Fresh Wiki

Újabb fotón Gyulai Fresh Wiki tündéri kisfia

Újabb fotón Gyulai Fresh Wiki tündéri kisfia

Sokat nőtt a pici.

Az éne­kesnő és férje az első közös ka­rá­cso­nyu­kat töl­tik hár­mas­ban a gyer­me­kük­kel.

Tündéri fotó, Fresh Viki kisfiánál nem látsz ma aranyosabbat!

Tündéri fotó, Fresh Viki kisfiánál nem látsz ma aranyosabbat!

Az éne­kesnő első gyer­meke szep­tem­ber­ben jött vi­lágra, azóta pedig édes kisfi­úvá cse­pe­re­dett.

Az éne­kesnő első gyer­meke szep­tem­ber­ben jött vi­lágra, azóta pedig édes kisfi­úvá cse­pe­re­dett.

Itt az első babafotó, megmutatta kisfiát Fresh Viki

Itt az első babafotó, megmutatta kisfiát Fresh Viki

Az éne­kesnő au­gusz­tus 24-én hozta vi­lágra első gyer­me­két, Samut.

Gólyahír: megszületett Fresh Viki kisfia!

Gólyahír: megszületett Fresh Viki kisfia!

A bol­dog édes­anya egy éve is­merte meg kisfia édes­ap­ját.

A bol­dog édes­anya egy éve is­merte meg kisfia édes­ap­ját, azóta pedig már össze is há­za­sod­tak.

Bármelyik pillanatban szülhet Fresh Wiki

Bármelyik pillanatban szülhet Fresh Wiki

Most már min­den ké­szen áll a pici ér­ke­zé­sé­hez!

Most már min­den ké­szen áll a pici ér­ke­zé­sé­hez! A ba­ba­szoba is el­ké­szült!

Ezért kell kórházba vonulnia Fresh Wikinek

Ezért kell kórházba vonulnia Fresh Wikinek

Né­hány hét múlva vonul be egy bu­da­pesti kór­ház szü­lé­szeti osz­tá­lyára. Fresh Wiki au­gusz­tusra várja el­ső­szü­lött fiát!