Frédéric von Anhalt

Kiderült, döbbenetes lépésre szánta rá magát Gábor Zsazsa özvegye

Kiderült, döbbenetes lépésre szánta rá magát Gábor Zsazsa özvegye

Nem vé­let­le­nül járt Bu­da­pes­ten Fréd­éric von An­halt her­ceg.

Nem vé­let­le­nül járt Bu­da­pes­ten Fréd­éric von An­halt her­ceg.

Tisztességtelen ajánlatot kapott Gábor Zsazsa özvegye, nagyon kiborult

Tisztességtelen ajánlatot kapott Gábor Zsazsa özvegye, nagyon kiborult

Fréd­éric von An­halt her­ceg elő­ször be­szélt a bot­rá­nyos eset­ről.

Fréd­éric von An­halt her­ceg elő­ször be­szélt a bot­rá­nyos eset­ről.

Megkéselték, kórházba került az amerikai híresség

Megkéselték, kórházba került az amerikai híresség

Gábor Zsa­zsa öz­ve­gyére Santa Mo­ni­ca­ban a stran­don tá­mad­tak rá. Erős fáj­dal­mat ér­zett.

Gábor Zsa­zsa öz­ve­gyére Santa Mo­ni­ca­ban a stran­don tá­mad­tak rá. Erős fáj­dal­mat ér­zett.

Egyre zavarosabb az ügy: mégsem tűnt el Gábor Zsazsa végrendelete?

Egyre zavarosabb az ügy: mégsem tűnt el Gábor Zsazsa végrendelete?

A ma­gyar díva ha­tal­mas örök­sé­get ha­gyott hátra.

A ma­gyar díva ha­tal­mas örök­sé­get ha­gyott hátra, ám most nem tudni, hogy kit illet a ha­gya­ték.

Mesés örökséget hazudik magának Zsazsa özvegye?

Mesés örökséget hazudik magának Zsazsa özvegye?

20 mil­lió dol­lár vár rá?

Mi­köz­ben a nem­zet­közi sajtó 20 mil­lió dol­lá­ros örök­sé­get em­le­get a de­cem­ber 18-án el­hunyt Gábor Zsa­zsá­val kap­cso­lat­ban, ma­gyar ro­kona csak nevet.

Csak ígérgetett: Eltűnt Gábor Zsazsa özvegye

Csak ígérgetett: Eltűnt Gábor Zsazsa özvegye

Gábor Zsa­zsa ma­gyar ro­kona so­káig re­mény­ke­dett...

Gábor Zsa­zsa ma­gyar ro­kona so­káig re­mény­ke­dett abban, hogy vi­lág­hírű ro­kona földi ma­rad­vá­nyai Ma­gyar­or­szá­gon, édes­apja mel­lett lel­het­nek örök nyu­ga­lomra. Már biz­tos benne, hogy nem így lesz.

Elképesztő kijelentést tett Gábor Zsazsa özvegye!

Elképesztő kijelentést tett Gábor Zsazsa özvegye!

Fe­le­sége ha­lála után né­hány hét­tel Fréd­éric von An­halt her­ceg olyan dön­tést ho­zott, amire senki nem szá­mí­tott.

Fe­le­sége ha­lála után né­hány hét­tel Fréd­éric von An­halt her­ceg olyan dön­tést ho­zott, amire senki nem szá­mí­tott.

A férj döntött: Nem engedi Magyarországra Gábor Zsazsa hamvait

A férj döntött: Nem engedi Magyarországra Gábor Zsazsa hamvait

Hiába a díva egy­ér­telmű kí­ván­sága, férje a szer­tar­tás után nem en­ge­dé­lyezte, hogy Zsa­zsa ham­vai ha­za­tér­je­nek.

Egyre több a kérdőjel Zsazsa temetése körül!

Egyre több a kérdőjel Zsazsa temetése körül!

Mikor he­lye­zik nyu­ga­lomra a dívát?

Vajon mikor és ho­gyan he­lye­zik végső nyu­ga­lomra a dívát?

Teljes a káosz Gábor Zsazsa temetése körül

Teljes a káosz Gábor Zsazsa temetése körül

A Gábor Zsa­zsa ha­lála kö­rüli zűr­za­var olyan, akár­csak egy­kor a díva élete.

A Gábor Zsa­zsa ha­lála kö­rüli zűr­za­var olyan, akár­csak egy­kor a díva élete.