihő.

Si­ke­res te­ni­sze­zőnk el­árulta, mi a leg­jobb szá­mára. Ez fon­to­sabb, mint a szö­vet­ség­gel foly­ta­tott haj­cihő.

Kitálalt a magyar kapitány, így élte meg a botrányos napokat

Kitálalt a magyar kapitány, így élte meg a botrányos napokat

Köves Gábor nem érti Fu­cso­vi­csot.

Köves Gábor nem tudja, miért tá­madja őt Fu­cso­vics Már­ton. A ma­gyar sztár edző­jé­ről, Sá­volt At­ti­lá­ról is be­szélt.

Reagált a teniszszövetség a botrányos vádakra

Reagált a teniszszövetség a botrányos vádakra

Sá­volt At­tila fi­ze­té­sére is ki­tér­tek.

Fu­cso­vics Már­ton és Babos Tímea kri­ti­ká­ira hosszabb köz­le­mény­ben re­a­gált a Ma­gyar Te­nisz Szö­vet­ség. Sá­volt fi­ze­té­sére is ki­tér­tek.

Veszélybe kerülhet Fucsovics Márton olimpiája

Veszélybe kerülhet Fucsovics Márton olimpiája

Babos Tí­me­á­nak is meg kell egyez­nie a te­nisz­szö­vet­ség­gel, ha ott akar lenni To­ki­ó­ban.

Babos Tí­me­á­nak is meg kell egyez­nie a te­nisz­szö­vet­ség­gel, ha ott akar lenni To­ki­ó­ban. In­for­má­ci­ónk sze­rint már foly­nak a tár­gya­lá­sok.

Nem hiszed el, mit mondott Fucsovics Marci a veresége után

Nem hiszed el, mit mondott Fucsovics Marci a veresége után

A leg­jobb ma­gyar férfi te­ni­sze­zőt lel­ki­leg zak­lat­ták a szö­vet­ség dol­go­zói az el­múlt na­pok­ban.

A leg­jobb ma­gyar férfi te­ni­sze­zőt lel­ki­leg zak­lat­ták a szö­vet­ség dol­go­zói az el­múlt na­pok­ban. A nyír­egy­házi spor­toló múlt pén­te­ken bo­rí­totta ki a bilit.

Ez igen, igazi világsztár vár a magyar kedvencre

Ez igen, igazi világsztár vár a magyar kedvencre

Nehéz dolga lesz Fu­cso­vics Már­ton­nak a US Open első for­du­ló­já­ban. Djok­ovi­csot a végső győ­ze­lemre is esé­lyes­nek tart­ják a ran­gos te­nisz­tor­nán.

Nehéz dolga lesz Fu­cso­vics Már­ton­nak a US Open első for­du­ló­já­ban. Djok­ovi­csot a végső győ­ze­lemre is esé­lyes­nek tart­ják a ran­gos te­nisz­tor­nán.

Nagy a baj, súlyos döntést jelentett be Fucsovics

Nagy a baj, súlyos döntést jelentett be Fucsovics

De­rült égből vil­lám­csa­pás!

De­rült égből vil­lám­csa­pás! Mi lesz így a vá­lo­ga­tot­tal a Vi­lág­cso­port­ban ma­ra­dás­ról döntő meccsen?

Erre büszke lehet, ilyen még nem történt a magyar sztársportolóval

Erre büszke lehet, ilyen még nem történt a magyar sztársportolóval

Fu­cso­vics Cin­cin­na­ti­ben kar­ri­erje során elő­ször ját­szott ATP 1000-es tor­nán a leg­jobb nyolc közé ju­tá­sért.

Szörnyű tortúrán esett át a magyar sztár Amerikában

Szörnyű tortúrán esett át a magyar sztár Amerikában

Fon­tos volt a pi­si­lés és a jeges fürdő.

Ün­nep­lés he­lyett csupa kel­le­met­len­ség várt Fu­cso­vics Mar­cira a nagy si­kere után. Fon­tos volt a pi­si­lés és a jeges fürdő.

Fucsovics Marci is megdöbbent az új luxuskocsijától

Fucsovics Marci is megdöbbent az új luxuskocsijától

Fél­száz mil­liós ver­dát ka­pott.

Fél­száz mil­liós ver­dát ka­pott a ma­gyar te­ni­szező, ami­hez gyor­san hoz­zá­szo­kott. Egy fon­tos dolog vi­szont ne­he­zen fér bele az au­tó­jába.

Különleges szülinap, ezzel lepte meg szerelmét a magyar sztársportoló

Különleges szülinap, ezzel lepte meg szerelmét a magyar sztársportoló

Cin­cin­na­ti­ban ün­ne­pelte a pár a jeles ese­ményt.

Cin­cin­na­ti­ban ün­ne­pel­tek. A ma­gyar te­ni­szező ked­den a len­gyel Hur­kacz ellen lép pá­lyára.

Brutális időjárás nehezítette meg Fucsovics Marci életét

Brutális időjárás nehezítette meg Fucsovics Marci életét

35 fok­ban kel­lett ját­sza­nia.

A ma­gyar te­ni­sze­ző­nek 35 fok­ban kel­lett ját­sza­nia. A szél sem könnyí­tette meg a dol­gát, de így is nyert. A kö­vet­kező kör­ben in­kább Waw­rin­ká­val ját­szana.

Szerelmével indult hosszú útra a magyar sztársportoló

Szerelmével indult hosszú útra a magyar sztársportoló

To­ronto az első ál­lo­más.

A vi­lág­rang­lista 52. he­lyén álló te­ni­szező több ver­se­nyen is el­in­dul a ten­ge­ren­tú­lon. Párja is el­kí­sérte. Az első ál­lo­más Tor­on­tó­ban lesz.

Fájdalmas döntés, lefújta az esküvőjét a magyar sztár

Fájdalmas döntés, lefújta az esküvőjét a magyar sztár

Fu­cso­vics Már­ton­nak most fon­to­sabb a kar­ri­erje. A kö­vet­kező évben pó­tol­hat­ják a lag­zit.

Fu­cso­vics Már­ton­nak most fon­to­sabb a kar­ri­erje. A kö­vet­kező évben pó­tol­hat­ják a lag­zit.

Kitalálod, melyik városban fotózkodott a magyar sztár?

Kitalálod, melyik városban fotózkodott a magyar sztár?

Fi­lippo Baldi ellen kezd a tor­nán.

Szom­ba­ton Fi­lippo Baldi ellen kezd a te­nisz­tor­nán. Áp­ri­lis végén két he­lyet ron­tott a vi­lág­rang­lis­tán, így a 61. he­lyen áll a 26 éves spor­toló.

Nagy a szerelem, ezzel a fotóval lepte meg párját a magyar sztár

Nagy a szerelem, ezzel a fotóval lepte meg párját a magyar sztár

Nehéz náluk bol­do­gabb párt ta­lálni.

Nehéz náluk bol­do­gabb párt ta­lálni. Ta­valy no­vem­ber­ben je­gyezte el sze­rel­mét ha­zánk első számú férfi te­ni­sze­zője.

Óriási magyar sportsiker, Fucsovics Marci ATP-tornát nyert

Óriási magyar sportsiker, Fucsovics Marci ATP-tornát nyert

Ha­tal­ma­sat ját­szott a nyír­egy­házi spor­toló.

Ha­tal­ma­sat ját­szott a nyír­egy­házi spor­toló.

Kiderült: ezért bukott nagyot Fucsovics Marci saját szurkolói előtt

Kiderült: ezért bukott nagyot Fucsovics Marci saját szurkolói előtt

Ért­he­tet­le­nül korán kez­dett a ma­gyar te­ni­szező, de ehhez saját maga ra­gasz­ko­dott.

Ért­he­tet­le­nül korán kez­dett a ma­gyar te­ni­szező, de ehhez saját maga ra­gasz­ko­dott.

Fucsovics Marci a teniszlegenda nyomába lépett

Hatalmas siker, Fucsovics Marci a teniszlegenda nyomába lépett

Fel­jött a vi­lág­rang­lista 60. he­lyére.

Ta­ró­czy Ba­lázs óta nem volt ennyire elő­kelő he­lyen ma­gyar férfi te­ni­szező a vi­lág­rang­lis­tán.

Nagyon rossz hírt kapott Fucsovics

Ez nem hiányzott, nagyon rossz hírt kapott Fucsovics Marci

A ma­gyar te­nisz­csil­lag a kény­szer­pi­he­nője miatt ke­rült nehéz hely­zetbe.

A ma­gyar te­nisz­csil­lag a kény­szer­pi­he­nője miatt ke­rült nehéz hely­zetbe. Edzője azért még re­mény­ke­dik.

Most érkezett, ennek a hírnek örülhet Fucsovics Marci

Most érkezett, ennek a hírnek örülhet Fucsovics Marci

Hét­főn kez­dőd­nek a fő­táb­lás küz­del­mek. Piros Zsom­bor a vi­lág­rang­lista 97. he­lyét el­fog­laló Mi­hail Juzs­nij ellen har­col­hatja ki a to­vább­ju­tást.

Hét­főn kez­dőd­nek a fő­táb­lás küz­del­mek. Piros Zsom­bor a vi­lág­rang­lista 97. he­lyét el­fog­laló Mi­hail Juzs­nij ellen har­col­hatja ki a to­vább­ju­tást.

Szomorú hírt kaptunk: súlyos csapás érte Fucsovics Mártont

Szomorú hírt kaptunk: súlyos csapás érte Fucsovics Mártont

Com­b­izom­sza­ka­dás miatt nem uta­zik Fran­cia­or­szágba a ma­gyar te­nisz­csil­lag. Ígéri, ez sem töri meg.

Com­b­izom­sza­ka­dás miatt nem uta­zik Fran­cia­or­szágba a ma­gyar te­nisz­csil­lag. Ígéri, ez sem töri meg.

Szünetet tart Fucsovics Marci, legyőzte a fáradtság

Szünetet tart Fucsovics Marci, legyőzte a fáradtság

Nem si­ke­rült be­jut­nia a bu­da­pesti te­nisz­torna dön­tő­jébe, a teste ennyit bírt. A láb­sé­rü­lése nem múlt el vég­leg.

Nem si­ke­rült be­jut­nia a bu­da­pesti te­nisz­torna dön­tő­jébe, a teste ennyit bírt. Sze­ren­csére a láb­sé­rü­lése nem tűnik ko­moly­nak.

Csókkal köszöntötte szerelme Fucsovics Marcit

Csókkal köszöntötte szerelme Fucsovics Marcit

A torta mellé az is járt csü­tör­tök este.

Dup­lán örül­he­tett a ma­gyar te­ni­szező: 26. szü­le­tés­nap­ját győ­ze­lem­mel ün­ne­pelte. A torta mellé egy csók is járt.

Fucsovics vallomása, mélypontra került a magyar tenisz sztárja

Fucsovics vallomása, mélypontra került a magyar tenisz sztárja

Na­gyon meg kel­lett küz­de­nie.

Na­gyon meg kel­lett küz­de­nie, hogy vissza­ka­pasz­kod­jon a gö­dör­ből. Mi­u­tán si­ke­rült, torta és csók volt a ju­talma a szü­le­tés­nap­ján.

Kiderült, ez a szőke bombázó babonázta meg Fucsovics Marcit

Kiderült, ez a szőke bombázó babonázta meg Fucsovics Marcit

Erre a képre min­denki em­lé­kezni fog.

Erre a képre min­denki em­lé­kezni fog, in­ter­ne­tes mém lett be­lőle. A Davis-ku­pá­ban egyes­ben két­szer ka­pott ki a klasszis te­ni­sze­zőnk.

Rossz hír, fertőzés miatt kezelik Fucsovics lábát

Rossz hír, fertőzés miatt kezelik Fucsovics lábát

Szer­dán csat­la­koz­hat a töb­bi­ek­hez.

Az or­vo­sok miatt egy­előre nem is ült re­pü­lőre a ma­gyar sztár. Szer­dán el­vi­leg már csat­la­koz­hat a töb­bi­ek­hez.

Gondban a válogatott, Fucsovics Márton is aggódik

Gondban a válogatott, Fucsovics is aggódik

Láb­fer­tő­zés miatt csak kedd éjjel csat­la­ko­zott a töb­bi­ek­hez Fu­cso­vics, aki ki­csit ag­gó­dik a hét­vége miatt.

Láb­fer­tő­zés miatt csak kedd éjjel csat­la­ko­zott a töb­bi­ek­hez Fu­cso­vics, aki ki­csit ag­gó­dik a hét­vége miatt.

Szuper hír érkezett Fucsovics Marciról

Örömteli: szuper hír érkezett Fucsovics Marciról

Öröm­teli be­je­len­tést tett a ma­gyar te­nisz­vá­lo­ga­tott ka­pi­tá­nya.

Öröm­teli be­je­len­tést tett a ma­gyar te­nisz­vá­lo­ga­tott ka­pi­tá­nya. A tár­sak trükk­jeit is ér­de­mes meg­nézni.

Komoly összegek, Babos és Fucsovics a focisták nyomában

Komoly összegek, Babos és Fucsovics a focisták nyomában

A fo­cis­ták ke­re­se­tét ost­ro­mol­ják.

A ma­gyar te­nisz két ve­zető alakja mel­lett más sport­ágak leg­jobb hazai kép­vi­se­lői is a fo­cis­ták ke­re­se­tét ost­ro­mol­ják. Hanga sztár­gá­zsit kap.

Meglepő, Fucsovics ezt üzenné fiatalkori önmagának

Meglepő, Fucsovics ezt üzenné fiatalkori önmagának

Szerda reg­gel ér­ke­zett meg Bu­da­pestre. A 63. helyre ugrik a vi­lág­rang­lis­tán az Aust­ra­lian Opent kö­ve­tően.

Szerda reg­gel ér­ke­zett Bu­da­pestre. A 63. helyre ugrik a vi­lág­rang­lis­tán az Aust­ra­lian Opent kö­ve­tően.

Idén biztosan nem lesz lagzi Fucsovicséknál

Idén biztosan nem lesz lagzi Fucsovicséknál

A ma­gyar sztár 2018-ban a kar­ri­er­jére akar össz­pon­to­sí­tani, hi­szen a na­gyobb ver­se­nye­ken végre fő­táb­lás lesz. Már a pár­já­val is meg­be­szélte a dol­got.

A ma­gyar sztár 2018-ban a kar­ri­er­jére akar össz­pon­to­sí­tani, hi­szen a na­gyobb ver­se­nye­ken végre fő­táb­lás lesz. Már a pár­já­val is meg­be­szélte a dol­got.

Így érkezett haza a teniszhős Fucsovics, friss fotók

Így érkezett haza a teniszhős Fucsovics, friss fotók

Sze­ret­tei, ba­rá­tai és ra­jon­gói vár­ták.

Sze­ret­tei, ba­rá­tai és ra­jon­gói vár­ták Fe­ri­he­gyen az Aust­ra­lian Open ma­gyar meg­le­pe­tés­em­be­rét.

Világraszóló csodát tett a magyar sportoló, amíg aludtál

Világraszóló csodát tett a magyar sportoló, amíg aludtál

Fu­cso­vics élete győ­zel­mét aratta.

Fu­cso­vics élete győ­zel­mét aratta. 35 éve nem tör­tént ilyen az Aust­ra­lian Ope­nen. Egyre kö­ze­lebb a ma­gyar ked­venc Fe­de­rer el­leni álom­meccse.

Kiderült, ezért nem várhatták Fucsovicsot a szülei

Kiderült, ezért nem várhatták Fucsovicsot a szülei

Sokan vár­ták az első számú férfi te­nisz­sztárt a rep­té­ren. A szü­lei azon­ban nem le­he­tet­tek ott fiuk ér­ke­zé­se­kor.

Sokan vár­ták az első számú férfi te­nisz­sztárt a rep­té­ren. A szü­lei azon­ban nem le­he­tet­tek ott fiuk ér­ke­zé­se­kor.

Leleplező fotó, világsztárral lazított a magyar teniszhős

Leleplező fotó, világsztárral lazított a magyar teniszhős

Fu­cso­vics Már­ton élete egyik leg­na­gyobb győ­zelme után brin­gára pat­tant, vele tar­tott Novak Djok­ovics is.

Fu­cso­vics Már­ton élete egyik leg­na­gyobb győ­zelme után brin­gára pat­tant, vele tar­tott Novak Djok­ovics is.

Drámai változás, a poklot is megjárta az új magyar teniszhős

Drámai változás, a poklot is megjárta az új magyar teniszhős

Né­hány éve a bu­li­zás fon­to­sabb volt.

Né­hány éve a te­niszt is majd­nem ab­ba­hagyta Fu­cso­vics, most élete sze­zon­ját futja. A vá­lo­ga­tot­tat is a hátán ci­pelte.

Gyilkos hőség vár a magyar teniszsztárokra

Gyilkos hőség vár a magyar teniszsztárokra Ausztráliában

Indul az Aust­ra­lian Open, ahol gya­kori a 40-50 fokos hőség. Nem vé­let­len a ren­ge­teg rosszul­lét és áju­lás.

Indul az Aust­ra­lian Open, ahol gya­kori a 40-50 fokos hőség. Nem vé­let­len a ren­ge­teg rosszul­lét és áju­lás.

Felismered ezt a kisfiút? Ő most Magyarország kedvenc sportolója

Felismered ezt a kisfiút? Ő most Magyarország kedvenc sportolója

Hu­szon­két év után ért el bra­vúrt a ma­gyar te­nisz­vá­lo­ga­tott. A csa­pat ve­zé­ré­ről na­gyon cuki fény­ké­pet kap­tunk.

Megható képek, eljegyezte kedvesét a magyar sztársportoló

Megható képek, eljegyezte kedvesét a magyar sztársportoló

Eg­zo­ti­kus he­lyen tör­tént a lány­ké­rés. A 25 éves te­ni­szező a 85. he­lyen áll a férfi te­ni­sze­zők vi­lág­rang­lis­tá­ján.

Eg­zo­ti­kus he­lyen tör­tént a lány­ké­rés. A 25 éves te­ni­szező a 85. he­lyen áll a férfi te­ni­sze­zők vi­lág­rang­lis­tá­ján. A nem min­den­napi ese­mény­ről egy egé­szen kü­lön­le­ges pers­pek­tí­vájú fotó kí­sé­re­té­ben szá­molt be a bol­dog meny­asszony az ins­tag­ram ol­da­lán.

Újra csodát tettek a magyar teniszezők

22 éve nem látott csoda: újra a legjobbak között a magyar teniszezők

Fu­cso­vics Már­ton szen­zá­ciós já­ték­kal verte orosz ri­vá­li­sát.

Fu­cso­vics Már­ton szen­zá­ciós já­ték­kal verte orosz ri­vá­li­sát, a ma­gyar fiúk ezzel fel­ju­tot­tak a vi­lág­elitbe!