Fenyo János

Megvan az időpont, ekkor állíthatják bíróság elé Gyárfás Tamást

Megvan az időpont, ekkor állíthatják bíróság elé Gyárfás Tamást

A Fenyő-gyil­kos­ság ügyé­ben elő­re­lé­pés jöhet, nem­so­kára le­zá­rul a nyo­mo­zás.

A Fenyő-gyil­kos­ság ügyé­ben elő­re­lé­pés jöhet, nem­so­kára le­zá­rul a nyo­mo­zás.

Újabb 11 évet kaphat Portik Tamás

Újabb 11 évet kaphat Portik Tamás

Egyre va­ló­szí­nűbb, hogy Por­tik állt a ki­lenc­ve­nes évek me­rény­le­tei mö­gött.

Egyre va­ló­szí­nűbb, hogy Por­tik Tamás állt a 90-es évek me­rény­le­tei mö­gött: mi­u­tán a Prisz­tás- és a Boros-gyil­kos­ság miatt már el­ítél­ték, őt gya­nú­sít­ják azzal is, hogy meg­bí­zást adott egy to­vábbi me­rény­letre.

Most érkezett, újabb emberöléssel vádolják Fenyő János gyilkosát

Most érkezett, újabb emberöléssel vádolják Fenyő János gyilkosát

Egy másik ügy miatt is a bí­ró­ság elé áll a Fenyő-gyil­kos­ság vég­re­haj­tása miatt már jog­erő­sen el­ítélt Jozef Rohác.

Ismét a bí­ró­ság elé áll a Fenyő-gyil­kos­ság vég­re­haj­tása miatt már jog­erő­sen el­ítélt Jozef Rohác.

Friderikuszt is lelövéssel fenyegette meg Fenyő János

Friderikuszt is lelövéssel fenyegette meg Fenyő János

A 20 éve bru­tá­li­san ki­vég­zett mé­dia­mo­gul hir­te­len ha­ragú ember hí­ré­ben állt.