Falusi Mariann

Drámai pillanatok: Megrázó interjút adott Kulka János

Drámai pillanatok: Megrázó interjút adott Kulka János

A szí­nész két és fél évvel sú­lyos agy­vér­zése után elő­ször be­szélt ál­la­po­tá­ról egy rá­dió­in­ter­jú­ban.

A szí­nész két és fél évvel sú­lyos agy­vér­zése után elő­ször be­szélt ál­la­po­tá­ról egy rá­dió­in­ter­jú­ban. Szív­szo­rító ki­tar­tás­sal gyó­gyul...

Sosem találnád ki, milyen autója van Falusi Mariannak!

Sosem találnád ki, milyen autója van Falusi Mariannak!

Vidám, szí­nes és egyedi.

Az éne­kesnő ko­csija pon­to­san olyan, mint ami­lyen a sze­mé­lyi­sége is: vidám, szí­nes és egyedi.

Elszólta magát: Szerelmes Falusi Mariann?

Elszólta magát: Szerelmes Falusi Mariann?

Az arany­torkú éne­kesnő iz­gal­mas ma­gán­életi tit­ko­kat árult el a Ri­post­nak! Meg­ta­lálta élete sze­rel­mét?

Az arany­torkú éne­kesnő iz­gal­mas ma­gán­életi tit­ko­kat árult el a Ri­post­nak! Meg­ta­lálta élete sze­rel­mét?

Felépült a daganatos betegségből Falusi Mariann édesanyja!

Felépült a daganatos betegségből Falusi Mariann édesanyja!

A Pa-Dö-Dő együt­tes si­ke­res nagy­kon­cer­ten van túl, a nézők kö­zött mind­két éne­kesnő édes­anyja he­lyet fog­lalt.

Az együt­tes si­ke­res nagy­kon­cer­ten van túl, a nézők kö­zött mind­két éne­kesnő édes­anyja he­lyet fog­lalt.

Sosem látott fotó került elő a Pa-dö-döről

Sosem látott fotó került elő a Pa-dö-döről

A fel­vé­tel 24 évvel ez­előtt ké­szült csa­jok­ról.

A fel­vé­tel 24 évvel ez­előtt ké­szült a csa­jok­ról.

7. Ózdi Jazzparádé - jubileumi Hooligans-koncerttel

7. Ózdi Jazzparádé - jubileumi Hooligans-koncerttel

Igazi sztár­pa­rádé vár­ható május végén Ózdon, a két­na­pos jazz­fesz­ti­vá­lon.

Aljas csalók áldozata lett Falusi Mariann! 60 kilót hazudtak le róla!

Aljas csalók áldozata lett Falusi Mariann! 60 kilót hazudtak le róla!

A Pa-dö-dő éne­kes­nője azt hitte, rosszul lát, ami­kor szem­be­sült az íz­lés­te­len rek­lám­hir­de­tés­sel!

A neten kereste az igazit Falusi Mariann

A neten kereste az igazit Falusi Mariann

Gyor­san csa­ló­dott a férfi­ak­ban.

Fa­lusi Ma­ri­an­nak min­den­nél fon­to­sabb a sza­bad­ság, nem vé­let­len, hogy egy­szer sem volt fér­jél.