Elle MacPherson

Bombatestet villantott a sztáranyuka

Bombatestet villantott a sztáranyuka

Nők ezrei öl­né­nek ezért az ala­kért!

Nők ezrei öl­né­nek olyan ala­kért, mint ami­lyen­nel az auszt­rá­lok leg­hí­re­sebb mo­dellje, Elle Macp­her­son büsz­kél­ked­het - az 53 éves szép­ség el­árulta, mi a titka!

Kiszivárgott kép buktatta le a dögös modellt, rossz hírű pasit csókolt

Kiszivárgott kép buktatta le a dögös modellt, rossz hírű pasit csókolt

Vá­lasz­tott­já­nak na­gyon rossz híre van, ren­ge­teg em­bert vert át ko­ráb­ban.

Vá­lasz­tott­já­nak na­gyon rossz híre van, ren­ge­teg em­bert vert át ko­ráb­ban.

Bikiniben indította az évet az 53 éves sztáranyuka

Bikiniben indította az évet az 53 éves sztáranyuka

Két gye­rek után és túl az ötö­dik x-en sincs miért szé­gyen­kez­nie Elle Macp­her­son­nek.

Két gye­rek után és túl az ötö­dik x-en sincs miért szé­gyen­kez­nie Elle Macp­her­son­nek.

Egyszerre két bombázót szédít Brad Pitt

Egyszerre két bombázót szédít Brad Pitt

He­ve­sen ke­resi An­gel­ina Jolie utód­ját.

Ha lehet hinni a hí­rek­nek, akkor elég he­ve­sen ke­resi An­gel­ina Jolie utód­ját a szí­nész.

Ez a nyár a 40 fölötti bikinis nőké! - Fotók

Ez a nyár a 40 fölötti bikinis nőké! - Fotók

A sztár­vi­lág­ban akad né­hány kü­lön­le­ges hölgy, akik nem öreg­sze­nek.

Túl a ne­gye­dik x-en a leg­több nő el­ve­szíti az ön­bi­zal­mát. El­len­ben a sztár­vi­lág­ban akad né­hány olyan kü­lön­le­ges hölgy, akik job­ban néz­nek ki, mint bár­mi­kor.

Ilyen egy tökéletes 51 éves bikinis test! - Fotó

Ilyen egy tökéletes 51 éves bikinis test! - Fotó

Elle MacP­her­sonra nin­cse­nek sza­vak.

Elle MacP­her­sont nem vé­let­le­nül hív­ják a mo­dell­szak­má­ban A Test­nek, hi­szen arra szü­le­tett, hogy bi­ki­nin kívül ne is vi­sel­jen más ruhát.