eugénia hercegno

Mindenkit elbűvölt, így még nem láttuk kamerák előtt Charlotte hercegnőt

Mindenkit elbűvölt, így még nem láttuk kamerák előtt Charlotte hercegnőt

Na­gyon ma­ga­biz­tos volt, a her­ceg­nőt lát­szó­lag nem za­varja a fel­haj­tás.

Na­gyon ma­ga­biz­tos volt, a her­ceg­nőt lát­szó­lag nem za­varja a fel­haj­tás. Ismét el­lopta a szí­ve­ket!

Kiakadtak a rajongók, ezt nem várták a királyi családtól

Kiakadtak a rajongók, ezt nem várták a királyi családtól

A her­cegi es­küvő drága lesz.

Eu­gé­nia her­cegnő es­kü­vője na­gyobb lesz, mint amire a rangja alap­ján szá­mí­tot­tak. Az es­küvő árát pedig az adófi­ze­tők­nek kell áll­niuk.

A királyi családon ámul a világ, Katalin megint ellopta a showt

A királyi családon ámul a világ, Katalin megint ellopta a showt

Ka­ta­lin her­cegné okozta a leg­na­gyobb meg­le­pe­tést.

Ka­ta­lin her­cegné okozta a leg­na­gyobb meg­le­pe­tést, Meg­han ez­út­tal iga­zán vissza­fo­gott ruhát vá­lasz­tott.

Újabb mérföldkő a királyi család életében: meglepő, ki hagyja ki

Újabb mérföldkő a királyi család életében: meglepő, ki hagyja ki

Az újabb her­cegi es­kü­vőn va­ló­szí­nű­leg nem vesz részt min­den csa­lád­tag. A távol ma­ra­dó­nak nyo­mós oka van a hi­ány­zásra.

Kitört a botrány a királyi családban: Camilla nem mehet a lagzira

Kitört a botrány a királyi családban: Camilla nem mehet a lagzira

850 ven­dég lesz jelen, de Ca­milla nem ka­pott meg­hí­vót.

850 ven­dég lesz jelen, de Ca­milla nem ka­pott meg­hí­vót.

Sokkoló vallomást tett a hercegné, ilyen a viszonya az alkoholhoz

Sokkoló vallomást tett a hercegné, ilyen a viszonya az alkoholhoz

Már na­gyon várja lánya es­kü­vő­jét, hi­szen le­endő ve­jé­vel van egy közös szen­ve­dé­lyük.