Eperjes Károly

Drámai vallomás: függőséggel küzdött a Kossuth-díjas magyar művész

Drámai vallomás: függőséggel küzdött a Kossuth-díjas magyar művész

A 65 éves szí­nész azt ál­lítja, hogy ta­lál­ko­zott Is­ten­nel, végül ez men­tette meg őt a tel­jes el­bu­kás­tól.

Röpködtek a macikért a milliók

Röpködtek a macikért a milliók

Vi­lág­sztá­rok mac­kó­i­ért is folyt a licit, azon­ban a győz­tes ma­gyar lett.

Vi­lág­sztá­rok mac­kó­i­ért is folyt a licit, azon­ban a győz­tes mégis egy ma­gyar mű­vé­szé lett.

Könnyek közt tért vissza a színpadra Rékasi Károly

Könnyek közt tért vissza a színpadra Rékasi Károly

Fel­állva tap­solta a kö­zön­ség Ré­ka­sit.

Per­ce­ken ke­resz­tül fel­állva tap­solta a kö­zön­ség Ré­kasi Ká­rolyt, aki man­kó­val, ked­vese Pi­kali Gerda se­gít­sé­gé­vel lé­pett újra a Jó­zsef At­tilla szín­ház szín­pa­dára.