Fenyo János

Váratlan fordulat a Fenyő-gyilkosság ügyében: kizárták Gyárfás védőjét

Váratlan fordulat a Fenyő-gyilkosság ügyében: kizárták Gyárfás védőjét

Az ügy­véd egy­előre nem ka­pott hi­va­ta­los ér­te­sí­tést a dön­tés­ről.

Az ügy­véd egy­előre nem ka­pott hi­va­ta­los ér­te­sí­tést a dön­tés­ről, de ha a ke­zébe kerül, azon­nal fel­leb­bezni fog.

Újabb 11 évet kaphat Portik Tamás

Újabb 11 évet kaphat Portik Tamás

Egyre va­ló­szí­nűbb, hogy Por­tik állt a ki­lenc­ve­nes évek me­rény­le­tei mö­gött.

Egyre va­ló­szí­nűbb, hogy Por­tik Tamás állt a 90-es évek me­rény­le­tei mö­gött: mi­u­tán a Prisz­tás- és a Boros-gyil­kos­ság miatt már el­ítél­ték, őt gya­nú­sít­ják azzal is, hogy meg­bí­zást adott egy to­vábbi me­rény­letre.

A kutyának sem kell Friderikusz milliárdos palotája

A kutyának sem kell Friderikusz milliárdos palotája

Évek óta pró­bál­nak vevőt sze­rezni a Fenyő-vil­lára, ám a mai napig nem si­ke­rült túl­adni az ezer négy­zet­mé­te­res házon.

Évek óta pró­bál­nak vevőt sze­rezni a Fenyő-vil­lára, ám a mai napig nem si­ke­rült túl­adni az ezer négy­zet­mé­te­res házon.

Friderikuszt is lelövéssel fenyegette meg Fenyő János

Friderikuszt is lelövéssel fenyegette meg Fenyő János

Ala­po­san rá­ijesz­tett a té­vésre.

A 20 éve bru­tá­li­san ki­vég­zett mé­dia­mo­gul, hir­te­len ha­ragú ember hí­ré­ben állt. Egyik ilyen ki­ro­ha­ná­sá­val jó­ba­rát­ját is ala­po­san meg­ijesz­tette.

Most érkezett, újabb emberöléssel vádolják Fenyő János gyilkosát

Most érkezett, újabb emberöléssel vádolják Fenyő János gyilkosát

Egy másik ügy miatt is a bí­ró­ság elé áll az Arany­kéz utcai rob­ban­tás és a Fenyő-gyil­kos­ság vég­re­haj­tása miatt már jog­erő­sen el­ítélt Jozef Rohác.

Egy másik ügy miatt is a bí­ró­ság elé áll az Arany­kéz utcai rob­ban­tás és a Fenyő-gyil­kos­ság vég­re­haj­tása miatt már jog­erő­sen el­ítélt Jozef Rohác.

Temetőben jártunk: Rejtélyes idegen gondozza Fenyő János sírját

Temetőben jártunk: Rejtélyes idegen gondozza Fenyő János sírját

Öz­ve­gye és gyer­me­kei Ame­ri­ká­ban élnek, de úgy tűnik, hogy va­laki rend­sze­re­sen kijár Fenyő sír­já­hoz.