Földes Eszter

Most vallott először szörnyű gyerekkoráról a gyönyörű magyar sztármami

Most vallott először szörnyű gyerekkoráról a gyönyörű magyar sztármami

Föl­des Esz­ter ko­ráb­ban ren­ge­teg ke­serű él­ményt szer­zett az is­ko­lá­ban.

Föl­des Esz­ter ko­ráb­ban ren­ge­teg ke­serű él­ményt szer­zett az is­ko­lá­ban.

Íme az első fotó a magyar sztárpár újszülött kisfiáról

Íme az első fotó a magyar sztárpár újszülött kisfiáról

Lo­vasi And­rás mu­tatta meg.

Lo­vasi And­rás­nál és fe­le­sé­gé­nél bol­do­gabb párt most nem­igen ta­lálni. Meg­szü­le­tett ugyanis első közös gyer­me­kük: Álmos Fülöp.

Tündéri fotót posztolt a magyar sztárszínésznő

Tündéri fotót posztolt a magyar sztárszínésznő

A mű­vésznő rit­kán oszt meg képet a kisfi­á­ról, aki most a szö­veg­ta­nu­lás­ban segít az édes­any­já­nak.

A mű­vésznő rit­kán oszt meg képet a kisfi­á­ról, aki a fel­vé­te­lek sze­rint most a szö­veg­ta­nu­lás­ban segít az édes­any­já­nak.

Felháborító, mit tettek az utcán Földes Eszterrel

Felháborító, mit tettek az utcán Földes Eszterrel

A sztár­anyuka a Fa­ce­book-ol­da­lára írta le csa­ló­dot­tan a tör­tén­te­ket. Hi­he­tet­len, ami tör­tént.

A sztár­anyuka a Fa­ce­book-ol­da­lára írta le csa­ló­dot­tan a tör­tén­te­ket. Hi­he­tet­len, ami tör­tént.

Gólyahír, megszületett Lovasi András és Földes Eszter első közös gyermeke!

Gólyahír, megszületett Lovasi András és Földes Eszter első közös gyermeke!

Az éne­kes-szí­nész há­zas­pár már na­gyon várta a ki­csit.

Az éne­kes-szí­nész há­zas­pár már na­gyon várta a ki­csit.

Búcsút mondott a színpadnak a népszerű magyar színésznő

Búcsút mondott a színpadnak a népszerű magyar színésznő

Csak úgy ra­gyo­gott a bol­dog­ság­tól Föl­des Esz­ter, akit kol­lé­gái bú­csúz­tat­tak hétfő este utolsó elő­adása, A bo­lond lány után.

Sok év után vallott Földes Tamás: van egy örökbe fogadott lánya

Sok év után vallott Földes Tamás: van egy örökbe fogadott lánya

Föl­des Esz­ter ki­lenc­éve­sen tudta meg.

A ma már híres szí­nésznő, Föl­des Esz­ter ki­lenc­éve­sen tudta meg az igaz­sá­got, még pszi­cho­ló­gus­hoz is el­vit­ték.

Friss fotóval üzent a mindenórás magyar színésznő

Friss fotóval üzent a mindenórás magyar színésznő

Bár­me­lyik pil­la­nat­ban meg­ér­kez­het a sztár­pár első közös gyer­meke. A kis­mama meg­mu­tatta göm­bö­lyödő po­cak­ját.

Bár­me­lyik pil­la­nat­ban meg­ér­kez­het a sztár­pár első közös gyer­meke. A kis­mama meg­mu­tatta göm­bö­lyödő po­cak­ját.

Fia születik Lovasi Andrásnak és Földes Eszternek!

Fia születik Lovasi Andrásnak és Földes Eszternek!

Az éne­kes el­mondta: a gyö­nyörű szí­nésznő biz­tos benne, hogy fiú­gyer­mek­nek ad majd éle­tet.

Bevallotta hűtlenségét Lovasi András

Bevallotta hűtlenségét Lovasi András

Most már pon­to­san tudja: sú­lyos hi­bá­kat kö­ve­tett el.

Most már pon­to­san tudja: sú­lyos hi­bá­kat kö­ve­tett el.

Magyar sztárok, akik jóval fiatalabb párt választottak maguknak

Magyar sztárok, akik jóval fiatalabb párt választottak maguknak

Szá­mos hazai hí­res­ség nem fog­lal­ko­zik a nagy kor­kü­lönb­ség­gel.

Kirakták a sztárházaspárt az albérletből

Kirakták a sztárházaspárt az albérletből

Kény­te­le­nek vol­tak gyor­san házat venni.

Kény­te­len volt gyor­san házat venni a sztár­há­zas­pár, Föl­des Esz­ter és Lo­vasi And­rás, pedig még a gye­rek sincs útban, csak terv­ben.